Tampere
23 May, Thursday
23° C

Proakatemian esseepankki

Yritysvastuulaki ABCKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä on yritysvastuulaki?

 

Yritysvastuulaki koskee yrityksen vastuuta toiminnassaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevissa asioissa. Yritysvastuulain tarkoitus on ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia sekä suojella ympäristöä. Yritysvastuulaki perustuu YK:ssa ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen. Yritysvastuulaeissa on yleisesti ottaen ekstraterritoriaalinen ulottuvuus. Lain ekstraterritoriaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan, että valtio pystyy säätelemään yrityksien toimintaa myös valtion omien rajojen ulkopuolella. Jos esimerkiksi vaatealan yritys tekee ihmisoikeus rikkomuksia tuotantoprosessissaan ulkomailla, voidaan yritys viedä rikkomuksista oikeuteen ja tuomita. Yritysvastuulaki on tekemässä tuloaan Suomessa sekä EU:n tasolla. (Finnwatch, 2022)

 

 

YK:n ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite

 

Yritysvastuulaki perustuu YK:ssa ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen. Tällä tarkoitetaan vuonna 2011 YK:n ihmisoikeusneuvostossa hyväksyttyjä YK-periaatteita, joissa kerrotaan yrityksen velvollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa asianmukaista huolellisuutta koskien ihmisoikeuksia. Koska huolellisuusvelvoite ei ole perustunut mihinkään sitovaan lainsäädäntöön, sen laiminlyöminen on yrityksille arkipäivää. Suomessa sekä EU:n tasolla mahdollisesti säädettävät huolellisuusvelvoitteeseen perustuvat yritysvastuulait antaisivat vihdoin tälle velvoitteelle lainsäädännöllisen perustan. (Finnwatch, 2022)

 

 

Miksi EU: komission esitys ei ole riittävä?

 

Komission alkuvuodesta 2022 julkaisema yritysvastuulakia koskeva direktiiviesitys tulee ensimmäistä kertaa asettamaan yrityksille lakisääteisen velvollisuuden kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ympäristöä. Siinä on kuitenkin puutteita, mutta suurin puute on kuitenkin sen soveltamisala. Sääntelyn pääasiallisena kohteena olisi EU:n alueelle rekisteröityneet yritykset, joissa on yli 500 työntekijää ja liikevaihto yli 150 miljoonaa euroa. Esimerkiksi tekstiili- ja kenkäteollisuudessa, maataloudessa ja kaivosalalla soveltamisalaan kuuluisivat yritykset, joilla on yli 250 työntekijää ja yli 40 miljoonan euron liikevaihto, koska ne ovat korkean riskin sektoreita. Puute siis on, että laki velvoittaisi vain suuria yrityksiä ja se jättää noin 99 prosenttia EU:n yrityksistä lain ulkopuolelle. Pelikenttä, jolla yritykset pelaavat ei vieläkään olisi tasavertainen. (Finnwatch, 2022)

 

 

Miksi yritysvastuu lakia tarvitaan?

 

Tällä hetkellä yritysvastuu on Suomessa sekä lukuisissa muissa maissa vapaaehtoista. Koska yritysvastuu on vapaaehtoista, suurin osa erityisesti suurista yrityksistä ei toimi eettisesti tai vastuullisesti. Yritysvastuulait ovat tärkeitä, koska ne pitävät yrityksiä vastuussa teoistaan. Ilman yritysvastuulakeja yritykset voisivat harjoittaa haitallista sekä omassa maassaan laitonta toimintaa maan rajojen ulkopuolella ilman seurauksia. Tämä johtaa siihen, että vastuuttomalla toiminnalla yrityksen on mahdollista saada kilpailuetua. Huonoissa työoloissa ja pahimmillaan pakko- tai lapsityövoimalla tuotetut raaka-aineet tai tuotteet voi tuottaa sekä ostaa nopeammin ja halvemmalla. Ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittaminen on monissa tilanteissa valittavasti epäedullista kilpailun kannalta. Pelikentän, jolla yritykset pelaavat on siis muututtava. Yritysvastuulait voivat auttaa edistämään yritysten eettistä käyttäytymistä. Kun pelikenttä muuttuu ja yritykset tietävät, että ne voivat joutua oikeudellisesti vastuuseen teoistaan, ne toimivat todennäköisemmin eettisesti ja vastuullisesti. Voidaan siis todeta, että yritysvastuulait ovat tärkeitä, koska ne velvoittavat yritykset vastuuseen teoistaan, suojelevat kuluttajia, tuotantoketjuissa työskenteleviä ihmisiä sekä ympäristöä. Nämä lait auttavat varmistamaan, että yritykset ovat vastuussa tekemistään päätöksistä ja kilpailuetua ei enää saa vastuuttomalla toiminnalla. (Finnwatch, 2022)

 

 

 

Yritysvastuulain tilanne Suomessa

 

Yritysvastuulakia Suomessa selvitettiin viimeiset kaksi vuotta, jonka johtopäätös oli, että laki on mahdollista säätää. Yritysvastuulaki on kuitenkin nyt jumissa hallituksen pöydällä kaikesta selvittelystä huolimatta. (Finnwatch, 2022)

 

 

Pohdintaa ja vahvaa mielipidettä

 

Yritysvastuu ja yritysvastuulaki on nykyaikaa emmekä me enää voi keksiä selityksiä ihmisoikeusrikkomuksille tai ympäristön kannalta haitalliselle liiketoiminnalle. Yrityksien tulisi maksaa tuotannostansa oikea hinta kaikilla osa-alueilla. Oli kyseessä oikea hinta ihmisen tekemästä työstä tai siitä mitä tuotteen valmistus maksaa ympäristöllemme. Yritysvastuulaki vaatii suuria korjausliikkeitä niin yrityksiltä kuin valtioiltakin ympäri maailman, mutta kyseiset korjausliikkeet ovat ratkaisevia meidän tulevaisuutemme kannalta ihmisinä sekä ihmisinä tällä maapallolla. Vaikka nämä muutokset vaativat paljon, ei niiden tekemättä jättämistä voi perustella niiden vaativuudella. Haluan siksi vielä lainata Anniina Nurmen sanoja kirjasta Rakastan ja vihaan vaatteita: ”Opimme juuri tapahtuneesta koronakriisistä sen, että valtiot pystyvät hyvin nopeisiin ja suuriin toimenpiteisiin, jos heillä on vain tahtoa tehdä suuria päätöksiä. Nyt kysymys onkin siinä, nähdäänkö ihmisoikeusloukkaukset tarpeeksi akuutteina kysymyksinä.” (Nurmi, 2021)

 

Lähteet:

  1. Nettisivu. Luettu 11.11.2022

https://finnwatch.org/fi/teemat/645-yritysvastuulaki

  1. Nettisivu. Luettu 22.11.2022

https://finnwatch.org/fi/tutkimukset/925-kansallinen-yritysvastuulaki-on-kaatumassa-poliittiseen-vastustukseen

  1. Nettisivu. Luettu 1.12.2022

https://finnwatch.org/fi/uutiset/908-komission-yritysvastuulakiesitys-jaettaeae-99-prosenttia-yrityksistae-saeaentelyn-ulkopuolelle

  1. Nurmi, A. Rakastan ja vihaan vaatteita. S&S. 2021.

Kommentoi