Tampere
20 May, Monday
8° C

Proakatemian esseepankki

Yritystoiminnan käynnistäminen (1/3): Yrityksen perustamisen vaiheetKirjoittanut: Mari-Anne Kuosa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Aluksi

Olemme tällä hetkellä tiimin kanssa käynnistämässä Empirian yritystoimintaa, niin kuin Proakatemialla yleensä ensimmäisen vuoden keväällä on tapana tehdä. Syksyllä suoritimme peruskursseja, jotka valmistivat meitä kohti yrittäjyyttä. Nuo syksyn opit eivät ole kuitenkaan itseä paljoa auttaneet, ja koinkin saaneeni vain pintaraapaisun paljon suuremmasta kokonaisuudesta, mistä yrittäjyydessä ja yritystoiminnan pyörittämisessä on kyse. Välillä olo on tuntunut sekavalta, ja tunnen olleeni hieman hukassa niin yksin kuin tiiminikin kanssa yrityksen perustamisen alkuvaiheilla.

Proakatemialla opiskellessa kaiken teoriaopin minkä saamme, liittyy pitkälle kirjoihin, artikkeleihin, sekä toisten tiimiyrittäjien esseisiin, sekä moniin muihin lähteisiin, joita voimme hyödyntää esseissämme. Erään vanhemman tiimiyrittäjän esseesarjaideasta inspiroituneena päätin selkeyttää itselleni esseiden muodossa tätä laajempaa kokonaisuutta yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. Päätin jakaa tämän kokonaisuuden kolmen esseen sarjaksi, jotta saan jäsenneltyä aiheen itselleni selkeäksi, ja johon on myös helppo myöhemmin palata. Tämän esseen tarkoituksena on saada kokonaiskuva yrityksen perustamisesta ja käydä läpi vain ne perustamisen vaiheet, jotka ovat suppeampia, jättäen tilaa käsitellä omina esseinään ne vaiheet, jotka ovat sisällöltään laajempia ja monimutkaisempia.

 

Yrityksen perustamisen vaiheet

Käsittelen yritystoiminnan käynnistämistä yleisellä tasolla, ja käyn seuraavaksi läpi ne kaikki vaiheet, joita tulee ottaa ottaa huomioon yritystä perustettaessa. Proakatemialla näitä kaikkia vaiheita ei kuitenkaan tule täydellisesti noudatettua, sillä perustettavat yritykset eivät ole täysin verrattavissa ns. normaalin tilanteeseen, jossa yritys perustetaan. Monet vaiheet ovat kuitenkin hyvin sovellettavissa Empiriassa, sekä tulevissa projekteissa, joihin otan myös kantaa tarkemmin tulevissa esseissä syventyessäni kyseisiin vaiheisiin tarkemmin.

Yrityksen perustamisen vaiheita ovat:

 1. Yhtiömuodon valitseminen
 2. Liiketoimintasuunnitelma
 3. Starttiraha
 4. Perustamisilmoitus
 5. Yrityksen luvat ja ilmoitukset
 6. Yrityksen kirjanpito
 7. Laskutus

Yhtiömuodon valitseminen

Ennen yrityksen perustamista tulee valita yritykselle yritysmuoto. Yritysmuotoja on suomessa 5, ja nämä jakautuvat kahteen joukkoon: Henkilöyritykset ja pääomayritykset. Henkilöyrityksiin kuuluvat toiminimi, avoin yhtiö, sekä kommandiittiyhtiö. Pääomayrityksiin taas osakeyhtiö sekä osuuskunta. Yritysmuodot ovat hieman erilaisia ja helpoiten niiden eroavaisuudet on mahdollista muistaa 3V -muistisäännön mukaan: Verotus, vastuu ja voitonjako.

Henkilöyrityksillä nämä kolme V:tä ovat hyvin lähellä toisiaan. Henkilöyritysten verotus tapahtuu siten, että voitto verotetaan ansaittuna palkkana, yrityksen toiminnasta ollaan vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellaan, sekä voitto ansaitaan ansiotulona niin kuin ansiotyössäkin. Erona näillä yritysmuodoilla on se, että toiminimen voi perustaa yksin, mutta avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiössä puolestaan vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi on vähintään yksi äänetön yhtiömies (sijoittaja), joka ei vastaa omaisuudellaan yrityksen toiminnasta ja voitonjaon suhteen taas saa voitot itselleen ennen vastuunalaista yhtiömiestä.

Pääomayrityksiä ovat taas osakeyhtiö sekä Proakatemialla tuttu osuuskunta. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhtiö, eikä yrityksen toiminnasta olla vastuussa henkilökohtaisesti. Osuuskunta taas on yhteisö, jonka voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai yhteisöä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä. Perustajan on myös tultava osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunnassa jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osakeyhtiön tavoin osuuskuntakaan ei vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista ja sitoumuksista. Verotuksen suhteen osakeyhtiö sekä osuuskunta ovat molemmat pääomatuloverotuksen piirissä tarkoittaen sitä, että yrityksen tilikauden tuloksesta on maksettava yhteisöveroa, jonka kiinteä verokanta on tällä hetkellä 20%. Pääomayrityksissä, etenkin osakeyhtiössä verotus on hyvin monimutkainen, ja tulenkin syventymään tarkemmin verotukseen yhdessä tämän esseesarjan esseessä.

 

Starttiraha

Starttirahalla tarkoitetaan te- toimiston myöntämää tukea aloitteleville yrittäjille, joiden tarkoituksena on auttaa yrittäjää selviämään ensimmäisistä kuukausista taloudellisesti. Sitä on mahdollista saada yritystoiminnan ensimmäisille 6-12 kuukaudelle. Kyseessä on noin 700€ suuruinen summa veronalaista tuloa, jota yrittäjän on anottava yrityksen käynnistämisvaiheessa. Starttiraha ei kuulu yrityksen varsinaisiin rahoituslähteisiin, vaan se on harkinnanvarainen tuki, joka on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentulo yrityksen käynnistämisen alkuvaiheessa. Starttirahaa myönnettäessä on huomioitu alan kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla. Starttirahan myöntämiseen on usein vaatimuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon, sekä tärkeää on valmistella huolella liiketoimintasuunnitelma, jota hakemuksessa myös tarvitaan.

Proakatemialla opiskelevia tiimiyrittäjiä ei starttiraha kuitenkaan koske, mutta mikäli suunnitelmissa on valmistumisen jälkeen oman yrityksen perustaminen, on siinä kohtaa starttirahalle varmasti tarvetta, ja siitä on hyvä olla tietoinen.

 

Perustamisilmoitus, muut ilmoitukset ja luvat

Perustamisilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin. Perustamisesta ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Toiminimen ja osakeyhtiön perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti, mutta muiden yritysmuotojen ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Myös perustamismaksut vaihtelevat yritysmuodon mukaan.

Perustamisilmoituksessa ilmoitettavat tiedot riippuvat myös täysin yritysmuodosta, mutta kaikkien yritysmuotojen ilmoituksissa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 1. Yrityksen nimi (Ei saa muistuttaa liikaa olemassa olevia yritysten nimiä)
 2. Aputoiminimet, mikäli yritys haluaa harrastaa muuta toimintaa muun toiminimen kautta
 3. Kotipaikka
 4. Yhteystiedot
 5. Tilikausi
 6. Päätoimiala

Yhteystietoihin on hyvä lisätä ainoastaan postiosoite, sillä tiedot menevät PRH:n julkiseen rekisteriin, josta ne ovat kaikkien saatavilla. Tuoreelle yrittäjälle on hyvin todennäköisiä useat yhteydenotot esimerkiksi myyjiltä, joten nämä yhteydenotot välttääkseen on lisätiedot hyvä ilmoittaa vain viranomaisille.

Tilikausi on yleensä yksi kalenterivuosi, jota myös verohallinto käyttää verotuksessaan. Mikäli haluaa säästää taloudellisesti, on kalenterivuoden pituutta ja erityisesti sen päättymisajankohtaa hyvä miettiä, sillä kirjanpitoyritysten tilintarkastus- ja tilinpäätöstentekopalveluiden hinnat ovat korkeimmillaan juuri silloin, kun palveluille on eniten tarvetta.

Päätoimiala tulee olla myös tiedossa, eli se mitä yritys pääasiassa tekee. Päätoimialoja voi olla muutama, mutta yleensä se tulee olla selkeästi määritelty. Tästä poikkeaa kuitenkin mm. juuri Proakatemialla perustettavat osuuskunnat, joissa toimialaksi on lähtökohtaisesti määritelty muut palvelut liike-elämälle ja kaikki muu laillinen liiketoiminta. Osuuskunnan alla onkin tällöin mahdollista toteuttaa projekteja laidasta laitaan ja tehdä juuri sellaista liiketoimintaa mikä itseä kiinnostaa.

Henkilöyritykset ja pääomayritykset eroavat myös perustamisilmoituksissa toisistaan, sillä pääomayrityksillä on laillisia velvoitteita enemmän, kuin henkilöyrityksillä, ja myös nämä tulee käydä ilmi perustamisilmoituksessa. Näitä laillisia velvoitteita ovat muun muassa hallitus, tilintarkastajat sekä säännöt.

Muut ilmoitukset, joita tulee tehdä, on ilmoitukset verohallinnon arvonlisäverollisten rekisteriin, ennakonperintärekisteriin, että työnantajarekisteriin, jotta yritys saadaan virallisesti rekistereihin, ja jotta yritystä voidaan verottaa. Jatkossa myös kaikki isot muutokset, kuten yhtiömuodon muuttaminen tai toimiala on ilmoitettava sekä kaupparekisteriin, että verohallintoon.

Mitä yrityksen käynnistämisen alkuvaiheessa on otettava huomioon, on myös lupien tarkistus. Suurin osa yritystoiminnasta ei ole luvanvaraista, mutta tarkistus on kuitenkin hyvä tehdä luvanvaraisista elinkeinoista ja katsoa onko oma liikeidea luvanvaraista vai ei. Mikäli liikeidea on luvanvaraista, tulee sen mukaan tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Saimme rekisteröityä Empirian todella nopeasti siitä, kun ensimmäisen kerran istuimme alas keskustelemaan yhtenä osuuskuntana. Iso kiitos tästä kuuluu Empirian hallitukselle, jotka tekivät ison työn hoitaessaan perustamisilmoitukseen tarvittavat asiat ja hoitivat asian ripeästi eteenpäin. Emme kuitenkaan selvinneet tästäkään täysin ilman vastoinkäymisiä, sillä saimme yhden kerran korjauskehotuksen osuuskunnan sääntöihin liittyen, joten niiden kanssa on syytä olla tarkkana. Jälkeenpäin saimme myös verohallinnolta maksumuistutuksen ilmoittamattomista palkoista työnantajarekisteriin. Opimme siis myös maksumuistutuksen kautta ilmoittaa jatkossa rekistereihin tarvittavat ilmoitukset.

 

Lopuksi

Tämän esseen myötä sain itselleni selkeämpää kokonaiskuvaa yrityksen perustamisesta ja sen käynnistämisestä, ja mitä kaikkea on otettava huomioon yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Sain myös valotettua tarkemmin sitä, mihin olemme jo tässä vaiheessa Empirian kanssa päästy. Kuten esseestä on saattanut myös huomata, on Proakatemian tiimiyrityksen perustamisessa useita poikkeuksia, jotka eivät täysin noudata yleistä tapaa perustaa yritystä. Proakatemialla yleisin yritysmuoto on myös osuuskunta, joka yhdessä tiimin kanssa perustetaan. Tämä lähtökohtaisesti siksi, että Proakatemialla opiskelu tapahtuu yritystoiminnan kautta, eikä alussa selkeää liikeideaa ole tiedossa, vaan jokainen pystyy kokeilemaan ja olemaan osana projekteja, mitkä tuntuvat mielenkiintoisilta. Projektien edetessä on kuitenkin myöhemmin osa projekteista osakeyhtiöitynyt ja osuuskunnan alle on perustettu myös aputoiminimiä. Tiimiyrittäjät ovat myös perustaneet omia toiminimiä.

Nyt kun yrityksen perustamisesta on saatu selkeämpi kokonaiskuva, ja osa sen vaiheista myös käsitelty tarkemmin, on aika syventyä niihin yrityksen perustamisen vaiheisiin, joita haluan laajemmin käsitellä. Näitä vaiheita ovat liiketoimintasuunnitelma sekä pääomayritysten verotus. Haluan paneutua näihin aiheisiin tarkemmin laajentaakseni omaa tietotaitoani erityisesti siksi, että suunnitelmissani on perustaa myös oma toiminimi. Kuulun myös Empirian taloustiimiin, ja minulla on mahdollisuus päästä konkreettisesti soveltamaan oppimaani teoriaa käytännön tasolla.

 

 

Lähteet

Eduhouse. 2019. Yrittäjyys- ja yritystoiminta. Viitattu 24.3.2020. Vaatii käyttöoikeuden. https://app.eduhouse.fi/palvelu/koulutuskokonaisuudet/252764-yrittajyys-ja-yritystoiminta

Yrittäjät. n.d. Starttiraha. Viitattu 24.3.2022 https://www.yrittajat.fi/tietopankki/liiketoiminta/rahoitus/starttiraha/

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. n.d. Perustamisilmoitus. Viitattu 24.3.2022. https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html

Kommentoi