Tampere
28 May, Tuesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Yrityskulttuuri, jossa haastaminen ja konfliktit ovat tervetulleitaKirjoittanut: Iines Vänninmaja - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Konflikti päivässä
Kirsi Piha
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Saanko haastaa? Sanoo tiimiläiseni Alejandro, kun hän huomaa jollekin asialle erilaisen tavan ajatella ja haluaa tuoda oman mielipiteensä esille, jotta voidaan yhdessä oppia ja ymmärtää tämä asia monesta eri näkökulmasta. On hyvä luoda yrityskulttuuria, jossa haastaminen on tervetullutta, sillä tulevaisuuden menestys luodaan haastamalla tämän päivän käsitykset. Näin sanotaan Kirsi Pihan kirjassa; Konflikti päivässä: Kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon. Käsittelen esseetä tämän kirjan pohjalta. Sen pidemmittä puheitta, käydään läpi konfliktien tärkeyttä, sekä pohditaan sitä Hurmoksen näkökulmasta ja tämänhetkisen tilanteemme kautta.

 

Konflikti luo uutta

Jos me emme kyseenalaista toimintaamme, miten me pystymme kehittymään ja luomaan jotain uutta? (Piha, K. 2017). Mieluusti elämme omassa pikku kuplassamme, jossa on kaikki samanmieliset yhden kuplan sisällä. Kenenkään ajatuksia ei tarvitse haastaa ja konflikteja ei synny. Kuplan meno on tasaisen tappavaa, ilman uudenlaisia näkökulmia tai omien ajatuksien haastamista. Tylsää, eikö?

Olen huomannut Hurmoksessa, että monesti teemme mieluummin kompromisseja, konfliktoinnin sijaan. Ei välttämättä uskalleta olla eri mieltä, sillä erimielisyys ja konfliktit tuovat epävarmuutta, jota pyritään välttelemään. Jos joku konfliktoi omaa ajatteluani, pohdin automaattisesti oman ajatteluni todenmukaisuutta ja loogisuutta. Eikö? Mitäs, jos Hurmos oppisi myös haastamaan ja parantamaan yhteistä toimintaamme ja ajattelua, kenties meille lähtisi syntymään ihan uutta polkua ja mahdollisuuksia.

Haastaminen tuo mukanaan muutosta ja konflikti luo uutta. Meidän pitää alkaa luomaan sellaista yrityskulttuuria, joka kannustaa tuomaan selkeät ongelmat esiin, jotta ne voidaan yhdessä myös ratkaista ja synnyttää jotain uutta tilalle. (Piha, K. 2017.)

 

Paras keino lisätä sitoutumista, on kohdata konflikteja, eikä välttää niitä

Kun tiimiläinen välittää asioista, pystyy vaikuttamaan niihin, sekä konfliktoinnin kautta joutuu myös puolustamaan niitä itselle tärkeitä asioita, syntyy sitoutumista. On todella mahdotonta sitoutua mihinkään, johon ei ole suhdetta, josta ei välitä, tai jos ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Terve konflikti tuo esille kaikkien oman tavan ajatella, omat asenteet ja arvot. Kun me avoimesti ja kunnioittavasti käsitellään konflikti, vahvistaa se tiimiämme ja sen ihmissuhteita. Jos suurin osa tiimistä on vain hiljaa ja menee aallon mukana, aidolle ymmärrykselle ja sen lisäämiselle ei hirveästi ole tilaa tai mahdollisuutta. (Piha, K. 2019.)

Oppiminen ja tiedon jakaminen tapahtuu, kun ihmiset ovat eri mieltä ja näin saadaan luotua mahdollisuuksien ilmapiiri. Tämä kasvattaa myös itsevarmuutta, sillä sitä tarvitaan ottaakseen myös kritiikkiä vastaan ja kasvattaakseen rakentavan kritiikin ilmapiiriä! (Piha, K. 2017.) Hurmoksessa pitäisi keskittyä ymmärtämään kritiikin, haastamisen ja konfliktitilanteiden perimmäinen tarkoitus, joka tavoitellaan olevan hyvä asia kehittymisen kannalta ja tähdättäisiin siihen, eikä mietittäisi sitä negatiivisella tavalla. On myös hyvä aika oppia ottamaan palautetta vastaan, antamaan sitä, kertomaan rehellisesti omat ajatukset ja sitä kautta kasvamaan yhdessä. 21 erilaista ihmistä tuo pakostikin erilaisia näkökulmia ja ajatuksia, otetaan se rikkautena ja uteliaisuudella vastaan!

 

”Konfliktoiva tiimi on maailmanluokan tiimi, koska se oppii sisältä käsin, ei vasta ulkoisen haastajan kautta.”

– Kirsi Piha

 

Pohdinta

Hurmos on tällä hetkellä seilaamassa syysmyrskyn aalloissa, joka tuntuu tässä hetkessä monesta energiasyöpöltä, mutta myöhemmin ajateltuna tämä on meille iso kasvun paikka, joka kuuluu seilata läpi. Välillä tiimi kuluttaa, toisena hetkenä antaa enemmän, kuin osaat kuvitella. Itselläni on nyt ollut jo vähän aikaa käynnissä kyseenalaistava ja hieman negatiivissävytteinen ajanjakso, jossa olen miettinyt, mitä annettavaa minulla on tähän tiimiin, ja mitä saan tästä yhteisestä ajasta. Meillä on kummiskin loppujen lopuksi moni asia hyvin ja monesta asiasta voi olla kiitollinen, mutta ne ongelmakohdat paistavat silti läpi, jos niitä ei nosteta pöydälle ja löydetä työkaluja niiden ratkaisemiseen. Tämän jälkeen pystytään luomaan ympärillemme paljon enemmän positiivista energiaa ja turvallisempaa ilmapiiriä.

Aion myös tehdä itsereflektointia ja pohtia, miten pystyn vaikuttamaan omalla käytökselläni tiimin toimintaan. Aion luoda omat tavoitteet ja suunnitella omannäköistä Akatemiapolkua, josta voin olla ylpeä. On myös hyvä havahtua tietyn väliajoin, että ei sekoita omaa  tekemistä tai tekemättä jättämistä ja tiimin asioita keskenään. Monessa asiassa vaaditaan oma-aloitteisuutta ja itsensä johtamisen taitoja, esimerkiksi projektit, esseet ja HOPS:n suunnittelu tehokkaaksi oman oppimisen kannalta. Näissä asioissa tiimi on tukena, mutta ei tee työtä puolestasi.

Hurmoksessa on paljon asioita, joita meidän pitäisi yhdessä kehittää, pohtia, sekä tehdä selkeitä raameja toiminnallemme, jotta veneemme jaksaa porskuttaa eteenpäin. Tätä ei voi yksi tai kaksi ihmistä tehdä, vaan se on koko tiimin tehtävä. On myös hyvä yhdessä pohtia, mitkä asiat ovat oikeasti tiimimme ongelmakohtia, ja mitkä ovat vain turhanpäiväistä kitinää, jotka lähtevät peiliin katsomisella. Näin saamme sitouduttua ja sen tunteen, että purjehdimme samassa veneessä, jossa jokaisella on tärkeä tehtävä ja kokee itsensä merkitykselliseksi. Koen, että tämä kirja oli todella antoisa ja ajankohtainen luettavaksi. Me puhumme paljon, mutta ei tarpeeksi oikeista asioista, oikeilla nimillä. Kirja antaa perspektiiviä siihen, mihin me haluamme pyrkiä ja minkälaista kulttuuria haluamme luoda Hurmokseen.

 

 

Tässä esseessä on käytetty seuraavaa lähdettä:

Piha, K. 25.10.2020. Konflikti päivässä: Kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon. Alma Talent. Nextory. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 28.10.2023.

https://nextory.com/fi/book/konflikti-paivassa-kulttuuri-ratkaisee-yrityksen-kohtalon-1606820

Kommentoi