Tampere
24 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Yritysideasta liikeideaksiKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yritysidea on yrittäjyyden alkuräjähdys. Yritysidea on yleensä oivallus, jossa yrittäjä näkee potentiaalia ja markkina-arvoa. Se voi olla esimerkiksi tuoteidea, valmistusidea, palveluidea tai markkinointi-idea, joka toteutetaan uudella tai innovatiivisella tavalla. Yritysidea on keskeneräinen ajatus, jota lähdetään jalostamaan ja kehittämään kohti toiminta-ajatusta.

 

Toiminta-ajatus luo perustan ja edellytykset liikeidean suunnittelulle. Toiminta-ajatus toimii pohjana kaikelle yritystoiminnan suunnittelulle ja vastaa kysymykseen miksi yritys on olemassa, eli se voidaan nähdä myös yrityksen missiona. Toiminta-ajatus kiteyttää yrittäjän ajatukset siitä mitä yritys aikoo tehdä ja saavuttaa.

 

Liikeidea määrittää miten toiminta-ajatusta käytännössä lähdetään toteuttamaan. Liikeidean peruskysymykset ovat mitä, miten ja kenelle. Eli mikä tarve täytetään tai mikä ongelma ratkaistaan, mitkä ovat yrityksen markkinat ja kohderyhmät eli kenelle myydään ja mikä on yrityksen liiketoimintamalli.

 

Liikeideassa pitäisi tulla esille miten yritys erottuu muista saman alan yrityksistä. Koska nykypäivänä on vaikeaa keksiä täysin uutta liikeideaa, on yleinen tapa aloittaa yritystoiminta käyttämällä jo olemassa olevaa liikeideaa mutta toteuttaa se uudella, muita kilpailukykyisemmällä tavalla, tai uudella markkina-alueella. Uuden toteutustavan tai uuden markkina-alueen löytäminen vaatii ymmärrystä alan toimintaympäristöstä. Ymmärrys voi syntyä aikaisemman työkokemuksen, ammattitaidon, koulutuksen tai harrastuksen pohjalta. Pienen yrittäjän onkin tärkeää tiedostaa mihin hänellä on parhaat tiedolliset, taidolliset ja taloudelliset edellytykset, jotta hän voi erottautua kilpailijoista, erikoistua alalla tai toteuttaa yritystään uudella tavalla.

 

Oman liikeidean sijoittumista markkinoille ja sen edellytyksiä pärjätä kilpailussa voi analysoida SWOT-analyysin avulla. SWOT-analyysi on nelikenttäanalyysi, jossa huomioidaan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuudet ja heikkoudet kuvastavat asioita, joihin yrittäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Mahdollisuudet ja uhat kuvastavat ulkoisia tekijöitä, jotka syntyvät yrittäjästä riippumattomista tekijöistä toimintaympäristössä. SWOT-analyysi voidaan kohdentaa vain liikeideaan tai johonkin muuhun yritystoiminnan osa-alueeseen, esimerkiksi asiakkaisiin tai toimintaympäristöön. Tärkeintä on olla rakastumatta omiin ajatuksiinsa, tehdä analyysi realistisesti nykytilanteesta ja jättää olettamukset sikseen. Toiminnan edetessä tilanteet muuttuvat ja ymmärrys kasvaa, siksi SWOT-analyysiä tulisi päivittää ja pitää ajan tasalla.

 

Tärkeintä on lähteä jollakin idealla liikkeelle, kehittää ja testata, koska idea paperilla ei ole vielä minkään arvoinen. Liikeidea muodostuu ajan kanssa, se on pitkän kehitystyön tulos ja saa lopullisen muotonsa vasta käytännön toiminnassa. Se voi lopulta olla täysin eri kuin yrityksen perustamisvaiheessa on ajateltu. Käytännön toiminta todistaa mikä toimii, miten se kannattaa toteuttaa, ja kuka sitä haluaa ostaa. Saattaa olla, että joskus alkuperäinen idea unohdetaan täysin ja sen tilalle kehittyy kokonaan uusi.

 

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/alustava-yritysidea

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/yrityksen-toiminta-ajatus

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/yritysajatuksesta-liikeidea

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/yritys–ja-ympaeristoeanalyysi-swot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2018. Uusyrityskeskus Ensimetri.

Kommentoi