Tampere
29 May, Wednesday
24° C

Proakatemian esseepankki

Yritysbrändistä vetovoimainenKirjoittanut: Niko Kalliolepo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändikäsikirja
Pekka Ruokolainen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yritysbrändistä vetovoimainen

 

Johdanto

”Ihmisten käyttäytyminen on muuttunut. Useimmat käyttävät hyvin suuren osan ajastaan internetin välittömässä läheisyydessä ja tietoa etsiessään he aloittavat kirjoittamalla halutun tuotteen tai palvelun määritelmän hakukoneeseen. ” Näin kirjailija Pekka Ruokolainen kertoo kirjassaan. Se on täysin totta ja nykypäivän yhteiskunnassa yrityksen brändillä ja brändäyksellä on valtava merkitys. Brändi on siis entistäkin tärkeämpi, koska sen täytyy olla vetovoimainen ja erottuva. Yrityksen arvot, sen käyttäytyminen ja maine ovat asioita, joilla on yhä suurempi merkitys. Brändin täytyy siis herättää tunteita ja jäädä mieleen.

Itse pidän oikeanlaista brändiä hyvin merkittävänä osana yrityksen toimintaa, sillä sen kautta ihmisiin ja heidän ajatuksiinsa vedotaan. Olen kiinnostunut siitä, mikä on brändi? Miten brändäys toimii? ja miten yrityksen luovat brändinsä? Tässä esseessä pureudun siihen mikä ja mitä brändi on, sekä miten sitä voi hyödyntää yrityksen vetovoiman kasvattamisessa. Luin kirjan Brändikäsikirja, jonka on kirjoittanut Pekka Ruokolainen. Se on erinomainen tapa saada käsitys brändistä ja sen eri osa-alueista. Ihmiset pitävät brändiä hyvin kapeana ja yksiselitteisenä asiana, vaikka totuus on toinen. Siihen annan näkökulman ja selityksen.

 

Mitä brändi tarkoittaa?

Brändi on käsitys kaikista asioista, jotka ihminen on yrityksestä kokenut. Mielikuva, kokemus tai puskaradion tieto ovat näitä asioita. Brändin tärkeys on siis valtava mutta brändin tärkeys tulee esiin vasta, kun alkaa miettimään sen perimmäistä tarkoitusta. Yritys tekee asiat, jotta palveluita ja tuotteita ostettaisiin, mutta asiakkaan puolesta se ei voi luoda brändiä. Brändi syntyy siis asiakkaan mielessä, joten sen syntymiseen vaikuttaa paljon asiat joihin markkinoija ei voi vaikuttaa. Yritys ei pysty päättämään sitä, mitä asiakas ajattelee ja tuntee, mutta yritys voi johdattaa ja tehdä kaikkensa, jotta asiakas ajattelisi tietyllä tavalla. Brändi siis koetaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti ja tämä tekee siitä haastavan luoda. Yritys voi siis tehdä asioita, jotka edesauttaa asiakasta saamaan oikean mielikuvan yrityksestä. Monesti brändi käsitetään ihmisten keskuudessa esimerkiksi pelkäksi logoksi. Todellisuudessa brändi on paljon muutakin ja se muodostaa monen eri asian summan. Toki logo ja nimi ovat iso osa yrityksen brändiä, sillä ne muodostavat ihmisille ensimmäisen mielikuvan yrityksestä.

Brändin luomisen vaiheet

  1. Peruspilariston määritys

Yrityksen brändi on kaikkien työntekijöiden yhteinen asia ja jokaisen vastuulla. Ensimmäisenä siis määritellään yhdessä yrityksen peruspilaristo. Jokaisen yrityksen työntekijän pitäisi siis toimia brändilähettiläänä sillä he ovat parhaita markkinoijia yritykselle. Hyvistä yksilöistä on koottava joukkue, joka menee yhdessä kohti päämäärää ja tekee töitä sen eteen. Yhteinen tavoite on tärkeä asia yrityksen toiminnassa, se ruokkii kaikkia osapuolia yhteisellä tiellä. Peruspilareihin kuuluu yhdeksän asiaa. Näitä ovat Yrityksen olemassaolon tarkoitus, visio, missio, strategia, arvot, asiakkaat, kilpailijat, asemointi sekä lupaus. Tärkein näistä on kuitenkin tiedostaa yrityksen olemassaolon tarkoitus. Mitä varten yritys on olemassa? Monesti voidaan ajatella, että visio ja missio tarkoittavat samaa, näin ei kuitenkaan ole. Tarkoitus on yrityksen pohja ja pysyy aina samana. Nämä yhdeksän asiaa pitää siis ottaa huomioon, kun lähdetään rakentamaan yritysbrändiä.

  1. Brändin muotoilu

Brändin muotoilussa määritellään, miltä brändi näyttää, kuulostaa, tuntuu ja maistuu. Kun yritys on luonut itselleen pilarit, joilla se haluaa antaa lupauksen asiakkaille, on sen katsottava vastaako ne sitä. Mikäli ei, on ne muokattava ja muotoiltava sopiviksi. Brändin muotoilussa yrityksen ulkoasu ja olemus tehdään vastaamaan lupausta. Brändin muotoilu on isossa asiassa ja siinä käsitellään tarina, hissipuhe, logo, liikemerkki, yritysvärit, typografia, kuvamaailma sekä asiakaskokemus.  Pidän itse brändin muotoilua nykypäivänä hyvin merkittävänä asiana ja se määrittää pitkälle brändin ensimmäiset mielikuvat. Tyylikäs ja huoliteltu ulkoasu on ihmisille tärkeä ja se herättää tunteita. Mielestäni tässä osa-alueessa vain oma luovuus on rajana ja erottuvuus on tärkeätä. Brändin muotoilussa kannattaa muistaa pitää mielessä yrityksen peruspilariston asiat ja edetä niiden kautta. Yrityksen täytyy edustaa itseään aina parhaalla mahdollisella tavalla, joka ei aina ole helppoa. Oikeanlaista brändäystä ei aina löydy ensimmäisellä eikä toisella kerralla, mutta selkeä

  1. Brändin jalkautus eli asiakkaan kohtaamispiste

Asiakkaiden saanti ja oikean ryhmän löytäminen, miten se tapahtuu? Kohtaamispisteitä voivat olla esimerkiksi toimitilat, opasteet, valomainokset, nettisivut, sosiaalinen media, erilaiset esitykset, käyntikortit, autojen teippaukset, esitteet, messuosastot, pakkaukset, myymälämateriaalit, tekstiilit ja julisteet. Asiakkaan pitäisi kuitenkin kaikissa näissä kokea yrityksen brändi samalla tavalla. Se onnistuu oikeanlaisella ja tarkalla suunnitelmalla siitä mitä yritys haluaa tuoda ilmi brändillään ja miten. Koska kaikki ovat erilaisia tapoja tuoda brändiä esille, on yhtenäinen linja ja tyyli tärkeä säilyttää kaikessa. Mikäli asiakas kokee ja saa erilaisia vaikutuksia ja viestejä, on brändin viestintä ristiriitaista ja tehotonta. Kun yritys on saanut luotua lupauksen sekä muodon, on jakautus eri välineisiin yksinkertaista. Kuten aiemmin mainitsin, on henkilöstö yrityksen tärkein media. He edustavat yritystä ja on tärkeää, että he tuovat yhtenäistä ja oikeaa viestintää asiakkaiden tietoisuuteen. Kun työntekijät ovat olleet mukana tutustumassa yrityksen prosessiin, on heidän helpompi seistä sen takana ja luoda siitä parempi. Jokainen tällöin tuntee yrityksen tarinan ja osaavat kertoa siitä ihmisille. Pekka Ruokolainen sanoo hienosti kirjan alussa kiteytyksen:

”Brändistäsi ei voi tulla merkityksellinen asiakkaallesi, ennen kuin se on merkityksellinen jokaiselle työntekijällesi”

Pohdinta

Kirjan luettuani olin saanut paljon uutta tietoa ja näkökulmaa yrityksen brändin luomisesta. Ennen kirjan lukua olin melko tietämätön mitä brändiin oikeasti kuuluu ja mitä sillä haetaan takaa. Monesti juurikin logo ajatellaan yrityksen brändiksi mutta kirjassa pureuduttiin hienosti siihen, mitä kaikkea muutakin se on. Pidin kirjoittajan selkeästä tyylistä ja kirjassa oli paljon esimerkkejä ja kuvia. Mielestäni tekijä oli loistavasti tiivistänyt laajan aiheen noin 100 sivuiseksi kirjaksi. Aina ei tarvitse kirjoittaa monisataista kirjaa saadakseen tietonsa jaettua, mikäli pystyy kirjoittamaan yhtä sujuvasti ja selkeästi kuin tämän kirjan kirjoittaja. Brändi aiheena on laaja ja aion itse ottaa käytäntöön paljon kirjan oppeja, sillä uskon niiden avulla saavuttavan paremman lopputuloksen brändin rakentamisessa. Tämä kirja on ehdottoman hyvä luettavaksi markkinoinnista ja brändäyksestä kiinnostuneille.

 

Lähde

Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja. Luettu 2.3.2021

Kommentoi