Tampere
23 May, Thursday
18° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen talouden alkeet 3/4Kirjoittanut: Jonna Leiniö - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Esseesarjan ensimmäisessä osassa kerroinkin, kuinka kirjoitan nämä esseet itselleni muistiinpanoiksi siitä, mitä yritän oppia ja sisäistää. Oma tietouteni yrityksen taloudesta on melko hataralla pohjalla ja siksi lähdenkin yksinkertaisista perusjutuista liikkeelle ennen kuin syvennyn niihin tarkemmin.

Päätin tässä esseesarjassa perehtyä myöskin arvonlisäverotukseen. En oikeastaan ollut ikinä syvemmin edes ajatellut tätä aihetta, vaikka sitä olen maksanut toiminimiyrittäjänä ja joka kerta kuluttajana kaupassa käydessäni. En ole oikeastaan milloinkaan kummemmin ajatellut, minkä vuoksi sitä maksetaan ja mitä arvonlisävero vähennykset tarkoittavat. Vaikkakin yrityksen ostokuitit olen aina lähettänyt kirjanpitäjälle vähennettäväksi. Koen, että tämä on tärkeä aihe oppia ja sisäistää, jotta pystyn hyödyntämään tätä yritystoiminnassa. Sekä suurimpana ehkä laajentamaan samalla omaa yleistietouttani. Uskon, että tämä on monille sellainen aihe, josta kuulee paljon, mutta ei todellisuudessa edes tiedä, mitä taustalla on.

 

 

ARVONLISÄVERO

Arvonlisävero eli alv on kulutusvero, jota maksetaan melkeinpä kaikista tavaroista sekä palveluista. Yritys lisää myymäänsä palveluun tai tavaraan arvolisäveron, jonka kuluttaja maksaa osana palvelun tai tuotteen hintaa eli alv on niin sanottu välillinen vero. Yritys taas puolestaan maksaa myynneistä kertyneen alv:n määrän valtiolle (Verohallinto) sen jälkeen, kun siitä on vähennetty yrityksen omat ostot. Arvonlisävero on valtion tulonlähde.

Arvonlisäveron ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä mainittuja tuotteita ja palveluita kuten esimerkiksi arpajaiset ja rahapelit, koulu- ja yliopisto-opetus sekä ammattikoulutus, kiinteistöjen myynti, vakuutuspalvelut, sosiaalihuolto sekä muut terveyspalvelut ja Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset. Jos yritys myy ainoastaan tällaisia verotuksen ulkopuolisia tuotteita tai palveluita, silloin yritys ei ole alv velvollinen. Mikäli yrityksen liikevaihto (veroton myynti) jää tilikaudessa alle 10 000 €, ei yrityksen tarvitse silloin ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. 10 000 € rajan ylittyessä yrittäjä joutuu maksamaan alv: ia takautuvasti tilikauden alusta asti viivästysseuraamuksineen.

Arvonlisäverokantoja on erilaisia ja ne jakautuvat tiettyjen tuotteiden tai palveluiden mukaan. 24 % alv on kaikista yleisin arvonlisäverokanta ja siihen lukeutuvat lähes kaikki tuotteet ja palvelut. Elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut lukeutuvat 14 % alv-kantaan. Pienin eli 10 % arvonlisäveroon sisältyvät muun muassa majoituspalvelut, liikuntapalvelut ja kuntosalit sekä erilaiset pääsymaksut kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, lääkkeet, kirjat, lehdet yms.

 

 

ARVONLISÄVERON LASKEMINEN

Pääsylippu elokuviin maksaa 10 €, verokanta on 10 %. Paljonko on arvonlisäveron osuus hinnasta?

10 € / 1,10 = 9,09 €.  10 € – 9,09 € = 0,91 €. Veron osuus hinnassa on siis 0,91 €. Lipun veroton hinta on 9,09 €.

 

Yrityksen pikkujouluihin halutaan ruokatarjoilu, joka on verottomana 30 € /osallistuja. Mikä on laskutushinta, eli verollinen hinta? Alv ravintola- ja ateriapalveluissa on 14 %.

30 € x 1,14= 34,20 €. Laskutushinta on 34,20 € sisältäen alv 14 %.

 

 

ARVONLISÄVERON VÄHENTÄMINEN

Jos arvonlisäverovelvollinen yrittäjä ostaa toiselta alv velvolliselta yrittäjältä tuotteen tai palvelun, joka sisältää alv:n, voi yrittäjä vähentää omasta valtiolle tilitettävästä verostaan ostohintaan sisältyneen alv:n, jolloin valtiolle tilitettävä osuus pienenee.

Rautalankaesimerkki alv-vähennyksestä:

  1. Yritys myy tammikuussa tuotteita 2480 € edestä tuotteita, johon sisältyy alv 24 %. (2480 € / 1,24= 2000 €. Veroton hinta 2000 €, veron osuus 480 €.)
  2. Valtiolle tilitettävä osuus on siis ennen vähennyksiä 480 €.
  3. Tammikuussa yritys on tehnyt liiketoimintaa varten hankinnan, joka maksoi 1240 € sis. alv. (1240 € / 1,24= 1000 €. Veroton hinta 1000 €, veron osuus 240 €.)
  4. Hankintaan sisältynyt veron osuus (240 €) vähennetään yrityksen omien myyntien valtiolle maksettavasta alvista (480 €). Eli 480 € – 240 €= 240 €.
  5. Valtiolle maksettavan alv:n määrä on siis lopulta 240 €.

 

Alv vähennysten tarkoituksena on välttää veroja kertaantumasta. Eli jos esimerkiksi tukkumyyjä maksaa myymästään tuotteesta valtiolle arvonlisäveroa ensin 10 €, jonka jälkeen jälleenmyyjä myy sen kuluttajalle, josta tulee 20 euron edestä alv: ia, silloin yhdestä tuotteesta olisi jo maksettu 35 € alv: ia ilman vähennyksiä. Kun taas molemmat yrittäjät voivat vähentää yritystensä ostoja valtiolle tilitettävästä alv: ista, silloin verot eivät siis kertaannu, eikä hintoja tarvitse nostaa mahdottoman korkeiksi.

Alv: ien vähennysoikeuteen kuitenkin liittyy tiettyjä ehtoja. Alv:n saa vähentää ainoastaan niistä ostoista, jotka on tehty yrityksen arvonlisäverollista toimintaa varten. Vähennysoikeus edellyttää myös, että tapahtumasta eli ostosta on olemassa kuitti, josta selviää veron osuus, jota ollaan vähentämässä. Suuremmissa ostoissa kuten esimerkiksi investoinneissa vähennettävän alvin osuus saattaa olla suurempi kuin arvonlisäverollinen myynti, jolloin Verohallinto maksaa erotuksen alv-palautuksena yrityksen tilille. Arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyy myös tilanteita, jolloin veroa ei saa vähentää, kuten esimerkiksi yrityksen omistajien tai henkilökunnan yksityiskäyttöön ostetusta tuotteista tai palveluista. Jos hankinta on tehty vaikkapa liittyen sairaanhoitopalveluihin, joka on arvonlisäverotonta toimintaa niin silloin hankintoja ei saa vähentää. Yrittäjän asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin liittyviä vähennyksiä ei myöskään voi tehdä. Henkilöautoihin liittyvät kulut ovat vain tietyissä tilanteissa vähennyskelpoisia.

 

 

ALVIN MAKSAMINEN

Alv on oma-aloitteinen vero eli Verohallinto ei erikseen määrää arvonlisäveron määrää vaan maksajan on itse laskettava, ilmoitettava ja maksettava kertynyt summa. Tähän yleensä käytetäänkin kirjanpitäjää ja kirjanpitoa helpottamaan työtä. Kirjanpitäjä muodostaa ja ilmoittaa maksettavan alvin määrän kuittien ja muiden tositteiden pohjalta. Kirjanpitäjä siis tekee laskelmat yrityksen omien myyntien sisältämistä alv: eista, joista vähennetään ostojen sisältämät arvonlisäverot.

Alv maksetaan aina kaksi kuukautta jäljessä, esimerkiksi tammikuun aikana tehty arvonlisäverollinen myynti maksetaan valtiolle maaliskuun 12. päivä. Arvonlisäveron yleinen maksupäivä on aina kuukauden 12. päivä, mikäli se osuu pankkipäivälle, muutoin se siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Alv-ilmoitukset tehdään yleensä kuukausittain, poikkeuksena esimerkiksi yritykset, joilla on pieni liikevaihto. Silloin ilmoituskausi voi olla neljännesvuosittain, mikäli liikevaihto on 30 000 tai 100 000 euron välillä. Mikäli liikevaihto jää alle 30 000 €, niin ilmoituksen sekä maksun voi tehdä kerran vuodessa, jolloin eräpäivä on verovuotta seuraavan helmikuun viimeinen päivä.

 

 

YHTEENVETO

Arvonlisävero on valtion tulonlähde, jonka maksajana on yleensä kuluttaja. Yrittäjä toimii siis alv:n välittäjänä kuluttajan ja valtion välillä lisätessään omiin myyntihintoihinsa arvonlisäveron.  Alv-kannoista yleisin on 24 %, joka kattaa suurimman osan myytävistä tuotteista ja palveluista.

Arvonlisäverollisia yrityksen ostoja vähennetään siitä alv summasta, joka arvonlisäverollisesta myynnistä on kertynyt ja joka veloitetaan valtiolle. Näin saadaan estettyä veron kertaantuminen, jotta alv: ia ei makseta samasta tuotteesta monesti.

Lähes kaikesta, mikä liittyy yritystoimintaan, voidaan tehdä vähennykset, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kirjanpitäjä pitää huolen laskelmien tekemisestä sekä ilmoituksista ja maksuista. Tässäkin asiassa on kuitenkin yrittäjän itse hyvä itse olla perillä sen kanssa, mitä arvonlisävero tarkoittaa ja kuinka sitä kannattaa hyödyntää yritystoiminnassaan.

Arvonlisäverotukseen liittyy paljon asioita, joita tässä esseessä ei käsitelty. Kuitenkin näillä opeilla ja perusasioilla pääsee jo pitkälle siinä ymmärryksessä, kuinka homma toimii ja miksi se toimii niin kuin toimii.

Jos luit esseeni/muistiinpanoni tähän pisteeseen asti niin toivon, että käteesi jäi tästä jotakin. Toivon myös, että mikäli huomaat, etten ole ymmärtänyt jotakin asiaa oikein niin kommentoisit ja opettaisit oikean tavan. Tai jos mieleesi tulee jotain, mihin olisi tärkeää perehtyä niin kerrothan siitäkin!

 

 

 

LÄHTEET:

 

Vero. 2020. Mikä arvonlisävero on? Luettu 29.11.2020.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/mikä-arvonlisävero-on/

 

Yritystulkki. Arvonlisävero. Luettu 29.11.2020.

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/aloittava-yrittaja/kaynnistaminen/arvonlisavero/

 

eTasku. 2019. ALV-vähennys yrityksen kuluista – mitä saa vähentää? Luettu 29.11.2020.

https://www.etasku.fi/blogi/alv-vahennys-arvonlisaverosta/

 

Vero. 2017. Arvonlisäveron vähennys ostoista. Luettu 29.11.2020

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ostoihin_sisaltyvan_arvonlisaveron_vahentaminen/

 

Kommentoi