Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen talouden alkeet 1/4Kirjoittanut: Jonna Leiniö - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

 

Kirjoitin tämän esseesarjan itselleni ikään kuin muistiinpanona siitä, mitä yritän sisäistää ja oppia. Oma osaamiseni ja ymmärrykseni yrityksen taloudesta on melko suppea, ellei jopa todella suppea. Kuitenkin paksujen kirjojen lukeminen ja asioiden sisäistäminen sitä kautta ei tunnu sopivalta vaihtoehdolta itselleni, joten siksi hyödynnänkin lyhyitä ja selkeitä artikkeleita selittämään nämä asiat itselleni. Esseesarjan viimeisessä osiossa teen yhteenvedon kaikesta oppimastani sekä kasaan ajatuksia näistä aiheista.

Proakatemian ensimmäisen puolen vuoden aikana kävimme Taloudellisen ajattelun kurssin, jossa kävimme pintaraapaisun erinäisistä aiheista liittyen yrityksen talouteen. Monet asioista ovat kuitenkin jo unohtuneet, jos silloinkaan edes menivät kunnolla jakeluun. On monia käsitteitä, jotka olen kuullut, mutta ei kuitenkaan hajua siitä, mitä ne tarkoittavat tai mistä luvut tulevat. Osa esseissä tulevista aiheista on hyvää kertausta jo joskus opittuun.

Yrityksen talous on hyvä olla yrittäjällä itsellään hallussa, jotta ymmärtää tärkeimmistä luvuista sen, kuinka yrityksellä todellisuudessa sujuu. Yrityksen talouteen kuuluu niin sisäinen kuin ulkoinenkin laskentatoimi, erinäiset tunnusluvut sekä arvonlisäverotus.

Esseesarjan ensimmäisessä osassa avaan itselleni ulkoista laskentatoimea kirjanpidon, taseen, ja tuloslaskelman puitteissa.

Vaikka harvat tekevät itse kirjanpitonsa, on siitä kuitenkin hyvä ymmärtää pääpiirteet. Vaikka kirjanpito olisikin ulkopuolisen tehtävänä, ovat kuitenkin yrityksen omistaja/ toimitusjohtaja ja hallitus loppujen lopuksi vastuussa yrityksestä.  Olen itsekin tehnyt töitä toiminimellä noin puolitoista vuotta. Minulla oli silloin ulkopuolinen kirjanpitäjä, enkä juurikaan itse ollut perillä luvuista. Sen tiesin, paljonko minulle jäi kulujen jälkeen käteen, mutta siinäpä kaikki tietous suunnilleen sitten olikin. Silloin minulla ei ollut juuri kiinnostustakaan aiheeseen, kunhan tiesin mihin ostokuitit ja muut tositteet lähetin ja kuinka paljon minulle tuli arvonlisäveroa maksettavaksi.

 

 

LASKENTATOIMI

Aloitetaan laskentatoimesta, eli luvuista, jotka kertovat lähes kaiken yrityksen kannattavuudesta sekä siitä, mihin rahat menevät ja mistä ne tulevat. Laskentatoimi jaetaan sisäiseen- sekä ulkoiseen laskentatoimeen. Sisäinen laskentatoimi auttaa yritystä tekemään päätöksiä. Sisäinen laskentatoimi siis on yksi yrityksen johdon työkalu, jolla pyritään ennustamaan tulevaisuutta esimerkiksi budjetoinnin avulla, uusien työntekijöiden palkkaamisella sekä tuotteiden myyntihinnan määrittämisellä.

Ulkoinen laskentatoimi puolestaan on pakollinen ja se perustuu kirjanpitovelvollisuuteen, jota säätelee kirjanpitolaki. Yrityksen ulkoinen laskentatoimi koostuu muun muassa kirjanpidosta sekä yrityksen ulkoisille sidosryhmille tarkoitetuista raporteista. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi sijoittajat, verottaja sekä muut viranomaiset. Lähtökohtaisesti jokaisen yrityksen on pidettävä kirjaa kaikesta rahaliikenteestä sekä muista liiketapahtumista, ulkoinen laskentatoimi on ikään kuin yrityksen mennyttä toimintaa. Yrityksen toimitusjohtaja sekä hallitus vastaa yrityksen kirjanpitovelvollisuuden täyttymisestä, vaikkakin ulkopuolinen hoitaisi kirjanpidon. Tämän takia jokaisella yrittäjällä tulee olla ymmärrys yrityksen taloudesta sekä siitä, mitä lukuja ja asioita tulee tarkkailla.

 

KIRJANPITO

Opettelimme viime syksyn Taloudellisen ajattelun kurssilla kirjanpidon alkeita ja periaatetta, josta onkin pieni muistijälki. Aluksi ymmärtäminen oli vaikeaa, mutta kun väänsimme aihetta rautalangasta ja teimme harjoituksia, ymmärsin jokseenkin, mistä siinä oli kyse ja kuinka kirjanpito käytännössä tapahtuu. Nämä asiat ovat kuitenkin painuneet johonkin aivojen perukoille, josta niitä on nyt hyvä kaivella taas esiin.

Kirjanpidossa käytetään lukuisia eri tilejä, jotka määrittävät sen, mihin rahaa on käytetty tai mistä sitä on tullut. Jokainen tilitapahtuma kohdennetaan tietylle tilille, esimerkkinä palkat, kalusto, myynnit ja ostot. Tileille kohdennettaessa huomioidaan myös verotus.

Kirjanpito tehdään kaksinkertaisena, poikkeuksena voivat olla pienet yritykset. Kaksinkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että tilitapahtuma merkitään kahdelle eri tilille. Ensin merkitään se, mistä raha on otettu, jonka jälkeen se, mihin se on käytetty. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa käytetään kahta eri puolta niin sanotussa tiliristikossa, joka auttaa hahmottamaan rahaliikenteen. Vasen puoli eli debet (kohde) ja oikea puoli kredit(lähde). Debet ja kredit kirjausten tulee aina olla saman suuruisia.

”Meno syntyy silloin, kun tuote tai palvelu otetaan vastaan, kun taas tuotetta tai palvelua luovuttaessa syntyy tulo.”

Kaksi esimerkkiä:

Ensimmäinen tapahtuma: Ostetaan käteisellä tukusta asiakkaalle myytäväksi tuote, joka maksaa 500 euroa. Silloin rahat vähenevät 500 euroa, joten vähennys kirjataan kassatilin kredit puolelle (lähde), kun taas meno kirjataan debet puolelle menotiliin (tässä tapauksessa ostotili) osoittamaan sen, mihin rahat on käytetty (kohde).


Ostotili                                                  Kassatili

Debet              Kredit                                Debet            Kredit

500                                                                                 500

 

Toinen tapahtuma: Kun tuote myydään käteisellä asiakkaalle 500 eurolla, merkitään se seuraavasti:


Myyntitili                                              Kassatili

Debet              Kredit                                Debet            Kredit

500                                    500

Myyntitililtä merkitään lähteneeksi 500 euroa eli kredit puolelle, silloin kun tuote on myyty. Käteinen päätyy kassatilille eli merkitään silloin debet puolelle 500 euroa. Näin toimii siis kahdenkertainen kirjanpito, jossa jokainen tapahtuma merkitään kahdelle eri tilille.

Tilikauden (12kk) lopussa yrityksen on tehtävä pakollinen tilinpäätös, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien tilien loppusummat lasketaan sekä kootaan tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tilinpäätöksen jälkeen on hyvä suorittaa vielä tilintarkastus. Oma kirjanpitäjäni lähetti minulle joka kuukausi tuloslaskelman ja taseen sekä ALV-maksulapun lähettämieni tositteiden perusteella.

 

TASE

Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa sekä varallisuutta tietyllä hetkellä eli yksittäisenä päivänä. Tase tehdään yleensä tilinpäätöksen yhteydessä ja siihen lasketaan kaikki yrityksen perustamishetkeltä asti kertynyt varallisuus ja velat. Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velkojen määrän sekä niiden luonteen. Eli millaista omaisuutta sekä velkoja yrityksellä on ja miten paljon. Taseen luvut vaihtelevat tilikauden aikana, joissain tapauksissa voimakkaastikin.

Taseessa käytetään myöskin kahta puolta niin kuin kirjanpidossa, joista toinen kertoo yrityksen varallisuuden (vastaavaa) ja toinen puoli kertoo sen, millä yrityksen varallisuus on rahoitettu (vastattavaa). Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret.

Varallisuutta eli vastaavaa puolelle voivat kuulua esimerkiksi rahat, varasto, oikeudet ja patentit, kiinteistöt, kalusto yms. Varallisuus listataan taseeseen niin, että ylimpänä on vaikeimmin rahaksi muutettavat erät ja alimpana rahat.

Vastattavaa puoli kertoo yrityksen rahoituksesta, jossa kaksi tärkeintä erää ovat: oma rahoitus (oma pääoma) tai luotto (vieras pääoma).

Oma pääoma on monesti pienillä yrityksillä omistajien omia sijoituksia yritykseen sekä yrityksen kerryttämä voitto. Omistajien osingot tai yksityisotot (riippuu yritysmuodosta) sekä yrityksen tekemä tappio pienentävät omaa pääomaa.

Pankkilaina, verovelka, ostovelka ja palkkavelka ovat esimerkkejä vieraasta pääomasta.

Taseen loppusumma kertoo yritykseen sitoutuneen pääoman määrän. Taseen loppusumma on yhtä kuin yhtiön varat tai se voidaan ajatella myös oman ja vieraan pääoman summana.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma kertoo koko tilikauden (tyypillisesti 12kk) tai muun tarkasteltavan jakson aikaisen taloustilanteen kehityksen kannattavuuden näkökulmasta. Tuloslaskelma kertoo sen, kuinka paljon yritykselle on tullut tuottoja ja kuluja sekä kertoo samalla niiden luonteen tarkasteltavalta ajalta. Tuloslaskelma esitetään ilman arvolisäveroa.

Tuloslaskelmassa esitetään seuraavat kohdat: Liikevaihto, liikevoitto, rahoitustuotot ja -kulut, tilinpäätössiirrot sekä tulovero.

Ylimpänä tuloslaskelmassa esitetään yrityksen myyntituotot sekä muut liiketoiminnan tuotot, joista yhdessä koostuu liikevaihto.

Toiminnan kannattavuus selviää parhaiten liikevoitosta. Kun liikevaihdosta vähennetään juoksevat kulut sekä yrityksen omaisuus ja mahdolliset arvonalentumiset, saadaan liikevoitto selville. Tuloslaskelmassa luvut esitetään ennen liikevoittoa kululajeittain. Eli kaikki yrityksen kulut ovat ryhmitelty esimerkiksi ostoihin, henkilöstökuluihin, poistoihin jne. Näiden jälkeen tuloslaskelmassa näkyy liikevoitto.

Liikevoiton jälkeen esitetään rahoitustuotot ja -kulut. Silloin saadaan selville yrityksen voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoitustuottoja ovat rahoitus- ja korkotuotot sekä esimerkiksi osakehuoneistojen vuokratuotot, joka kuuluu pysyvien vastaavien sijoituksiin (näiden on tarkoitus tuottaa useana tilikautena). Rahoituskuluja puolestaan ovat esimerkiksi korkokulut ja arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista.

Seuraavaksi tuloslaskelmassa esitetään tilinpäätössiirrot, joita en oikeastaan itse ymmärtänyt, joten perehdyn asiaan vielä syvällisemmin jonkun osaavan kanssa, joka ehkä osaa selittää tämän.

Tuloverot sekä muut välittömät verot ilmoitetaan tuloslaskelmassa viimeisenä, jonka jälkeen saadaan selville tilikauden tai jonkin muun tarkastelujakson voitto tai tappio.

YHTEENVETO

Yrityksen pakollinen ulkoinen laskentatoimi kasaa kaiken sen, mitä yrityksessä on tapahtunut. Sen tarkoituksena on pitää huoli siitä, mihin rahat ovat menneet ja mistä sitä on tullut sekä pitää kirjaa yrityksen varallisuudesta. Ulkoista laskentatoimea tehdään aina jälkikäteen, eli se elää historiassa. Ulkoiseen laskentatoimeen kuuluu kirjanpito, jonka mukaan koostetaan tase ja tuloslaskelmat. Kirjanpitoa toteutetaan normaalisti joka kuukausi yrityksen ostokuittien sekä muiden tositteiden perusteella. Kirjanpidon yhtenä tarkoituksena on koota ulkoisille sidosryhmille raportteja, kuten esimerkiksi verottajalle.

Tase kertoo yrityksen taloudellisesta asemasta ja siihen lasketaan kaikki perustamishetkeltä asti kertyneet varallisuudet ja velat. Tase kuvaa tiettyä hetkeä kerrallaan ja sen loppusumma voi muuttua jo heti seuraavana päivänä radikaalisti esimerkiksi uusien investointien vuoksi.

Tuloslaskelma puolestaan kertoo tarkasteltavan ajanjakson taloudellisen kehityksen kannattavuuden näkökulmasta. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tuotoista sekä kuluista ja kertookin, onko yritys tehnyt voittoa vai tappiota.

Jos luit esseeni/muistiinpanoni tähän pisteeseen asti niin toivon, että käteesi jäi tästä jotakin. Toivon myös, että mikäli huomaat, etten ole ymmärtänyt jotakin asiaa oikein niin kommentoisit ja opettaisit oikean tavan. Tai jos mieleesi tulee jotain, mihin olisi tärkeää perehtyä niin kerrothan siitäkin! 🙂

 

 

LÄHTEET

Kurjenniemi, E. 2020. Visma. Kahdenkertainen vs. yhdenkertainen kirjanpito. Luettu 26.11.2020.

https://www.visma.fi/blog/kahdenkertainen-vs-yhdenkertainen-kirjanpito/

 

Visma. Kirjanpidon sanakirja. Luettu 26.11.2020

https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/t/tase/

https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/t/tuloslaskelma/

 

Yritystehdas. 2020. Sukellus yrityksen talouden perusteisiin. Luettu 26.11.2020.

https://yritystehdas.fi/2020/07/15/yrityksen-talouden-perusteet/

Kommentoi