Tampere
29 May, Wednesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen sidosryhmätKirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Sidosryhmillä tarkoitetaan erilaisia ulkopuolisia ryhmiä, joiden kanssa yritys on jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa. Sidosryhmät vaikuttavat jotenkin yrityksen toimintaan, kuitenkin myös yrityksen toiminta vaikuttaa myös jotenkin sidosryhmiin. Jos mietitään tilannetta, jossa yrityksellä ei ole sidosryhmiä niin tilanne on toivoton. Yritys ei voi toimia ilman sidosryhmiä. (Ikäheimo, Malmi, Walden, 2019, s.15)

 

Sidosryhmät

Yrityksen sisällä ja ulkopuolella on monia eri sidosryhmiä. Yrityksen sisäisiä sidosryhmiä ovat omistajat, työntekijät sekä johtajat. Ulkopuolisia sidosryhmiä ovat rahoittajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä kilpailijat. (Ikäheimo, Malmi, Walden, 2019,s.15) Yrityksen toiminta perustuu suhteisiin, joita sillä on sidosryhmiin.

 

Alihankkijoilta ja toimittajilta yritys voi ostaa tarvitsemiaan tuotto aineita, esimerkiksi raaka-aineita, palveluita, energiaa, koneita sekä tavaroita. (Osaava yrittäjä, 2017) Rahoitusyrityksiä, esimerkiksi pankkeja voidaan myös pitää jonkinlaisina toimittajina. Toimittajiin kohdistuvat muutokset täytyy ottaa huomioon yrityksen toiminnassa, koska nämä muutokset voivat liittyä esimerkiksi ostohintaan. Alihankintana yritykset pystyvät teettämään muilla yrityksillä esimerkiksi tuotteiden osia. Erilaiset yrityksen tukipalvelut, kuten mainonnan suunnittelu ja kirjanpito ostetaan usein niihin erikoistuneista firmoista. Jakelutien välikädet ovat yrityksiä, joiden kautta tuotteet myydään ja toimitetaan lopulliselle asiakkaalle. Tällaisiksi kaupoiksi voi kutsua vähittäiskauppoja sekä tukkuja. Tässäkin voi kuitenkin olla myös välikäsiä, esimerkiksi rakennusliike on antanut valmiiden asuntojen markkinoinnin kiinteistöfirman tehtäväksi. (Osaava yrittäjä, 2017)

 

Yrityksen on tärkeä päättää käyttääkö yritys juuri mainitsemiani välikäsiä vai myykö yritys itse tuotteensa asiakkaalle. Välikäsien käyttäminen voi useimmiten olla hyvin perusteltua, kuten esimerkiksi jos yrityksellä on paremmat resurssit valmistavat kyseisiä tuotteita.

 

juuri mainitsemien sidosryhmien lisäksi yrityksillä on iso määrä muita erilaisia sidosryhmiä, joihin luetaan käytännössä kaikki ne yrityksen ulkopuoliset tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä tai jotka jollain tapaa vaikuttaa yrityksen toimintaan.  Yrityksen sidosryhmiä ovat asiakkaat, johto, lainanantajat, omistajat, tavaran- ja palveluiden toimittajat, työntekijät sekä valtio. (Ikäheimo, Malmi, Walden, 2019, s.15)

 

Liiketoiminnan ohjaaminen

Yrityksen johto tietenkin tarvitsee johdon laskentatoimesta saatavaa tietoa liiketoiminnan ohjaamiseen sekä myös päätöksentekoon. (Ikäheimo, Malmi, Walden, 2019, s15) Kaikki muut sidosryhmät tyytyvät vain rahoittajien laskentatoimen tuottamaan informaatioon. Laskentatoimi tuottaa informaatiota, jotka ovat sidosryhmien kannalta tärkeitä ja vaikuttavat asioiden päätöksiin.

 

Sijoittajan kannalta yrityksen tuloksen julkaisu on tärkeää ja tuotepäällikön näkökulmasta tuote kannattavuudella on päätöksenteon kannalta hyvin hyödyllinen tieto. Lainanantajat tietenkin seuraavat yrityksen rahoittajien laskentatoimea, jotta tietävät yrityksen kykyä maksaa jäljellä olevia velkoja. Tavarantoimittajille oleellinen tieto tulee rahoittajien laskentatoimesta, sillä tavaran kuljettajan on tiedettävä, jatkuuko toimitussuhde. Työntekijät taas saavat rahoittajien laskentatoimesta tietoa jatkuuko yritystoiminta. työllistääkö se sekä palkanmaksukyky. (Ikäheimo, Malmi, Walden, 2019, s,15)

 

On siis selvää, että laskentatoimesta on apua todella monille eri tahoille. Laskentatoimen perusteella kaikki yrityksen sidosryhmät tekevät päätöksensä haluavatko esimerkiksi ostaa kyseistä tuotetta. On hyvin tärkeää, että sidosryhmät voivat luottaa yrityksen laskentatoimeen, sillä sen perusteella tehdään kaikki päätökset. Laskentatoimen tuottaman tiedon tulisi siis olla pääsääntöisesti täysin virheetöntä sekä harhatonta.

 

 

Uutinen

Valitsemani uutinen kertoo, kuinka Orion pörssi osakeyhtiö on kehittänyt markkinoille uuden lääkkeen jonka pitäisi pidentää eturauhassyöpään sairastuneiden miesten elinaikaa. Lääke on hyväksytty vasta Yhdysvalloissa, Australiassa, Brasiliassa, Kanadassa sekä Japanissa Uutinen on julkaistu 10.9.

 

Eri sidosryhmät reagoivat asiaan varmasti monilla erilaisilla tavoilla. Pääsääntöisesti reagointi uuden lääkkeen tuloon markkinoille on varmasti hyvä. Työntekijät ovat tietenkin innoissaan uudesta kehittämästään lääkkeestä. Tavarantoimittajat varmasti tykkäävät uuden lääkkeen markkinoille tulosta, jos he kuljettavat tavaraa. Kilpailijat ovat varmasti huolissaan, sillä nyt heidänkin tulisi keksiä jotain uutta. Omistajat varmasti ovat innoissaan, sillä luulisi uuden lääkkeen markkinoille tulon kasvattavan osakkeiden hintaa sekä viimeisenä on kohderyhmä, jolle lääke on suunniteltu. Kohderyhmä on varmasti innoissaan uudesta lääkkeestä, joka mahdollisesti voisi auttaa heitä.

https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000006630702.html

 

Yhteenveto

Sidosryhmien ansiosta yrityksen pystyvät toimimaan ja ilman sidosryhmiä ei olisi yrityksiä. Sidosryhmien tärkeys yrityksille on siis todella tärkeä. Sidosryhmät vaikuttavat yrityksen toimintaan suuresti. Erilaiset sidosryhmät luovat koko organisaation, jossa tälläkin hetkellä olemme. Sidosryhmät auttavat toinen tosiaan.

 

 

 

 

Lähteet:

Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi & Risto Walden. Yrityksen laskentatoimi. Balto print, Liettua 2019. Alma talent, Helsinki 2019. (8 painos)

Iltasanomien verkkolehti, 2020, Orion: Uutuuslääkkeen osoitettu pidentävän eturauhassyöpää sairastavien miesten elinaikaa. Iltasanomat.fi/taloussanomat 10.9.2020,

https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000006630702.html

Yritystoiminta, Yrityksen sidosryhmät, 2017. Tieto.osaavayrittäjä,fi

http://staff.hamk.fi/~asarviharju/Yrityksen%20perustaminen/Yrityksen%20sidosryhmat.doc

http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/yrityksen-sidosryhmaet

Kommentoi