Tampere
22 May, Wednesday
16° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen pyörittämisen perusasioita aloittavalle yrittäjälleKirjoittanut: Katri Stylman - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä
Janne Jääskeläinen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Janne Jääskeläisen kirjan otsikko ”Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä” oli sellainen, joka sai minut yrittäjyydestä mitään tietämättömänä kiinnostumaan kirjan lukemisesta. Odotukseni kyseiselle kirjalle oli oppia perusasioita yrittäjyyteen liittyen sekä saada omia ajatuksia ja näkökulmia heräteltyä aiheesta.

Opin lukiessani useita, osittain jo itsestään selviäkin asioita yrittäjyyteen liittyen, ja huomasin, että moni ajatus ja asia mitä kirjassa tuodaan esille, on hyvin samankaltainen mitä omat ajatukseni ovat. Esimerkiksi asiakkaan syyt ostaa ja myynnin tärkeys nousevat kirjassa useita kertoja olennaiseksi aiheeksi. Jääskeläinen korostaa sitä, miten muilla asioilla yrityksessä ei ole juurikaan merkitystä, jos myyntiä ei tapahdu, sillä tällöin rahaa ei tule. Tämä on omasta mielestäni yrittäjyydessä ja ylipäätään voittoa tavoitteleville yrityksille työskennellessä avainasemassa, ja pitäisi olla melko lailla itsestään selvää. Markkinointi ja myynnilliset asiat tulee olla hoidossa ja jatkuvasti suunnitelmissa, jotta yritys voi tehdä rahaa. Jos yritys ei tee rahaa, on kannattavampaa siirtyä rahaa tekevään yritykseen palkkatöihin.

Ajatuksia herätti myös yritysten välisen kilpailun erilaiset näkökulmat. Olin ennen ajatellut, että kilpailijoita yritykselle ovat lähinnä vain saman alan yrittäjät, jotka tarjoavat samankaltaisia tuotteita tai palveluita, vaikka todellisuus on hieman toisenlainen. Yrityksen kilpailijoita voivat olla myös eri alan yritykset, jotka tuottavat palvelua, joka tekee asiakkaalle sinun tuottamasi palvelun turhaksi. Lisäksi kilpailu voi liittyä puhtaasti asiakkaan budjettiin. Asiakas, jolla on rajallinen budjetti, joutuu tekemään valintoja, mihin rajalliset varansa käyttää, ja näin ollen rahat menevät sinne, minkä asiakas juuri sillä hetkellä kokee tärkeimmäksi.

Myyntiin ja kilpailuun liittyy lisäksi olennaisesti hinnoittelu. Jääskeläinen tuo kirjassaan esille, että hinta kertoo asiakkaalle laadusta. Halpa merkitsee monelle heikkoa laatua ja kalliimpi parempaa laatua. Yrittäjän onkin tärkeää pohtia tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua tästä näkökulmasta, sillä liian halpaa ei kukaan halua ostaa, ja puolestaan liian kallis hinta voi nostaa kynnystä ja pidentää aikaa tehdä ostopäätös. Vaikka ostopäätös haluttaisiin saada mahdollisimman nopeasti, on asiakkaalle kuitenkin hyvä antaa sopivasti aikaa ja tilaa, sillä esimerkiksi yön yli nukkuminen riittää monelle harkinta-ajaksi, ja ihmiset tekevät monesti parempia päätöksiä heille tutuissa ympäristöissä, kuten kotona.

Jääskeläisen kirjassa nousi myyntiin ja rahaan liittyvien seikkojen lisäksi esille monesti yrittäjän oma jaksaminen. Yrittäjäkin on ihminen, eikä yrittäjyyden takia tule unohtaa muita asioita elämässä, eikä lopettaa lomien pitämistä. Mikäli yrittäjä ei itse ole parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan, on yritystäkin vaikea pyörittää tehokkaasti. Jos tilanne yrityksessä on niin huono, ettei se kestä lainkaan yrittäjän poissaoloja ja lomia, on aiheellista miettiä, miten toimintaa voisi kehittää vai kannattaako sitä ylipäätään jatkaa. Toki yrittäjyyden alkuvaiheessa on varmasti oltava hektisesti kiinni yrityksessä ja tehdä suurin osa asioista itse, mutta yritystoiminnan kehittyessä on järkevää palkata mielellään itseään parempia työntekijöitä yritykseen, jotta yrittäjänä voi vapaalla luottaa siihen, että homma toimii ja yritys ei kaadu yhden loman aikana. Hyvien työntekijöiden kanssa on myös helppoa olla hyvä johtaja, ja antaa heille vastuuta ja mahdollisuuksia toimia oma-aloitteisesti sekä tehdä valintoja itsenäisesti.

Kaiken pohjana aloittavana yrittäjänä on kuitenkin itsensä tunteminen. Jääskeläisen mukaan yritys on omistajansa varjo. Näin ollen yrittäjän omat arvot ja asenteet heijastelevat myös yritykseen. On tärkeää tiedostaa omat arvot, jotta voi tarkastella yrityksen toimintaa näiden näkökulmasta. Jos yritykselle luodaan arvot vain korulauseiksi ajatellen vain sitä, mitkä ovat hyväksyttäviä jostakin ulkopuolisesta näkökulmasta, on yrityksen vaikea vastata niihin ja toimia uskottavasti. Tämä vaikuttaa myös yrityksen toimintaan sitoutumiseen. Arvojen ollessa etäiset yrittäjälle tai työntekijöille, ei yrityksen toimintaan välttämättä ole kiinnostusta sitoutua. Lisäksi yrittäjän on tärkeä tiedostaa omat vahvuudet, heikkoudet sekä toimintatavat erilaisissa tilanteissa. Erityisesti itsensä tunteminen korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki ei mene suunnitellusti ja tapahtuukin jotakin yllättävää. Näistä tilanteista selviytymistä ja niiden jälkeen menestymistä helpottaa, se että tiedostaa miten itse toimii, ja miten voi tarvittaessa hyödyntää muiden tukea ja apua.

Erityisesti aloittavan yrittäjän näkökulmasta tärkeitä ja ajatuksia herättäviä neuvoja yrittäjyyteen Jääskeläisen kirjassa olivat rahan tekemiseen tähtääminen ja oikeanlaiseen markkinointiin panostaminen, itsensä tunteminen ja muiden ihmisten osaamisen ja tuen hyödyntäminen yrityksen menestymiseksi, oikeiden kumppanien ja asiakkaiden löytäminen ja huonoista eroon hankkiutuminen, muiden yritysten ja kilpailun olemassaolon tiedostaminen ja kartoittaminen sekä yrittäjänä omasta itsestä huolehtiminen. Moni näistä asioista tuntuu hyvinkin selkeiltä ja itsestään selviltä, mutta uuden edessä ja kehittymisen näkökulmasta on hyvä ottaa näitäkin seikkoja tietoisesti pohdintaan.

 

Lähde:

Jääskeläinen, J. 2015. Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä. E-kirja.

Kommentoi