Tampere
20 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen perustamisen ABCKirjoittanut: Elli Linjamäki - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittanut: Elli Linjamäki ja Minna Suomalainen

Fysioterapiapalvelut ovat yksi yleisimmistä SOTE-alan yksityisistä terveydenhuoltopalveluista. (Posintra. 2014) Fysioterapiayrityksen perustaminen vaatii lupien selvittämisen, yhtiömuodon päättämisen, rahoituksen hankkimisen, kirjanpidon hoitamisen ja pakollisten vakuutusten ottamisen. Essee käsittelee juurikin näitä asioita, mutta samojen asioita joutuvat muut yrittäjän alkutaipaleella olevat pohtimaan. Lukemalla saat siis peruskäsityksen siitä, mitä kaikkea aloittelevana yrittäjänä pitää huomioida ennen, kuin yritys lähtee pyörimään. Yrityksen aloittaminen voi tuntua haastavalta, varsinkin asiakaskunnan kasvattaminen saattaa olla haastavaa. Omiin unelmiin kannattaa kuitenkin uskoa ja tehdä niiden eteen töitä.

 

ERILAISET YRITYSMUODOT

 

Toiminimi

Toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen on helpoin tapa aloittaa yrittäjyys. Toiminimen perustamiseen ei tarvitse suuria summia rahaa sekä yrittäjyyttä voi tehdä pää- tai sivutoimisesti. Toiminimi on myös paras yritysmuoto, jos aiot työskennellä yksin ja yrittäminen kohtalaisen pienimuotoista. (Yrittäjät 2019.)

Toiminimi rekisteröidään aina yhden ihmisen nimiin. Toimintaa voi kuitenkin harjoittaa yhdessä puolison kanssa, mutta sillä on vaikutusta molempien verotukseen. Kaikki tuotot lasketaan henkilökohtaiseksi tuloksi ja verotetaan yhdessä muiden tulojen kanssa. Useimmiten kaikki tulot verotetaan ansiotuloina, jolloin veroprosentti nousee progressiivisesti tulotason noustessa. Jos tulot pysyvät maltillisella tasolla, toiminimi on verotuksellisesti edullinen yritysmuoto. (Yrittäjät 2019.)

Olennaisin riski tässä yritysmuodossa on se, että toiminimi on yrittäjä itse. Hän on vastuussa henkilökohtaisesti tekemistään sopimuksista ja sitoumuksista. Jos toiminimeä vertaa esimerkiksi osuuskuntaan, on osuuskunta turvallisempi yrittäjyyden muoto. Periaatteessa yrittäjä voi laskuttaa kaikki tienestit omalle henkilökohtaiselle käyttötililleen, mutta tulot kuitenkin kannattaa pitää erillään muista henkilökohtaisista menoista. Helpointa on luoda yritykselle pankkitili, joka helpottaa kirjanpitoa sekä tulojen ja menojen seurantaa. (Yrittäjät 2019.)

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä perustajia tulee olla aina vähintään kaksi. Yhtiökumppaneiden tulee tehdä yhtiösopimus, joka voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Sopimus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti. Tämä yritysmuoto sopii hyvin esimerkiksi perheyrityksen yhtiömuodoksi. (Yrittäjät 2017.)

Kuten toiminimessä myös avoimessa yhtiössä jokainen osakas on vastuunalainen yrityksen veloista, sitoumuksista ja velvoitteista. Keskeisin etu on yhtiöhenkilöiden välillä vallitseva laaja sopimusvapaus. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, koska yrittäjillä on täysi vapaus tehdä liiketoimia tai nostaa tuloja kysymättä toisilta lupaa. Jos joku yhtiöhenkilöistä tekee huonoja päätöksiä, voidaan velkoja vaatia muilta yhtiökumppaneilta. (Yrittäjät 2017.)

Avoimen yhtiön perustamiseen ei tarvita alkupääomaa, mutta perustamisilmoitus maksaa 240€. Yritysmuoto on nykyään harvinainen, koska osakeyhtiö varteenotettavampi vaihtoehto. (Yrittäjät 2017.)

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tapaan henkilöyhtiö, mutta ero on yhtiöhenkilöiden roolissa. Vastuunalaiset yhtiöhenkilöt toimivat yhtiössä samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin avoimessa yhtiössä. Avoimeen yhtiöön verrattuna isoin ero on siinä, että yrityksessä on yksi äänetön yhtiöhenkilö. Hän toimii vain sijoittajan roolissa eikä hänellä ole päätäntävaltaa, mutta ei myöskään ole vastuussa yrityksestä. Hänellä on oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpitoa ja saada tietoa toiminnasta. (Yrittäjät 2017.)

Kommandiittiyhtiössä on kilpailukielto kaikilla yhtiöhenkilöillä. Äänettömällä yhtiöhenkilöllä on oikeus saada yrityksen luottamuksellisia tietoja tarkastusoikeutensa vuoksi ja tämän takia kilpailukielto koskee myös häntä. (Yrittäjät 2017.)

Yhtiön vastuunalaiset yhtiöhenkilöt ovat vastuussa veloista myös yksityisellä omaisuudellaan. Velkoja, joka haluaa velkoa saatavansa yhtiöhenkilöltä, on kuitenkin ensi velottava sitä yritykseltä. Mikäli yritys todetaan varattomaksi voi hän vaatia sitä yhtiöhenkilöltä henkilökohtaisesti. (Yrittäjät 2017.)

Kommandiittiyhtiön perustaminen on ilmoitettava kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Perustamismaksu on 240€. (Yrittäjät 2017.)

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on toiminimen ohella maamme suosituin yritysmuoto. Osakeyhtiön voi perustaa porukalla tai yksin. Yksin muodostettu osakeyhtiö vaatii kuitenkin varajäsenen. (Yrittäjät 2019.)

Osakeyhtiössä keskeisin piirre on, että yrittäjä on erillinen toimija. Yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti taloudellisesta vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista. Poikkeuksena kuitenkin sellaiset tilanteet, joissa yrittäjä on itse taannut osakeyhtiönsä lainan. Pääsääntöisesti vastuu yrittäjänä kuitenkin vain hänen sijoittamaansa pääomaan. (Yrittäjät 2019.)

Osakeyhtiö sopii hyvin kasvuhakuiseen liiketoimintaan. Yritysmuoto sallii myös uusien liikekumppaneiden ja ulkopuolisten sijoittajien mukaan ottamisen kätevästi. Palkkaa yrityksestä pystyy nostamaan joko palkkana tai osinkoina. Tämä yritysmuoto kuitenkin vaatii kahdenkertaista kirjanpitoa.  (Yrittäjät 2019.)

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tilitapahtuma merkitään aina kahdelle tilille, kreditille ja debetille. Tähän kirjanpidon muotoon kuuluu myös tilikauden tuloslaskelma taseineen, liitteineen ja erittyleineen. (Onnistu yrittäjänä 2020.) Esimerkiksi yrittäjä ostaa 20 eurolla kylmägeeliä. Tämä tarkoittaa 20 euron miinusta tilille, jolloin ko. summa kirjataan kassatilin kreditille ja meno taas menotilille eli debetille.

Osakeyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin, ja perustamismaksun on nykyään 275€. (Yrittäjät 2019.)

Osuuskunta

Osuuskunnan pääasiallinen tavoite ei ole voiton maksimointi, vaan tuottaa jäsenilleen palveluita. Yritysmuoto on melko harvinainen, mutta moni suomalainen kuuluu johonkin osuuskuntaan. Siihen liittyminen on helppoa, yleensä se on jokin summa ja sen maksamalla olet osa osuuskuntaa. Myös kaikki Proakatemian yritykset ovat osuuskuntia. Tämä on turvallinen yritysmuoto ja osakkaat ovat turvassa. Jos yritys jostain syystä velkaantuu, voivat osakkaat menettää vain sen mitä ovat sijoittaneet. Osuuskunta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittäjyyden, ja onkin erinomainen tapa kokeilla yrittäjyyttä. (Yrittäjät 2014.)

Osuuskunnalle ei ole määrätty minimipääomaa, mutta perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 380€. (Yrittäjät 2014.)

 

RAHOITUS JA RAHALIIKENNE

Rahoitus

Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta rahoitusta. Rahan tarpeen määrittelee liikeidea ja toimiala, jolla toimitaan. Jos liiketoiminta perustuu ammattiosaamiseen, ei alkuinvestointeja tarvita niin paljon kuin esimerkiksi tavaroita valmistavaan yritykseen.

Rahoituksen lähteitä voivat olla muun muassa oma tai vieras pääoma, pääomasijoittajat (riippuu yritysmuodosta) sekä yritystuet. Yrittäjä voi sijoittaa yritykseensä omaa omaisuutta tai rahaa, joka on yrittäjän hallinnan tai omistuksen alainen. Normaalisti yrittäjä tarvitsee kuitenkin aluksi vierasta pääomaa, joka useimmiten lainaa. Lainaa hakiessa eri pankkeja kannattaa vertailla, koska eroja löytyy. (Hernesniemi 2017.)

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja viennin riskeiltä suojautumiseen sekä kansainvälistymiseen. He vahvistavat suomalaisten yritysten toiminta edellytyksiä ja kilpailukykyä. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja. (Vakuudeton 2020.)

Finnvera toimii rahoitussektorilla useimmiten täydentävässä roolissa. Pääasiassa se on rahoittamassa tai takaamassa hankkeita, jotka saavat suurimman osan rahoituksestaan muilta tahoilta eli perinteisiltä pankeilta. Jos puhutaan kuitenkin alle 50 000 euron rahoitussummista, voi Finnvera toimia yrityksen tai sen hankkeen ainoana rahoittajana. (Vakuudeton 2020.)

Rahoitusta hakevan yrityksen tulee osoittaa toiminnan kannattavuus tai sen edellytykset menestyvään liiketoimintaan. Rahoitusta saa hakea jo ennen yrityksen perustamista, mutta rahat saa käyttöön vasta toiminnan alkaessa. (Vakuudeton 2020.)

Finnveran lainojen korkotaso asettuu tyypillisesti jonkin verran perinteisiä pankkilainoja korkeammalle. Lainoissa viitekorkona toimii puolen vuoden euribor, jonka päälle lisätään marginaali. Kustannuslaskelmia varten Finnvera ohjeistaa käyttämään oletusarvona 3,5 prosentin marginaalia.  Tarkka luku kuitenkin tarkentuu vasta lainatarjouksen saamisen hetkellä. (Vakuudeton 2020.)

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää, kuitenkin maksimissaan 12 kuukauden ajan. Raha on peruspäivärahan suuruinen eli noin 700 euroa kuukaudessa. Rahan aloittavalle yrittäjälle myöntää TE-toimisto. (Te-palvelut 2020.)

Tuen saamisen edellytyksiä ovat:

 • päätoiminen yrittäjyys
 • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
 • mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • tarpeellisuus toimeentulon kannalta
 • yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty. (Te-palvelut 2020.)

Yritystoimintaa suunniteltaessa ja starttirahaa mietittäessä, kannatta ottaa yhteyttä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun. Palvelussa yritysneuvojat auttavat yritystoiminnan perustamisessa ja starttirahan hakemisessa. Starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta jo alkanut ennen kuin starttirahan myöntämisestä on tehty päätös. (Te-palvelut 2020.)

Rahaliikenne

Yritykselle täytyy avata pankkitili. Myöskin toiminimellä fysioterapiapalveluita tuottavien kannattaa luoda oma tili, vaikka se ei ole pakollista. Rahaliikenteen mahdollistamiseksi on tehtävä kirjallinen kauppiassopimus luottokunnan kanssa. Kauppiasopimus yhdistetään pankkiin ja maksupäätteeseen. Jos maksupääte on langaton, on tehtävä sopimus myös teleoperaattorin kanssa, jotta tiedonsiirto pankin kanssa on mahdollista. (Savolainen. 13) Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytössäsi olisi esimerkiksi Izettle, niin puhelimessa / tabletissa on oltava nettiyhteys. Yrittäjien nettisivulla (2018) on mielenkiintoinen hintavertailu erilaisten maksupäätteiden hinnoista. Halvin maksupääte kiinteiltä kuluiltaan ei olekaan välttämättä aina se järkevin valinta. Etenkin, jos korttimaksuja tulee paljon ja aktiivisesti. (Yrittäjät. 2018)

Kirjanpito

Yrittäjä on velvollinen pitämään kirjanpitoa yritysmuodosta riippumatta sekä tekemään tilinpäätöksen. Kirjapitovelvollinen pystyy selvittämään ostovelkojen ja myyntisaamisten määrän. Kirjanpidosta tulee saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Kirjanpitoon merkitään menojen ja tulojen lisäksi rahoitustapahtumat ja niiden oikaisuerät sekä siirtoerät. Kirjanpitovelvollinen säilyttää kirjanpitoaineiston (kutit yms.) vähintään 6 vuotta, sekä jokaisen tilikauden selkeät ja tarpeeksi eritellyt kirjanpidot ja tilinpäätökset 10 vuotta. (Finlex. Kirjanpitolaki L1997/1336) Etenkin pienyrittäjille voi aluksi olla kohtuu helppoa tehdä kirjanpito itse, mutta etenkin suuremmissa yrityksissä kirjanpidon ulkoistaminen tilitoimistolle tai yksityisen kirjanpitäjän palkkaaminen on lähes välttämätöntä. Näissä hinnat vaihtelevat paljon.

On tärkeää miettiä juuri omaan yritykseen soveltuva ratkaisu. Jotkut valitsevat tositteiden määrään perustuvan hinnoittelun, joka voi olla hyvä ratkaisu etenkin silloin, kun tositteiden (kuittien ja muiden) määrä jää oikeasti pieneksi, (esim. 10 kpl/kk.) Ilmeisesti aloittavilla yrittäjillä on monesti hankaluuksia arvioida tulevien tositteiden todellista kertymistä. Tositteiden aliarvioinnin vuoksi kirjanpidon hinta saattaa nousta yhtäkkiä korkeaksi, sillä hintaan kuuluvien tositteiden lisäksi tulee maksuja jokaisesta lisätositteesta (esim. 2e/kpl). Nämä hintaan kuulumattomat tositteet nostavat nopeasti kirjanpidon kuukausihintaa. Jos tositteita tulee vähän, voi olla järkevää valita käytettyyn aikaan perustuva hinnoittelu. Paras ratkaisu voi olla kiinteä kuukausihinta, jossa tositteiden lukumäärästä riippumatta samaan hintaan kuuluu kaikki kirjanpitotyö. Tämä on selkeä ratkaisu, sillä kirjanpidonkulut eivät heittele. Tällöin vuoden budjettikin on helppo laskea, kun tietää tulevan kauden kirjanpitomaksut eurolleen. (Yrityksen perustaminen – Kirjanpidon hinta)

 

LUVAT, ILMOITUKSET JA VAKUUTUKSET

Ennen toiminnan aloittamista SOTE-alan yksityiset palveluntuottajat velvoitetaan tekemään kirjallinen ilmoitus tai haettava toimintaansa lupa. Alaa säädellään monilla eri lailla ja asetuksilla, ja toimintaa valvotaan tarkasti. (Posintra. 2014) Lupa tarvitaan yksilöllisen terveydenhuoltopalvelun tuottamiseen. Tämä haetaan oman alueen aluehallintovirastolta. (Posintra.2014) Aluehallintoviraston lisäksi fysioterapeuttien toimintaa valvoo Valvira. (Suomen fysioterapeutit)

Jos toteuttaa fysioterapiaa itsenäisenä ammatinharjoittajana, lupaa ei tarvita. (Posintra.2014) Tällöin on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan.  Toiminimen perustamisilmoitus tehdään elinkeinonharjoittajan perustamislomakkeella kaupparekisteriin.  Yrityksen perustamisilmoitus tehdään sähköisesti Patentti- ja rekisterikeskuksen nettisivuilla tai YTJ- asiointipalvelussa. Perustamisen käsittelymaksu on 110 euroa. (Muje. 2015. 24) Sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 60 euroa (YTJ.)

Perustamisilmoituksen arvonlisäverokohta ei koske fysioterapeuttiyrittäjiä, sillä terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden myynnistä tai hoidon yhteydessä luovutetuista tavanomaisista palveluista ei suoriteta arvonlisäveroa arvonlisäverolain mukaan. (Muje. 2015. 25.) Aloitusilmoituksia ja lupailmoituksia ei käsitellä ilman Y-tunnusta. (Savolainen.13) Mujeen (2015.24.) mukaan Y-tunnuksen saaminen vie vain muutaman päivän, mutta sen siirtyminen rekistereihin saattaa viedä 3-viikkoa.

Pakolliset vakuutukset

Yrittäjälle pakollinen vakuutus on yrittäjän (18-67v.) oma eläkevakuutus, eli YEL. Tätä maksetaan, jos vuositulot ovat yli 7502,14 euroa. Eläkevakuutuksen hinta määräytyy yritystulojen mukaan. Normaalisti se on 23,7% tuloista, mutta ensimmäisen 48 kuukauden ajan saa alennusta, jolloin prosenttimäärä on 18,486. Fysioterapiayrittäjälle toinen pakollinen on potilasvahinkovakuutus, joka hankitaan haluamastaan vakuutusyhtiöstä. Tämä korvaa henkilövahingon, jos syynä on hoito, -infektio, -tapaturma, -laite, -toimitila, tai muu kohtuuton vahinko. Potilasvahinkovakuutuksen hinnan määrittää se, kuinka riskialtista toiminta on. Tähän on luokitus, jolla maksu määritetään. Jos yrittäjä ei ottaisi potilasvahinkovakuutusta, hän voi joutua maksamaan jopa kymmenkertaisesti korotettua vuosimaksua. (Muje 2015. 26-27)

Yrittäjän kannattaa myös harkita vapaaehtoisia vakuutuksia, joilla voi turvata mm. yrityksen jatkuvuutta, omaisuutta ja yrittäjän hyvinvointia (Muje. 2015. 27.)

Fysioterapeutin ammattia ja toimintaa ohjaavat lait sekä asetukset:

 • Perustuslaki 11.6.1999/731
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
 • Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152
 • Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224
 • Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383
 • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005/566
 • Työsopimuslaki 26.1.2001/55 ja muu työelämää koskeva lainsäädäntö

(Suomen fysioterapeutit)

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) koskee palveluntuottajia ja sen tarkoituksena on kehittää alan laatua viranomaisten valvonnan avulla, jotta toiminta täyttää lääketieteelliset laatuvaatimukset. Tämä laki varmistaa sen, että palveluntuottajilla on kunnolliset tilat ja välineet sekä henkilökunnalla on alan koulutus. (Muje. 2015. 28) Henkilökunnan koulutuksen pätevyydestä vastaa myös Terveydenhuollon ammattihenkilöistä koskeva laki (559/1994), jonka tarkoituksena on myös edistää potilasturvallisuutta ja palvelujen laatua (mm. ammattinimikkeiden käyttö) (Muje. 2015. 28-29)

Laki potilaan asemasta sekä oikeuksista (782/1992) on asiakkaan tasa-arvoisen, ihmisarvoa kunnioittavan kohtelun turvaaja. Sen nojalla kielelliset, kulttuurilliset ja muut yksilölliset tarpeet täytyy huomioida hoidossa. Lain mukaan asiakas on oikeutettu saamaan tiedon viivytyksettä hoidon ajankohdasta ja mahdollisista muutoksista sekä muutosten syistä. (Muje. 2015. 29) Potilasvahinkolaki (585/1986) on henkilövahinkojen vuoksi säädelty, ja siinä määrätään kaikki terveydenhuoltoa harjoittavat omistamaan potilasvahinkovakuutuksen. (Muje. 2015. 29)

Henkilötietoja koskevassa laissa (523/1999) suojataan asiakkaan yksityisyyttä henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja on käsiteltävä huolellisesti, ja vain perustellun syyn kautta tietoja voi käsitellä/rekisteröidä. (Muje. 2015. 29) Myöskin arvonlisäverolaki ohjaa fysioterapeuttien toimintaa. Palvelun hintaan voi lisätä arvonlisäverolla ostettujen välipanosten (laitteet,tarvikkeet yms.) arvonlisäveron. (Muje. 2015. 29)

 

LOPUKSI

 

Monet saattavat kokea yrityksen perustamisen hankalaksi ja yrittäjyyden liian suureksi harppaukseksi. Jos olet miettinyt yrityksen perustamista ja kaipaat apua, kannattaa tutustua uusyrityskeskuksiin, joita on ympäri suomea. Tampereen uusyrityskeskus on nimeltään Ensimetri. Näissä keskuksissa tarjotaan ilmaista neuvontaa yritysasioissa. Jos paikanpäälle ei pääse, heidän internetsivuiltaan löytää myös apua ja esimerkiksi ilmaisen perustamisoppaan. (Uusyrityskeskus)

 

LÄHTEET:

Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö. Kirjanpitolaki.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

Muje, R. 2015. Fysioterapiayrityksen perustaminen. Oulun ammattikorkeakoulu.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104338/MUJE_REETTA.pdf?sequence=1

Onnistu yrittäjänä. 2020. Yrityksen kirjanpito. Luettu 13.04.2020.

https://www.onnistuyrittajana.fi/artikkeli/yrityksen-kirjanpito

Savolainen, A. 2012. Fysioterapiayrityksen perustaminen.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/46910/Savolainen_Anni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uusyrityskeskus. 2020. Luettu: 13.4.

https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/uusyrityskeskukset/

Te-palvelut. 2020. Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Päivitetty 27.03.2020. Luettu 08.04.2020.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. 2014.

https://www.posintra.fi/wp-content/uploads/2018/01/Sote-alan-yritt%C3%A4jyys-opas_tiivistetty-2014.pdf

Vakuudeton. 2020. Finnveran lainat ja takaukset. Luettu 08.04.2020.

https://vakuudeton.com/finnvera/

Yrittäjät. 2019. Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja. Päivitetty 31.20.2019. Luettu 08.04.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/toiminimi-eli-yksityinen

Yrittäjät. 2017. Avoin yhtiö. Päivitetty 21.06.2017. Luettu 08.04.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/avoin-yhtio-317416

Yrittäjät. 2018. Maksupäätteet hintavertailussa: iZettle, Nets vai Verifone?

https://www.yrittajat.fi/uutiset/572780-maksupaatteet-hintavertailussa-izettle-nets-vai-verifone#19bd54f3

Yrittäjät. 2017. Kommandiittiyhtiö. Päivitetty 20.06.2017. Luettu 08.04.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/kommandiittiyhtio-317662

Yrittäjät. 2019. Osakeyhtiö. Päivitetty 07.05.2019. Luettu 08.04.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/osakeyhtio-317935#

Yrittäjä. 2014. Osuuskunta. Päivitetty 01.07.2014. Luettu 08.04.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/osuuskunta-318169#

Yrityksen perustaminen. Kirjanpidon hinta. Luettu: 9.4.2020.

https://yrityksen-perustaminen.net/kirjanpidon-hinta/

YTJ. Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus. Luettu: 10.4.2020.

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/yksityinenelinkeinonharjoittaja.html 

Kommentoi