Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen arvonmääritys yrityskaupassaKirjoittanut: Tuomas Leinonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arvonmääritys yrityskaupassa
Juha Rantanen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Tämän esseen kirjoitti Tuomas Leinonen ja Sofia Putkonen.

 

Johdanto

Tämän esseen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yrityksen arvon ja brändin määrittelystä yrityskauppojen näkökulmasta. Paneudumme myös siihen, että mitä etuja yrityksen ostamisella voi saavuttaa oman yrityksen perustamisen sijaan.

 

Miksi ostaa yritys?

Tyypillisesti yrityksen ensimmäiset vuodet eivät ole voitollisia tai kovinkaan tuottoisia. Olemassa olevan yrityksen ostamisessa säästyy taloudellisesti tappiolliselta vaiheelta, jos liiketoiminta on jo vankalla pohjalla.

Ostaessa yritystä voi välttyä alkuvaiheen hankaluuksilta ja se on kätevä tapa ryhtyä yrittäjäksi, sillä valmiin yrityksen mukana tulee usein esimerkiksi sopivia tuotantolaitteitta, tunnettuutta ja asiakaskuntaa. Yritysostot ovat hyödyllisiä myös kansantalouden ja työllisyyden kannalta. Kun esimerkiksi ikääntyvä yrittäjä luopuu liiketoiminnastaan, jatkava uusi yrittäjä voi turvata työpaikat sekä osaamisen ja asiakassuhteiden säilymisen. (Yrittajat.fi 2023)

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi vuonna 2021 noin 562 000 yritystä. On sanomatta selvää, että ylimääräisiä y-tunnuksia on ihmisillä myytävänä, moni haluaa myös eroon yrityksen luomista pakotteista mm. kirjanpidosta. Osakeyhtiöstä eroon pääseminen on pitkä ja kallis prosessi. Tämän takia moni haluaa myydä pelkän tyhjän liiketoiminnan. Hyöty y-tunnuksen ostamisessa on se, että yrityksen ikä lisää uskottavuutta joillakin toimialoilla. Nykyään ei tarvitse enää maksaa 2000 euron osakealkupääomaa, eli uuden yrityksen perustaminen on halpaa mutta joissakin tapauksissa tyhjän y-tunnuksen ostaminen voi olla järkevää.

 

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvon määrittelemiseen on tarjolla useita palveluita, varsinkin isommissa yrityskaupoissa voi olla järkevää konsultoida ammattilaisia, sillä heiltä saatu tieto voi säästää rahaa yrityskaupoissa ja auttaa yrityksen arvon argumentoinnissa. Tällaisia palveluita tarjoavat muun muassa Suomen asiakastieto, SBB ja Grant Thornton.

Pk-yrityksen arvoa määritellään käytännössä kahdella tavalla: yrityksen tuottoarvolla ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla.

Yrityksestä tekee arvokkaan se tulevaisuus, joka yrityksellä kyetään saavuttamaan. Yrityksen tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan uuden omistajan vetämänä. Yrityksen tuottoarvon laskemiseen tarvitaan yrityksen realistinen tulosennuste esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta.

Kauppatilanteessa yrityksen myyjä määrittelee yritykselle minimihinnan, joka on usein yrityksen substanssiarvo eli velattoman omaisuuden arvo, kun taas ostaja puolestaan määrittelee maksimihinnan eli tuottoarvon. Tuloslaskelman perusteella tehtyyn arvonmääritykseen on lisäksi huomioitava yrityskaupan rahoituksen vaihtoehdot ja ostajan motivaation merkitys. (OP 2023)

Rantanen kehottaa yrityskauppaa pohtivien harkitsevan ainakin näitä kysymyksiä: Mitkä ovat yrityksen arvotekijät, siis ne, jotka pois otettuina tekevät yrityksestä käytännössä arvottoman? Mihin arvotekijöihin, kuten tuottoon, varallisuuteen tai tuleviin mahdollisuuksiin pyydetty kauppahinta perustuu?

Rantanen kertoo, ettei arvo ole vain se mitä omistetaan, vaan arvo syntyy siitä, miten asioita tehdään ja esimerkiksi välineitä tai menetelmiä käytetään. Esimerkiksi kompassilla ei tee mitään jos ei suunnista, eikä sillä ole arvoa jos suunnistaa, mutta ei osaa käyttää sitä. Kompassin arvo syntyy siitä, että on tarve löytää perille ja osaa käyttää kompassia. Yrityksen arvo ei tarkoita samaa, kuin kauppahinta. (Rantanen, 56) Kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen sopimus, joka voi vaihdella yrityksen arvon molemmin puolin. Jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen ja siihen vaikuttaa merkittävästi muuan muassa toimiala, koko ja henkilöstö. Jotta potentiaaliset ostajat eivät kaikkoa tulee yrityksen hinta olla määriteltynä realistisesti ja tarkasti. (OP, 2023)

 

 

Miten tilinpäätöstä pitäisi tulkita yrityksen arvonmäärityksessä?

Kun puhutaan yrityksen arvonmäärityksestä, tärkein kysymys on mihin yrityksen ja sen toimintaa kuvaavat taloudelliset luvut perustuvat. Vaikka tilinpäätöksistä saa arvokasta tietoa yrityksen arvonmäärityksessä, voivat ne silti olla epäluotettavia, varsinkin mitä pienemmästä tai taitointensiivisemmästä yrityksestä on kyse. Rantanen kertoo kirjassaan tilinpäätösten olevan verotuksellisia laskelmia, jolloin esimerkiksi huono tulos ei välttämättä kerro yrityksen huonosta kannattavuudesta, vaan verotuksellisesta kikkailusta, joka ei näytä taas ostajan silmissä hyvinkään houkuttelevalta.

Rantanen kertoo kirjassaan muutamia esimerkkejä siitä, kuinka yrityksen arvonmäärityksessä ei voi aina vain tuijottaa pelkkiä lukuja. Tässä niistä muutama:

“Tavallista on, että jos yrityksen menestyminen perustuu tietoon tai osaamiseen, taseesta käytännössä puuttuvat tätä arvotekijää kuvaavat omaisuuserät. Otetaan esimerkiksi suunnittelutoimisto, joka on 20 vuoden aikana kehitellyt vertaansa vailla olevat laskenta- ja suunnittelujärjestelmät kokonaan itse. Näillä yritys on päihittänyt kilpailijansa mennen tullen vuosikaudet. Taseen mukaisella substanssilla tehdään tulosta jatkuvasti yli 600 000 euroa ja tulosprosentti on 30%, kun kilpailijoilla se on 10%. Taseessa on vain muutamia tietokoneita ja toimistokalusteita ja tietysti rahaa, mutta ei mainintaa suunnittelujärjestelmistä. Tämän esimerkkiyrityksen substanssiarvo on 100 000. Todellisuudesta taseesta puuttuu yrityksen kaikkein arvokkain: laskenta- ja suunnitteluohjelma. Ostaisiko kukaan tätä yritystä ilman noita järjestelmiä? Virallinen tase sellaisenaan on huono kuva yrityksen arvosta. Arvoa ei voi määritellä pelkästään kirjoituspöytäpohjalta.”

“Toinen esimerkki löytyy teollisuudesta, jossa kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo on 50 000 euroa. Kiinteistöjä on useita tuhansia neliöitä keskikokoisessa kaupungissa aivan keskustan tuntumassa. Ajan myötä laitakaupungista on tullut osa keskustaa. Onko tämä substanssiarvo kymmenen vuotta jatkuneen kiinteistöbuumin jälkeenkin 50 000, kun mainitulla rahalla ei saisi edes tontteja hankituksi?”

Myöskin tuloslaskelmissa löytyy paljon oikaistavia asioita. Usein yrittäjät yrittävät kaikin mahdollisin keinoin yrittää pienentää yrityksen tulosta eli veroitettavaa tuloa. Rantasen mielestä yrittäjät eivät aina ajattele sitä, että yksi euro viivan alla on 3-6 euroa yrityksen hinnassa, tai että voittoa tuottamaton yritys ei kiinnostaa ostajaa ja vielä vähemmän rahoittajaa.

Esimerkkinä tuloslaskelmaan voi olla ujutettuna palkkakuluja perheenjäseniltä, jotka eivät siellä työskentele tai kuluja yritystoiminnan kannalta tarpeettomista asioista, kuten vaikka vesiskoottereista tai matkoista. Toiseen suuntaan vaikuttavina tekijöinä tuloslaskelmassa saattaa puuttua palkat yrittäjäperheen jäseniltä, jotka työskentelevät ympäripyöreitä päiviä yrityksessä. Tutkimatta tarkkaan tilinpäätöksen tietoja ja lukujen taustoja tulevaisuutta ajatellen, saattaa sitä koskevat päätelmät mennä hyvinkin pieleen. (Rantanen, 27)

 

Kuinka voidaan laskea mitata brändiarvoa?

Yrityksen brändiarvon mittaaminen voi olla haastavaa, koska se koostuu monista erilaisista aineettomista tekijöistä, kuten esimerkiksi maineesta, asiakasuskollisuudesta ja brändin tunnettavuudesta. Tunnetusta nimestä kuitenkin kannattaa maksaa jo senkin takia, että se säästää markkinointikustannuksissa verrattuna yritykseen, jolla ei ole tunnettavuutta laisinkaan. Nimeä ei kuitenkaan kannata ostaa vain sen takia että se on tunnettu, vaan sen takia, että se selvästi tuottaa yritykselle enemmän tulosta eli sillä on selkeää kaupallista arvoa. (Rantanen, 125)

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi syyskuussa 2010 brändin arvonmääritystä koskevan standardin ISO 10668. Vuonna 2010 Suomen Standardisoimisliitto julkaisi brändin arvonmääritystä koskevan standardin ”SFS-ISO 10668 Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen”. Standardi siis määrittää brändin taloudellista arvoa. Standardin mukaan brändin arvonmääritystä voidaan tehdä kolmen menetelmän kautta: tuottoperusteisesti, markkinaperusteisesti tai kustannusperusteisesti. (Gardemeister, 2023)

Tuottoperusteinen arvonmääritys perustuu brändin kykyyn tuottaa tuloja tulevaisuudessa. Se arvioi brändin tuotto-odotuksia ja riskejä. Tyypillisiä tuottoperusteisia menetelmiä ovat kassavirta-analyysi ja voittokertoimen käyttö. Kassavirta-analyysissä ennustetaan tulevia kassavirtoja ja arvioidaan niiden arvoa tulevaisuudessa. Voittokertoimen menetelmässä käytetään brändin historiallisia tai ennustettuja tuottoja ja voittokertoimia vertailukohdaksi. (Gardemeister, 2023)

Markkinaperusteinen arvonmääritys perustuu brändin arvioimiseen vertaamalla sitä muihin samankaltaisiin brändeihin tai yrityksiin, jotka ovat jo tunnettuja julkisilla markkinoilla. Arvonmääritys perustuu markkinoilla olevien vertailukelpoisten liiketoimintayksiköiden vertailuun ja niiden suhteellisten arvostuskertoimien käyttöön brändin arvon arvioimiseksi. Tämän menetelmän tuloksena on saatava hinta-arvio, jonka voidaan todennäköisesti olettaa toteutuvan, mikäli brändi myytäisiin. (Gardemeister, 2023)

 

Kustannusperusteinen arvonmääritys perustuu arvioimaan, kuinka paljon se maksaisi luoda vastaava brändi alusta alkaen tai korvata nykyinen brändi. Se voi sisältää brändin luomiseen tai uudelleen rakentamiseen liittyvät kustannukset. Kustannusperusteinen arvonmääritys voi olla hyödyllinen erityisesti tilanteissa, joissa brändillä ei ole merkittävää historiaa tai tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Arvioinnissa ei saa olettaa automaattisesti, että brändin arvon ja brändiin käytetyn rahan välillä olisi selkeää yhteyttä. (Gardemeister, 2023)

 

On tärkeää huomata, että brändiarvon mittaaminen ei ole täysin tarkkaa, ja eri mittarit voivat antaa erilaisia tuloksia. Siksi usein käytetään useita eri mittareita ja menetelmiä saadakseen kattavan kuvan brändiarvosta. Brändiarvon mittaaminen on myös pitkän aikavälin prosessi, ja tulokset voivat vaihdella ajan myötä.

 

Pohdinta

Yrityskauppa on kokonaisuudessaan monimutkainen ja aikaavievä prosessi, mutta yrityksen arvoa kannattaa mittauttaa vuosittain, vaikka ei olisi aikeissa myydä yritystä. Tämä luo vankemman ja realistisemman arvion yrityksen hinnasta ja antaa tarkan kuvaajan yrityksen kasvusuunnasta.

Yrittämisessä päävastuu on aina henkilöillä ja mikään yritys ei toimi ilman osaavaa henkilöstä, eikä varsinkaan kasva. Tämän takia on hämmentävää, että yrityskaupan hinta voisi perustua johonkin niinkin olemattomaan, kuin yrityksen potentiaaliin ostajien henkilöiden käsissä. Toisaalta myyjä itse voi olla vakuuttunut yrityksensä potentiaalista ja perustella tätä toisinpäin, joka voi aiheuttaa kinkkisen tilanteen.

Isommissa kaupoissa on ehdottoman tärkeää konsultoida esimerkiksi useita ammattilaisia ja antaa heidän määritellä yrityksen arvo. Olemme huomanneet, että varsinkin pienemmissä yrityskaupoissa myyjillä saattaa olla varsin erikoinen kuva yrityksensä arvosta, joka johtaa siihen, että kauppoja ei synny. Kokemattomalla ja aloittavalla yrittäjällä arvolaskelma saattaa perustua mututuntumaan tai johonkin tunnepohjaiseen arvoon mitä ei pysty todentamaan esimerkiksi luvuilla. Tämän lisäksi ihmisille on luontaista olla kykenemättä myöntää tappiota ja omien rahojen ulossaanti voi myös olla vahva tekijä yrityksen arvon määrittelemisessä.

Yrityksen ostaminen voi silti olla kannattavaa ja järkevää, joissakin tapauksissa ostajan taidot saattavat olla se asia mitä yritys tarvitsee menestyäkseen. On myös mahdollista, että yritys toimii jo tällä hetkellä todella hyvin, ja yrittäjällä ei yksinkertaisesti syystä tai toisesta ole mielenkiintoa jatkaa yrittämistä tai kyseessä on esimerkiksi omistajan eläköityminen. Tälläisiä yrityksiä voi löytää netistä yritysten myyntiin suunnatuilta sivustoilta. Kannattaa siis pitää silmät auki ja mahdollisuudet avoinna yritysostojen suhteen, ikinä ei tiedä mitä voi löytää ja miten ostajan taidot voivat vauhdittaa yritystä uusiin sfääreihin.

 

Lähteet:

BRÄNDIN ARVO, PÄÄOMA JA NIIDEN MITTAAMINEN – eli mistä tiedän että saan brändistäni rahnulia. K. Gardemeister. Blogi. 2023.

Arvonmääritys yrityskaupassa. 3. painos. 2016. J.Rantanen

Yrityksen ostaminen, yrittajat.fi. 2023.

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/yrityksen-ostaminen-eli-omistajanvaihdos/#:~:text=Yrityksen%20ostaminen%20on%20monella%20tavalla,my%C3%B6s%20kansantalouden%20ja%20ty%C3%B6llisyyden%20kannalta.

Yrityksen arvonmääritys, OP. 2023.

https://www.op.fi/yritykset/asiakkuus/yrityskauppa/yrityksen-arvon-maarittaminen

Kommentoi