Tampere
20 Jun, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

YRITYKSEMME STRATEGIAN – ARVOJEN, MISSION JA VISION TIIVISTÄMINENKirjoittanut: Marjut Palonen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Akateeminen essee. Kirjoittajat: Kolari Veli-Matti, Konttinen Säde ja Palonen Marjut

 

Olemme meidän kahvilaporukkamme kanssa miettineet strategiaa muutamaan otteeseen. Nyt päätimme istua alas ja laittaa asiat ylös myös kirjallisesti. Aikaisemmat keskustelut ovat olleet hyviä ja olemme asioita punninneet monelta kannalta, mutta emme ole mitään ylös ottaneet. Ehkä se on myös ollut tarkoituksenmukaista. Olemme asioita pöyhineet ja nyt varmasti pääsemme luomaan suuntaan meidän toiminnallemme.

Strategia on yritykselle suunnan antaja, joka auttaa priorisoimaan. Sen tarkoitus on vastata kysymykseen, mitä tehdään ja miten tehdään, jotta yritys saavuttaa tavoitteensa ja visionsa. Yrityksen arvot, missio ja visio ovat asioita, jotka nousevat arjen keskellä pinnalle aika ajoin. Vaikka ne monesti kuulostavat latteuksilta, niiden tulisi olla tärkeä osa jokaisen yrityksen arkea. (Yrityksen arvot, missio ja visio).

 

Arvomme

Ensimmäisenä keskustelimme arvoista. Hyvin nopeasti paikallisuus, elämyksellisyys ja persoonallisuus nousivat esille. Nämä arvot ovat olleet jo nyt paljon läsnä tekemisessämme, jotka oli luonnollisesti helppo nähdä meidän tekemisessämme myös jatkossa. Helposti arvot ovat vain sanahelinää. Halusimme nähdä arvojen toteutuvan myös käytännössä.

Pohdimme arvojamme käytännössä, mitä paikallisuus, elämyksellisyys ja persoonallisuus tarkoittavat meille yksilöllisesti ja yrityksenä. Paikallisesti pyrimme ottamaan mahdollisimman läheltä tuotteita ja tehdä yhteistyötä lähellä toimivien yritysten kanssa. Persoonallisuutta haluamme korostaa jokaisen omalla yksilöllisellä persoonallisuudellaan esimerkiksi asiakaspalvelussa. Meistä jokainen on sellainen, kun on, emme halua tuottaa asiakaspalvelutilanteita aina tietyn kaavan mukaan, vaan haluamme olla tilanteissa kukin parhaalla tavallaan. Meille tärkeää on läsnäolo ja se, että jokainen asiakas on erilainen ja uniikki. Persoonallisuus on mielestämme vahvuus ja se saa näkyä tekemisessämme niin asiakkaalle kuin meille itsellemme tiiminä. Myös kahvilan paikkamme on persoonallinen ja elämyksellinen. Elämyksellisyys on arvoistamme punaisen langan johdattelija. Haluamme, että kaikki mihin meillä katsoo, näkyy elämyksellisyys vahvana. Pyrimme herättämään tunteita ja aisteja niin kahvilan ulkoasullamme, maisemilla, uusilla ideoilla ja tuotevalikoimassamme. Elämyksellisyyden myötä olemme itsekin saaneet kokea ja tuntea uudenlaisia asioita ja päässeet toteuttamaan esimerkiksi kasvipuutarhaa ja mehiläispesää kahvilaamme.

 

Missiomme

Seuraavaksi määrittelimme missiota. Esille nousi Finlaysonin alueen henki, tahtotila olla kohtaamispaikka, kunnioitus historiaa kohtaan, elämyksien luominen ja uniikit kokemukset. Käytännössä koimme tärkeäksi, että annetaan ihmisten itse muodostaa mielipiteet, koska elämykset ovat henkilökohtainen asia. Näiden keskustelujen pohjalta emme päätyneet vielä mihinkään. Yrittäjyyden professori Annika Tidströmin mukaan missio kertoo yrityksen yhteiskunnallisen merkityksen, mitä se esimerkiksi haluaa antaa yhteiskunnalle (Esa 2018). Ehkä meidän ajatuksemme vähän karkailivat pois missiosta, niin kuin huomaa. Onneksi asiaan voidaan vielä palata seuraavissa keskusteluissamme ja kiteyttää ajatus missiostamme.

 

Visiomme

Yritykselle visio tarkoittaa näkemystä tulevaisuuden tavoitetilanteesta, jossa yritys haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa. Se määritellään usein esimerkiksi viideksi vuodeksi. Vision tulisi olla jokaista työntekijää ja organisaation jäsentä innostavaa ja haluttavaa – sellainen, että siihen on vahva tahto sitoutua siihen. (Yrityksen arvot, missio ja visio).

Visioksi keskustelussa muodostimme, että haluamme olla Tampereen elämyksellisin (KATTO terassi) kahvila. Meidän visiomme on aika tiivis, mikä on hyvä. Ehkä elämys sanan takia, se voi olla hankalasti mitattavissa ja ymmärrettävissä. Tidström näkee, että visio on yrityksen tulevaisuuden näkemys ja tahtotila, missä yritys pyrkii olemaan esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Vision pitää olla ymmärrettävä ja houkutteleva. (Esa 2018.) Aika hyvälle pohjalle saimme vision, jos vertaa siihen, miten Tidström vision näkee.

Mielestämme visiomme, olla Tampereen elämyksellinen katto, on jokaista tiimiläistämme innoittava. Haluamme tehdä työtä sen eteen ja olla innoissamme samalla kaikesta siitä mihin olemme päässeet ja mitä pääsemme toteuttamaan. Siihen on helppo sitoutua ja meistä jokainen koki sen olevan tärkeää ja pidimme visiostamme.

 

Tavoitteemme

Tavoite keskustelussa puhuimme 100 000 euron liikevaihdosta vuoden loppuun mennessä, työkyvyn ylläpidosta vuoden loppuun, kahvilan pyörittämisestä työntekijöillä, tuotekehittelystä, jatkuvuudesta ja jatkuvasta kehittymisestä. Tidströmin mukaan tavoitteet kertovat, mitä yritys haluaa saavuttaa. Tavoitteiden pitää olla mitattavissa. (Esa 2018.) Osa tavoite keskustelussa nousseista asioista on hankalasti mitattavissa esimerkiksi jatkuva kehittyminen ja työkyvyn ylläpito. Ehkä niitä meidän pitää vielä mietiskellä. Ideana nuo ovat hyviä, mutta tietysti jos emme pysty tavoitteita seuraamaan, niin miten voimme sanoa päässeemme niihin?

Koemme kuitenkin, että nostimme tärkeitä puheenaiheita koko tiimin kanssa keskustellessa. Meillä on aiemmin ollut ongelmia yksilöiden työn kuormittavuuden ja elämäntilanteiden sovitettavuudessa. Emme halua, että kukaan meistä väsyy tai ajautuu burn outtiin. Sellainen ei ole kenellekään toivottavaa ja koska tiedostamme kesän olevan rankka työllisesti ja henkisesti pyrimme keskittymään siihen, että meistä jokainen on hyvinvoiva eikä liian kuormittunut vuoden lopussa. Rahallisen tavoitteen näemme mahdollisena ja puhuimmekin summan jakamisesta kuukausille ja pienemmille tavoitteille vuoden loppuun mennessä. Tulemme varmasti palaamaan keskusteluumme strategiasta ja luomaan siitä vielä tarkemman jokaiselta osa-alueelta katsottuna. On hyvin tärkeää, että tiiminä haluamme tavoitella ja toteuttaa samoja asioita.

 

Toteutus

Miten sitten toteutamme tämän kaiken. Juuri siksi kirjoitimme tavoitteemme ylös. Tärkeää on löytää juuri meidän tiimille sopivat tavat päästä tavoitteisiin. Tarkat välitavoitteet ja avoin keskustelu ovat hyvä lähtökohta. Tavoitteita tulee myös pystyä mittaamaan, joten meidän tulee löytää mittarit tähän. Rahallinen tavoite on helppo jakaa esimerkiksi päivittäiseen myyntitavoitteeseen. Budjetin seuraaminen ja lukujen tulkinta ovat osa rauhalliseen tavoitteeseen pääsyä. Hyvinvoinnin mittaamiseen ei puolestaan ole mitään yhtä keinoa. Säännölliset kyselyt voivat olla toimiva tapa, mutta enemmän tahtoisin nähdä avointa keskustelua, ja sitä kautta yksilöiden hyvinvoinnin kehittämistä tiimin avulla.

Strategia tukee jokaista päätöstä ja tätä kautta olemme koko tiimi matkalla samaan suuntaan. Aina kun teemme päätöksiä, voimme palata yhdessä päätettyihin suuntaviivoihin. Tulee kuitenkin muistaa, että strategiaakin voi ja tulee muovata toiminnan ja tiimin kehittyessä.

 

Pohdinta

Tiimin yhteisen vision, strategian ja tavoitteiden suunnittelu on tärkeää, ja suunnittelussa on hyvä olla mukana koko tiimi. Näin saadaan käytettyä erilaisia näkökulmia, ja hiottua juuri oman näköiset suuntaviivat. Dialogin merkitys korostuu toiminnan kasvaessa, ja meillä onkin nyt mieletön mahdollisuus harjoitella sitä Evisionissa, ja jatkojalostaa meidän kahvilatiimiin. Meillä on ainutlaatuinen tuki ympärillämme, ja sitä tulee hyödyntää.

Tidströmin nostaa esille, että strategia pitäisi vastata kysymykseen, kuinka. Mitä pitää tehdä, jotta yritys saavuttaa tavoitteensa, missionsa ja visionsa? Periaatteessa strategia on rutiineja, käytänteitä, vuorovaikutusta, puhumista ja tekemistä Tidströmin mukaan. (Esa 2018.) Meiltä paljon näyttää puuttuvan itse konkretiaa. Hyvä strategia on Tidströmin mielestä sopivan tarkka, yksityiskohtainen, selkeä ja helposti ymmärrettävä. Plussaa on erilaisuus, ainutlaatuisuus, rohkeus ja houkuttelevuus. Lisäksi strategian pitäisi olla toteutettavissa käytännössä. Tidström pitää Jenni Parpalan perustamaa siivousyritys Kiffeliä hyvänä esimerkkinä onnistuneesta strategiasta. Yritys erottuu muun muassa markkinoinnillaan, kun se julistaa puolittavansa perheiden riidat. (Esa 2018.) Kiffelin esimerkki oli paljon puhutteleva. Ehkä me kaipaamme jotain vastaavaa?

Suuntaa saimme toiminnalle, jota me haimme. Osa strategian kohdista vaatii vielä työtä ja useampikin kohta enemmän konkretiaa. Toisaalta harvemmin strategia kerralla saadaan tehtyä, joten tästä on hyvä jatkaa. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä.

 

Kirjoittajat Veli-Matti Kolari ja Säde Konttinen ja Marjut Palonen

 

Lähteet

Esa, M. 2018. Strategia vastaa tärkeään kysymykseen – älä suhtaudu siihen ylimielisesti. Y-Studio. Luettu 19.5.2020. https://y-studio.fi/yrityksen-kasvu/johtaminen/strategia-vastaa-tarkeaan-kysymykseen/

Yrityksen perustaminen. Yrityksen arvot, missio ja visio. Luettu 20.5.2020. https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/

Kommentoi