Tampere
22 May, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjän hinnoitteluKirjoittanut: Inka Tikkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto:

 

Pidimme pajan 25.11.2021 aiheesta hinnoittelu. Kävimme läpi hyviä vinkkejä, kuinka oppia hinnoittelemaan oma työnsä järkevästi ja miten oman työnsä hintaa kannattaa lähteä laskemaan. Teimme omiin projekteihimme sovellettavan esimerkin niihin projekteihin, mitkä meillä silloin oli ajankohtaisia. Nyt toimin kahvilamme talouspäällikkönä tulevana kesänä ja meidän on ajankohtaista hinnoitella omille tuotteillemme myyntihinta, jotta saamme liiketoiminnastamme kannattavaa. Perehdyin tarkemmin aiheeseen, koska tämä on minulle hyvin ajankohtainen aihe.

 

 

Miksi hinnoitteluun kannattaa panostaa?

 

Hinnoittelu on tärkeää, koska se vaikuttaa asiakkaan saamaan mielikuvaan yrityksestäsi ja sitä kautta ostopäätökseen. Oikein hinnoittelu vaikuttaa myös suoraa liiketoiminnan kannattavuuteen. Tarvitset tarpeeksi tuloja, jotta saat menot katettua ja maksettua itsellesi palkkaa ja mahdollisesti panostettua yrityksen kasvuun. (Koivupuro 2021) Kun ymmärtää sen, mistä hinta koostuu, on myös helpompi perustella hinta asiakkaalle. Jotkut kaupat voivat ratketa siitä.

 

Mikäli tahtoo varmistua siitä, että tekee kannattavaa liiketoimintaa hintaa ei vain kannata lätkäistä vaan kannattaa laskea, mihin hinta oikeasti perustuu. Tämä on riskien kartoittamista ja oman tietoisuuden lisäämistä. Oikein hinnoittelu auttaa ymmärtämään, että onko liiketoiminta oikeasti kannattavaa vai kannattaisiko sitä vielä kehittää jotenkin. On myös helpompi perustella asiakkaalle hinta, kun on itse tietoinen siitä, mistä se koostuu. Sen avulla myös ennakoit oman taloudellisen toimeentulosi ja mahdollistat yritystoimintasi kasvun.

 

 

Tuotteen hinnoittelu:

 

Tuotteen myyntihinta voidaan miettiä sen perusteella, mitä asiakkaat ovat tuotteesta valmiita maksamaanja sen perusteella, miten saadaan kustannukset katettua ja jää tavoiteltu voitto tietyllä myyntimäärällä. Liian korkeiden hintojen takia tuote ei mene niin hyvin kaupaksi ja liian alhainen hinnoittelu ei tuo riittävää katetta. (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Hinnoittelussa kannattaa ottaa huomioon:

 

  1. Muuttuvat kustannukset
  2. Kiinteät kustannukset
  3. Voittotavoite
  4. Kilpailutilanne – saman tuotteen tulee olla lähellä kilpailijoiden hintoja
  5. Kysyntä (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Aloita hinnoittelu näin:

 

  1. Ensimmäisenä tulee laskea kustannukset tuotteen hankintahinta ja siitä yhden tuotteen osuus. (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Esim. kahvin sisäänostohinta on 5 €/pkt, josta saadaan noin 50 kuppia kahvia. Tämä tekee yhden kahvin hinnasta noin 0,10 €/kpl

 

  1. Seuraavaksi tarvitsee selvittää katetuottotarve. Se saadaan lisäämällä kiinteisiin kustannuksiin haluttu voitto. Tässä vaiheessa täytyy lisätä myös yrittäjien palkka, mikäli se ei ole jo kiinteä kustannus. (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Esim. Yrityksen kiinteät kustannukset on 20 000 € vuodessa. Tähän summaan ei sisälly yrittäjän palkkaa, joten se lisätään siihen. Tämä on tässä tapauksessa 3000 € kuukaudessa. Lisätään 20 000 € + 36 000 € = 56 000 €.

 

Tässä vaiheessa tulee ottaa myös huomioon se, että kuinka iso riski yritystoimintaan liittyy ja paljonko pääomaa siihen on sitoutettu. Tämä saadaan kertomalla pääoman määrä pääoman tuottovaatimuksella. (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Esim. Kahvilan varusteisiin, kalustoon, varastoon, myyntisaamisiin ja käyttövaroihin on sitoutunut yhteensä 20 000 €. Yrittäjä asettaa näille 10 % tuottovaatimuksen. Tämän osuus on 2000 €. Yrityksen katetuottotavoite on siis 56 000 € + 2000 € = 58 000 €.

 

Seuraavaksi yritys arvioi myyvänsä kahvia vuodessa noin 200 000kpl kahvia. Tämä jaetaan kahvin yksittäisen kuluhinnan 0,10 € mukaan. Saadaan kahvin katetuottotarpeeksi 3,45 €.

 

Näin pelkästään kahvia myymällä, kahvilan toiminnasta saadaan kannattavaa.

 

  1. Viimeisessä vaiheessa lisätään tuotteen yksikkökustannukset, katetuottotarve ja arvolisävero niin saadaan tuotteelle arvolisäverollinen myyntihinta. (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Esim. 0,10 € + 3,45 € = 3,55 € Tähän lisätään vielä arvolisävero 14 % ja saadaan 4,05 € tuotteen myyntihinnaksi.

 

 

Tuntihinnan hinnoittelu:

 

Tuntihinnan hinnoittelu eroaa tuotehinnoittelusta siten, että katetarve lasketaan aikayksikölle. Esimerkiksi liikunnanohjaajan työtunneille. (Osaavayrittäjä n.d.)

 

Esim. Liikunnanohjaajan kiinteät kustannukset ovat 5 000 € vuodessa. Tähän sisällytetään liikunnanohjaajan palkka 36 000 €. Saadaan 41 000 €. Yritykseen on sisältynyt 8 000 € pääoma, jolle yrittäjä asettaa 10 % tuottovaatimuksen. Voittotavoitteeksi saadaan 800 €. Lasketaan yhteen kiinteät kustannukset ja voittotavoite: 41 000 € + 800 € = 41 800 €. Saadaan katetuottotarve.

 

Yrittäjä laskee noin 6 h työtunteja 21 kpl kuukauteen. Hän pitää kuukauden kesäloman, joten työkuukausia on 11. Nämä kerrotaan yhteen ja saadaan 1 386 työtuntia vuoteen.

 

Jaetaan vuotuinen katetuottotarve vuoden tuntimäärillä: 41 800 € / 1 386 = 30,16 € Tämä on yhden työtunnin hinta.

 

Tuntihinnan selvityksen jälkeen liikunnanohjaaja voi arvioida tiettyyn työhön menevän ajan ja kertoa sen työtunnin hinnalla ja saada näin oikean kokonaishinnan, jollekin työkeikalle. (Osaavayrittäjä n.d.) Hän voi myös tehdä sopimuksen asiakkaansa kanssa tuntihintana.

 

 

Huomioi sivukulut:

 

Itse liiketoiminnan menojen lisäksi yrittäjän palkasta lähtee omat kulunsa. Jotta voit itse nostaa x määrän tuntipalkkaa, sinun täytyy huomioida, että yrittäjän palkasta lähtee sivukuluja. Näitä ovat mm. verot, eläkemaksut, vakuutukset, matkakulut, asiakashankinta ja markkinointikulut, tarvikehankinnat, yritystili- ja muut taloushallintakulut (Koivupuro 2021). Hyvä nyrkkisääntö on, että yrittäjän palkan sivukuluihin menee noin 20 % nostetusta palkasta.

 

Yrittäjän, jolla on palkattuja työntekijöitä, kannattaa myös huomioida heihin menevät työnantajamaksut. Näitä ovat muun muassa työeläkemaksu ja vakuutukset (minimissään sairaus, työeläke ja työttömyys). Olemme Saawan kanssa käyttäneet Palkka.fi:n palkkalaskuria näiden summien laskemiseen. (Palkka.fi n.d.) Saman laskurin kautta yrittäjä pystyy myös laskea oman nettopalkkansa, kun syöttää sille varattuun kenttään oman veroprosenttinsa.

 

Tämä on hyvä huomioida eteenkin akatemialla, jossa monilla on käytössä ressumalli ja palkanmaksun kautta korvataan tehty tulos tiimiyrittäjille. Tiimin kanssa kannattaa keskustella, että budjetoidaanko työnantajamaksut yrityksen ressuun vai vähennetäänkö se jokaiselle omasta ressusta palkanmaksun yhteydessä. Mikäli palkkaa palkkauksella työntekijöitä, työnantajakulut kannattaa huomioida budjetissa. Moni ala on siirtynyt kevytyrittäjien ja toiminimiyrittäjien palkkaukseen. Näin kyseisellä yrittäjällä on mahdollisuus tienata enemmän omaan pussiin. Toisaalta hänelle ei kuulu samoja oikeuksia, mitä työntekijälle.

 

 

Pohdintaa:

 

Hinnoittelussa täytyy ottaa monta asiaa huomioon. Mitä enemmän tuotteita on, sitä vaikeampaa tuotteiden hinnoittelu on. Jokainen täytyy arvioida erikseen ja jokaiselle tuotteelle oman myyntiarvion tekeminen on haastavaa. Varsinkin kesäkahvilassamme, jossa myyntimäärien arviointi on vaikeaa, koska esimerkiksi säät vaikuttavat suoraa asiakasmäärään ja sitä kautta omaan myyntiimme. Lisäksi meillä on tänä vuonna ihan uusia tuotteita tulossa myyntiin emmekä voi siis verrata niitä samalla tavalla viime vuoteen. Lisäksi monen asian kuten kahvin, viljan, sähkön ja polttoaineen hinnat ovat vuoden sisään nousseet. Tästä johtuen meidän täytyy nostaa omaa myyntihintaamme, jotta saamme pidettyä projektin kannattavana. Entä mikä on raja hinnalle, jonka asiakas on valmis maksamaan? Tämä meidän täytyy selvittää.

 

 

Lähteet:

 

Koivupuro, E. 2021. Aloitteleva yrittäjä, näin hinnoittelet työsi ja lasket tuntipalkan. Holvi -blogi 15.1.2021. Viitattu. 11.4.2022. https://blog.holvi.com/fi/aloitteleva-yrittaja-ja-hinnoittelu-nain-hinnoittelet-tyosi

 

Osaavayrittaja.fi. n.d. Hinnoittelulaskelmat. Verkkosivu. Viitattu 12.4.2022. https://www.osaavayrittaja.fi/kannattavuuslaskenta/hinnoittelulaskelmat

 

Palkka.fi. n.d. Palkkalaskuri. Verkkosivu. Viitattu 12.4.2022. https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm

 

Kommentoi