Tampere
18 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjä, joka inhoaa katetuottolaskelmiaKirjoittanut: Sade Elo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Avaan oman kesäkahvilani Kesämökin reilun viikon päästä ja kovalla vauhdilla tässä yritän järjestellä vielä viimeisiä paperitöitä, tukkutilauksia ja muita viilauksia kuntoon – mukaan lukien laskien katetuottolaskelmat minttiin. Tänä keväänä hallinnoidessani täysin yksin kahvilaa olen huomannut yksinyrittäjyyden raskauden. On hommia, joita teen erittäin mielelläni kuten kahvilan puunaus, terassin rakentaminen, menun laatiminen, mutta vastapainoksi myös asioita, joita huomaan vältteleväni viimeiseen asti – kuten katetuottolaskelmat. Olen tekijä, en niinkään ajattelija.

En ole ikinä ollut matemaattisesti lahjakas ja muutenkin luonteeltani olen aika rennohko suhtautumaan asioihin- mukaan lukien tuottoihin. Voisi sanoa, että olen siis aika kehno yrittäjä tässä mielessä, tässä onkin petrattavaa (tai sitten etsinnässä on yrittäjäkaveri kenen vahvuuksia ovat nämä osa-alueet). Kenties näistä syistä katetuotto- tai ylipäätään mitkä tahansa laskelmat tuntuvat itselle niin kovin vaivalloisilta. Ihan vain kertauksen vuoksi päätin koota esseeseen teorian ja esimerkit siitä, että miten se katetuottolaskelma oikein tehdäänkään. Ehkä tämä essee motivoi minua tarttumaan toimeen paremmin myös niissä oikeissa laskelmissa. Tänä kesänä olen lisäksi palkannut ulkopuolisia tekijöitä, joten numeroilla on isompi merkitys, kuin esimerkiksi viime kesänä, jolloin pyöritin kahvilaa pääsääntöisesti yksin.

Miten ne katteet sitten lasketaan?

Osaava yrittäjä- sivustolla kerrotaan katetuottolaskennasta seuraavasti: ”Katetuottolaskennan avulla yritys voi seurata kannattavuuttaan ja suunnitella keinoja sen parantamiseksi. Katetuottolaskennassa lähtökohtana on kustannusten jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Katetuotto on myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotus. Kun katetuotosta vähennetään yrityksen kiinteät kustannukset, saadaan yrityksen tulos.” (osaava yrittäjä n.d.)

E-Signalsin podcastissa (2023) Haaga-Helian lehtorit Anna Sivonen ja Heli Kortesalmi selittävät auki katetuottolaskelman seuraavasti:
Katetuottolaskentamalli perustuu siis viiden rivin tuloslaskelmatyyppiseen raporttiin.

1. Myynti (mitä yritys on myynyt) – 2. Muuttuva kulu (tuotteen osto, esimerkiksi maito) = 3. myyntikate
4. Kiinteät kulut (vuokra, palkka jne)
Kate – kiinteät kulut = 5. tulos / käyttökate

(Sivonen, Kortesalmi 2023).
________________________________________
Rautalangasta väännetty esimerkki maidon kohdalla: Yritys on myynyt 5 maitoa, yhden maidon hinta on 5€. Yritys on maksanut itse yhdestä maidosta 2,5€. = 5×5 = 25€ (myynti)
2,5 x 5 = 12,5€ (muuttuva kulu)
25-12,5 = 12,5€ (myyntikate) prosentuaalisesti 50%
_________________________________________

Mikäli päivässä myydään 150 maitoa on myyntitulos: 750€ / päivä.
Mikäli vuokra ja muut kiinteät kulut ovat yhteensä esim. 4500€ / kk ja kuukauden aikana myydään maitoja 31.päivän aikana 150/päivä on summa 23 250€.
Kate= 375€ / päivä (31n päivän aikana = 11625€)
Tulos: 11625 – 4500 = 7125€
__________________________________________

katetuottoprosentti:

Ostohinta jaettuna myyntihinnalla x 100

(Osaava yrittäjä n.d.)

Kriittinen piste lasketaan seuraavasti:

Jos myynti on suurempi kuin kriittisen pisteen myynti, niin yrityksen tulos on voitollinen ja jos myynti jää alle kriittisen pisteen myynnin, yrityksen tulos jää tappiolle.

Kriittisen pisteen myynti voidaan laskea tiedossa olevien kiinteiden kustannusten ja katetuottoprosentin avulla seuraavasti.

kriittinen piste = kiinteät kustannukset / katetuottoprosentilla x 100

Esimerkiksi yrityksen kiinteät kustannukset ovat 15 000€ ja katetuottoprosentti 40%

Kriittinen piste = 15 000 / 40 x 100 = 37 500€

(Osaava yrittäjä n.d.)

Kahvilan hypoteettiset esimerkit laskelmiin:

kahvilan kiinteät kustannukset 6500€ (palkat, vuokra, laskut) /kk, katetuottoprosentti 60.
Kriittinen piste: 6500€ / 60 x 100 = 10833€

myyntituotot: 10833€ 100%
– muuttuvat kustannukset 4333,2€ (raaka-aine ostot)
= katetuotto = (myyntikate) 6499,8€
– kiinteät kustannukset 6500€
= tulos 0€ (oikeasti tulos näillä luvuilla on -0,2€)

Kahvilan laskelmiin (kiinteisiin kustannuksiin) pitää muistaa laskea mukaan kaikki vuokrat, vakuutukset, musiikkiluvat ynnä muut sopimukset.

Yllä olevat esimerkit ovat hyvin simppelöityjä laskelmia katteista. Itselleni päänvaivaa tuottaakin eniten kilo- ja litrahintojen metsästys ja yhden tuotteen kokonaishinnan laskeminen itselle, sekä siihen katteen määrittäminen ja laskeminen päälle.

Kahvilatoiminnassa hyvä muistisääntö laskelmien tekemiselle on, että raaka-aineisiin saisi kulua 30%, palkkoihin 30 %, muihin kuluihin 30% ja 10% tulisi olla voittoa (Lindell 2023).

Mikäli siis ajatellaan, että myynti olisi kuukaudessa esim. 10 000€ (alv 0)

olisivat luvut seuraavanlaisia:
Raaka-aineet: 3000€
Palkat: 3000€
Muut kulut: 3000€
Voitto: 1000€

Pohdinta

Talous on merkittävin asia yrittäjälle ymmärtää, jotta toiminta olisi kannattavaa. Varsinkin kun toimintaa yrittää laajentaa ja palkkaa ulkopuolisia tekijöitä on tuloksella merkitystä vieläkin enemmän. Vaikka helpoin ratkaisu itselle olisi ulkopuolistaa nämä ikävämmät hommat muille, ei se pidemmällä aikavälillä olisi fiksua oman yrittäjän polkuni kannalta.

Kahvilan hintoja ja lukuja miettiessä päänvaivaa lisää muuttuvat raaka-ainekustannukset, epätietoisuus kesän aukioloista (säävaraus) sekä raaka-aineista puhuttaessa myös hukkatuotteiden laskemisesta mukaan.

Hyviä sivustoja katetuottoprosentin laskuun löytyy onneksi netistä, joten nämä hieman nopeuttavat hommia:

Katelaskuri – laske kateprosentti tai lisää kate hintaan

Katelaskuri

Lähteet:

Katelaskuri.org. N.d. https://laskuri.org/katelaskuri/

Lindell, M. 2023. Viitattu keskustelusta.

Osaava yrittäjä. N.d. Sijoitustietoa sinulle. Blogi- artikkeli. Viitattu 9.5.2024 https://www.osaavayrittaja.fi/kannattavuuslaskenta/katetuottolaskenta

Sivonen, A & Kortesalmi H. 2023. Paljonko jää katetta? Opi katetuottolaskennan perusteet- podcast. Viitattu 9.5.2024 https://esignals.fi/podcastit/paljonko-jaa-katetta-opi-katetuottolaskennan-perusteet/

1 plus1. N.d. Katelaskuri https://1plus1.fi/talous/katelaskuri/

Kommentoi