Tampere
25 Apr, Thursday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Yksilöessee: Ole läsnä kohtaamisessaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kohtaamme päivän aikana erilaisia tilanteita, ihmisiä, tuoksuja sekä ajatuksia. Kiireen keskellä sokeudumme kohtaamisille, emmekä anna niille tilaa. Täyteen ahdattu kalenteri, jossa seuraava tehtävä painaa jo päälle, kun edellinenkään suoritus ei ole valmis, estää meitä näkemästä näitä kohtaamisia. Opimme kaavamaisesti suorittamaan päiviä havainnoimatta ympäristöämme. Mitä kaikkea meillä voikaan mennä ohitse, kun kävelemme laput silmillä, pieni stressi jatkuvasti niskassa?

 

”Se mikä ei tule jaetuksi, jää aina yhden kohdattavaksi” – Maaret Kallio

 

Inhimillisiä kohtaamisia kirja kertoo läsnäolon tärkeydestä. Kirja antaa työkaluja läsnäolon parantamiseen ja siihen, mitä mieli tarvitsee voidaksemme hyvin. Kirjaa lukiessani huomasin, kuinka helposti pystyin peilaamaan kiireen ja suorittavuuden maailmana Proakatemiaa. Akatemia toimii paineen ympäristönä, jossa tekemisen meininki on kohdillaan, mutta mielestäni tiiminjäsenen riittävyyden tunne perustuu hieman vääristä lähtökohdista. Kiireen ja suorittavuuden kääntöpuolena on loppuun palaminen, mikä on usein esillä Proakatemialla. Tietous vapaa-ajan tärkeydestä on tiedossa yksilöillä, mutta tiimin sisällä vapaa-ajan vähyys toimii mittarina, joka kertoo työmoraalista ja tehokkuudesta. Haluaisin ehdottomasti tarttua tähän epäkohtaan, mikä onneksi tasoittuu usein akatemia vuosien aikana, mutta haluaisin saada tämän ajatusmallin pois jo ensimmäisen vuoden opiskelijoilta.

 

On tärkeää kokeilla ja testata erilaisia projekteja ja hakea sitä omaa juttua, mutta luovuudelle ja läsnäololle on jätettävä aikaa. Ilman sitä, et ehdi koskaan antaa luovuudelle tilaa, mikä ei toimi parhaimmillaan stressin alla. Vastaavasti omat tunteet ja ajatukset nousevat sisimmästä pintaan vasta, kun olet läsnä niille. Näin opit tulkitsemaan ajatuksiasi, ja kohdistamaan vastaavasti tekemisesi oikeaan paikkaan. Tämä on erittäin tärkeä inhimillisen kohtaamisen aika, löytyy valitettavan harvalta kalenterista. Paras olisi, jos osaat ottaa tämän tilan itseäsi kuunnellen, mutta alkuun pääsee myös hyvin asettamalla kalenteriin tämä hetki itsellesi. Näin tasapaino ja tehokkuus pysyvät yllä, ja olet kaikista tuottoisin. Ei siis ole väärin pitää täysin vapaata päivää viikossa, tiedä vaikka juuri silloin luovuutesi pääse parhaiten esille, ja saatkin huippuidean.

 

”Mitä minä tuon paikalle” -Maaret Kallio

 

Urakeskeisessä maailmassamme jatkuva kontrollin tarve tekemiseen on läsnä arjessamme. Pidämme itseämme riittävänä ja tarpeellisena silloin, kun voimme vastata kuulumisia kysellessämme järkyttävän pitkän listan asioista, joita on meneillään ja tulisi tehdä. Mitä sinulle oikeasti kuuluu?

 

Todistamme tehtävälistalla itselle ja muille meidän tehokkuuden. Samalla lievitämme tehtävälistan kertomisella hieman omaa stressiämme. Mitä jos vastaisitkin kuulumisten kysyjälle sinun tunteiden ja tuntemuksien kautta, pysähtyen miettimään mitä minä haluan antaa itsestäni muille. Mitä minä tuon kohtaamiseen toisen kanssa? Pysähtymällä hetkeen, voit saada toiseltakin paljon enemmän. Kuvailemalla tuntemuksia, kertomalla läheisistä ja onnenhetkistä tuomme kohtaamiseen aivan erilaisen energian, kuin suorituskeskeisen tehtäväsarjan luettelon. Taito pysähtyä ja osata vain olla tilanteessa, antaa kohtaamiselle tilaa muotoutua odottamattomiin keskustelunaiheisiin ja tunnelmiin. Tämä on hyvä pitää mielessä, jotta voimme nauttia päivämme kohtaamisista urakeskeisessä yhteiskunnassa.

 

” Mitä niistä kohtaamisista kannan edelleen mukanani kohdatessa itse toisia?” -Maaret Kallio

 

Jokaisesta kohtaamisesta voimme saada paljon antimia seuraavaan kohtaamiseen. Kohtaamisia emme kuitenkaan havaitse ilman läsnäolontaitoa. Tämä taito opitaan jo lapsuudessa. Vanhempien tapa kasvattaa ja toimia opettavat lapselle myös saman toimintamallin. Aikuisiällä tätä toimintamallia pystyy muuttamaan niin halutessaan, mutta ensin malli ja toiminnan syyt tulevat tiedostaa. Meiltä jää paljon oppeja saamatta ympäristöstä, jos emme osaa olla läsnä kohtaamisissa.

 

Voimme alkaa opettelemaan läsnäoloa tietoisen läsnäolon avulla. Voimme esimerkiksi alkaa tietoisesti havainnoimaan ympäristömme ihmisiä, tuoksuja, ilman lämpötilaa, kysymällä itseltämme miltä tämä tuntuu, mitä minä haistan. Tällä tavoin pystymme laskeutumaan kohtaamiseen ja läsnäolon äärelle stressin vallatessa meidät. Tietoista läsnäoloa harjoittamalla luomme uutta toimintamallia tilanteisiin, josta pitkän harjoittelun jälkeen tulla sinulle luontainen toimintamalli, lisäten läsnäoloa.

 

Tällä tavoin alat imeä ympäristöstäsi, tilanteista ja ihmisistä havaintoja mukanasi, mitkä voit viedä mukanasi seuraavaan inhimilliseen kohtaamiseen. Tämän kierteen kasvaessa, voimme luoda paljon uusia kohtaamisia jakaen kokemuksiamme ja omaa rauhaa ja läsnäoloa muille.

 

”Komentamalla tunnetta ei saa koskaan kuriin, päinvastoin.” -Maaret Kallio

 

Vanhempien kasvatusmalli myös luo pohjan sisäiselle äänellemme. Sille mitä vaadimme itseltämme ja miten puhumme itsellemme. Vaatimukset, suorittaminen, hyväksynnän haku ja muut opitut tapamme, ovat lähtöisin kasvatuksestamme.

 

Myötä itsetuntoa lisäämällä, voimme muuttaa suorituskeskeistä toimintatapaamme. Puhumalla itselle empaattisesti myötäeläen, luomme turvallisen ympäristön itsellemme toimia ja pysähtyä hetkeen. Inhimillinen kohtaaminen itsensä kanssa on yksi perusjalka läsnäololle. Jos jatkuvasti ruoskimme itseämme, annamme kriittistä palautetta emmekä palkitse itseämme yrittämisestä ja onnistumisista jäämme helposti vaativuuden tunnelukon kierteeseen. Tunne ei ole toiminnan selitys. Toimintamme pikemminkin aiheuttaa eri tunnetiloja, tiedostamalla tunteemme, voimme alkaa muuttaa toimintaamme itselle suotuisammaksi.

 

 

Kuusi tärkeintä ohjenuoraa inhimillisten kohtaamisien lisäämiseen:

 

1.     Suojaa inhimillisten olosuhteiden perustat
2.     Vaeltele
3.     Luo aikaa hiljentymiselle
4.     Vaali koskettamisen hetkiä
5.     Ole uskollinen rutiineillesi
6.     Pidä hauskaa

 

Nämä vinkit tiedostamalla, pystymme muuttamaan omaa arkeamme rikkaammaksi. Minä keskeisyys on meissä jokaisessa, mutta se miten vahvasti se vie sinua, voi jättää paljon tärkeitä kohtaamisia saamatta. Läsnäolon tärkeyden ymmärtäminen avartaa maailmaasi ja sen kauas kantoinen voimavara on korvaamaton. Emme useinkaan näe kuin huomisen, mitä jos katsoisit tilannettasi hieman kauempaa? Olisiko kalenterissasi sittenkin rako inhimillisille kohtaamiselle? Entä sattuman sija?

Kommentoi