Tampere
18 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Yksilö: Sisäisesti vahva ihminenKirjoittanut: Noora-Emilia Hassinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vahva
Erik Bertrand Larssen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Lähdekirjallisuutena on käytetty e-kirjaa, joten sivunumeroiden merkitseminen tekstiviitteisiin ei ole ollut mahdollista.

 

1 JOHDANTO

Erik Bertrand Larssen on norjalainen mentaalivalmentaja, joka puhuu kirjassaan Vahva (2017) jokaisen yksilön sisäisestä voimasta ja mistä se koostuu. Kirjoitinkin jo aiemmin esseen myös Larssenin kirjasta Paras (2014) (https://esseepankki.proakatemia.fi/yksilo-paras-suoritustilasi/), joka sivuaa myös samoja aihepiirejä kuin Vahva. Larssen sanookin tässä uudemmassa kirjassaan, että hänen kolme kirjaansa, Paras, Helvetinviikko (2015) ja Vahva muodostavat yhdessä Bertrandin menetelmän.

 

2 SISÄINEN VOIMA

”Sisäinen voima tarkoittaa, että ihminen tuntee olevansa turvassa ja että hänellä on luja perusta, joka kestää myrskytkin.” (Larssen 2017).

Sisäisen voiman avulla säilyy rauha tilanteista huolimatta ja ihminen tuntee, että elämä on hallinnassa (Larssen 2017). Larssen on jakanut kirjassaan sisäisen voiman tarkastelun kahteen osaan – sisäistä voimaa vahvistaviin asioihin, joita olisi suotava lisätä ja sisäistä voimaa heikentäviin asioihin, joita olisi hyvä vähentää. Näistä asioista koostuu hänen mielestään sisäisen voiman kehittäminen. (Larssen 2017). Seuraavissa kappaleissa perehdyn tarkemmin näihin sisäistä voimaa vahvistaviin sekä sitä heikentäviin asioihin.

 

2.1 Sisäistä voimaa vahvistavat asiat

Larssen on jakanut sisäistä voimaa vahvistavat asiat kirjassaan kahdeksaan kappaleeseen: Usko omiin kykyihin, Arvot, Valinnat, Pelottomuus, Ratkaisija, Järjestys, Antamisen ilo ja Keskustelu kuolleiden kanssa. Valitsin näistä muutaman noston, joihin keskityn tässä kappaleessa.

Larssenin mukaan usko omiin kykyihin kannattaa ottaa sisäisen voiman kasvattamisen ja sisäisen tukikohdan perustuskiveksi (Larssen 2017), joten sillä minäkin valitsin sen yhdeksi nostokseni. Tämä kulkee oikeastaan käsi kädessä myös ajatuksen kanssa, jonka puolesta Niko ja Makke Leppänen puhuivat kirjassaan Itseluottamus – kestomenestys mielessä (2017). Kirjoitin aiheesta aiemmin esseen (https://esseepankki.proakatemia.fi/yksilo-itseluottamuksen-vahvistaminen-life-coachingin-avulla/), jossa käsiteltiin samaa ajatusta siitä, kuinka ei ole väliä millainen ympäristö tai millaiset läheiset meillä on lapsuudessa ollut, vaan ihminen voi itse päättää uskoa omiin kykyihinsä (Larssen 2017 & Leppänen & Leppänen 2017, 33). Larssen päättää omiin kykyihin uskomisesta kertovan kappaleensa lauseeseen ”Jos haluat vahvistaa sisäistä voimaa, sinun on uskottava, että sinulla on kaikki tarvittava.” (Larssen 2017).

”Suurin ero, jonka olen huomannut onnistujien ja epäonnistujien välillä, ei ole älykkyys tai mahdollisuudet tai taidot. Se on usko, että he pystyvät saavuttamaan tavoitteensa.” (Larssen 2017).

Larssen kirjoittaa myös arvojen tärkeästä tehtävästä tärkeiden valintojen tekemisessä, niin suurissa kuin pienissäkin asioissa (Larssen 2017). Edellisessä esseessäni Yksilö: Paras suoritustilasi (https://esseepankki.proakatemia.fi/yksilo-paras-suoritustilasi/) kerroin siitä, kuinka Larssenin vinkkien avulla voi lähteä kartoittamaan arvojaan. Voit käydä lukaisemassa sieltä vinkit, jos arvot eivät ole vielä kirkkaina mielessäsi.

”Jos haluat vahvistaa sisäistä voimaa, sinulla on oltava selkeät arvot. Sisäisesti vahva ihminen tietää, mikä on hänelle tärkeää.” (Larssen 2017).

 

2.2 Sisäistä voimaa heikentävät asiat

Larssen on myös nimennyt kahdeksan sisäistä voimaa heikentävää asiaa, joista tulisi päästä eroon. Niitä ovat: valittaminen, itsesääli, arvosteleminen, kateus, laiskuus, stressi, tasapaino ja itsekkyys. Omia kompastus kiviäni ovat itsesääli ja silloin tällöin ajaudun laiskuuden ja vitkastelun polulle. Tämän vuoksi päätin nostaa ne näistä kahdeksasta vaihtoehdosta esille.

”Itsesäälittömyyden alku voi olla niin yksinkertaista, kuin sen tajuaminen, että itsesääli ei auta.” (Larssen 2017).

Larssenin mukaan itsesääli heikentää sisäistä voimaamme aina, vaikka me sitä kuinka perustelisimme. Hän puhuu siitä, kuinka itsesäälin välttämiseksi tehokkain apu on tunnustaa tilanne ja kantaa siitä vastuuta. Kun ottaa vastuuta ja sääli itseään vähemmän, se vahvistaa sisäistä voimaasi. (Larssen 2017.)

Toinen kompastus kiveni oli laiskuus ja vitkastelu, joihin Larssenin mukaan auttavat seuraavat neljä asiaa:

  • Päämäärä ja merkitys
  • Suunnitteleminen ja järjestelmällisyys
  • Henkiset työkalut
  • Eihän se niin vaarallista tai vaikeaa ollutkaan -ajatus (Larssen 2017).

On helpompi tarttua asioihin, kun tietää, miksi niitä tekee. Suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys ovat vahvuuksiani, mutta kompastun usein tunteeseen, josta Larssenkin puhui ”Tunnemme, että tekeminen on jotenkin negatiivisempaa kuin tekemättä jättäminen.” (Larssen 2017). Tähän voisivat kuitenkin auttaa Larssenin mainitsemat henkiset työkalut eli sisäinen dialogi, perspektiiviajattelu ja visualisointi. Myös sisäisestä dialogista kerroin aiemmassa, parasta mahdollista suoritustilaa käsittelevässä esseessäni.

”Uskon, että meidän on jossain elämänvaiheessa tajuttava, ettemme riitä kaikkeen, ettemme pysty oppimaan kaikkea tai tekemään kaikkea huippuhyvin. Kun sen on tajunnut, on helpompaa saavuttaa sisäinen rauha.” (Larssen 2017).

 

3 POHDINTA

Sisäisen voiman vahvistaminen ei ole asia, jonka voi tehdä yhdessä tai kahdessa päivässä. Se on koko elämän pituinen matka, jolla voi auttaa askelia pikkuhiljaa tai joskus nopeampaankin tahtiin. Tätä ei kuitenkaan kannata säikähtää, sillä tärkeintä onkin löytää ne omat kompastuskivet, joihin kannattaa ensisijaisesti kiinnittää huomiota. Jo pienetkin teot ja valinnat auttavat aina kohti maalia eli kohti mielen lujaa perustaa.

”Sisäisen voiman kasvattaminen on prosessi. Kahta edistysaskelta seuraa usein askelen (tai kolmen) takapakki.” (Larssen 2017).

 

LÄHTEET:

Larssen, E. 2017. Vahva. E-kirja. Bazar.

Kommentoi