Tampere
21 May, Tuesday
15° C

Proakatemian esseepankki

Webbivelhouden alkukankeudetKirjoittanut: Jimi Iikkanen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Verkkosivut ovat nykypäivänä todella merkittävässä roolissa yrityksille. Olen jo pidempään perehtynyt verkkosivuihin ja niiden eri sidosryhmiin, minkä vuoksi päädyin myös kyseisen kirjan pariin. Kirja itsessään on varsinkin aiheesta tietämättömille loistava, sillä verkkosivujen rakennuspalikoita esitellään lyhyesti ja ytimekkäästi sekä annetaan lähteitä hyödyllisiin resursseihin.

 

Verkkosivuista puhuttaessa käsitykset eri henkilöillä voivat olla täysin eri tasolla. Koodari ajattelee asian teknisen toteutuksen näkokulmasta, kun taas graafinen suunnittelija saattaa kiinnittää huomiota yrityksen logoon ja graafisiin ominaisuuksiin. Tämän lisäksi asiakas haluaa oksentaa sivulle kaiken mahdollisen tiedon, mitä yrityksestä on, mikä jälleen tuottaisi markkinoijalle pään vaivaa. Kun vielä päälle heitetään käyttäjäkokemuksen ja valokuvien näkökulma niin sekameteli -soppa on valmis.
Monitahoisuutensa vuoksi verkkosivujen kokonaisuus on hyvä hahmottaa, jotta osaa ottaa paremmin huomioon asiakkaan odotukset suhteutettuna tarjottavaan palveluun ja hintaan. Mikäli kokonaisuus jää huomioimatta, toteutuksen lopputuloksena on luultavimmin tyytymätön asiakas, aikataulun venyminen tai väärä hinta, ehkä jopa useampi edellä mainituista. Kokonaisuutta ei tarvitse yksin täysin hallita vaan riittää, että ymmärtää kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa asiakkaalle viestiä oikein, mitä tarkalleen ottaen tarjoaa.

 

Kirja on ideaalinen freelanceriksi pyrkiville, mutta omiin kokemuksiinsa peilaamalla Prinsloo tekee kirjasta erittäin hyödyllisen myös uransa alussa oleville. Rakenne sisältää selkeästi kaiken elämäntyylistä ja verkkosivujen toteutuksesta myös asiakashankintaan ja siihen auttaviin kanaviin.

 

Verkkosivujen toteutusta koskeva osio oli erityisesti hyvin rakennettu yksinkertaisiin kuvauksiin eri koodikielistä ja niiden mahdollisuuksista. Toki kirja on vuodelta 2016, joka vaikuttaa jo itsessään hieman paikkansa pitävyyteen, mutta perusidea on silti tallella. Kirja ei myöskään sano, että tietyssä tilanteessa olisi pakko käyttää tiettyä kieltä vaan valinta jää lukijalle. Näistä vinkeistä pienenä koontina:

 

 • Jos haluat luoda sivuja, jotka käyttävät tietoverkkoa ja datan analysointia:
  opettele SQL ja Python

 

 • Jos haluat tehdä omia WordPress teemoja ja työskennellä WordPressin parissa:
  opettele PHP

 

 • Modernien interaktiivisten sivujen ja verkkosivujen tekemiseen:
  opettele HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Ruby (on Rails), Python, Meteor.js, Angular.js ja Java

 

 • Jos haluat tehdä pelejä:
  opettele C++, Java ja Unity

 

 • Jos haluat luoda iOS sovelluksia:
  opettele Swift, Xcode ja C#

 

 • Jos haluat luoda Android sovelluksia:
  opettele Java ja Meteor.js

 

Kuten aiemmin mainittu, nämä ovat vain suuntaa antavia vihjeitä, mutta auttavat valinnan tekemisessä. Verkkosivujen teossa ei tarvitse tietää kaikkia mahdollisia kieliä tai edes yhtä kieltä kokonaan vaan usein riittää, että tietää riittävästi soveltaakseen tarpeen mukaan.

 

Kun tietää, mihin osa-alueeseen erikoistuu ja päättää toteutukseen tarvittavat työkalut pääseekin suunnittelemaan itse toimintaa ja sitä kautta itse toimiin. Omien kokemuksien sekä kirjasta poimittujen neuvojen pohjalta, en voi tarpeeksi korostaa viestinnän tärkeyttä. Esittele selkeästi, mitä tarjoat ja sen sisältö. Älä oleta mitään, vaan ota pienetkin asiat huomioon. Tällä en tarkoita kuitenkaan, että kysyisit jokaisessa välissä asiakkaalta miten teet minkäkin osion vaan ennemminkin suunnittelet etukäteen, mitä tietoa tarvitset. Alussa tietenkin virheitä helposti sattuu ja jotain jää ottamatta huomioon, mutta tärkeintä on olla tietoinen toiminnastaan ja korjata virheitään.

Kyselemisen lisäksi on myös tärkeää pitää asiakas ajan tasalla toteutuksen etenemisestä, jälleen järkevässä tahdissa. Mikäli onnistut viestinnässä koko toteutuksen aikana, pienet ongelmat ratkeavat helposti ja isompia luultavimmin ei pääse syntymään. Tämä tietenkin oletuksella, että toteutus on luvatun mukainen.

 

Pienenä koontina tärkeät pointit verkkosivu liiketoiminnan aloittamiseen:

 • Päätä mihin erikoistut, helpotat näin omaa taakkaasi ja erotut helpommin kilpailijoista
 • Päätä opeteltavat kielet ja tekniikat
 • Luo suunnitelma koko toiminalle, asiakasviestinnälle sekä toteutukselle
 • Noudata suunnitelmaasi ja dokumentoi toimintaasi myöhempää kehitystä varten
 • Viesti selkeästi
 • Viesti riittävästi
 • Käy jokaisen asiakasprojektin jälkeen läpi kehitettävät kohdat ja muokkaa tarvittaessa suunnitelmiasi

 

Tietenkin alussa nousee myös myynnin ja markkinoinnin rooli erittäin tärkeäksi, joten muista perehtyä niihinkin, jos työskentelet yksin.

Kommentoi