Tampere
22 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Voittava tiimiKirjoittanut: Minna Järvinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Inspiroitunut
Petteri Kilpinen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

On uskomatonta ajatella, että oma taival Proakatemialla on pian päättymässä. Juurihan me olimme esipinkkuja, täysin tietämättömiä kaikesta. Olimme samaan aikaan innoissamme ja kauhuissamme kaikesta eteen tulevasta infosta. Kuulimme käytävällä huhuja tiukasta loppunäytöstä, 24 tuntia kestävästä innovoinnista. No, se päivä on pian täällä. Tätä esseetä kirjoittaessa siihen on tarkalleen 23 koulupäivää jäljellä. Pohdin tässä esseessä omia ajatuksia siitä näkökulmasta, että miten tiimiä voi sparrata ja tsempata parhaaseen lopputulokseen. Tämä ei todellakaan ole helppoa sillä samaan aikaan valmistuvilla pyörivät mielessä oma opinnäytetyö, loput pajatunnit, työnhaku ja tulevaisuus. Painimme siis monen ison ajatuksen kanssa samanaikaisesti. Minulle meidän loppunäyttömme, eli 24h-innovointi on suuressa roolissa jo senkin takia, että olen toinen projektipäällikköistä tiimissämme. Oma aisaparini, tiimimme toisen puolikkaan vetäjä on onnekseni Vaittisen Salla. Olemme tarpeeksi samanlaisia, mutta työskentelytapamme on erilainen. Meitä kuitenkin yhdistää halu johtaa ja toimia esimerkillä.

Kilpinen kuvaa kirjassaan voittavan tiimin rakentamista. Promisian kummallakin pienellä tiimillä on tavoitteet luonnollisesti korkealla. Tavoitteemme on saada kummastakin innovoinnista arvosanaksi viisi, eli paras mahdollinen lopputulos. Mielestäni arvosanan lisäksi meidän on tärkeä tavoitella tiimissä sitä tunnetta ja kokemusta miten paras mahdollinen tiimi toimii yksiin. Yhteistä tavoitetta kohden flow-tilan vallitessa. Tiedän, että saan kaiken kuulostamaan helpolta, mutta tähän on ollut pitkä ja kivinen tie. Ja mielestäni niin sen kuuluukin olla, ei saa olla liian helppoa, muuten ei osaa arvostaa sitä mihin on päässyt. Mutta samalla olisin voinut muutaman mutkan jättää tästä omasta opinmatkastani pois. Kilpinen kertoo, että mikäli tavoitellaan kunnianhimoista tavoitetta, niin täytyy maksimoida työn ja johtamisen tulos. Tämä taas vaatii voittavan tiimin.

Me Promisiassa jaettiin tiimimme kahtia kahden keskustelun jälkeen. Ensimmäinen oli Belbinin tiimirooli testi. Katsoimme, että mitä sieltä jokaiselle tulee tulokseksi ja keskustelimme yhdessä siitä, että näemmekö tiimiläisen juuri tälläisenä kun testitulos väittää. Lisäksi pohdimme jokaisen kohdalla työrooleja. Lopputuloksen kannalta on erittäin tärkeää, että tiimissä on erilaista porukkaa niin tiimin toimimisessa kuin käytännön osaamisessa. Olemme nyt ensimmäinen kenraalin tehneet tiimillä 12 tuntia kestävän innovoinnin muodossa ja palautepajan jälkeen voimme todeta jatkavamme näillä tiimeillä seuraavaan kenraaliin. Olimme siis osanneet laskea tarpeeksi hyvin Sallan kanssa tiimiemme monimuotoisuuden ja talentit. Kenraalista pamahti toiselle tiimille arvosanaksi täys viitonen ja toiselle tiimille nelonen. Kummassakin tiimissä ja työskentelyssä on kehitettävää ja meillä on onneksi se 23 päivää aikaa harjoitella hommat siihen malliin, että olemme viimeisen päälle virittäytyneitä lopullisen koitoksen tullen.

Kilpinen kiteyttää voittavan tiimin merkityksen seuraavasti: ” Jokainen joukkueen jäsen parantaa muiden jäsenten suorituskykyä.” Mielestäni tämä on se ihanne mihin jokaisen kuuluu pyrkiä. Me emme tee loppunäyttöä itsellemme, vaan teemme sen tiiminä yhdessä toinen toisellemme. Meidän iso etumme on se, että olemme työskennelleet yhdessä tiiviisti kolme vuotta ja olemme matkan varrella toimineet erilaisten projektien parissa ja nähneet, miten toiset työskentelevät ja missä he ovat hyviä. Johtajana minun roolini on rakentaa näiden osaajien välille toimintatapa, joka nostaa yhteiset tulokset ainutlaatuisiin korkeuksiin.

Kilpinen on rakentanut seuraavan kuvan Patric Lencionin The five Dysfunctions of a team-kirjan voittavan tiimimallin esimerkin avulla. Tässä kuviossa Kilpinen on vain kääntänyt päälaelleen Lencionin kuvan. Kuvan kiteytys on se, että menestyvä tiimi ei ole sattumien summa, vaan se voidaan rakentaa pala palalta.

Ensimmäisenä on luottamus. Mielestäni olemme tätä rakentaneet ihan alkuvaiheilta asti. Toki meillä on nyt uusi asetelma, kun emme työskentele 16 hengen isona tiiminä, vaan meitä on kahdeksan ja minä toimin tiimin vetäjänä. Luottamus auttaa meitä innovoimaan, kun voimme rohkeasti kertoa villeimmätkin ideat ja olla eri mieltä asioista. Lisäksi, kun tarvitsemme nopeita päätöksiä, niin pystymme luottamaan toisiimme, että seisomme kaikki sen saman päätöksen takana selkä suorana. Luottamuksen eteen pitää aina tehdä töitä, eikä sitä saa lopettaa koskaan. Onneksemme meillä on Promisiassa yhteensä kolme kenraaliharjoitusta ennen itse pääinnovointia, eli 24 tunnin haastetta. Tällä tavoin saamme syvennettyä luottamusta meidän pienessä tiimissämme. Sen lisäksi, että jaoimme tiimit tiimiroolien ja työroolien avulla meiltä jokaiselta löytyy vielä monta muutakin roolia. Kilpinen kiteyttää, että tuntemalla itsensä ja toinen toistensa luonteet ja käyttäytymisen tiimin jäsenet luovat luottamuspääomaa, jota tarvitaan, kun kohdataan vaikeita tilanteita. Mehän emme tiedä kuinka vaikea 24 tuntia meillä on oikein edessämme. Mutta olen siihen kyllä luottavaisin mielin.

 

Seuraavana tulee vuoroon konfliktien voima. Kilpisen mukaan voittavassa tiimissä on aina vahvoja mielipiteitä ja näkemyksiä. Uskon, että näin on myös meidän tiimissämme. Erilaisista näkemyksistä ei kuitenkaan synny ongelmia, kun luottamus on vahva ja toisten käyttäytymismallit ovat tiedossa. Kilpinen rohkaisee, että jokaisen voittavan tiimin pitäisi ottaa konfliktit voimavaraksi, sillä hankalat tilanteet kehittävät asioita ja lisää tuottavuutta. Tiiminvetäjän roolissa minun pitää aistia mahdolliset konfliktit ja rohkaista kohtaamaan ne tiiminä, sillä sitoutuminen yhteisiin päätöksiin on aina suurempaa silloin kun niistä on voinut käydä kunnon keskustelua ilman, että on tarvinnut miettiä, mikä on soveliasta ja mikä ei. Meidän tiimistämme jokaisella on vahva halu voittaa. Kutsumme sitä janoksi. Jokainen tietää, että janon sammutus vaatii tiukkaa työtä ja aina se ei tunnu kivalta. Lopussa kuitenkin kiitos seisoo ja jokainen meistä pystyy puhumaan asiat halki.

Konfliktien jälkeen puhutaan sitoutumisesta. Kilpinen aloittaa kappaleen näin ” päätökset tulee muuttaa toiminnaksi, sillä vain toiminta ja tulokset ovat tärkeitä. ” Sitoutumisessa jokaisen on myös tärkeä ymmärtää, että tiimin jäsenten erilaisuus on voimavara. Aikataulut ja päätöksien pitävyys ratkaisevat tiimin uskottavuuden.

Sitoutumiseen kuuluu tilivelvollisuus. Tämä taas tarkoittaa sitä, että jokainen tiimin jäsen vastaa asioista, jotka on tehty ja jotka ovat tekemättä. Jokainen vastaa ja sitoutuu omaan rooliinsa ja vastuualueeseen. Meillä meni hienosti ensimmäinen kenraali, mutta mielestäni rooleihin voisimme vielä enemmän panostaa. Tälläisessä innovointitoimeksiannossa on niin sanottuja pakollisia rooleja, joiden avulla pääsemme haluttuun lopputulokseen. On erittäin tärkeä, että jokainen tiimiläinen on valmis heittäytymään uuteen rooliin ja omaksumaan sen nopeasti, mutta on myös tärkeä, että jokainen keskittyy jo valmiiksi suunniteltuun rooliin ja vie sen kunnialla maaliin.

Niin kuin yritystoiminnassa, niin tässäkin loppunäytössä ratkaisevat numerot. Voittavan tiimin on rakennettava yhteinen näkemys siitä, mitä lukuja seurataan ja miten niitä tulkitaan. Meidän tapauksessamme puhutaan yhdestä luvusta ja siitä mitä se vaatii. Olemmekin tiiminä käyneet läpi sen, mitä korkea tavoite jokaiselta vaatii ja mitä se antaa. Uskon siis, että olemme samalla sivulla tässä asiassa. Tiimin vetäjänä minun voisi olla hyvä käydä tavoite ja sen kirkastaminen läpi yhdessä tiimin kanssa ennen jokaista harjoitus toimeksiantoa, loppu näytöstä puhumattakaan. Kilpinen summaa, että mikään muu ei syö tiimihenkeä yhtä paljon kuin se, että numerot, tavoitteet ja mahdollinen palkitseminen ovat epäselviä ja synnyttävät tunteen epätasa-arvosta. Voittava tiimi rakennetaan itsetuntemuksen ja toisten kuuntelemisen varaan.

Kommentoi