Tampere
22 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Voittamisen anatomiaKirjoittanut: Jesse Niemi - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Voittamisen anatomia

 

Voittamisen anatomia on Aki Hintsan elämästä, työurasta ja niiden aikana koetuista oivalluksista kertova, syväluotaava teos huippu-urheilun maailmaan. Aki on toiminut eri huippu-urheilijoiden lääkärinä, sekä läheisenä tukijana työuransa aikana ja se on muovannut hänelle käsityksen ihmisestä ja menestyksestä, sekä niiden osatekijöistä. Aki Hintsa on toiminut urheilussa niin juoksijoiden, kuin moottoriurheilijoidenkin lääkärinä.

Lääkärin uransa aikana Hintsa teki paljon havaintoja ihmisen menestykseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hintsa halusikin ennemmin edistää terveyttä ja hyvinvointia kuin parantaa sairauksia. Tämä päti myös hänen huippu-urheilun parissa tekemäänsä työhön. Elämänlaatu ja elämästä saatavat voimavarat muodostuivat Hintsan filosofian ytimeksi.

 

Hintsa pohti kirjansa alussa eroa etiopialaisen juoksijan ja suomalaisen juoksijan välillä. Miksi etiopialainen on aina suomalaisurheilijaa parempi pitkänmatkan juoksija? Syy ei voinut piillä harjoitusolosuhteissa tai niiden puutteessa suomalaisessa urheilussa, sillä olosuhteet treenaamiselle olivat kymmeniä kertoja paremmat kuin Etiopiassa. Suomalaiset saivat yhtä hyvää ja tehokasta treeniä sekä valmennusta, varmasti paremmat puitteet juoksemiselle, sekä paremman terveydenhuollon. Hintsa tekikin päätelmän, että elämäntavat ja asennoituminen juoksemiseen tekivät ratkaisevan eron kahden urheilijan välille. Kun Haile Gebreselassie (etiopialainen juoksija, maailmanmestari) ei juossut päivän aikana, tuli hänelle outo ja hermostunut olo. Elämä ja sen rytmitys tapahtuivatkin juoksemisen kautta. Juoksu rytmitti päivän, ei päivä juoksemista. Iso ero Hintsan mukaan suomalaisen ja etiopialaisen välillä onkin sisäinen motivaatio. Suomalainen juoksija miettii muita mahdollisia vaihtoehtojaan huippu-urheilun lisäksi. Kouluttautuminen ja sosiaalinen elämä vievät helposti mukanaan, kun taas Etiopiassa juokseminen on urheilijalle kaikki kaikessa, sillä muuta ei ole.

 

LFA menetelmä

Hintsa alkoi uransa aikana pohtimaan ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia hyvin tarkoin ja sitä mistä se kumpuaa. Kirjassa lukija tutustutetaan LFA-menetelmään, johon Hintsa tutustui Etiopiassa. Menetelmä on kehitetty Yhdysvalloissa 1960-luvulla ja sen tarkoituksena on jakaa liian suurilta tuntuvat kokonaisuudet, kuten isot projektit pienempiin osatekijöihin ja luodaan näille tekijöille suunnitelma. Tekijät jaetaan päätavoitteeseen ja osatavoitteisiin, jotka jaotellaan pienimmästä suurimpaan. Tämän jälkeen suuria kokonaisuuksia voidaan lähteä purkamaan alusta asti pienissä osissa.

 

Hintsa ei kuitenkaan halunnut käyttää LFA- mallia ihmisten hyvinvoinnin mallintamiseen tai parantamiseen. Hänen mielestään LFA -malli oli vajavainen eikä riittänyt ihmisen hyvinvoinnin kehittämiseen. Hintsa kehittikin oman mallinsa, jota hän kutsui nimellä ”Menestyksen ympyrä”.

 

Menestyksen ympyrä

Menestyksen ympyrä koostuu ulkokehällä olevista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kuudesta osa-alueesta, joita ovat: Yleinen terveys, lepo, ravinto, biomekaniikka, fyysinen aktiivisuus ja henkinen energia. Ympyrän keskimmäisen tason muodostaa sitoutuminen, joka korreloi vahvasti kehän ytimen, eli ”Coren” kanssa.

Menestyksen ympyrää on helpointa lähteä tarkastelemaan ympyrän keskustasta.

”Core”, eli ydin kuvaa ihmisen sisintä. Se vastaa kysymykseen, mitkä asiat motivoivat ihmistä sisäisesti. Mitä paremmin oman ytimensä hahmottaa, sitä helpompaa on hyvinvoinnin havittelu. Kysymyksinä Hintsalla oman ytimen hahmottamiseen toimivat:

  1. Tiedätkö, kuka olet?
  2. Tiedätkö, mitä haluat?
  3. Hallitsetko omaa elämääsi?

 

Ensimmäinen kysymys kartoittaa ihmisen identiteettiä ja arvoja. Toinen kysymys tavoitteita ja haaveita elämästä. Kolmas kysymys kartoittaa elämänhallintaa ja siinä syntyviä mahdollisia esteitä tavoitteiden ja haaveiden, sekä arvojen toteuttamiselle.

 

Menestyksen ympyrän toinen taso, sitoutuminen, kuvaa mielestäni juuri niitä asioita, joita Hintsa koki etiopialaisten juoksijoiden kanssa. Etiopialainen juoksija oli täysin sitoutunut juoksemiseen, toisin kuten suomalainen. Juokseminen määritti päivän rytmin ja antoi elämälle tarkoituksen samalla luoden koko ajan uusia tavoitteita. Mikäli ihminen ei kykene sitoutumaan johonkin asiaan sata prosenttisesti, ei hänestä tule siinä koskaan maailman parasta. Hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna ihmisen tulisi pystyä sitoutumaan omaan ”Coreensa” voidakseen toteuttaa arvojaan ja saavuttaakseen unelmansa. Mikäli ihminen ei sitoudu omien arvojensa toteuttamiseen, eivät ne ole todellisia arvoja. Mikäli ihminen ei toteuta arvojaan, on hyvinvoinnin toteutuminen vaikeampaa elämän merkityksellisyyttä etsittäessä.

 

Menestyksen ympyrän ulommainen taso muodostuu kuudesta hyvinvointiin Hintsan mielestä vaikuttavasta osatekijästä. Näitä olivat yleinen terveys, lepo, ravinto, biomekaniikka, fyysinen aktiivisuus ja henkinen energia.

Kaikki kuusi osatekijää vaikuttavat vahvasti toisiinsa ja jokaisen osa-alueen tulisi olla riittävän hyvällä tasolla. Mikäli jokin kuudesta osa-alueesta pettää, myös muiden toiminta yleensä häiriintyy.

Näitä kuutta osa-aluetta ihminen pystyy helpommin muokkaamaan kuin arvojaan. Hintsa korostaa kirjassaan pienten, pysyvien muutosten tekemistä sen sijaan, että lähdettäisiin kerralla korjaamaan kaikkia osa-alueita. Jos ihmisen elämänhallinta ja hyvinvointi ovat huonolla tolalla, loppuu sisäinen motivaatio hyvin nopeasti liian radikaaleja muutoksia tehtäessä.

 

Myöskään perfektionismi hyvinvoinnin kuuden osa-alueen toteutuksessa ei ole hyväksi. Ylimääräinen viilaaminen ja täydellisyyden tavoittelu kuormittavat Hintsan mukaan ihmistä enemmän kuin tuloksista saatava hyvinvointi auttaisi kuormitukseen.

 

Pohdintaa

Kirja oli hyvä opas oman elämän osa-alueiden ja hyvinvoinnin puntaroimiseen. Omaa hyvinvointia miettiessä ensimmäisenä tulee vastaan uniongelmat ja huono ruokavalio varsinkin viikonloppuisin yötöitä tehdessä. Kirjassa oli monta käytännön työkalua oman hyvinvoinnin tarkasteluun ja sen kehittämiseen. Suosittelen kirjan lukemista kaikille, ketkä eivät sitä vielä ole lukeneet. Varsinkin nuorella iällä elämänhallinta on usein hankalaa, eikä omasta terveydestä tule pidettyä riittävästi huolta. Nuorena tehdyt ratkaisut oman hyvinvoinnin edistämiseksi  voivat kuitenkin kantaa hedelmää koko loppuelämän ajan.

 

Kommentoi