Tampere
18 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

VOIMAANTUMINEN: ANNETAAN KAIKILLE MAHDOLLISUUKSIAKirjoittanut: Jetro Sukkela - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tuntuuko tiimissä joskus siltä, että kaikki eivät tee tarpeeksi paljon tai hyvin töitä? Se voi johtua osattomuuden tai hyödyttömyyden tunteesta. Jos yksilö ei pääse tekemään tarpeeksi tai hänen osuuttaan mitätöidään, kuka siinä voittaa? Olisiko tiimissä tilaa ja mahdollisuutta voimaannuttaville tekijöille?

VOIMAANTUMINEN

Voimaantumisella tarkoitetaan minäkäsityksen, itseluottamuksen ja itsearvostuksen kohentumista. Tähän päästään, kun ollaan arvostavassa, hyväksyvässä, luottavassa ja kunnioittavassa ympäristössä. Yhteistoiminnalla saa vuorovaikutuksen ja positiivisen latauksen avulla kohennettua voimaantumisen osatekijöitä. Kun pidetään toivottua tulevaisuuden tilaa mielessä, annetaan vastuuta ja vapautta, saa yksilö otetta omista tekemisistään ja kokee vaikuttavuutensa olevan merkittävää. (Siitonen 1999, 119)

Voimaantumisen tärkeys juontuu ihmisen sisäisestä tarpeesta kokea työnsä ja itsensä arvokkuutta. Voimaantumisen tarvetta koetaan eniten silloin, kun sitä yritetään estää esimerkiksi työn mitätöimisenä. Voimaantuminen voi tuottaa valtavaa energiaa, kun kokija huomaa työnsä ja itsensä merkittävyyden. Laajasti hyväksyttynä ajatuksena pidetään sitä, että ihmiselle ei voi antaa voimaantumisen tuottamaa voimaa, vaan sen on synnyttävä ihmisestä itsestään. (Siitonen 1999, 117)

Voimaantumisen ohella suomen kielessä käytetään myös valtaistumista, joka on enemmän sidoksissa ympäristöön ja siihen, miten yksilö pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä ja elämäänsä. Valtaistuminen vaatii voimaantumisen aiheuttamaa kyvykkyyden kokemista, kuten myös voimaantuminen tarvitsee mahdollisuutta ja tilaisuutta voimaantua, jonka voi nähdä valtaistumisen kokemuksena. (Tuovinen 2021, 16 – 17)

VOIMAANTUMINEN TIIMIN NÄKÖKULMASTA

Tiimissä jokaisella jäsenellä on omat toimintakykynsä ja omat vahvuutensa. Vahvuudet saadaan käytäntöön vasta, kun osallisuus tiimiin ja sitä kautta toimintakyky on turvattu. Ihmisissä on lukematon määrä piilossa olevaa potentiaalia, josta on iloa vasta kun potentiaalin kantaja on täysin ”pöhinässä” mukana. Kammetaan siis kaikki täyteen potentiaaliin, koska onnistumisen kokemukset auttavat pitämään koko tiimin toivottua tulevaisuuden tilaa mielessä.

Tiimiin pitää luoda arvostava, hyväksyvä, luottava ja kunnioittava ilmapiiri. Hyvä työ pitää huomioida, jotta tekijä näkee työnsä arvokkuuden ja itsensä merkityksen. Voimaannuttuaan tiimin jäsen haluaa tehdä enemmän ja paremmin, jolloin hänelle voi antaa sopivasti enemmän vastuuta. Kun tekijä haluaa tehdä enemmän ja paremmin, kannattaa huolehtia, että tiimissä on tarpeeksi haastetta ja tekemistä, jotta tekijä pysyy tiimissä. Jos haasteet eivät kohtaa tekemisen tarvetta, voi tekijä lähteä parempien tarjousten houkuttelemana muualle. Tätä tapahtuu kansainvälisessä mittakaavassa, mitä kutsutaan nimellä ”brain drain”, aivovuoto.

Brain drain on slangitermi, joka viittaa merkittävään työperäiseen maastamuuttoon (Young 2023). Esimerkiksi Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on pulaa osaavista insinööreistä, koska siellä julkinen investointi paikalliseen talouteen on ollut vähäistä, jolloin insinöörien kysyntä on ollut epävakaata (Douglas 2013). Kehittyvien maiden osaavimmat ammattilaiset löytävät parempia työmahdollisuuksia ja palkkoja muista maista tai muuttavat poliittisen kuohunnan takia muualle. Lähtömaat menettävät parhaita osaajiaan ja verotuloja. (Young 2023)

Yhtä lailla työyhteisöjen on hyvä pitää kiinni hyvistä osaajistaan tarjoten heille tarpeeksi mahdollisuuksia, etteivät osaajat lähde kulkemaan kuin vampyyri imien hyödyn joka yhteisöstä. Yhteisöön kiintynyt voimaantunut osaaja voi kuitenkin nähdä vastuuta yhteisön menestykseen saatuaan tukea henkilökohtaiseen kasvuun. Lisää samankaltaisesta aiheesta voi lukea esseestäni “Kuulluksi tulemisen merkitys missä tahansa olet”. Pidetäänhän huolta toisistamme.

 

LÄHTEET

Siitonen, J. 1999. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulu: Oulun yliopisto.

Tuovinen, R. 2021. Luovat kädentaitomenetelmät voimaantumisen edistäjinä työpajatoiminnassa. Tampereen Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/502108/Tuovinen_Riina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Young, J. 2023. Investopedia: Brain Drain: Definition, Causes, Effects, and Examples. Luettu 2.5.2023. https://www.investopedia.com/terms/b/brain_drain.asp#:~:text=Brain%20drain%20is%20a%20slang%20term%20that%20alludes%20to%20the,take%20advantage%20of%20better%20opportunities.

Douglas, K. 2013. How we made it in Africa: Africa needs more skilled engineers, says research. https://www.howwemadeitinafrica.com/africa-needs-more-skilled-engineers-says-research/25382/

Kommentoi