Tampere
18 May, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Vitun täydellistäKirjoittanut: Eemi Mäenpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Suorituskyvyn salaisuus - vireystilan säätelyn avulla huipputuloksiin
Hanna Markuksela
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

 

Keskitytkö herkästi yksityiskohtiin? Jos vastasit kyllä, olet perfektionisti. Onko mielestäsi kaikki muu epäonnistumista paitsi täydellisyys? Jos vastasit kyllä, olet perfektionisti. Pelkäätkö epäonnistumista? Jos vastasit kyllä, olet perfektionisti. Mutta pyritkö aktiivisesti kehittymään ja teetkö mielelläsi niitä asioita, joihin sinulla on palo? Jos vastasit kyllä, olet silloinkin perfektionisti. Ai mitenkä niin? No syvennytäänpä asiaan tarkemmin.

Kun puhutaan perfektionismista, on siinä usein hyvin negatiivinen klangi (=sointi, ääni, äänensävy). Joskus siitä puhutaan jopa sairautena, mikä on absurdia sillä todellisuudessa kyse ei ole niin yksiselitteisestä asiasta. Hanna Markukselan Suoritus kyvyn salaisuus: Vireystilan säätelyn avulla huipputuloksiin -kirjassa, kerrotaan kuinka perfektionismi voidaan karkeasti jakaa kahteen osastoon: hyvälaatuiseen perfektionismiin sekä haitalliseen perfektionismiin. Tiivistettynä perfektionismi on tutkijatohtori ja psykologi Saara Holvin mukaan halua yltää virheettömään suoritukseen sekä haluttomuutta hyväksyä yhtään huonompi suoritus kuin täydellinen. Perfektionismi ei ole suoraan synnynnäinen luonteenpiirre, vaan siihen vaikuttaa synnynnäisen temperamentin ja persoonallisuuden ohella myös opitut asenteet. Hyvälaatuisessa perfektionismissa on kyse adaptiivisesta eli sopeutumista edistävästä perfektionismista, kun taas haitallisessa perfektionismissa on kyse maladaptiivisesta eli sopeutumista haittaavasta perfektionismista. Perfektionismin laatu vaikuttaa paljon suorituskykyyn erilaisissa tilanteissa, joko positiivisesti tai negatiivisesti. (Markuksela, H. 2021.)

Kumpaan heimoon kuulut?

 

Perfektionismi voi ilmetä hyvin monessa eri muodossa, riippuen täysin tilanteesta ja ihmisestä. Yhtä samaa ilmenemistapaa ei ole olemassa ja sen vuoksi perfektionismin tunnistaminen voi olla vaikeaa itseään tutkiskellessa. Mutta tunnistamista voi auttaa se, miten reagoi erilaisiin tilanteisiin. Käydään seuraavaksi hieman läpi hyvänlaatuisen sekä haitallisen perfektionismin tunnusmerkistöä.

Tutkimuksissa on havaittu, että hyvänlaatuisen perfektionismin omaava henkilö voi olla kuitenkin joustava, ja hän tavoittelee huippusuoritusta rennommin. Tällöin energia ja keskittymiskyky kohdistuu olennaisiin asioihin, jotka vaikuttavat lopputulokseen, eikä hän kuluta voimiaan turhaan murehtimiseen tai keskity epäolennaisten yksityiskohtien loputtomaan hiomiseen. Sen sijaan haitallisen perfektionismin omaava henkilö keskittyy oman kyvykkyyden arvioimiseen, joka johtaa nopeasti turhaan stressaamiseen. ”Siinä on kyse ennemmin pakkomielteisestä ahdistuneisuudesta, kuin innostuneesta määrätietoisuudesta.” (Markuksela, H. 2021.) Joustamattomuus on yksi helpoiten tunnistettavista tunnusmerkeistä, kun puhutaan haitallisesta perfektionismista. Joustamattomuus voi ilmetä erityisesti kiireen keskellä. Mikäli jotain asiaa ei ehdi tehdä huolellisesti loppuun asti kerralla, on sen tekemisen aloittaminen todella vaikeaa, kun jo etukäteen ahdistaa ajatus, ettei hommaa ehdi hoitaa loppuun asti. Tällaisissa tilanteissa hyvälaatuisen perfektionismin omaava henkilö kykenee olemaan joustavampi priorisoinnissa, ja tekemään itselleen aikaa tehtävän suorittamiseen.

Toinen mahdollinen tunnusmerkki haitallisesta perfektionismista voi olla aikataulujen muutokset kiireen keskellä. Mikäli tarkasti suunniteltuun päivään tulee yllättäen muutos aikatauluun, joko omasta syystä tai ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta, haitallisen perfektionismin omaavalla henkilöllä menee herkästi pasmat sekaisin, ja ahdistus asioiden hoidosta kasvaa jopa ylitsepääsemättömäksi. Tällöin aikataulun muutos ei pelkästään vaikuta kyseessä olevaan yksittäiseen tehtävään, vaan jokaiseen muuhun tehtävään saman päivän aikana, mahdollisesti seuraavankin päivän tehtäviin, muutoksen vaikutuksista riippuen.

”Olen perfektionisti, mikä avuksi?”

Perfektionismi on kuin mikä tahansa muukin luonteen piirre; lähes jokaisessa ihmisessä löytyy perfektionismia, vain määrä ja ilmenemismuoto vaihtelee. Jos tätä esseetä lukiessasi tunnistit itsestäsi haitallisen perfektionismin, niin ei hätää, sitäkin osa-aluetta pystyy työstämään ja kehittämään parempaan suuntaan. Nopea tai helppo prosessi se ei ole, eikä perfektionismista todennäköisesti pääse ikinä kokonaan eroon, mutta ajan kanssa kuormittavaa perfektionismityyppiä on mahdollista muokata joustavampaan muotoon, itsetutkiskelun ja harjoittelun kautta.

Markukselan kirjan mukaan joustavamman asenteen opettelu jatkuu koko elämän ajan, mutta halutessaan sitä on helpompi nopeuttaa. Tällöin on mahdollista saavuttaa uudet mahdollisuudet oman henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä urakehityksen osalta nopeammin. Haitallinen perfektionismi voi olla iskostunut todella syvälle minuudessa, jopa niin syvälle, ettei henkilö itse tunnista tätä ominaisuuttaan itsessään. Perfektionismin siemenen on voinut kylvää geeniperimän ohella myös perheympäristö, yhteiskunta tai yksittäiset vaikeat elämänkokemukset. Haitallisen perfektionismin omaava henkilö voi elää todella armottomassa maailmassa, jossa kaikkea tekemistä katsotaan kriittisten lasien läpi. Tällainen henkilö myös herkästi kerää ympärilleen ihmisiä, jotka vahvistavat tätä tunnetta ja näin puskevat henkilöä vielä alemmassa synkkyyteen. (Markuksela, H. 2021.)

Kaikki lähtee itsetutkiskelusta. Kun tutustuu omiin tapoihinsa ja tutkii niiden syitä, on lähtölaukaus muutokselle ammuttu. Kuten aiemmin mainitsin, muutos ei tapahdu käden käänteessä, mutta riippuen siitä kuinka pitkälle jaksaa yrittää, sitä antoisampi matka on. Vasta vuosien varrella perfektionisti voi huomata, että asioihin voi suhtautua paljon joustavammin, kuin itsellään on ollut tapana. ”Tarvitaan turvallista kohtaamista, että perfektionistille kehittyy syvälle ulottuva oivallus uudesta mahdollisuudesta.” (Markuksela, H. 2021.) Vasta silloin hän voi alkaa työstää perfektionismiaan. Kuten sanottua, eroon et perfektionismista pääse, mutta pystyt säätelemään sitä ja valjastamaan sen palvelemaan omia tavoitteita paremmin. Näin suoritettavista tehtävistä ei tule pakkomielteitä, vaan huipputulokseen kykenee pyrkimään joustavasti sekä määrätietoisesti.

Minä ja perfektionismi

Kuten sanottua, meissä jokaisessa on perfektionismia luonteessamme, vain määrä vaihtelee. Aiemmin koin, että minussa on perfektionismia jopa vähän liiaksikin. Kaikki tekeminen tuli hioa timanttiinsa, tai sitten ei kannattanut edes yrittää. Tunnustan jopa kantaneeni stressiä asioista, jotka olisi saanut hoidettua, kun vain olisi ryhtynyt toimeen. Iän karttuessa olen kuitenkin muuttunut rennommaksi suorittajaksi. Priorisoinnin kautta olen huomannut, mitkä asiat vaativat paljon työstämistä ja mitkä taas voi tehdä ns. vasemmalla kädellä. Toki on tärkeää erottaa, milloin on rennompi työskentelytapa ja milloin taas kyseessä on pelkkä laiskuus.

Markukselan kirjassa tuotiin esiin yksi esimerkki, jonka huomasin olevan suoraan omasta perfektionismistani. Esimerkissä kuvattiin, kuinka haitallisen perfektionismin omaavalle henkilölle kodin siivoamisen aloittaminen on todella vaikeaa, mikäli tietää ettei ehdi hoitamaan sitä loppuun saakka sillä hetkellä. Näin siivoaminen lykkääntyy ja saman aikaisesti myös sotkun määrä lisääntyy. Ja perfektionisti ahdistuu tästä entisestään, ja siivoamisen aloittaminen on yhä vaikeampaa. Näin syntyy vaarallinen kierre, jossa tilanne vain pahenee päivä päivältä. Tämä esimerkki kuvaa hyvin omaa aiempaa suhtautumista siivoamiseen. Aloittaminen vaikeni päivä päivältä, vaikka loppupeleissä sen hoitamiseen ei olisikaan kulunut kauaa aikaa. Ajan myötä olen kuitenkin muuttunut joustavammaksi tämän asian suhteen. Huomattuani, kuinka sotkusta johtuva ahdistus helpottaa jo 10–20 minuutin tehokkaan tavaroiden järjestelyn aikana, kynnys aloittamiseen madaltui merkittävästi.

Kun olen tutustunut perfektionismiin syvemmin, olen tunnistanut elämästäni monia muitakin esimerkkejä siitä, kuinka alas painavan perfektionismin saa muutettua eteenpäin työntäväksi voimaksi. Se vain vaatii aikaa ja tahtoa, mutta mahdotonta se ei ole. Ja jos minäkin pystyn siihen, niin kyllä sinäkin. Kannattaa vain luottaa ja aloittaa helpoista asioista. Se voi viedä pitkälle.

Kommentoi