Tampere
27 May, Monday
26° C

Proakatemian esseepankki

Visiosta strategiaKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Visiosta strategia
Olemme syksyn aikana törmänneet useaan kertaan siihen, kuinka ilman tavoitteita on vaikea saavuttaa mitään. Huomasimme tämän jo edellisenä keväänä, mutta emme osanneet korjata asiaa vielä syksylle. Asetimme syksylle tavoitteita, jotka kannustivat usean mielestä yksilösuorittamiseen ja suurempi Apajan tavoite jäi varmasti hieman epäselväksi. Toivottavasti nyt olemme viisaampia ja saamme luotua selkeät tavoitteet toiminnalle. Meillä on nimittäin potentiaalia saavuttaa vaikka mitä, niin kuin myyntipäivät osoittivat, jos tavoite ja tapa millä se saavutetaan, on kirkkaana mielessä. Tavoitteet nimittäin tarvitsevat strategian, jolla niiden saavuttamista tavoitellaan. Yksinään tavoitteet eivät vie eteenpäin, jos selkeää toimintasuunnitelmaa niiden eteen ei ole. Siksi olemmekin alkaneet laatimaan Apajan strategiaa.
Kaikki lähtee Apajan visiosta, joka kuuluu näin: visionamme on olla huipputiimi, joka tuottaa merkityksellistä liiketoimintaa. Saavuttaaksemme vision täytyy luoda strategia, joka kertoo, miten se tapahtuu. Strategia kertoo konkreettisesti ne askeleet, jotka täytyy ottaa, jotta määränpää saavutetaan. Sen täytyy olla jokaisen tiimiläisen ymmärrettävissä ja näkyä joka päiväisessä tekemisessä, jotta strategiaa voi sanoa onnistuneeksi. Monesti strategian ongelma onkin se, ettei se kohtaa operatiivista toimintaa ja näkyy lähinnä paperilla.
Strategian luomiseen on monia työkaluja, joista yksi on Kaplanin ja Nortonin Tasapainoinen mittaristo eli BSC (Balanced Scorecard). Se antaa työkalut, joilla strategian luominen ja käytäntöön vieminen helpottuu. Siinä visio ja strategia muunnetaan konkreettisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi ja niiden kautta toimintasuunnitelmiksi ja eteenpäin vielä toiminnaksi. BSC mallissa on tarkoitus löytää nimensä mukaan tasapaino eri osa-alueiden mittareiden sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Tasapaino löydetään neljän tai viiden näkökulman kautta, jotka ovat talous, asiakas, sisäiset prosessit, innovatiivisuus ja oppiminen sekä henkilöstö. Näillä näkökulmilla käydään läpi mittariston eri kohdat, joista muodostuu lopulta toimintasuunnitelma. (M. Hakanen n.d.)
BSC:tä täyttäessä visio on kaiken lähtökohta. Strategiset tavoitteet pohjautuvat visioon ja ovat konkreettisempia steppejä kohti sitä. Niiden aikaväli on yhdestä kolmeen vuoteen ja ne määrittävät tälle ajalle mihin huomio tullaan kohdentamaan ja mihinkä asioihin tullaan sitoutumaan. Strategisia tavoitteita on hyvä asettaa 1-3 kappaletta näkökulmaa kohden. Jos tavoitteita asettaa määrällisesti enemmän on vaarana liiallinen huomion ja resurssien hajauttaminen. (M. Hakanen n.d.)
Strategisten tavoitteiden jälkeen on menestystekijöiden vuoro. Ne käsittävät ne olennaiset kilpailu- ja suorituskykytekijät, jotka ovat avain strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Menestystekijöissä onnistumisesta seurataan mittareilla, jotta tiedetään, ollaanko saavuttamassa strategiasia tavoitteita. Ilman mittaamista johtaminen kohti strategiaa on mahdotonta. Tärkeänä huomiona myös, että mittaristolle määrätyistä tavoitteiden toteutumiseen täytyy nimetä vastuullinen henkilö, joka vastaa siitä, että niitä saavutetaan. Toimintasuunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia tavoitteita saavuttaessa. (M. Hakanen n.d.)
Apajalla ei siis vielä ole selkeää strategiaa. Olemme alkaneet laatimaan sitä, mutta se ei tule yhdessä pajassa valmiiksi, kuten huomasimme. Strategiaa ei kannatakaan tehdä hutiloiden, koska silloin sen toteuttamisessa saattaa tulla ongelmia. Jokaisen tiimiläisen sitoutuminen strategiaan on merkityksellistä. Sen ei tule olla kaikkien yhteisen mielipiteen mukainen, koska silloin emme saa näin suurella tiimillä luotua oikeasti tehokasta strategiaa. Sen täytyy kuitenkin olla sellainen, että jokainen ymmärtää sen merkityksen ja näkee sen johdonmukaisen toteuttamisen vievän kohti tavoitteita. Valitsimme Apajalle johtoryhmän, jolla tulee olemaan rooli strategian valmistelussa ja käytäntöön viennissä.
Apajalla on nyt muutama isompi liiketoimen suuntaus, joiden liiketoimintasuunnitelmat tulevat varmaan myös vaikuttamaan Apajan strategiaan. Aiemmin koimme vaikeaksi määritellä Apajan visiota, koska olemme yritys ilman selkeää liiketoiminnan suuntausta. Kaupparekisterissä lukee ”kaikki laillinen liiketoiminta”, joten se ei luo itsessään minkäänlaisia raameja tai valmista suuntaa. Voisi kuitenkin ajatella, että Apajan visio olisi meidän tiimin oma visio, miten Apaja toimii ja minkälaista on olla apajalainen. Liiketoiminta suuntauksilla on omat visiot ja strategiat, jotka sopivat Apajan tiimin visioon ja strategiaan.
Lähteet:
M. Hakanen. N.d. Strategian konkretisointi. Luettu 20.11.2019.
http://www.modulcon.fi/wp-content/uploads/2012/05/Strategian-konkretisointi.pdf

Kommentoi