Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Visio, missio, arvot ja strategia tiimissäKirjoittanut: Milja Salo - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Arvot, visio, missio ja strategia kuulusivat olla tärkeä osa jokaisen yrityksen arkea. Kun  nämä ovat määriteltyinä ja jokainen yrityksen työntekijä voi allekirjoittaa ne, on työskentely paljon helpompaa ja myös haluttuja tuloksia syntyy.

 

Arvot ohjaavat sekä yrityksen toimintaa kohti oikeanlaisia ratkaisuja, että työntekijöiden päivittäistä toimintaa, joka näkyy sekä yrityksen sisällä että ulospäin. Esimerkiksi, miten työntekijät kohtelevat toisiaan ja kuinka he taas palvelevat asiakkaita. Arvot ovat tärkeä osa yritystoimintaa ja sen menestystä. Visio on yrityksen tavoite ja tahtotila tietyn ajanjakson kuluessa. Missio vastaa kysymykseen siitä miksi yritys on olemassa ja mitä toiminnalla halutaan saavuttaa. Visio kuvaa siis tulevaisuutta ja missio nykytilaa.

 

Aloitimme Samoan kanssa uuden vuoden sillä, että pohdimme tiimimme vision ja arvot. Myös missio rakentui siinä samalla, ja näiden myötä pääsimme luomaan strategiaa. Aloitimme vision pohtimisen pienryhmissä, jonka jälkeen aloimme yhdistellä eri ajatuksia keskenään. Mietimme visiota rakentaessa sitä, millainen tiimi haluamme olla kahden vuoden kuluttua, eli sitten kun valmistumme. Yrityksen visiota luodessa voidaan luoda tavoitteet joko pidemmälle tai lyhyemmällekin aikavälille ja onkin yksilöllistä, että päivitetäänkö yrityksen visiota yhden vai viiden vuoden välein. Meidän tiimille kuitenkin kahden vuoden aikaväli tuntui hyvältä ja oli helpompaa miettiä visiota ensisijaisesti tiimi näkökulmasta.

 

Vision tulisi olla sellainen, joka innostaa ja motivoi tekemään työtä kohti haluttuja tavoitteita. Meille oli myös tiiminä tärkeää, että jokainen pystyy allekirjoittamaan vision täysin, ja sitoutumaan sen toteuttamiseen, sekä kokemaan merkitystä ja inspiroitumaan siitä. Emme siis kiirehtineet prosessissa, vaan käytimme useita tunteja siihen, että jokainen sana on avattu auki, mitä ne tarkoittavat kullekin ja mitä ne tarkoittavat Samoassa. Pitkän työn tuloksena visioksemme muodostui:

 

”Bisnesälykäs ja merkityksellinen tiimi jäätävällä itseluottamuksella.”

 

Arvojen suhteen halusimme miettiä sitä, millaiset toimintatavat ja ajatukset ohjaavat toimintaamme päivittäin, sekä tiiminä että yksilöinä. Halusimme että arvot ovat sellaisia, joihin voimme tukeutua esimerkiksi päätöksen teossa ja tilanteissa, joita kohtaamme tiiminä ja yrityksenä. Myös arvojen suhteen meille oli tärkeää, että kaikki kokevat ne omakseen ja voivat seisoa niiden takana. Samoan arvoiksi muodostuivat:

 

”Ilo, yhdessä, seikkailu ja luovuus”

 

Koen itse, että vision ja arvojen luominen oli helpompaa nyt, kuin aivan tiimimme alkutaipaleella. Nyt olemme olleet jo vuoden yhdessä, olemme saaneet yrityksen perustettua sekä olemme tehneet erilaisia projekteja. Samoasta on porukkaa lähtenyt ja myös lisää tullut. Koimme tiiminä jonkinlaisen muutosvaiheen, ja nyt oli aika aloittaa hieman uudistuneena tiiminä puhtaalta pöydältä. Kun vuoteen on mahtunut sekä ylä- että alamäkiä, onnistumisia ja epäonnistumisia, oli arvoja ja visiota helppoa peilata myös toimintaamme aikaisemmin ja pohtia sitä millainen tiimi haluamme olla.

 

Kun visio ja arvot olivat selvillä, oli aika aloittaa strategia työ. Hyödynsimme Balanced Scorecard strategiatyökalua. (Kaplan&Norton)

 

Työkalun avulla visio ja strategia voidaan muuttaa konkreettisiksi tavoitteiksi ja mittareiksi, sekä käytännön toimintasuunnitelmaksi. Tarkoituksena on purkaa visio osiin, eli neljään eri näkökulmaan, joiden kautta lähdetään pohtimaan lyhyemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteita sekä mittareita. On tärkeää, että laadittu strategia vastaa jokapäiväistä toimintaa ja että strategiset välitavoitteet ovat saavutettavissa. Kun välitavoitteisiin päästään, ollaan matkalla kohti vision toteutumista. (Hakanen)

 

Koen että työkalu oli hyvä apu meidän tiimille strategian luomisessa, oli helpompaa kun oli selkeä taulukko jonka avulla pohdittiin eri vaiheita ja tavoitteita. Oli myös helpompi hahmottaa kokonaisuutta ja miettiä mitä meidän tarvitsee oppia ja mitä haluamme oppia, jotta visiomme toteutuu. Koko prosessin pohjana olivat myös meidän oppimissopimukset, jotka kävimme myös läpi. Niistä oli paljon hyötyä siinä, mitä tiimimme haluaa oppia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja miten tiimimme strategia tukee jokaisen yksiöllistä oppimista. Onnistuimme mielestäni hyvin prosessissa dialogia hyödyntäen, ei ollut hiljaista hyväksymistä, vaan kaikki saivat puhua ja sanoa rehellisesti omia mielipiteitään. Keskustelu eteni hyvin ja teimme välillä ajatustyötä myös pienemmissä ryhmissä. Mielestäni kehityimme myös tiiminä ja saimme syvempää käsitystä siitä millaista strategiatyön tekeminen on.

 

Kun kokonaisuus oli saatu valmiiksi, halusimme valita uuden business leaderin joka sopisi johtamaan kyseistä strategiaa. Samalla halusimme myös päivittää organisaatio rakennetta toimivammaksi. Seuraava askeleemme onkin toimintasuunnitelman luominen ja toteuttaminen uuden business leaderin johdolla.

 

 

 

 

 

Lähteet:

 

Samoan strategia työpajat, tammikuu 2022

 

Matti Hakanen, https://www.modulcon.fi/wp-content/uploads/2012/05/Strategian-konkretisointi.pdf

 

Kansikuva ladattu: Canva pro

Kommentit
 • Luhtala

  Moi,
  ollaan juuri tykitelty myös Flipin kanssa strategiaa dokumenteiksi ja ajan tasalle. Olen ja myös tiiminä ollaan tyytyväisiä, mutta toisaalta tuntuu että monista asioista olisi voinut jatkaa keskustelua loputtomasti ja uusia asioita olisi varmasti noussut esiin. Strategiaa tehdessä ei alun perin ollut tarkoitus kajota tiimin sääntöihin, mutta päädyttiin ottamaan myös ne päivitykseen, jotta varmistetaan niiden tukevan strategiaa.

  Kiitokset siitä että avasit miten teillä prosessia hoidettiin. Oli mukava päästä hieman peilaamaan mitä meillä tehtiin eritavalla ja mitä sitten puolestaan samalla tavalla. Meillä ei mm. ollut käytössä minkäänlaista valmista strategiatyökalua, mikä hetkittäin vein huomiota työalustojen ja -tapojen miettimiseen ja pois itse asiasta, eli strategian tekemisestä. Toisaalta se taas mahdollisti sen että strategiasta tuli enemmän meidän näköisempi. En tiedä kumpi parempi, mutta seuraavalla kerralla kun vastaavaa tehdään, olisi ehdottomasti opettavaista kokeilla erilaista systeemiä ja testata miten se skulaisi.
  Mukavaa illanjatkoa,
  Esme

  5.4.2022
Kommentoi