Tampere
23 May, Thursday
9° C

Proakatemian esseepankki

Vinkkejä opinnäytetyön kirjoittamiseenKirjoittanut: Julius Honkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Opinnäytetyön kirjoittaminen on prosessi, joka on jokaisella korkeakouluopiskelijalla edessään viimeisenä opiskeluvuotenaan. Itse kirjoitin opinnäytetyön syksyllä 2023 ja viimetippaahan sekin meni. Halusin kuitenkin kirjoittaa esseen siitä mitä opin opinnäytetyön kirjoittamisesta, sillä koen, että siitä saattaisi hyötyä yksi, jos toinenkin.

Opinnäytetyön päätavoitteena on vahvistaa opiskelijan kykyä hyödyntää koulutuksessaan hankittuja tietoja ja taitoja, kuten oman alan asiantuntemusta, analysointi- ja perustelutaitoja sekä kriittistä ajattelua. Se tarjoaa myös opiskelijalle tilaisuuden näyttää osaamisensa ja soveltaa oppimiaan tietoja käytännön tilanteissa. Useilla aloilla opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa, ja monet opiskelijat työskentelevät tai suorittavat työharjoittelua yrityksessä, jolle he tekevät opinnäytetyönsä. (Ammattikorkeakouluopinnot 2021.)

Opinnäytetyön laajuus vaihtelee koulutuksen tason mukaan ja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on laajuudeltaan yleensä 15 opintopistettä, kun taas ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa se on laajuudeltaan 30 opintopistettä (Ammattikorkeakouluopinnot 2021).

  • Aloita ajoissa: Anna itsellesi riittävästi aikaa suunnitteluun, tutkimukseen ja kirjoittamiseen. Älä jätä kirjoittamista viimetippaan, vaan kirjoita edes 15–20 minuuttia päivässä, vaikka se tuntuisikin vaikealta.

 

  • Valitse kiinnostava aihe: Valitse aihe, joka todella kiinnostaa sinua. Tämä tekee työstä motivoivampaa ja auttaa sinua pysymään sitoutuneena opinnäytetyö -prosessin aikana. Siitä on myös apua, mikäli sinulta löytyy tietoa aiheesta etukäteen tai olet kirjoittanut aiheestasi esseitä ennakkoon.

 

  • Rajaa aiheesi: Määrittele selkeästi opinnäytetyösi tarkoitus ja rajaa aiheesi niin, että voit käsitellä sitä perusteellisesti. Liian laajan aiheen käsittely voi tehdä työstäsi sekavan.

 

  • Laadi selkeä tutkimuskysymys tai tavoite: Määrittele selkeästi, mitä haluat saavuttaa opinnäytetyölläsi. Tämä auttaa suuntaamaan tutkimustasi ja kirjoittamaan johdonmukaisen työn. Itselläni ei aluksi ollut tutkimuskysymystä selkeänä mielessä, jonka vuoksi sisältö oli poukkoilevaa.

 

  • Suunnittele ja organisoi: Luo selkeä suunnitelma opinnäytetyösi rakenteesta. Aseta itsellesi välitavoitteita ja aikatauluja, jotta pysyt aikataulussa. Tee kirjoittamisesta itsellesi rutiini, johon on helppo tarttua.

 

  • Pidä taukoja: Muista pitää säännöllisesti taukoja kirjoittamisesta. Lepo auttaa pitämään mielesi virkeänä ja voi auttaa sinua näkemään työsi uusin silmin.

 

  • Työskennelkää yhdessä: Yhdessä työskentely motivoi kirjoittamaan ja voit reflektoida ajatuksia sekä ideoitasi muiden kanssa. Itselleni yhdessä työstäminen oli todellinen voimavara opinnäytetyö -prosessin aikana ja oli mielekkäämpää pitää työstöpäiviä yhdessä kuin yksin.

 

  • Lue muiden töitä: Suosittelen myös tutustumaan muiden opinnäytetöihin sillä niistä saa inspiraatiota omaan kirjoittamiseen.

 

Tärkeimpänä vinkkinä sanoisin, että keskustele opinnäytetyöohjaajasi kanssa. Sain paljon apua ja tukea opinnäytetyö -prosessin aikana omalta ohjaajaltani ja siitä haluan kiittää Sallaa. Ilman häntä en varmasti olisi saanut työtäni ajallaan valmiiksi. Kokonaisuudessaan prosessi olisi ollut helpompi, mikäli olisin tehnyt kirjoittamisesta itselleni rutiinin. Hyvänä vinkkinä myös Proakatemialaisille älkää jättäkö esseepisteitä opinnäytetyön kanssa samalle lukukaudelle, sillä teidän kalenteri täyttyy kyllä jo pelkän opinnäytetyön kirjoittamisesta.

Lähteet:

Ammattikorkeakouluopinnot. 2021. Opinnäytetyö. Viitattu 30.11.2023.

https://www.ammattikorkeakouluopinnot.fi/opinnaytetyo-8082

Kommentoi