Tampere
18 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Viisi toimintahäiriötä tiimissaKirjoittanut: Nelly Lähteenmäki - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Patrick Lencioni
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Pidimme heti syksyn alussa tavoitepajan, jonka tarkoitus oli luoda Revenalle selkeä tavoite syksylle. Ja tämän me teimmekin. Tavoitteita Revenalle valikoitui neljä, pajojen laadun parantaminen, tiimiytyminen, 200 000€ liikevaihto sekä myyntipäivien voitto.  Näiden tavoitteiden pohjalta loimme myös uudenlaisen organisaation, johon kuuluu Business leader ja kolme pienempää tiimiä. Taloustiimi, oppimisentiimi ja businesstiimi. Revenan pikku tiimit muodostettiin tarpeen pohjalta, taloustiimin olemassa olo onkin itsestään selvää kun kyse kuitenkin yrityksestä, mutta oppimisentiimi ja businesstiimi muodostettiin täysin tavoitteiden pohjalta.

Oppimistiimin vastuulle tuli pajojen laadun parantaminen ja tiimiytyminen kun taas businesstiimin vastuulle tuli myyntipäivien voitto sekä 200 000€ liikevaihto tavoite. Business leaderiksemme äänestimme Johannan ja hänen suoriksi alaisiksi valikoitui Joni -talouspäällikkö, Miisa -oppimisenpäällikkö ja Matilda -myyntipäällikkö, he yhdessä muodostavat Revenan joryn.

 

Pajan jälkeen tuntui kaikilla olevan hyvä mieli ja olimme ylpeitä siitä, kuinka saimme tiiminä tehtyä päätöksiä. Kuitenkin tämä päätös piti vain hetken, kunnes se kyseenalaistettiin. Väitän että se johtui viidestä toiminta häiriöstä Revenassa.

 

Ensimmäinen toimintahäiriö, luottamuspula

 

”Luottamus on aivan keskeistä toimivalle, yhtenäiselle tiimille. Ilman sitä tiimityö on miltein mahdotonta.” s.203

 

Itse koen luottamuspulaa Revenassa, minulle se näyttäytyy sillä, että koen ihmisten tahallisesti ymmärtävän sanottavani väärin ja muun muassa tästä syystä koen, että oma dialogini myös takkuaa. Dialogi olisi hyvä tiivistää neljään lauseeseen ja tässä minulla on paljon haasteita koska koen tarvetta selittää itseäni, että väärin ymmärryksiä ei tapahtuisi. Mutta myös koen, että syyllistyn tähän itsekin ja saatan ottaa henkilökohtaisena luokkauksena sellaisia asioita, jotka niitä eivät oikeasti olleet. Toinen asia miten luottamuspula minulla esiintyy, on hankaluuteni antaa rakentavaa palautetta. En voi sietää epäterveellisiä konflikteja ja minulle on myös tärkeää, että kaikilla on hyvä olla, en siis uskalla luottaa siihen, että rakentava palaute otetaan hyvin vastaa.

 

Toinen toimintahäiriö, konfliktien pelko

”Rakentamalla luottamusta tiimi mahdollistaa konfliktin, kun tiimiläiset heittäytyvät epäröimättä kiihkeään ja toisinaan tunnepitoiseen väittelyyn; he tietävät, ettei heitä rangaista, jos he sanovat jotakin, mikä muuttoin saatettaisiin tulkita tuhoisaksi tai arvosteluhenkiseksi.”

 

Muistan kun puhuimme Kukan kanssa siitä, kuinka pelkäämme konflikteja, tähän Tatu totesi, että ei pidä pelätä, konfliktit on dialogin suola. Tatu on aivan oikeassa, kuitenkin, sanan konflikti on sama mutta me puhuimme eri asioista. Lencionin mukaan hedelmällinen ja ideologinen konfliktikti on tärkeää erottaa tuhoisasta taistelusta ja persoonien välisestä politikoinnista. Kun saamme kasvatettua luottamusta Revenan sisällä myös dialogimme paranee koska päässe taklaamaan konfliktien pelon.

 

Kolmas toimintahäiriö, sitoutumisen puute

 

Sanoisin että tämä toimintahäiriö on näyttäytynyt selvimmin tavoitepajan johdosta – jos tiimi ei onnistu sitoutumaan se palaa yhä uudelleen keskusteluihin ja päätöksiin.

 

”Erinomaiset tiimit tekevät selkeitä ja ajankohtaisia päätöksiä ja siirtyvät eteenpäin mukanaan jokaisen tiimiläisen täydellinen hyväksyntä – niidenkin, jotka olivat päätöstä vastaan” s.215

 

Puhuimme Revenassa hetki sitten siitä pitäisikö meidän pajoissa useammin jakautua pienempiin tiimeihin, kun isolla porukalla ei dialogimme tunnu toimivan, onneksi Elina otti kopin ja sanoin että ei. Jos dialogimme ei tunnu sujuvan niin sen välttely ei ainakaan asiaan auta vaan sitä ruvetaan harjoittelemaan yhdessä.

 

Lencioni kertoo, että kaksi suurinta syytä sitoutumisen puutteeseen ovat halu yksimielisyyteen ja varmuudentarve. Erinomaiset tiimit ymmärtävät yksimielisyyden vaaran, niissä ymmärretään, että järkevän ihmisen ei tarvitse saada tahtoaan läpi voidakseen tukea päätöstä vaan heidän pitää saada tietää, että heidän mielipiteensä on kuultu ja otettu huomioon. Niin kuin varmaan useimmissa tiimeissä, on Revenassakin ne, jotka puhuvat paljon ja ne jotka ei sano mitään. Tähänkin olisi niin tärkeää keskittyä ja löytää tasapaino, että kaikkien ääni pääsisi kuuluviin. Varmuudentarve estää tiimejä yhdessä asettumaan päätöksien taakse, ei uskalleta sitoutua päätökseen, kun ei ole takeita siitä, että se olisi oikea. Tämä saattaa näyttää varovaisuudelta mutta se on vaarallista koska se aiheuttaa tiimissä lamaannusta ja luottamuspulaa. Tässäkin on tärkeää muistaa, että konflikti on edellytys halulle sitoutua päätökseen koska vain silloin kun jokainen on tuonut ilmi mielipiteensä tiimi voi luottavaisesti sitoutua päätökseen koska on käyttänyt koko ryhmän yhteistä viisautta.

 

Neljäs toimintahäiriö, vastuun välttely

 

Tämä näkyy haluttomuutena sietää kiusallisia tilanteita ja sellaisiahan syntyy yleensä, kun puututaan toisten käytökseen.

 

”Tarkoittaa erityisesti tiimin jäsenten valmiutta vaatia toiset tiimiläiset tilille suorituksesta tai käytöksestä, joka saattaa vahingoittaa tiimiä” s.220

 

Tässä toimintahäiriössä jopa läheiset tiiminjäsenet takkuilevat, koska he kokevat vaarantavansa kallisarvoisen ihmissuhteen, jos joutuu vaatiimaan toista tilille teoistaan. Lencionin mukaan tälläinen käytös vain huonontaa ihmissuhdetta.

 

Tässä ehkä Revenassa mentiin metsään jo viime keväänä, kun päätettiin kirjata sisäisiin sääntöihin ”Ikävät asiat / moitteet puidaan kahden kesken/pienessä porukassa ja mahdollisesti sitten käsitellään yhteisesti, jos sille tarve.” Sääntö itsessään ei ole huono ja uskon siihen, että kahdenkeskeiset erimielisyydet olisi parasta selvittää niiden kesken ketä asia koskettaa. Kuitenkin koen, että emme käsitelleet tätä sääntöä tarpeeksi perusteellisesti ja ehkä ymmärrys tästä jäi puutteelliseksi. Ja täten se pääsi vaikuttamaan palautteen antoon ja vastaanottoon.

 

Palautteen antaminen ja vastaanotto on sellainen asia mitä varmasti jokaisen Revenalaisen tulisi harjoitella. Lanseerasimme keväällä termin ”KSSK” käytettäväksi palautteen annon yhteydessä, joka tarkoittaa -kuuntele, suusuppuu ja kiitä. Koska huomasimme keväällä, jos jollekin yritettiin antaa palautetta, mitätöitiin palaute muiden toimesta koska koettiin että palaute ei ole tarpeen tällöin vietiin myös palautteen saajalta mahdollisuus kehittyä.

 

Tämän toimintahäiriön kustannus on se, että tiimin jäsenet alkavat pian paheksua toisiaan siksi, että eivät täytä odotuksia ja että he rappauttavat ryhmän laatuvaatimuksia.

 

Viides ja viimeinen toimintahäiriö, tulosten huomiotta jättäminen

 

Jos tiimissä on vastuunvälttelyn toimintahäiriö eikä tiimiläisiltä vaadita tilivelvollisuutta he todennäköisesti suuntaavat huomionsa omiin tarpeisiinsa.

 

”Kun pääsemme selvyyteen ja saavutamme hyväksynnän, meidän on pidettävä toisiamme tilivelvollisina siitä, mitä olemme sitoutuneet tekemään ja siitä että noudatamme korkeita suoritus- ja käytösvaatimuksia”. S.224

 

Tässä asiassa tiimimme on kompastunut jo muutaman kerran. Välillä on vastahakoisuutta kertoa mitä tekee ja miksi tekee toisille. Kuten kirjassakin mainitaan, että kaikkien tiimissä pitää vaatia toisia tilille siitä, mitä tekee, miten käyttää aikaa ja edistyykö tarpeeksi. Tavallaan ajattelen, että se on ihan selvääkin, että viimeinen toimintahäiriö näyttäytyy Revenassa sillä onhan meillä jo työtä ensimmäisen kanssa ja kaikki kuitenkin ovat yhtedessä toisiinsa. Koen myös että, hankaluudet tämän häiriön kanssa johtuu osakseen siitä, että etsimme vielä omaa paikkaamme tiimissä sekä tiiminä. Välillä voi olla hankaluuksia nähdä miten mikäkin projekti liittyy nyt tiimimme ja kuinka se vie meitä eteenpäin.

 

 

Pohdinta

 

Esimmäistä kertaa Revena on nyt asettanut itselleen yhteiset tavoitteet. Tämä ei pelkästään auta meitä pääsemään yhdessä sinne vaan se antaa tiimillemme myös tarkoituksen, jokainen tekemämme projekti vie meitä eteenpäin. Jokaisella tiimiyrityksemme jäsenellä on nyt helpompi nähdä oma roolinsa tiimissä.

Syy minkä takia jouduimme palaamaan tavoitteisiin ja muuttamaan niitä johtuu kolmannesta toimintahäiriöstä eli sitoutumisen puutteesta. Meidän on tärkeää jatkossa keskittyä siihen, että jokaisen jäsenen mielipide tulee kuulluksi. Näin varmistamme sen, että jokainen pystyy osaltaan sitoutumaan päätökseen, vaikka olisikin erimieltä asiasta.

Kommentit
  • Tatu Arminen

    Hyvin pohdittu meidän toimintaa konkreettisin esimerkein. Pitääpä lukea tuo Lencionin kirja. Voisi oppia itsestä taas tiimipelaajana jotain.

    27.12.2020
Kommentoi