Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Verovinkit uudelle yrittäjälle Kirjoittanut: Lauriina Matilainen - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Verovinkit uudelle yrittäjälle 

 

Johdanto 

Eksyin Vero.fi:n sivuille ja aloin pohtimaan, kuinka paljon tiedän yrityksen verotuksesta. Totesin, etten tiedä läheskään niin paljoa, kun mitä ehkä pitäisi. Innostuin siis kirjoittamaan tästä esseen. 

Vero.fi sivustolla on julkaistu 2023 Uuden yrittäjän verotietoa-pdf dokumentti, jota tulen tässä esseessä hyödyntämään. 

 

Ennakkoperintärekisteri 

Ennakkoperintärekisteriä hoitaa ja ylläpitää Verohallinto. Kuuluminen ennakkoperintärekisteriin tarkoittaa sitä, että yritys on hoitanut sille kuuluvat verot ajallaan ja oikein. Palvelun ostajan eli laskun maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, mikäli kuulut ennakkoperintärekisteriin. Toki jos yrityksellä on laiminlyöntejä verojen maksussa tai ilmoituksissa, Verohallinto voi poistaa yrityksesi rekisteristä. Käytännössä rekisteriin kuuluminen kertoo siitä, että yritys on hoitanut verovelvoitteensa oikein. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä voi tarkastaa kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin. Eli suomeksi sanottuna, jos et ole hoitanut yrityksen verojasi oikein, Verohallinto voi poistaa yrityksesi pois ennakkoperintärekisteristä. (Uuden yrittäjän verotietoa 2023.) 

Yrityksen-perustaminen.net sivustolla kerrotaan enemmän ennakkoperintärekisteristä. Heidän mukaan yritystä perustettaessa tulevalta yrittäjältä kysytään, hakeutuuko hän ennakkoperintärekisteriin. Liittymällä rekisteriin yritys osoittaa hoitavansa verotusasiansa kuntoon itse. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) 

Mikäli yrityksesi ei ole ennakkoperintärekisterissä, ennakonpidätyksen tekeminen jää palvelun maksajan kontolle. Esimerkiksi palkkatöissä saat joka kuukausi tilille palkan. Tästä palkasta työnantajasi on jo maksanut ennakonpidätykset verottajalle. Jos olet taas yrittäjä, ennakkoperintärekisteriin ilmoittautumalla osoitat, että huolehdit ennakoiden maksamisesta itse. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) 

 

Mikä on ennakonpidätys? 

Kertauksena vielä, ennakonpidätys on työntekijän palkasta tai yrittäjän yrityksestä saamastaan tulosta otettu veron osuus. Tämä vero pidätetään eli otetaan maksuhetkellä, sillä se toimii ennakkomaksuna tuloveroa varten. Käytännössä ennakonpidätyksellä tarkoitetaan sitä, kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijälle ja vähentää siitä suoraan veron osuuden ja tilittää sen verottajalle. Näin vero saadaan jakautumaan koko vuodelle eikä kerralla maksettavaksi jää suurta määrää. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) 

 

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri 

Suomi.fi sivustolla kerrotaan arvonlisäverovelvollisrekisteristä. Sivustolla sanotaan, että arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitään arvonlisäverovelvolliset toimijat. Suomi.fi sivuston (n.d.) mukaan “Rekisteriin on ilmoittauduttava, jos yrityksen tilikauden liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan (15 000€). “ 

Vero.fi:n mukaan (2023) arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Arvonlisäverot voidaan ilmoittaa ja maksaa säännöllisesti yrityksen verokauden mukaan (Uuden yrittäjän verotietoa 2023). 

 

Työnantajarekisteri 

Työnantajan rekisteriin on ilmoittauduttava, mikäli yritys on säännöllinen työnantaja. Säännöllinen työantaja maksaa palkkaa vähintään kahdelle työntekijälle, joiden työsuhteet ovat tilapäisiä / lyhytaikaisia. Satunnainen työnantaja maksaa palkkaa vakituisesti vain yhdelle tai enintään viidelle työntekijälle, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. (Uuden yrittäjän verotietoa 2023.) 

 

Asiaa arvonlisäverosta 

Mikä on sitten tämä kuuluisa alv? Alv eli arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä perii ostajalta lisäämällä sen tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero ei tosin jää yritykselle vaan se tilitetään suoraan valtiolle. Alvit ilmoitetaan ja maksetaan yrityksen verokauden mukaan. Kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä ovat arvonlisäverovelvollisia. (Uuden yrittäjän verotietoa 2023.) 

Kaikki toiminta ei toki kuulu arvonlisäverotuksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus. (Uuden yrittäjän verotietoa 2023.) 

 

Pohdinta 

Itse koin, että monet edellä mainituista asioista olen joskus kuullut ilman niihin syvempää perehtymistä. Tuntuu, että näistä ei oikeasti opi ennen kuin on niiden kanssa tekemisissä. Alv on tuttu minulle ja Empirian yritystoiminnan kautta olen päässyt enemmän perille siitä, miten se toimii yrityksessä. Toki kuluttajanakin alvit ovat tuttuja, mutta nythän alv prosenttia ollaan nostamassa. Tämä tulee siis näkymään niin yritykselle kuin kuluttajallekin.  

Opin ennakonpidätysrekisteristä sen, että se ei ole automaatio, että yritys kuuluu sinne. Varmasti suurin osa yrityksistä kuuluu ennakonpidätysrekisteriin, mutta tämän avulla voin esimerkiksi itse tarkistaa, miten jokin yritys on hoitanut veroasiansa.  

Olen palkkalaskelmasta tottunut näkemään ennakonpidätyksen ja sen osuuden, mutten ole siihen sen enempää perehtynyt. Opin myös sen, että työnantaja joutuu maksamaan ja tilittämään ennakonpidätyksen.  

Vero.fi sivustolla löytyy todella kattavasti tietoa veroista. Toki ainakin itselle se tuntuu työmaalta käydä sivustoa läpi ja etsiä tietoa, mutta suosittelen kaikille! Toivottavasti tästä esseestä oli jollekin hyötyä tai opit jotain uutta! 

 

 

 

 

 

Lähteet 

Uuden yrittäjän verotietoa 2023. Pdf-dokumentti. Viitattu 18.4.2024 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/esitys–ja-opetusmateriaalit/uuden_yrittajan_veroinfo_2023.pdf 

Yrityksen perustaminen.net. N.d. Mitä tarkoittaa ennakkoperintärekisteri? Verkkosivu. Viitattu 18.4.2024. 

https://yrityksen-perustaminen.net/ennakkoperintarekisteri/ 

Suomi.fi.2023. Arvonlisäverovelvollisten rekisteri. Verkkosivu. Viitattu 18.4.2024. 

https://www.suomi.fi/palvelut/arvonlisaverovelvollisten-rekisteri-verohallinto/5fc5be10-e81c-448b-8ba5-58fd4af5ef13 

Kommentoi