Tampere
28 May, Tuesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Värillä on väliäKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Johdanto

 

Värit ovat tärkeä osa visuaalista markkinointia. Ihmisen aivot yhdistävät tiedostamattaan värejä moniin eri asioihin. Eri värit saavat ihmisissä myös aikaan erilaisia tunteita. Jokainen väri voi herättää sekä negatiivisia, että positiivisia mielleyhtymiä ja tunnereaktioita. Ihmisen silmä myös reagoi eri väreihin eri tavalla, kiinnittäen toisiin esimerkiksi enemmän huomiota. (Creative boost. 2020) Värejä ja sitä miten ne psykologisesti ohjaavat ihmisen toimintaa, ei tule unohtaa markkinoinnissa ja brändin luomisessa.

 

 

Brändi-imago ja värit

 

Yrityksen imago tarkoittaa sitä mielikuvaa, jonka ihminen muodostaa kokemusten, tietojen ja tuntemusten perusteella ollessaan kontaktissa yritykseen. Esimerkkejä kontaktipisteistä väreihin voisi olla pakkaukset, kotisivut ja someilme. Värit herättävät paljon tunteita, joten niiden harkittu ja huolellinen valinta on tärkeä osa imagostrategiaa. Tästä esimerkkinä, varmasti moni ihminen tunnistaa jo pelkistä väreistään VR:n, Coca Colan ja Woltin. Brändäyksessä värit eivät ole pelkästään visuaalinen elementti, vaan vähintäänkin yhtä tärkeää on keskittyä potentiaalisen asiakkaan tunnepuoleen. Ennen värien valintaa kannattaakin kysyä itseltään, mitä haluaa asiakkaiden tuntevan ja millaisia tunnereaktioita haluaa heissä herättää. (Strategic factory. 2016) Ei ole ollenkaan harvinaista nähdä, että yrityksen markkinointihenkilöstön tai johdon omat mieltymykset vaikuttavat värien valintaan, vaikka oikeasti tulisi ajatella itse brändiä ja miten sitä tulisi viestiä asiakkaiden näkökulmasta (Kubo, n.d). Eri värit herättävät erilaisia tunteita ja myös erilaiset yhdistelmät vaikuttavat meihin kaikkiin omalla tavallaan. Olennaista onkin tietää ja tutkia todennäköisyyksiä, joiden avulla päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan.

 

 

Värien merkitykset

 

Punainen

Mielleyhtymiä, joita punainen väri ihmisissä aiheuttaa liittyvät rohkeuteen, intohimoon, itsevarmuuteen ja voimakkuuteen. (Slatter, J. 2019) Punainen yhdistetään myös väistämättä rakkauteen ja se täyttääkin kauppojen hyllyt ystävänpäivän aikaan ja on kyseisenä aikana käytetyin väri markkinoinnissa. Kaikista väreistä punainen on huomiota herättävin ja siksi sitä käytetäänkin varoitusmerkeissä. Negatiivisia mielleyhtymiä, joita punainen aiheuttaa ovat muun muassa viha ja vaarallisuus. (TEEM. 2020) Tunnettuja brändejä, jotka käyttävät värinään punaista ovat Netflix, CocaCola ja Youtube.

 

Oranssi

Markkinoinnissa oranssi yhdistetään ystävällisyyteen, hauskuuteen sekä väri koetaan innoittavana, retrona ja helposti lähestyttävänä. (Slatter, J. 2019) Vastapainona oranssi yhdistetään myös laiskuuteen ja tietämättömyyteen. (TEEM. 2020) Muun muassa Fanta, Firefox ja Harley-Davidson käyttävät logossaan oranssia väriä.

 

Keltainen

Keltainen on aiheuttaa samankaltaisia mielleyhtymiä kuin oranssi. Keltainen nähdään iloisena, energisenä sekä optimistisena. (Slatter, J. 2019) Keltainen on punaisen värin tapaan myöskin erittäin huomiota herättävä väri ja siksi sitä käytetäänkin esimerkiksi erilaisissa varoituksissa ja liikennemerkeissä. Myöskin vastuuttomuus ja epävakaus assosioidaan keltaiseen väriin. Keltaisen värin on myös todettu aiheuttavan ahdistuksen tunnetta. (TEEM. 2020) Keltaista käyttäviä brändejä ovat muun muassa Ikea, Snapchat sekä pikaruoka ketjut McDonalds’s, Burger King ja Subway.

 

Vaaleanpunainen

Vaaleanpunainen ja pinkki koetaan modernina, sensuaalisena ja feminiinisenä. (Slatter, J. 2019) Näiden lisäksi se yhdistetään lapsellisuuteen ja heikkouteen. (TEEM. 2020) Brändejä, jotka käyttävät pinkkiä ja vaaleanpunaista ovat Klarna, Victoria’s Secret ja Foodora. Vaaleanpunainen on suosittu erityisesti brändien keskuudessa, jotka valmistavat tuotteitaan naisille, kuten esimerkiksi kosmetiikka- tai vaatebrändit.

 

Liila

Vaikka voisi luulla liilaa väriä ei vaaleanpunaisen ja pinkin tapaan yhdistetä feminiinisyyteen, vaan se nähdään luovana, rauhoittavana ja arvokkaana. (Slatter, J. 2019) Negatiivisia puoli liilassa on, että se yhdistetään surumielisyyteen ja negatiivisiin tunteisiin. (TEEM. 2020) Yahoo!, Twitch ja Valioliiga käyttävät liilaa väriä.

 

Sininen

Sininen on yksi brändien eniten käyttämistä väreistä eikä ihan syyttä. Sininen yhdistetään moneen liiketoiminnan näkökulmasta positiiviseen asiaan, kuten luotettavuuteen, turvallisuuteen ja menestykseen. (Slatter, J. 2019) Sinisellä värillä on todettu olevan rauhoittavia vaikutuksia ihmiseen ja siksi sitä käytetäänkin esimerkiksi kylpylöissä. Eikä negatiiviset mielleyhtymät, kuten kylmyys ja pelko, eivät ole juuri liiketoiminnan kannalta yhtä haitallisia kuin esimerkiksi vaarallisuus, laiskuus tai lapsellisuus. (TEEM. 2020) Sinistä väriä käyttäviä yrityksiä ovat esimerkiksi Wolt, Facebook ja Paypal.

 

Vihreä

Vihreä väri on myös yksi nykypäivän käytetyimmistä väreistä eikä se olekaan mikään ihme vastuullisuuden ja ekologisuuden noustua yhdeksi isoista liikemaailman trendeistä. Vihreä väri edustaa luonnonmukaisuuden lisäksi myös vakautta, luotettavuutta ja kasvua. (Slatter, J. 2019) Vihreä väri ei kuitenkaan säästy negatiivisilta mielleyhtymiltä vaan yhdistetään se esimerkiksi kateuteen ja syyllisyyteen. (TEEM. 2020) Brändejä, jotka käyttävät vihreää väriä ovat VR, Spotify ja Skoda.

 

Ruskea

Värinä ruskea yhdistetään ystävällisyyteen, maanläheisyyteen ja konservatiivisuuteen. Ruskea ei lukeudu yritysten eniten käyttämiin väreihin. Tunnettuja brändejä, jotka käyttävät ruskeaa ovat Louis Vuitton, M&M’s ja Ups. (TEEM. 2020) Ruskeaa väriä käyttää yritykset, jotka valmistavat suklaata tai kahvia.

 

Musta ja valkoinen

Kaikista väreistä musta ja valkoinen ovat neutraaleimpia. Valkoinen yhdistetään puhtauteen, viattomuuteen ja hyvyyteen. Mustaa taas eleganttina, klassisena ja muodollisena. Kuitenkin valkoisen vastakohta se yhdistetään pahuuteen ja kuolemaan. (TEEM. 2020) Musta ja valkoinen ovat kumpikin todella käytettyjä värejä brändien keskuudessa, mutta valkoista väriä käyttävästä brändistä hyvä esimerkki on Apple.

 

 

Värilämpötilat

 

Värit jakautuvat kylmiin ja lämpimiin väreihin. Lämpimiin väreihin kuuluu keltainen, oranssi ja punainen. Kylmiin väreihin taas kuuluu vihreä, sininen ja liila. Nämä värit muodostavat väriympyrän. Lämpimät värit korostuvat ja kiinnittävät ihmisen huomion paremmin kuin kylmät värit. Väriympyrässä jokaisella värillä on vastaväri. Vastaväri on väri, joka sijaitsee väristä vastakkaisella puolella ympyrää. Vihreän vasta väri on punainen, keltaisen liila ja oranssin on sininen. Näiden värien käyttö yhdessä toimii myös voimakkaana huomion kiinnittäjänä. (Creative boost. 2020)

 

 

Sävyt

 

Eri värien sävyillä on myös väliä. Kirkkaat värit koetaan energisinä, leikkisinä ja trendikkäinä. Tummemmat sävyt taas raskaina, rikkaina ja arvovaltaisina. Kirkkaiden värien on todettu myös herättävän enemmän huomiota kuin tummien. (Creative boost. 2020) Kirkkaiden ja tummien sävyjen lisäksi on olemassa myös pastellin sävyt. Pastellin sävyt koetaan pehmeinä ja helposti lähestyttävinä. (Creative boost. 2020)

 

 

Segmentointi ja värit

 

Markkinoinnissa kaikki lähtee segmentoinnista. Asiakassegmentti tarkoittaa kohderyhmää, joille markkinoitaessa on todennäköisempää saada asiakkaita, kuin summan mutikassa markkinoitaessa. Aluksi on tutkittava markkinaa ja löydettävä potentiaalinen kohderyhmä erilaisin menetelmin kuten kyselyt ja markkinatutkimukset. (Rope, 35-36) Kun puhutaan väreistä ja niiden merkityksestä markkinoinnissa ja brändäyksessä, on tärkeää ottaa huomioon erinäisiä asioita, joita voisi olla esimerkiksi värien merkitykset eri kulttuureissa tai mielleyhtymät tiettyihin ihmisryhmiin liittyen. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että naisilla ja miehillä on keskimäärin erilaiset mieltymykset värien suhteen. Myöskin todettu, että ikäryhmät suhtautuvat väreihin eri tavoin. Paras tapa myydä väreillä oikeaan segmenttiin on kerätä dataa omasta asiakasryhmästä ja analysoida sitä värien psykologian pohjalta. (Cybba, n.d)

 

Yrityksen brändi-imago tulisi olla yhtenäinen. Harvoin näkee menestyksekästä brändi-imagoa, jonka takana on epäyhtenäinen värimaailma eri kanavissa. Hyvin luodun brändin asiakas saattaa tunnistaa tietyssä kontekstissa jo pelkästään värien perusteella. Brändin tunnettuuden saavuttaminen ei ole kuitenkaan lyhyt prosessi, vaan vie yleisimmin vuosia tai vuosikymmeniä. Brändi-imagon saavuttamista voisikin verrata maratonina pikajuoksuun verrattuna. Se on pitkäjänteistä työtä ja vaatii kestävyyttä (Visuopisto. n.d). “Väri on olennainen osa brändiä: se tuo esiin brändin persoonaa ja auttaa erottumaan muista. Tunnettuuttaan kasvattava brändi rakentaa brändiä systemaattisesti ja käyttää väriä johdonmukaisesti kaikissa sisällöissä ja materiaaleissa.” (Kubo, n.d). Asiakkaat yleensä arvostavat yksinkertaisuutta, jonka takia myös yrityksen on hyvä pitää värimaailmansa yksinkertaisena. Harva jaksaa katsoa täyteen ahdettua ylivärikästä mainosta tai kotisivua kovin pitkään, koska se antaa sekavan kuvan (Visuopisto. n.d).

 

 

Miten voittaa kilpailijat väreillä?

 

Mitä markkinointi on? Se on kilpailua asiakkaiden mieltymyksestä ja suosiosta. Syy sille, että markkinointia tehdään on, että markkinoilla on kilpailua. Mikäli olet ainoa toimija markkinoilla ja tarvetta tuotteellesi/palvelullesi löytyy, sinun tuskin tarvitsee markkinointiin panostaa. (Rope, 23.)

 

Alussa, kun yrityksen värejä valitaan, kannattaa pitäytyä mahdollisimman tiiviissä paketissa. Yleensä suositellaan, että yrityksellä olisi maksimissaan kaksi tai kolme väriä. Mikäli värejä on liikaa, saattaa se herättää vain hämmennystä. Moni yritys käyttää moniakin värejä, mutta tällöin ne on jaoteltu erilaisiin osastoihin, kuten tuoteryhmiin, joille kullekin on tehty omat yksinkertaiset ja harkitut värivalintansa. (Gratzer, 2020.)

 

Kun brändi on rakennettu ja tunnettuutta brändille on jo rakennettu, ei kannata enää välttämättä lähteä värejä muuttamaan, vaikka itseä värit alkaisivatkin jossain vaiheessa tylsistyttämään. Sävyä toki voi harkiten hienosäätää. Se mikä itseä tylsistyttää, yleensä asiakas sen vasta huomaa. Brändin väritunnettuuden rakentaminen on pitkä ja kivinen tie. (Gratzer, 2020.) Brändin väritunnettavuuden voidaan siis todeta olevan valttikortti niin sanotussa markkinointikilpailussa. Väritunnettavuudella on siis tarkoitus luoda kilpailijaa vahvempi ja yhtenäisempi brändi.

 

 

Pohdinta

 

Jokainen väri on herättää alitajuntaisia tunteita ja ajatuksia, jonka takia niiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää brändivalintoja tehtäessä. Kun jokaisella värillä on oma merkityksenä, on myös niiden sävyillä omat merkityksensä. Sävyt voivat olla kirkkaita, tummia tai pehmeitä pastellin sävyjä. Jos haluat olla vakavasti otettava, et välttämättä halua pukeutua pelkästään lämpimiin tai kirkkaisiin väreihin vaan valita kylmiä ja erityisesti tummia sävyjä. Lämpimät ja kirkkaat värit saattaisivat sopia paremmin tilanteeseen, jossa haluat herättää mielleyhtymiä mukavuuteen ja lämpöön tai sitten kirkkailla väreillä ehkä jopa ilon pirskahduksiin. Kun taas kylmillä ja tummilla väreillä voit herättää ihmisissä kokemusta arvokkuudesta, luotettavuudesta ja menestyksestä.

 

Värit merkitsevät paljon. Värien merkitys lähtee psykologiselta tasolta mielleyhtymistä ja tunteista sekä pitävät sisällään ihmisten, yhteiskuntien ja kulttuurien erot. Sen lisäksi, että mietitään mitä värit merkitsevät muulle maailmalle, tulee miettiä mitä ne merkitsevät brändille itselleen. Mitä yritys tahtoo kertoa itsestään? Haluaako se erottua? Minkälaisen yrityskuvan se haluaa luoda?

 

Värit ovat siis yritykselle äärimmäisen arvokas työkalu markkinoinnissa. Ottaakseen kaiken hyödyn irti tästä työkalusta, tulisi yrityksen valita väri, joka vastaa yrityksen arvoja, kohderyhmää sekä tukee yrityskuvaa, jota yritys haluaa luoda. Tärkeää olisi myös korostaa väritunnettavuutta markkinoinnissa ja tuotteissa, mahdollistaakseen vahvan ja yhtenäisen brändin luomisen.

 

 

 

Lähteet:

 

Creative boost. 2020. Winning Color Strategies. Verkkosivu. Viitattu 29.3.2022

https://creative-boost.com/winning-color-strategies/

Cybba. N.d. Color psychology. Verkkosivu. 2.4.2022

https://blog.cybba.com/color-psychology-how-to-convert-more-customers-with-colors

Gratzer, C. 2020. Winning color strategies. Verkkosivu. Viitattu 3.4.2022

https://creative-boost.com/winning-color-strategies/

Kubo. n.d. Mitä väriä brändisi tunnustaa. Verkkosivu. 2.4.2022

https://www.kubo.fi/mita-varia-brandisi-tunnustaa/

Rope, T. 2011. Voita markkinoinnilla. Kauppakamari, Helsinki.

Slatter, J. 2019. How to choose a brand color. Verkkosivu. Viitattu 29.3.2022

http://www.themarketingsage.com/how-to-choose-a-brand-color/

Strategic Factory. 2016. The psychology of color. Verkkosivu. Viitattu 2.4.2022

https://strategicfactory.com/2016/11/the-psychology-of-color-how-coca-cola-captured-hearts-around-the-world/

TEEM. 2020. How to choose color palettes for marketing using color psychology. Verkkosivu. Viitattu 29.3.2022

https://helloteem.com/marketing-with-the-help-of-color-psychology/

Visuopisto, n.d. 5 keinoa luoda vakuuttava yritysilme. Verkkosivu. Viitattu 2.4.2022

https://visuaalisuus.fi/yritysilme-5-keinoa-luoda-vakuuttava-yritysilme-2/

 

Kommentoi