Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Valmentajan rooliKirjoittanut: Ava Koskinen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Podcast tai vlog / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tämän esseen on kirjoittanut Ava Koskinen ja Suna Mikkola

Avasimme podcastissa ajatuksiamme liittyen valmentajuuteen. Pohdimme valmentajan merkitystä yksilö ja joukkueurheilulajeissa sekä heijastimme näitä ajatuksia myös akatemialle sekä omaan tiimiimme Roimaan. Pohdimme kirjallisessa osuudessa vielä vähän enemmän valmentajan roolia eri näkökulmista. Minkälainen on hyvä valmentaja? Mikä erottaa valmentajan ja esimerkiksi opettajan toisistaan? Minkälainen on valmentajan rooli urheilumaailmassa?

 

Mikä on valmentajan ja opettajan ero?

Valmentajan ja opettajan roolit eroavat toisistaan merkittävästi, vaikka molempien tehtävänä onkin ohjata ja tukea oppijaa. Nämä kaksi termiä liittyvät vahvasti koulutukseen ja kehitykseen, mutta niiden painotukset ja tavoitteet voivat vaihdella.

 

Valmentaja on usein henkilö, joka keskittyy yksilön tai jonkin ryhmän suorituksen parantamiseen tietyllä osa-alueella. Urheiluvalmentaja esimerkiksi auttaa urheilijoita kehittämään taitojaan, voimiaan ja taktiikkaansa. Valmentaja motivoi, antaa palautetta ja auttaa asettamaan tavoitteita. Valmentajan tehtävänä on myös tukea oppijaa löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään niitä.

 

Opettaja keskittyy yleensä tiedon siirtämiseen oppilaalle tai opiskelijalle. Opettajan tehtävänä on välittää tietoa, selittää käsitteitä ja ohjata oppimisprosessia. Opettaja voi käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja arviointityökaluja varmistaakseen oppimistulosten saavuttamisen. Vaikka opettaja voi myös tarjota ohjausta ja tukea oppijalle, hänen päätehtävänsä on usein tiedon jakaminen.

 

Valmentajan ja opettajan eroavaisuudet korostuvat eniten siinä, että valmentaja keskittyy enemmän henkilökohtaiseen kehitykseen, taitojen hiomiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen, kun taas perinteinen opettaja toimii enemmän tiedonvälittäjänä ja ohjaajana oppimisprosessissa. Olisi kuitenkin tärkeää huomata, että nämä roolit voivat olla yhteydessä toisiinsa ja nykypäivänä opettajat ottavat todella paljon vaikutteita valmentajan tavasta kouluttaa.

 

Valmentajan rooli akatemialla

Proakatemialla kaikilla tiimeillä on oma valmentaja, joka on tiimin apuna, tukena ja ohjaajana koko kolmen ja puolen vuoden ajan. Valmentaja on mukana tiimin arjessa ja hän on esimerkiksi pajoissa mukana.  Kukin valmentaja on varmasti erilainen ja kaikilla on oma tyyli valmentaa, mutta valmentajan tehtävä on auttaa oppijaa miettimään itsenäisesti vastauksia kysymyksiin, joita tämä mahdollisesti esittää valmentajalle. (Sulin, A ja Lundberg, A)

 

Puhuimme podcastissa siitä, minkälainen merkitys valmentajalla on omaan tiimiinsä. Totesimme podcastissa, että valmentajan merkitys on melko suuri. Jotkut valmentajat ovat enemmän esillä ja antavat vinkkejä esimerkiksi talousosaamiseen ja toiset valmentajat taas saattavat olla enemmän etäällä ja katsoa millaiseksi tiimin dynamiikka muotoutuu ja avaavat suunsa vasta silloin, mikäli on jotain missä tiimi tarvitsee akuutisti ohjausta. Valmentaja on kuitenkin tiimin jäsen siinä missä kaikki muutkin tiimiläiset (Sulin& Lundberg).

 

Akatemialla tukeudutaan aluksi paljonkin valmentajan kokemukseen ja apuun, mikä on luonnollista, koska omaa varmuutta ja tietoa ei ole vielä välttämättä akatemian alkuvaiheilla kertynyt. Myöhemmässä vaiheessa tiimiläiset alkavat usein huomata, että on hyvä osata ajatella asioita myös omasta näkökulmasta eikä vain sokeasti luottaa valmentajan neuvoihin ja asenteisiin. Kun tiimi on siinä vaiheessa, että uskaltaa kyseenalaistaa ja haastaa omaa valmentajaansa ja hänen mielipiteitään voi tässä vaiheessa hymyillä ja taputtaa tiimiläisiään olalle.

 

Valmentajan merkitys urheilumaailmassa

Puhuttiin podcastissa niin urheilumaailman kuin Proakatemian valmentajien merkityksestä. Millainen on hyvä valmentaja? Urheilijan menestymistä ajatellen valmentajalla on todella suuri merkitys, joten valmentajan valintaa kannattaa harkita tarkkaan. Puhuimmekin sarjasta Lahti 2001, jossa kerrottiin kuinka suuri vaikutus valmentajalla oli siihen, että urheilijat lopulta doping aineita käyttivät. Valmentaja on henkilö, johon pitää pystyä luottamaan. Urheilija tarvitsee valmentajaa, jonka kanssa voi turvallisin mielin työskennellä, joutumatta miettimään tehdäänkö nyt asiat oikein tai väärin. Tietysti valmentajan on myös pystyttää luottamaan urheilijaan.

 

Ensisijaista on selvittää, ollaanko ylipäätään samalla aaltopituudella asioista. Valmentaja ei aseta tavoitetta vain valmennettavalle, vaan tavoitteiden tulisi olla yhteisiä. Näin ollen sekä valmentajan, että valmennettavan on sitouduttava sovittuihin yhteisiin tavoitteisiin. Valmentaja kartoittaa asiakkaan taustan niin liikunnan kuin terveydentilan osalta ja luo yhdessä valmennettavan kanssa tämän pohjalta sopivimman ratkaisun. Ensin määritellään mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Toimenpiteet ovat aina aikataulutettuja ja mitattavissa olevia. Hyvä valmentaja on läsnä, kuuntelee ja osaa auttaa, sekä myös kertoo, kun tarvitaan lisää tietotaitoa jostain muualta ja on valmis selvittämään tarvittavat asiat.

 

Nykyään puhutaan paljon siitä, että oikeastaan kuka tahansa voi kouluttautua esimerkiksi personal traineriksi, mutta ei välttämättä silti ole pätevä valmentamaan. Tämän seurauksena tapahtuu paljon virheellisen tiedon jakamista, kun valmentaja vaikkapa kuvittelee, että se mikä toimii hänelle, toimii myös kaikille muille. Lopputuloksena asiakas joutuu korjailemaan seurauksia uuden valmentajan kanssa vielä pitkänkin ajan päästä. Papereiden lisäksi kannattaa myös siis ottaa selvää, mikä todellisuudessa valmentajan oma tausta urheilun parissa on ja osaako hän auttaa juuri sinua.

 

Kaiken kaikkiaan valmentajalla on valmennettavaan iso vaikutus ja tämän takia on tärkeää, että työ tehdään yhdessä ja ollaan samalla aaltopituudella asioista, jotta vaatimukset ovat linjassa halutun lopputuloksen kanssa. Ajatukset kirjoitettu Trainer4you koulutuksen pohjalta.

 

Lähteet:

Sulin, A ja Lundberg, A, 2021.  MITÄ EROA ON VALMENTAMISELLA JA OPETTAMISELLA? JA ENNEN KAIKKEA, KUINKA TULLA HYVÄKSI VALMENTAJAKSI JA VALMENNETTAVAKSI?

https://esseepankki.proakatemia.fi/mita-eroa-on-valmentamisella-ja-opettamisella-ja-ennen-kaikkea-kuinka-tulla-hyvaksi-valmentajaksi-ja-valmennettavaksi/

,Koskinen, A, Mikkola, S, 2023. Ajatuksia valmentamisesta urheilussa ja akatemialla. Roimacast

Trainer4you, Kuntosalivalmentaja koulutus. 18.11.2024

Kommentoi