Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttavamman esseepalautteen pyytäjäksi ja antajaksiKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Palaute kuuluu kaikille
Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Yksilöessee, 2ep.

 

Kun tiimikaverini hiljattain ilmaisi epävarmuutensa palauttamisen antamisen suhteen tein virheen, jos toisenkin. Kiirehtiessäni vastaamaan hänelle pikaisen tulkintani mukaisesti en antanut hänen sanoilleen aikaa. En sisäistänyt hänen viestiään kunnolla, enkä myöskään kysynyt tarkentavia kysymyksiä ymmärtääkseni paremmin. Anteeksi! Luettuani johtamisen ja viestinnän valmentajien Risto Ahosen ja Sirke Lohtaja-Ahosen Palaute kuuluu kaikille, huomaan kehityskohteeni. Ymmärrän nyt olevani taipuvainen arvioimaan, neuvomaan, ja ohjaamaan palautteen lisäksi. Yritän toimia jatkossa toisin. Toivottavasti me voimme kumpikin vielä tämän kevään aikana auttaa toisiamme kehittymään paremmiksi palautteen antajiksi ja hakijoiksi.

 

Palaute

Me kaikki janoamme palautetta. Saadessamme sitä saamme tietoa käyttäytymisemme vaikutuksesta muihin. Sen ansiosta voimme nähdä vahvuutemme ja heikkoutemme sillä palaute tekee näkymättömän näkyväksi. Se voi kannustaa tai toisaalta mahdollistaa muutoksen. Ja sen voima kasvaa, kun sitä, varsinkin kannustavaa palautetta annetaan jatkuvasti. Ahonen ja Lohtaja-Ahosen (2014, 13) mukaan palautteella onkin kaksi tehtävää: se näyttää, missä olemme, ja pitää meidät oikeassa suunnassa.

Onnistumisista voidaan oppia siinä missä epäonnistumisistakin, mutta onnistumisten huomaaminen auttaa yhteisöjä parantamaan niiden ilmapiiriä huomattavasti paremmin. Mahdollisuus saada jatkuvaa palautetta näyttelee myös tärkeää roolia työn merkityksellisyyden, innostavuuden ja motivoivuuden kannalta. Opetellessamme uutta tehtävää palaute on erityisen tärkeää ja jokainen meistä voi auttaa muita tässä. Jakamalla myönteisen tunteen onnistujan kanssa jaamme onnistumisen iloa. Kannustakaamme siis, kehukaamme, sanallistakaamme ja auttakaamme toisiamme kehittymään huomaamalla hyvä.

 

Hyvän palautteen edellytykset

Meillä kaikilla on tarve valita vapaasti, jonka vuoksi hyvätkin neuvot ja ohjeet herättävät herkästi vastustuksen sillä haluamme muuttua omilla ehdoillamme. Neuvot ja ohjeet eivät siksi kuulu palautteeseen. Muutamme toimintaamme, jos löydämme itse siihen hyvät perustelut. Ahonen & Lohtaja-Ahosen (2014, 20) mukaan palautteen tarkoitus on valaista ja antaa vapaus valita. Siksi neuvojen ja ohjeen antamisesta tulee heidän mukaansa sopia ennalta (78).

Hyvin annettu palaute ei ole koskaan käsky tai rangaistus. Esimerkiksi ohje sisältää kehotuksen tai käskyn ja siksi sen antaja ja vastaanottaja eivät ole tasavertaisia. Palaute ei myöskään sisällä arviota. Sen sijaan hyvä palaute sisältää havainnon ja havainnon vaikutuksen. Mikäli palaute sisältää vain näistä toisen jää palaute vaillinaiseksi. Toisinaan sekin riittää, mikäli se tulee oikein ymmärretyksi. Esimerkkeinä tästä Ahonen & Lohtaja-Ahonen käyttävät sanaa kiitos ja sen korvaajana usein käytettävää hymyä (2014, 85).

Palaute on viestintää, joka kehittää vain, kun se annetaan hyvin. Jotta palaute vaikuttaa tehokkaasti antajaansa ja saajaansa on yhtä tärkeää opetella vastaanottamaan ja käsittelemään saatu palaute. Vaikuttava palaute on hyvin annettua palautetta,

 1.  jota annetaan sovitulla tavalla.
 2.  jota annetaan jatkuvasti.
 3.  jota annetaan tavoitteiden saavuttamisesta ja pelisääntöjen noudattamisesta.
 4.  jota annetaan useammin onnistumisista kuin epäonnistumisista.
 5.  jota annetaan oleellisista asioista.
 6.  jota annetaan toisen ihmisen kehittymisen tukemiseksi.
 7.  joka sisältää kaksi osaa, havainnon ja vaikutuksen.
 8.  joka annetaan rauhallisesti.
 9.  joka jättää päätösvallan palautteen vastaanottajalle.

(Ahonen ja Lohtaja-Ahonen, 2014, 13)

Noudattamalla palautteessa vaikuttavan palautteen kaavaa palautteen antaja voi välittää viestinsä palautteen saajalle mahdollisimman selkeässä muodossa. Antaakseen vaikuttavaa palautetta palautteen antaja noudattaa seuraavaa kaavaa:

Kun sinä sanoit/teit/kirjoitit ________________, minä koin/tunsin _______________ . (Ahonen & Lohtaja-Ahonen,2014, 184).

 

Esseepalaute

Vaikuttavan palautteen antamiseen on kaksi syytä: toisen ihmisen auttaminen ja omien tunteiden ja ajatusten ilmaisu. Tästä on kuitenkin sovittava yhteisesti, jotta työn tekeminen helpottuu. Kipinässä olemme sopineet pitävämme tänä keväänä kukin erillisen kehityskeskustelun sekä valmentajamme, Business Leaderimme, kuin HR-henkilömme kanssa. Kirjallisen palautteen antamista ja vastaanottoa harjoittelemme puolestaan esseepariemme kanssa. Tätä varten meillä ei ollut mitään erityistä mallia vaan tehtäväksemme tuli sopia asiasta yhdessä esseeparimme kanssa. Taustana tähän käytäntöön on tiimien velvollisuus arvioida yksilöesseiden laatu.

Tiimien vastuuttaminen vertaisarviointiin on sinänsä hyvä ajatus, koska meidän kunkin palautteen antamisen, käsittelyn, ja pyytämisen taitojen tuleekin kehittyä niin opiskelujen aikana kuin valmistumisen jälkeenkin. Käytäntö pakottaa tiimit lukemaan enemmän jäsentensä kirjallisia tuotoksia ja edesauttaa vertaisoppimista. Harjoittelun myötä saatamme myös aktivoitua itse Esseepankissa, jossa esseet julkaistaan, kirjaamaan palautetta tiimirajojen ylitsekin.

Käytännöllä on kuitenkin riskinsä. Jos emme ymmärrä minkälaista palautetta kirjoittaja kaipaa emme voi auttaa häntä kehittymään. Toisaalta taas jotkut meistä voivat keskittyä neuvomaan, ohjaamaan ja jopa mahdollisesti muokkaamaan tekstiä. Ahonen ja Lohtaja-Ahonen (2014, 143–155) suosittelevat kirjoittajan (palautteen pyytäjän) harkitsevan seuraavia seikkoja:

 • Hae palautetta ainakin kahdesti, kerran luonnokseen ja kerran lopulliseen tekstiin.
 • Kuvaa kohderyhmä palautteen antajalle mahdollisimman tarkkaan.
 • Auta antajaa ohjeistamalla häntä tarkasti, mistä ja miten haluat palautteen.
 • Mieti haluatko pelkän palautteen vai myös neuvoja ja ohjeita.
 • Mieti haluatko palautteen suullisesti vai kirjallisesti.
 • Kuuntele, käsittele ja kiitä. Kerro päätöksesi palautteen antajalle, jotta hän voi auttaa jatkossakin.
 • Muista että voit saada samasta asiasta hyvinkin erilaista palautetta.

Palautteen antajan on puolestaan hyvä huomioida seuraavat asiat antaakseen vaikuttavaa palautetta kirjallisesta tuotoksesta:

 • Ota selville, mistä ja miksi annat palautetta.
 • Hyödynnä Word-ohjelman kommenttitoimintoa tai pyydä teksti pdf-tiedostona, jos taipumuksenasi on muokata tekstiä. Kirjoita mikä sanassa, lauseessa tai virkkeessä oli mieleesi ja mikä ei.
 • Pidä koko ajan mielessä, että tekstin on oltava kohderyhmästä ymmärrettävää ja kiinnostavaa.
 • Havainnoi mitä näet tekstissä, keskittäen palaute oleelliseen. Oikeaoppisesti kirjoitetusta esseestä ei juuri ole iloa, jos tekstin sisältö ei ole laadukasta.
 • Tekstin sisältö
 • Tekstin tyyli ja sävy
 • Rakenne (kappalejaot, kappaleiden vaihtelevat pituudet, väliotsikot)
 • Silmäiltävyys (kuvaavat otsikot, sopivan pituiset listat, tekstinostot, kuviot ja kuvat)
 • Luettavuus (sanavalinnat, virkkeen rakenne, virkkeen pituus, oikeinkirjoitus, tekstin persoonallisuus, täytesanojen karsinta)

 

Pohdinta

Luin Palaute kuuluu kaikille kirjan kehittääkseni palautteen antamisen, käsittelemisen ja hakemisen taitojani. Kirja antoi paljon pohdittavaa, enkä tämän esseen yhteydessä nostanut siitä kuin rajallisen määrän asioita. Onkin varsin todennäköistä, että palaute aiheena kirvoittaa vielä enemmänkin kirjallista pohdintaa.

Tämän esseen puitteissa toivoin kirjaavani itselleni Palaute kuuluu kaikille kirjasta poimitut ohjeet, joista voi olla apua pyrkiessäni vaikuttavaksi palautteen antajaksi. Toivottavasti osasin jäsentää kirjan ohjeet paperille tulkitsematta niitä liikaa niin, että tämän esseen lukeneet inspiroituvat harjoittelemaan palautteen antamista, käsittelyä, ja vastaanottamista enenevässä määrin. Tiimin kesken meillä on onneksi vielä reilu puolitoista vuotta aikaa harjoitella tätä tämän tutkintosuunnitelman puitteissa. Tämän kevään esseeparin kanssa työ on vielä pahasti kesken valmiiden esseiden uupuessa. Ehkä otammekin vinkistä vaarin ja pyydämme toisiltamme palautetta vielä keskeneräisistä tuotoksistamme.

 

Lähde:

Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2014. Palaute kuuluu kaikille. Human Interest.

Kommentit
 • Tutta

  Kiitos hienosta esseestäsi! Mielestäni teit niin tärkeitä nostoja, että tämä essee olisi hyvä tuoda koko tiimin luettavaksi ja pohdittavaksi. Voisiko tämä essee toimia vaikkapa jonkin pajan ennakkoluettavana?

  25.5.2022
Kommentoi