Tampere
25 May, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttamisen keinot mainonnassaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Vaikuttamista tapahtuu koko ajan ja välillä jopa huomaamattamme. Luimmepa sitten kirjaa, katsoimme ”puolueettomia” uutisia tai mietimme puolison kanssa, mitä teemme ruuaksi. Vaikuttamisen keinot jaetaan karkeasti kahteen osaan. Järkeen tai tunteisiin vetoamiseen. Harvoin käytössä on vain yksi osa, mutta yleensä pääpaino on jommalla kummalla. Tärkeintä vaikuttamisen keinoja valitessa on miettiä, kuka sanoo, mitä ja kenelle. Tuskin kukaan ostaisi lääkäripalveluja, jos mainoksessa vedottaisiin vain tunteisiin eikä tutkimustuloksiin.

 

Vedotaan kuulijan järkeen

 

Järkeen vedotessa argumentti perustellaan rationaalisesti ja perustelut voidaan usein osoittaa oikeiksi tai vääriksi. Taustalla on yleensä kolmannen osapuolen määrittämää teoriatietoa. Teoreettiset argumentit voivat pohjautua esimerkiksi faktatietoon eli tutkimustuloksiin, tilastoihin tai laskelmiin. Etsiessä sijoittajia uudelle yritystoiminnalle kannattaakin vedota ainakin tutkimustuloksiin sekä laskelmiin. Täytyy tutkia markkinapotentiaalia sekä laskea kannattavuutta, jotta sijoittajat vakuuttuvat.

Lääketieteellisiä palveluita tai tuotteita mainostettaessa vedotaan tutkimusten lisäksi myös asiantuntijalausuntoihin. Alan asiantuntijan tai tutkijan mielipidettä ja tietoa pidetään suuressa arvossa, kun puhutaan luottamuksen herättämisestä. Usein myös vaikutetaan havaintojen ja kokemusten kautta. Kerrotaan siis, kuinka moni on saanut avun lääkkeestä tai millaisia positiivisia vaikutuksia sillä on ollut käyttäjiin.

Syy-seuraussuhteita käytetään hyväksi vaikuttamisessa ja varsinkin mainonnassa. Silloin kuvaillaan seurauksia, joita ratkaisuvaihtoehto on aiheuttanut käytännössä ja usein vielä vertaillaan niitä käyttämättömään kohderyhmään. Lisäksi vielä kerrotaan, mitä etuja kyseisestä ratkaisuvaihtoehdosta on käyttäjälle.

 

Vedotaan kuulijan tunteisiin

 

Tunteisiin vedotessa argumenttia ei välttämättä tarvitse perustella, sillä sen aiheuttama tunnelataus on niin suuri, että se saa ihmisen toimimaan. Tunteisiin vedotessa apuna käytetään usein lapsia tai eläimiä, sillä ne herättävät enemmän tunteita kuin aikuiset ihmiset.

Tunteisiin vetoavat argumentit voivat perustua myös esimerkiksi tarpeisiin, toiveisiin tai uskomuksiin. Mainonnassa yleensä luodaan ihmisille tarpeita ja jälkikäteen vedotaan niihin, jotta he ostaisivat tuotteen.

Mainosta suunnitellessa kannattaa miettiä vaikuttamisen keinoja ja valita argumentointitavat kohderyhmän ja tuotteen tai palvelun mukaan. Toinen kohderyhmä vakuuttuu järkiperusteilla ja toista taas lähestytään tunteiden kautta. Joskus ostopäätös perustellaan järjellä ja toisinaan siihen vaikuttaa pelkkä tunne. Riippuen tietysti tuotteesta tai palvelusta.

 

Lähteet:

Kielijelppi, luettu 13.3.2018

Kielikompassi,  luettu 13.3.2018

 

 

Kommentoi