Tampere
29 May, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

VaikuttajamarkkinointiKirjoittanut: Tommi Riikonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vaikuttajamarkkinointi
Misme Halonen
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Kirjoittaneet Rasmus Kautto ja Tommi Riikonen

 

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tänä päivänä yksi tärkeimmistä markkinointikanavista. Sen osuus kasvaa joka vuosi ja esimerkiksi vuonna 2021 vaikuttajamarkkinointi oli Suomessa noin 40 miljoonan euron bisnes (IAB 2022). Kasvua edellisvuoteen oli yli 40 prosenttia (IAB 2022). Vaikuttajamarkkinointi on kuitenkin verrattain uusi markkinointikanava ja monesti myös hyvin aliarvioitu sellainen. Tässä esseessä käsittelemme vaikuttajamarkkinointia ilmiönä, vaikuttamisen keinona ja myynnillisenä apuvälineenä.

Vaikuttajamarkkinointi perustuu WOM (word-of-mouth) -markkinointiin (Laaksonen 2019, 9). Suomessa puhumme usein puskaradiosta, kun ihmiset luovat mielikuvia toisten ihmisten arvioiden perusteella. Jos naapurin Tero on kehunut uutta lounaspaikkaa, on todennäköistä, että suuntaat seuraavan kerran ruokapaikkaa etsiessä juuri sinne. Ostopäätöksiä tehdessään ihmiset luottavat hämmästyttävän vahvasti muiden ihmisten suositteluihin, ja siksi puskaradiota kuvataankin maailman vanhimmaksi ja tehokkaimmaksi markkinointitavaksi (Laaksonen 2019, 9).

Sama idea toimii myös sosiaalisessa mediassa. Kun tuttu ihminen kehuu uutta kameraa somejulkaisuissaan, on vaikea ajatella sen olevan myyntiä. Tutustumme tuotteeseen innostuneena tutkien ja huomaamattamme olemmekin mainonnan uhreja. Kirjassa ”Markkinointi boksin ulkopuolelta” (2015) selitetään asiaa sillä, että ihmisten aivot adaptoituvat helposti toistensa kanssa. Yksinkertaistettuna aivot toimivat näin: kun haluat ajaa satasta, mutta kaverisi haluaa ajaa kahtasataa, sinun aivosi pyrkivät kiihdyttämään ja kaverisi aivot hidastamaan. Aivojen pyrkimys symbioosiin estää meitä kokemasta olevamme myynnin kohteena. Kun kaverimme kertoo innostuneena uudesta kamerastaan, koemme sen sijaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Ahonen & Luoto 2015, 83)

Sosiaalista mediaa käytetään sosiaalisuuden takia, ei mainosten selaamisen (Laaksonen 2019, 8). Sen vuoksi maksettu mainonta on yhdistetty saumattomasti sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Sisältö on osittain maksettua, osittain aitoa ja vilpitöntä elämää. Vaikka maksettu mainonta ja kaupallinen yhteistyö ilmoitetaan selkeästi, on se parhaimmillaan sulautettu vaikuttajan someen niin taitavasti, ettei seuraaja ajattele sitä. Vaikuttajat elävät vaikuttajamarkkinoinnin tuloilla, mutta pelkillä kaupallisilla yhteistöillä vaikuttaja ei pitkälle pötki. Ollakseen luotettava ja samaistuttava, vaikuttajan on päästävä seuraajien sydämiin postaamalla muutakin sisältöä, kuin mainoksia.

 

Mistä syistä vaikuttajamarkkinointia tehdään?

Essi Pöyryn tutkimusryhmän tutkimuksessa (2019) vaikuttajat on jaettu kahteen ryhmään, perinteiset julkkisvaikuttajat (celebrities) ja some-vaikuttajiin (influencers). Kahden ryhmän välisenä erona pidettiin sitä, että vaikka julkkiksilla on nykyään käytössä useita some-kanavia, he ovat silti ponnistaneet julkisuuteen jotakin muuta kautta, esimerkiksi urheilun tai musiikin avulla. Some-vaikuttajat ovat nimensä mukaisesti nousseet julkisuuteen sosiaalisen median kautta. Kyseisessä tutkimuksessa tehtiin kolme tärkeää havaintoa, some-vaikuttajien Instagram-kuvien huomattiin kasvattavan seuraajien ostoaikomuksia enemmän kuin julkkisten Instagram-kuvat. Huomiota selitettiin sillä, että perinteiset julkkikset koetaan etäisiksi idoleiksi, kun taas some-vaikuttajiin on helpompi samaistua, jolloin suhde seuraajien ja vaikuttajan välillä on vahvempi. Tämän ansiosta heidän suosituksensa vaikuttavat seuraajien ostopäätöksiin vahvemmin. (Halonen 2019, 18.)

Vaikuttavuutta tai sen tehoa ei voida mitata, vain henkilön seuraajamäärän tai näyttökertojen perusteella. Kyse on siitä, kuinka hyvin kohderyhmä, vaikuttaja ja yritys sopivat yhteen. Yrityksen täytyy löytää vaikuttaja, jonka yleisö on samaa kohderyhmää kuin yrityksen. Lisäksi vaikuttajalla tulee olla taito tuottaa juuri tätä kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä. Tämän takia ainoastaan numeroita ja tykkäyksiä tarkastelemalla ei voi tehdä valintaa. (Halonen 2019, 19.)

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt

Erilaiset sosiaalisen median vaikuttajat pystyvät tavoittamaan kerralla suuria massoja. Suosituimmilla vaikuttajilla on jopa satojatuhansia seuraajia/katsojia. Yritykset voivat käyttää joko paljon seurattuja isompia vaikuttajia tai esimerkiksi useampaa mikrovaikuttajaa. Vaikuttajilla on usein omalaatuista, aitoa sisältöä omalle yleisölleen, jonka ansiosta kohderyhmä on helppo tunnistaa eri vaikuttajilta. Tämä taas mahdollistaa yrityksille helpon tavan saavuttaa oikeaa kohderyhmää ja potentiaalisia asiakkaita. Uskottavuus on myös tärkeä etu vaikuttajien jakamassa sisällössä, sillä tutkimusten mukaan ihmiset uskovat enemmän vaikuttajien luomaan kaupalliseen sisältöön, kuin yrityksien luomaan mainontaan. Vaikuttajien sisältö luo luottamusta mainostettavan brändin ja yleisön välille tehokkaammin, sillä sisältö tulee tutun henkilön kautta. Heidän luoma sisältönsä voi luoda mielikuvia, viihdyttää tai vaikka kouluttaa yleisöään. Vaikuttajamarkkinoinnissa pystytään huomattavasti persoonallisempaan lopputulokseen sekä näin tuotteen hyödyt tulevat ilmi uskottavasti yleisölle. Segmentoinnin näkökulmasta vaikuttajat ovat tehokas tapa tavoittaa erilaisia kohderyhmiä, erilaisien vaikuttajien kautta. Esimerkiksi jos halutaan tavoittaa punk/heavy metal faneja, on tehokasta hyödyntää vaikuttajaa, joka tekee heavy metal sisältöä. Tämä mahdollistaa niin sanottujen niche-yleisöjen tavoittamisen. (Vaikuttajamedia 2021.)

Miten vaikuttajamarkkinointi muutetaan myynniksi?

Vaikuttaja kampanjoissa on useasti tarkoitus kasvattaa tietyn tuotteen/palvelun myyntilukuja. Tämä vaati usein jonkin koukun, jossa katsoja saadaan ostamaan, eikä pelkkä tuotteen maininta aina riitä. Usein vaikuttajille annetaan oma alekoodi, jonka he voivat jakaa yleisölleen. Tämä aktivoi erityisesti niitä katsojia, jotka ovat jo kyseistä tuotetta harkinnut, jolloin alekoodi lukitsee ostopäätöksen. “Jos ostan nyt, saan vielä alennusta ja seuraamani henkilökin suosittelee tätä”. (Vaikuttajamedia 2021.)

 

Mitä yritykset oikeastaan tekevät, kun ne tekevät vaikuttajamarkkinointia?

Yrityksen näkökulmasta vaikuttajalle on tärkeää kyky puhutella ja inspiroida tiettyä kohderyhmää sekä näin vaikuttaa tämän kohderyhmän ostopäätöksiin. Vaikuttajan avulla mainostaja voi tavoittaa potentiaalisia asiakkaita sekä viestiä heille. Seuraajat kuluttavat vaikuttajan tuottamaa sisältöä juuri tietyn aihepiirin keskittyneessä ympäristössä, jolloin he ovat vastaanottavaisempia myös kaupallisen sisällön suhteen, kun teema säilyy samana. Sisällön täytyy kuitenkin pysyä laadukkaana sekä sen tulee säilyttää vaikuttajalle sopiva tyyli. Yksinkertaisimmillaan vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa vaikuttajien kautta tapahtuvaa tarinankerrontaa. (Halonen 2019, 51.)

Vaikuttavuuden 3 peruspilaria ovat: (Halonen 2019, 20.)

  1. Tavoittavuus (reach) kuinka suuren yleisön vaikuttaja tavoittaa hänen kanaviensa kautta. Mittarit esim. Some-seuraajat, Youtube-kanavan tilaajat tai nettisivuliikenteen määrä.
  2. Relevanssi (relevance) vaikuttajan teeman osuvuus ja merkityksellisyys vastaanottajalle. Mittarit, se miten hyvin vaikuttajan sisältö kattaa ne aiheet, joilla on merkitystä juuri sinulle.
  3. Resonanssi (resonance) vuorovaikutuksen aste; se miten vaikuttajan yleisö reagoi sisältöön. Mittarit esim. Jaot, tykkäykset, katselukerrat ja kommentit.

Vaikuttaja, jolta löytyy nämä kaikki kolme sekä hänen aiheensa menevät yrityksen haluaman sanoman kanssa yksi yhteen, onnistuu vaikuttaja varmasti luomaan loistavan lopputuloksen.

 

Parhaimmat vaikuttajamarkkinointikanavat

Instagram on erityisesti nuorten suosiossa oleva sosiaalisen median alusta, johon jaetaan kuvia ja videoita. Visuaalisuus on Instagramissa kaiken A ja O (Laaksonen 2019, 22). Instagramin vaikuttajayhteistyöt perustuvat vaikuttajan jakamiin kuviin tai videoihin, sekä tarinoihin. Tarinat -ominaisuus antaa vaikuttajalle mahdollisuuden jakaa 24 tunnin ajaksi sisältöä seuraajiensa nähtäville. Kuvat ja videot säilyvät vaikuttajan profiilissa pysyvästi. Usein käytettyjä vaikuttajamarkkinoinnin keinoja Instagramissa ovat esimerkiksi arvonnat ja alekoodit.

Instagram on vaikuttajamarkkinoinnin johtava alusta, sillä 90 % mainostajista kokee sen tärkeimmäksi vaikuttajamarkkinoinnin kanavaksi. Instagram on 16–24-vuotiaiden nuorten käytetyin sosiaalisen median kanava. 80 % tuosta ikäryhmästä käyttää Instagramia ja 25–34-vuotiaistakin 65 %. (Indieplace 2021)

Facebook on käyttäjäkunnaltaan maailman suurin sosiaalisen median alusta ja siksi erityisen otollinen vaikuttajamarkkinointiin. Vaikuttajamarkkinointi Facebookissa toimii samalla tavalla, kuin muillakin johtavilla alustoilla: vaikuttajat voivat suositella tuotteita seuraajilleen, käyttää maksettuja mainoksia ja luoda mukaansatempaavaa, omaperäistä sisältöä brändille. Facebookin videosisältöä katsotaan päivittäin yli 100 miljoonaa tuntia ja esimerkiksi niiden yhteydessä mainostus voi olla hyvinkin tehokasta. (Meltwater 2022) Facebook on erityisesti työikäisten ja vanhempien tavoittamiseen oiva työkalu. Erityisesti huomiota Facebookissa saavat arvonnat, joiden edessä ihmiset ovat sulaa vahaa. Vaikka tarjolla olisi ämpäri täynnä multaa, ihmiset tykkäävät ja jakavat julkaisun, kun niin käsketään.

YouTube on videoalusta, jonne sisältöä tuottavat niin yritykset ja organisaatiot, kuin vaikuttajatkin. Ihmiset kuluttavat verkkoajastaan jopa 80 % videoiden katsomiseen ja yksi suurista videoalustoista on nimenomaan perinteinen YouTube (Meltwater 2022). ”Tubettajat” tuottavat esimerkiksi tuotearvosteluita, haasteita ja opetusvideoita. Tubettaja voi esitellä mainostajan tuotteita perinpohjaisesti ja katsojan on helppo tehdä ostopäätös luotettavan tubettajan myötävaikutuksesta.

Snapchat on ilmainen pikaviestipalvelu ja sosiaalisen median alusta. Sitä käytetään eteenkin ”snäppien”, eli kuvien ja lyhyiden videoiden jakamiseen. Snapchatissa voi omaan tarinaansa luoda sisältöä, joka säilyy seuraajien näkyvillä vuorokauden ajan. Tarinoiden välissä Snapchat näyttää edullisia mainoksia, joiden suosituspituus on 3–5 sekuntia. Snapchatissa vaikuttaja voi jakaa kulissien takaa materiaalia esimerkiksi tapahtumista. Snäpit ovat lyhyitä ja yleensä aidompia, kuin esimerkiksi Instagramissa. Snapchatilla on kuukausittain aktiivisia käyttäjiä Suomessa 1,4 miljoonaa, joista valtaosa on alle 35-vuotiaita. Se onkin erityisesti nuorten tavoittamiseen tehokas työkalu. (Markkinoinnin trendit 2022)

TikTok on Aasian mantereella alun perin hitiksi noussut sovellus, jonka suosio jatkaa kasvamistaan. Koukuttaville, lyhyille ja nopeatempoisille videoille tarkoitettu alusta elää trendeistä, joiden aikaikkuna on hyvin lyhyt. Trendit tulevat ja menevät vinhaa vauhtia, jolloin sisällön suunnitteleminen voi olla vaikeaa. TikTok perustuu vuorovaikutukseen ja kommenttikentät ovatkin siellä hyvin käytettyjä. TikTokia käyttää suomalaisista 1,2 miljoonaa, joista puolet ovat iältään 18–24-vuotiaita. (Indieplace 2022) Viime aikoina monet yritykset ovatkin huomanneet TikTokin potentiaalin nuorten seuraajien tavoittamisessa ja siksi monet vaikuttajat ovat saaneetkin isoja mainoskampanjoita työn alle. Näyttökertoja videot keräävät runsaasti, kuten esseemme case-esimerkistä voi päätellä.

Muita vaikuttajamarkkinointiin soveltuvia sosiaalisen median alustoja ovat muun muassa lyhyille viesteille perustuva Twitter ja ammattikäyttöön soveltuva LinkedIn.

 

Sitoutunutta vai määrällisesti suurta massaa

Sosiaalisen median vaikuttajat jaetaan yleensä neljään eri kategoriaan seuraajamäärien mukaan. Vaikuttajamarkkinointia tekevän yrityksen on kartoitettava tarkkaan, mitkä ovat markkinointikampanjan tavoitteet ja millainen vaikuttaja on paras niiden toteuttamiseksi. Erilaiset vaikuttajaryhmät ovat palkkioiden osalta myös hyvin eri luokkaa, joten on syytä harkita tarkkaan oikea vaikuttaja. Aina suurin mahdollinen seuraajamääräkään ei ole paras vaihtoehto.

Nanovaikuttajiin luetaan alle 1000 seuraajan vaikuttajat. Nanovaikuttajan seuraajat koostuvat lähinnä vaikuttajan tuttavista ja samoista aihepiireistä kiinnostuneista ihmisistä. Yritykselle nanovaikuttaja on helppo tapa kokeilla vaikuttajamarkkinointia, sillä nanovaikuttajat voivat olla hyvinkin joustavia palkkioiden suhteen. (Kanava N. d.) Nanovaikuttajan seuraajat voivat olla hyvin sitoutuneita vaikuttajaan, joten markkinointi voi pienestä kohderyhmästä huolimatta olla erittäin tehokasta.

Mikrovaikuttajiin lukeutuu noin 1 500–10 000 seuraajan vaikuttajat. Heidän seuraajakuntansa on sitoutunutta, sillä vaikuttaja on helposti samaistuttava. Sisältöä mikrovaikuttaja tuottaa aktiivisesti esimerkiksi harrastuksista, tyylistä, musiikista tai matkailusta. (Kanava N. d.) Mikrovaikuttajat ovat erinomaisia vaihtoehtoja, kun halutaan saada helposti samaistuttava henkilö markkinoimaan tuotetta tai yritystä tarkoin räätälöidylle kohderyhmälle. Seuraajakunta voi olla hyvinkin rajattu jo valmiiksi yrityksen tarpeita varten.

Makrovaikuttaja on sisällöntuotannon ammattilainen. Seuraajia on noin 10 000–100 000 ja vaikuttajalle sosiaalinen media on päivätyö. Hinnoittelu on korkeampi, sillä vaikuttajalla on tarjota suuri levikki laajan seurantakuntansa ansiosta. Brändinäkyvyyden maksimointiin tai uuden tuotteen lanseeraukseen makrovaikuttaja voi olla erinomainen yhteistyökumppani, sillä näkyvyys on taattua. (Kanava N.d.) Makrovaikuttajat koetaan asiantuntijoiksi ja heidän toimintansa on ammattimaista (Tähti Consulting 2021).

Megavaikuttajalla seuraajia sadasta tuhannesta seuraajasta ylöspäin (Tähti Consulting 2021). Joillakin megavaikuttajilla seuraajakunta voi olla satoja miljoonia ihmisiä ja hinnasto yhteistöille on sen mukainen. Suomessa megavaikuttajien seuraajamäärät ovat pääsääntöisesti mitattavissa sadoissa tuhansissa. Seuraajamäärän ollessa hyvin suuri, ihmiset eivät yleensä ole yhtä sitoutuneita vaikuttajaan, kuin pienempien vaikuttajien kohdalla (Tähti Consulting 2021). Megavaikuttajien potentiaalin saa parhaiten käyttöön massatuotteiden markkinoinnissa ja brändinnäkyvyyden maksimoinnissa.

Z-sukupolvi

Sukupolvella Z tarkoitetaan noin vuosina 1995-2012 syntyneitä ihmisiä, joista käytetään joskus myös nimityksiä diginatiivit tai “iSukupolvi”. Mediakäyttöä tarkastellessa Z-sukupolvi on poikkeuksellisen aktiivisia videosisällön kuluttamisessa. Troot Networkin toteuttaman tutkimuksen mukaan esim. 15-17-vuotiaista suomalaisista 75 % ja 18-21-vuotiasita 62 % katsoivat Youtube-sisältöä päivittäin. Lisäksi kirjassa nostettiin esille eräs yhdysvaltalaistutkimus, jossa Z-sukupolveen kuuluvien nuorten todettiin katsovan keskimäärin 68 some-videota päivässä. Näiden faktojen perusteella voidaan todeta, että yrityksen halutessa tavoittaa ja vaikuttaa nuoriin työnhakijoihin, tulisi heidän käyttää sosiaalisen median videoita markkinointikanavana. Erityisesti vaikuttajamarkkinointia, joka tehdään videoiden muodossa esimerkiksi TikTokissa. (Halonen 2019, 92.)

Miten vaikuttajayhteistöitä tehdään käytännössä?

Vaikuttajamarkkinoinnin kannattaisi olla osa yrityksen markkinointi strategiaa, eikä vain yksittäisiä tuotesijoitteluja tai kampanjarykäisyjä. Vaikuttajamarkkinoinnin tarkoitus on tukea muiden markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta. Yritysten tulee miettiä mitkä ovat vaikuttaja yhteistyön tavoitteet, millaisia kohderyhmiä halutaan tavoittaa ja mitkä ovat jaettavan sisällön ydinviestit.

 Yksinkertaisimmillaan vaikuttajamarkkinointi strategia muodostuu vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  1. Tavoitteet ja mittarit – miksi tehdään ja mitä tavoitellaan?

Näitä voi olla esimerkiksi seuraavat:

  • haluat esitellä kuluttajille uuden verkkokaupan
  • haluat tuplata yrityksesi bränditunnettuuden
  • haluat kasvattaa hiipuvan tuotekategorian myyntiä
  • haluat vahvistaa mielikuvaa yrityksestäsi vastuullisena ja hyvänä työnantajana.

Tavoitteet määrittävät relevantit mittarit, joiden pohjalta onnistumisia pystytään arvioimaan ja toimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Tähän toimii hyvin SMART-malli:

S = Specific (tarkka): Määrittele tavoite selkeästi.

M = Measurable (mitattava): Määritä tavoitteeksi tarkka luku.

A = Attainablee (saavutettavissa): Tavoitteen tulee olla mahdollisuuksien rajoissa.

R = Relevant (merkityksellinen): Tavoitteen tulee linkittyä yrityksen markkinointistrategiaan.

T = Time-bound (aikaan sidottu): Määritä tavoitteen toteutumiselle aikataulu. (Halonen 2019, 134.)

  1. Kohderyhmä – kenelle tehdään?

Vaikuttajamarkkinointi ei perustu siihen, että kenen vaikuttajan kanssa lähdet tekemään yhteistyötä, vaan se perustuu siihen, että kenelle sisältöä lähdetään tekemään, ketä halutaan tavoitella. Siksi tuleekin vaikuttajamarkkinointi suunnitella tavoitteet ja kohderyhmä edellä. Vaikuttaja on väylä tämän kohderyhmän saavuttamiseen. Jos avainkohderyhmäsi on 14–18 vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa, voit tavoitella nuoria ensisijaisesti TikTok:ssa ja heidän vanhempiaan, jollain aivan toisella markkinointiratkaisulla.

  1. Viestit ja sisältö – mitä tehdään?

Yrityksen tulee määritellä vaikuttajamarkkinoinnin ydinviesti. Tässä vaiheessa tulee myös määritellä, millaisia sisältötarpeita yrityksellä on. Tarvitseeko yritys erityisesti kuva- tai videosisältöä tai vaikuttajan toimitaan yrityksen mainoskasvona. Yrityksen suunnitellessa ydinviestin kannattaa tarkempi suunnittelu sisällön suunnittelu jättää vaikuttajalle. (Halonen 2019, 136.)

Case Kirill Sultanshin

Vaikuttaja Kirill Sultanshin tekee erilaisia somevideoita, pääasiassa TikTok:iin. Hänen TikTok-tiliään seuraa 107 000 seuraajaa ja tili on kerännyt yhteensä 1,8 miljoonaa tykkäystä. Kirillin suosituin TikTok-julkaisu on kerännyt 867 000 näyttökertaa. Kyseinen video oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Liikenneturvan kanssa, teemana videossa oli puhelimenkäyttö autoa ajettaessa. Kirill käsitteli teemaa humoristisella sketsillä, jossa kaverukset ovat autolla liikenteessä ja kuski käyttää puhelinta ajaessaan, josta kanssa matkustajan ajatuksia dubataan videon päälle. Matkustaja aluksi yliajattelee sitä tulisiko hänen puuttua epäturvalliseen käytökseen vai ei. Tulokset ovat loistavat, sillä kyseessä on Liikenneturvan mainos, mutta tästä huolimatta videon on nähnyt valtava määrä. Liikenneturvan sanoma, siitä kuinka ajamiseen tulisi keskittyä, tulee myös loistavasti ilmi videosta. Kirillin viimeisin TikTok mainos projekti on toteutettu Tredun kanssa, jossa hän vierailee eri ammattikoulun aloilla, kuten lähihoitaja, kokki, toimitilahoitaja ja koneistaja. Videot on toteutettu My Day-tyylisesti, joissa tulee ilmi mielenkiintoisella tavalla, minkälaisista askareista arki koostuu eri ammateissa. Tämä videosarja on kerännyt tähän mennessä 219 000 näyttökertaa. (TikTok 2023.)

Mitä vaikuttajamarkkinointi maksaa?

Kirjassa Vaikuttajamarkkinointi (2019) käydään läpi erilaisia esimerkkejä vaikuttajien hinnoittelumalleista sekä kaupallisten yhteistöiden hinnoista. Vaikuttajan hinnoittelu vaihtelee tämän yleisön koon, genren, yhteistyön keston ja laajuuden mukaan. Lisäksi hintaa nostaa myös mahdolliset jatkokäyttöoikeudet materiaaleihin. Kokopäiväisen vaikuttajan hinnoittelu, joka tekee elantonsa kaupallisilla yhteistöillä, on usein suurempi, kuin sivutoimisen vaikuttajan. Nämä yhteistyöt ovat tälle vain lisätienestiä palkkatöiden lisäksi, jolloin hinnat voivat olla edullisemmat. Mainostajan maksamaan hintaan vaikuttaa tietysti myös kuuluko kyseinen vaikuttaja vaikuttajaverkostoon tai portaaliin, tällöin palkkioista osa menee välikäden taskuun. Tämä tietysti nostaa hieman hintaa itsenäisesti toimivaan vaikuttajaan verrattuna. Vaikuttajat perustelevat hintansa viitaten usein seuraajamäärään, kohderyhmän arvoon, vaikuttajan brändiarvoon sekä historiadataan aiemmista julkaisuista. Yrityksien näkökulmasta houkutteleva hinnoittelumalli on tulospohjainen palkkaus, jossa vaikuttaja kantaisi yhteistyön aloittamisen riskin. Tällaista yhteistyötä kutsutaan Affliate-markkinoinniksi, jossa vaikuttajalle maksetaan provisiomallilla sen perusteella paljonko liikennettä vaikuttajan jakamien linkkien kautta, ostetaan tuotteita tai tehdään jokin muu toiminto. Vaikuttajakampanjat yleensä hinnoitellaan perinteisillä pakettihinnoilla, jossa sovitaan kiinteä summa tietystä määrästä sisältöä. Suomessa vaikuttajayhteistöiden hintahaarukka on muutamista sadoista euroista kymmeniin tuhansiin. Suomalainen suosittu vaikuttaja, jolla on kymmeniätuhansia seuraajia Instagramissa, voi hän pyytää kuvajulkaisusta 500–2000 €. Saman seuraajakunnan omaava bloggaaja voi pyytää blogipostauksesta 2000–3000 €. Lisäksi viime aikoina relevantein somesisällön muoto eli videot, vaikuttaja voi pyytää videojulkaisusta 3000–6000€ (2019). Mikrovaikuttajilla, joilla on muutamia tuhansia seuraajia ovat hinnoittelultaan edullisempia. Mikrovaikuttaja yhteistyöt ovat yleensä 20–600 euroa per kuvajulkaisu. Hintoihin voi vaikuttaa myöskin asiakasyrityksen brändi ja maine. Kirjassa esitellään esimerkki Tickle Sara –blogia kirjoittavasta Sara Vannisesta, 45 000 Instagram seuraajaa (2019), joka kertoo laskuttavansa yhdestä Instagram-kuvasta 700-2000€. (Halonen 2019, 206.)

Tiivistelmä

Vaikuttajamarkkinointi on kasvava ja yksi tärkeimmistä markkinoinninkeinoista nykyisessä digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Ihmiset luottavat toisten ihmisten arvioihin sekä tekevät usein ostopäätöksen tämän pohjalta. Tämän takia vaikuttajamarkkinointi onkin niin tehokasta. Vaikuttajat eivät julkaise ainoastaan kaupallisia yhteistöitä tai mainoksia, vaan heidän tulee tuottaa suurimmaksi osaksi muuta autenttista sisältöä, joka kiinnostaa tämän yleisöä. Sosiaalisen median avulla vaikuttajat voivat saavuttaa suuria massoja nopeasti. Yrityksien tuleekin pohtia strategiaan vaikuttajamarkkinoinnissa. Haluavatko he käyttää useita mikrovaikuttajia vai paljon seurattuja isompia vaikuttajia. Erilaisten vaikuttajien avulla on yritysten helppo tavoittaa myös niche-yleisöjä, esimerkiksi heavy metal fanit. Yritysten tulee valita omalle sanomalleen sopivat kanavat sekä vaikuttaja. Erilaisia kanavia ovat esim. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Youtube ja Twitter.

Yksinkertaisimmillaan vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa vaikuttajien kautta tapahtuvaa tarinankerrontaa. Perinteiset julkkikset koetaan usein etäisiksi idoleiksi, kun taas some-vaikuttajiin on helpompi samaistua, jolloin suhde seuraajien ja vaikuttajan välillä on vahvempi. Yrityksen tulee löytää vaikuttaja, jonka yleisö on samaa kohderyhmää kuin yrityksen. Z-sukupolvea eli nuoria ja nuoria aikuisia tavoiteltaessa kannattaa käyttää kanavana erityisesti sosiaalisen median videoita markkinointikeinona. Vaikuttajamarkkinoinnin hintahaarukka vaihtelee riippuen vaikuttajan yleisön koosta, vaikuttajan brändiarvosta ja sisältötyypistä riippuen. Kuvajulkaisuista suosittu suomalainen vaikuttaja voi pyytää 500–2000 €, kun taas videojulkaisuissa hinta on 3000–6000 €. Vaikuttajamarkkinoinnin tarkoitus on tukea muiden markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta, sen tulisikin olla jatkuvaa toimintaa, eikä vain yksittäisiä kampanjarykäisyjä.

Lähteet:

Ahonen, L & Luoto, S. 2015. Markkinointi boksin ulkopuolelta. Talentum.

Halonen, M. 2019. Vaikuttajamarkkinointi. E-kirja. Storytel.

IAB Finland. Julkaistu 26.4.2022. Vaikuttajamarkkinoinnin määrä yli 40 % kasvussa vuonna 2021. Blogi. Viitattu 17.2.2023. https://www.iab.fi/uutiset-blogi/vaikuttajamarkkinoinnin-maara-yli-40-kasvussa-vuonna-2021.html

Indieplace. Julkaistu 4.8.2022. Näin otat TikTokin haltuun – vaikuttajamarkkinointi TikTokissa. Blogi. Viitattu 20.2.2023. https://www.indieplace.fi/vaikuttajamarkkinointi-tiktokissa/

Indieplace. Julkaistu 10.11.2021. Vaikuttajamarkkinointi vuonna 2022 – miksi sille kannattaa leikata isompi pala kakkua ensi vuoden budjetista? Blogi. Viitattu 19.2.2023. https://www.indieplace.fi/vaikuttajamarkkinointi-vuonna-2022/

Kanava. N. d. Mitä on vaikuttajamarkkinointi? Blogi. Viitattu 19.2.2023. https://kanava.to/mita-on-vaikuttajamarkkinointi-2/

Laaksonen, N. 2019. Asiakaslähtöinen vaikuttajamarkkinointi. Opinnäytetyö. TAMK. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/264289/Laaksonen_Nuppu.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Markkinoinnin trendit. Julkaistu 16.8.2022. Mikä on Snapchat ja miten se toimii? Blogi. Viitattu 20.2.2023. https://markkinoinnintrendit.fi/snapchat/

Meltwater. Julkaista 6.6.2022. Vaikuttajamarkkinointi Instagramissa, LinkedInissä, Facebookissa ja YouTubessa. Blogi. Viitattu 20.2.2023. https://www.meltwater.com/fi/blog/vaikuttajamarkkinointi-instagramissa-linkedinissa-facebookissa-ja-youtubessa

TikTok. Kirill Sultanshin. 17.2.2023.  https://www.tiktok.com/@kirisultan/video/7116739414860107013

Tähti Consulting. Julkaistu 16.3.2021. Vaikuttajamarkkinointi. Blogi. Viitattu 19.2.2023. https://tahticonsulting.com/2021/03/16/vaikuttajamarkkinointi/

Vaikuttajamedia. Julkaistu 20.10.2021. Artikkeli. Viitattu 17.2.2023. https://vaikuttajamedia.fi/2021/10/20/vaikuttajamarkkinoinnin-hyodyt-yritykselle/

Kommentoi