Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024Kirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Vaikuttajamarkkinoinnin rooli brändien markkinointi strategioissa on ollut jo pitkään kasvava trendi ja 2024 tämä todennäköisesti tulee jatkumaan. Tämä näkyy mainostajien lisääntyvänä panostuksena vaikuttajayhteistöihin. Tämän myötä kilpailu alalla kasvaa, mutta samalla se tuo uusia näkökulmia vaikuttajamarkkinoinnin luovaan suunnitteluun.

Tässä esseessä tulen käymään läpi Boksin ja Noordn julkaisemien artikkelien kautta käsittelemään vaikuttajamarkkinoinnin trendejä vuodelle 2024. Näitä trendejä ovat muun muassa sponsoroidut somejulkaisut, hienovarainen tuotesijoittelu, mainosbudjettien kasvu, mikrovaikuttajat, TikTokin nousu, käyttäjien luoma sisältö (UGC) ja uudet niche-somealustat. Aitouden korostaminen näyttää olevan keskiössä useissa näistä trendeistä.

Ensimmäinen merkittävä trendi on sponsoroidut somejulkaisut, erityisesti TikTok-alustalla. Tiktokissa sisältö on pitkään ollut käyttäjien luomaa ja aitoa. Tämän vuoksi brändien on ollut vaikeaa tuoda sponsoroitua sisältöä alustalle, koska korkean tuotantoarvon markkinointi videot eivät ole siellä toimineet kuten muilla sosiaalisen median alustoilla. Nyt monet brändit ovat alkaneet löytää mm. UGC:n kautta tapoja tehdä sponsoroituja julkaisuja alustalle. Tämä trendi antaa brändeille mahdollisuuden kustannustehokkaasti lisätä näkyvyyttä hyvin suoriutuvalle sisällöille, sekä mahdollisuuden hyödyntää vetoavaa aitoutta myyntien lisäämiseen. (Vanonen, 2023)

Toinen trendi korostaa hienovaraista tuotesijoittelua vaikuttajasisällöissä. Vuonna 2024 odotetaan vaikuttajamarkkinoinnissa siirryttävän perinteisestä tuotteen suosittelusta kohti huomaamatonta tuotesijoittelua, jossa tuotteet sisällytetään luontevasti vaikuttajan sisältöön. Tämä lähestymistapa pyrkii herättämään uteliaisuutta, aitoutta ja sitoutumista seuraajissa, tarjoamalla samalla ratkaisuja ja informaatiota avoimen mainonnan sijaan. (Vanonen, 2023)

Mainosbudjettien kasvu on kolmas trendi, ja tämä korostaa brändien keskittymistä konkreettisiin tuloksiin ja mitattavaan ROI:hin. Vaikuttajamarkkinoinnin odotetaan sopeutuvan näihin mittareihin, mikä voi johtaa entistä kohdennetumpiin mainoskampanjoihin, jotka kannustavat tiettyjä toimia, kuten ostoksia ja rekisteröitymistä. (Vanonen, 2023)

Neljäs trendi on mikrovaikuttajien nousu. Mikrovaikuttajien mielipiteet koetaan aidompina ja heidän koetaan olevan sitoutuneempia seuraajiin kuin brändeihin. Aitojen brändiyhteyksien ja läpinäkyvyyden korostaminen vaikuttaa suosivan mikrovaikuttajia, joilla on pienemmät, mutta sitoutuneemmat yleisöt. Näiden vaikuttajien avulla brändit voivat tavoittaa erittäin kohdennetusti potentiaalisia ostajia ja luoda syvempiä, merkityksellisempiä yhteyksiä. (Vanonen, 2023)

TikTokin nousu on viides trendi, ja alustan ainutlaatuinen painopiste aidoissa ja rosoisissa sisällöissä tarjoaa markkinoijille mahdollisuuden hyödyntää vaikuttajien luovaa energiaa. TikTokin suosio odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2024, ja sen lyhytvideoiden luonne sopii erinomaisesti luovan ja tiiviin tarinankerronnan välittämiseen. Tiktok-alustana koetaan usein yrityksille haastavaksi kentäksi, mutta avain alustan käyttäjien suosioon on todellakin toisten käyttäjien (UGC) kautta sekä vaikuttajien. (Vanonen, 2023)

Kuudes trendi liittyy käyttäjien luomaan sisältöön (UGC), joka nähdään markkinoinnin taika-aineena. Brändit pyrkivät eroon kiiltokuvamaisesta sisällöstä ja haluavat korvata sen aitoudella, joka tulee käyttäjien itsensä luomasta sisällöstä. Tämä luo luottamusta ja uskottavuutta, kun kuluttajat näkevät muiden jakamia positiivisia kokemuksia. (Kiuru, 2023) Tästä ilmiöstä olen myös kirjoittanut toisen esseen, missä enemmän avaan sitä mitä UGC- käyttäjien luoma sisältö on ja miksi brändien kannattaa hyödyntää sitä markkinointi strategiassaan.

 

Aitous korostuu näissä kaikissa aikaisemmin mainituissa 2024 vuoden trendeissä. Tämä on myös treni, joka koskee laaja-alaisemmin koko markkinoinnin kenttää. Brändit investoivat vaikuttajiin, jotka ovat linjassa heidän arvojensa ja tuotteidensa kanssa, ja aitoihin yhteistyösuhteisiin perustuvat kampanjat resonoivat syvemmin vaikuttajan yleisön kanssa. (Vanonen, 2023)

Näiden trendien lisäksi vaikuttajamarkkinointi vuonna 2024 vaatii selkeää suunnittelua ja monikanavaista lähestymistapaa. Se ei välttämättä vaadi suurta budjettia, kunhan kohderyhmä ja tavoitteet ovat selkeät. Pitkäaikaiset kumppanuudet vaikuttajien kanssa korostuvat, ja aitous sekä brändin läsnäolo vaikuttajien arjessa nousevat keskiöön. (Kiuru, 2023)

Yhteenvetona vaikuttajamarkkinoinnissa on odotettavissa monia muutoksia vuonna 2024, ja brändit voivat hyödyntää näitä trendejä rakentaakseen vahvempia ja merkityksellisempiä yhteyksiä yleisöönsä. Näiden trendien huomioiminen ja niihin sopeutuminen voi auttaa markkinoijia saavuttamaan mitattavia tuloksia ja menestymään nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maisemassa.

 

Kiuru Karri. Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024 – vastuullisuus & lyhytvideot. Viitattu 13.11.2023. https://noord.fi/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit-2024/

Vanonen Ruska. Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024: Katsaus markkinoijille. 8.9.2023. Viitattu 13.11.2023. https://boksi.com/fi/blog/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit-2024

Kommentoi