Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Vaihda moitekäsi toivekäteenKirjoittanut: Jemina Laitinen - tiimistä FLIP Solutions.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Valmenna onnistumaan. Nyt.
Furman, Pinjola & Rubanovitsch
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Ben Furmanin, Nina Pinjolan ja Mika D. Rubanovitschin teoksessa “Valmenna onnistumaan. NYT.” (2014) käsittelee valmentavaa johtamista eri taronoiden ja työkalujen avulla kokeneiden valmentajien toimesta. Itselleni jäi teoksesta erityisesti mieleen hauska tapa havainnollistaa huonon ja hyvän palautteenantamisen mallin. Vaikka kyseinen palautteen antamisen malli tai tyyli onkin tuttu eri mallien ja työkalujen puitteissa, en ollut aikaisemmin törmännyt tämän tyyppiseen lähestymistapaan. Tämä essee esittelee siis palautteen antamiseen toimivaa mallia, jonka nimi on “toivekäsi”. Koska työpaikalla, tiimissä ja ylipäänsä missä tahansa yhteisössä palautteen merkitys on tärkeää, kuten me kaikki tiedämme, halusin tuoda tämän mallin esiin. 

Palautetta voi antaa eri tavoin, ja jotkin tavat ovat väärinlaisia ja jotkin oikeanlaisia. Vääränlainen tapa voidaan kuvata “moitekätenä” ja oikeanlainen tapa voidaan kuvata “toivekätenä”. 

Moitekäsi on kritiikin antamista tavalla, jolla ongelma ei ratkea vaan aiheuttaa negatiivisen lopputuleman, eikä ratkaisua synny. Havainnollistamiseksi voit katsoa vasenta kättäsi kämmen itseesi päin ja aloittaa moitekäden kuvantamisen peukalosta lähtien. Moitekäsi toimii seuraavalla tavalla:

Peukalo: Ainasormi

Etusormi: Vikasormi

Keskisormi: Haittasormi

Nimetön: Syysormi

Pikkurilli: Kuurosormi

Ainasormi:

Palautteenanto aloitetaan sanalla, joka kuvastaa jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Kuinka usein käytämmekään palautteen antamisessa näitä sanoja tai fraaseja: “ei koskaan”, “joka kerta” tai “aina”. 

Vikasormi:

Palautteessa tuodaan ilmi, että toinen on tehnyt jotain väärin ja esimerkiksi epämieluinen lopputulos on johtunut toisen toimista. Tämä johtaa helposti seuraavaan seikkaan, joka on…

Haittasormi:

Haluamme liian helposti ja liikaa kertoa mitä kaikkea pahaa toisen henkilön toimet aiheuttivat. Usein tässä myös saatetaan liioitella asian suuruutta. Kuitenkin selkeä painopiste haittasormella on se, että toiselle tehdään paha mieli siitä, miten haittaavia hänen toimensa ovat olleet hänelle itselleen tai toisille henkilöille.

Syysormi:

Palautteenantaja etsii tai kertoo mahdollisia syitä sille, miksi toinen henkilö on toiminut tietyllä tavalla, josta saa nyt palautetta. Syysormen mukaisesti voidaan esimerkiksi alkaa vedota toisen perintötekijöihin, terveydentilaan tai vaikkapa itsetuntoon, kuten Furman, Pinjola ja Rubanovitsch esittivät. 

Kuurosormi:

Viimeiseksi tulee kuurosormi, joka kuvastaa palautetta vastaanottovan kyvyttömyyttä ottaa palautetta vastaan, esimerkiksi kertomalla ettei tämä ollut ensimmäinen kerta kun hänelle annetaan palautetta kyseisestä asiasta. 

Moitekäden sormet toimivat missä tahansa järjestyksessä, eli ne eivät välttämättä seuraa äsken esitettyä järjestystä. 

(Furman, Pinjola ja Rubanovitsch 2014.)

Vaikka edellä kuvattu palautteen antamisen malli on selkeästi todella huono ja voimme varmasti yhdessä todeta, että sillä ei varmasti saa mitään hyvää aikaiseksi eikä varmastikaan toisen henkilön vastaanottavaiseksi palautteelle. Kuitenkin, hauskaahan tässä on se, että kuinka monta kertaa olen itse saanut tämän tyyppisen palautteen saati sitten itse antanut palautteen juuri kuvatulla tavalla? Check, check, check!

Jotta maku palautteenannosta ja saamisesta ei jää negatiiviseen valoon, Furman, Pinjola ja Rubanovitsch (2014) esittelevät myös oikeanlaisen ja rakentavan tavan antaa palautetta. Tämän palautteen antamiseen toimivan mallin nimi on siis “toivekäsi”.

Kontaktisormi:

Kontaktisormi kuvastaa palautetilanteen aloittamista, eli kontaktin ottamista toiseen ihmiseen. Se voi olla esimerkiksi kysymys onko toisella aikaa tai voisiko olla hyvä hetki palautteelle. On hyvä antaa toiselle tiedoksi, että on antamassa palautetta, sillä toinen voi tällä tavalla valmistautua siihen, että hän tulee saamaan palautetta tai kritiikkiä. 

Toivesormi:

Toiveessa on kyse pyynnöstä tai ehdotuksesta, miten haluaisi toisen toimivan jatkossa. Näin focus on tulevaisuuden toiminnassa eikä niinkään siitä, mikä on mennyt väärin menneisyydessä. Toinen tärkeä asia pyynnössä ja toiveessa on se, että jälkitunnelma on positiivinen, kun keskitytään siihen, mitä tehdään tulevaisuudessa, eikä siihen, mitä ei haluta tapahtuvan tulevaisuudessa. 

Hyötysormi:

Toiveen tai palautteen merkitys on hyvä perustella selventäen, mitkä ovat asian positiiviset vaikutukset, jos toimintaa muutetaan tai mitä hyötyä saavutetaan kun toimitaan palautteenantajan toivomalla tavalla. 

Uskosormi:

Uskosormi viittaa siihen, että palautteenantaja näkee toisen positiivisesti ja uskoo olevan kykeneväinen tekemään halutun muutoksen. Tämä on merkittävä seikka siihen, jääkö palautteesta positiivinen muisto ja etenkin siihen, millainen kokemus palautteenantajasta jää toiselle. Jos tämän jättää tekemättä, voi palautteen saajalle jäädä mielikuva, että palautteenantaja ei pidä hänestä.

Sopimussormi:

Toivekäden viimeistelee sopimussormi, jonka tarkoituksena on lopettaa palauttenanto hetki positiivisella tavalla. Se voi esimerkiksi olla kysymys, mitä toinen ajattelee palautteesta tai onko toisella kysyttävää siitä. Se voi myös olla kiittäminen siitä, että sai antaa toiselle palautetta. Tärkeää on, ettei vain jätä tilannetta ilman selkeää päätöstä. 

(Furman, Pinjola ja Rubanovitsch 2014.)

Olen kokenut tämän toivekäsi -palautemallin hauskana tapana muistuttaa itseäni siitä, miten palautetta tulisi antaa, tarvittava muistisääntö kulkee kuitenkin koko ajan mukana. Ja vaikka aloittaisikin palautteen antamisen väärin, esimerkiksi ainasormella, voi tilanteen vielä muuttaa. Esimerkiksi, ainasormella aloitettuani muistan syyttävän etusormen, mikä saattaakin pysäyttää palautteen kulun epätoivotulla tavalla ja mahdollistaa sen, että tehdään U-käännös kohti toivesormea. 

Lähde:

Furman, B., Pinjola, N. ja Rubanovitsch, M. D. 2014. Valmenna onnistumaan. NYT. 1 painos. OY Imperial Sales AB.

Kommentoi