Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Vahvuudet ja heikkoudetKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä ikinä elämässä tuleekaan vastaan, on omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen tärkeää. Vahvuuksien tunnistaminen on myönteistä palautetta itselleen ja niiden selvittäminen tukee näin omaa hyvinvointia. On tärkeää muistaa, että meillä on myös heikkouksia, ja niihin keskittyminen voi usein olla haastavampaa ja kuluttavampaa. Rakentavasti keskittyminen heikkouksiin ja niiden työstäminen auttavat saavuttamaan uusia tasoja esimerkiksi työelämässä tai arjen askareissa.

Vahvuudet

Vahvuuksien löytäminen ja niiden mukaisesti toimiminen innostaa ja luo positiivista energiaa. Tunnistaessaan vahvuuksia, kannattaa tutkia asioita, jotka vetoavat itseensä, joihin uppoutuu ja joissa tuntee olevansa taitava. (Tunnistatko vahvuutesi).

Sanna Wenströmin julkaisussa pohditaan tutkimusten pohjalta, millaisiin asioihin vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä. Vahvuuksien käyttäminen lisää psykologista pääomaa, se vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon ja minäpystyvyyteen. Se lisää myös onnellisuutta ja hyvinvointia onnistumisten kautta sekä luo uppoutumista työn imuun ja innostukseen. Myös työskentelyyn vaikuttavat työn tuottavuus ja suoriutuminen paranevat sekä stressin määrä on vähäisempää. (Vahvuuksien voima).

Heikkoudet

Heikkouksien myöntäminen voi olla vaikeaa, mutta ainoastaan tiedostamalla niitä voi työstää. Turvallinen ympäristö luo mahdollisuuden kehittää omia heikkouksiaan, ilman että niitä tarvitsee hävetä. Esimerkiksi hyvä parisuhde, jossa ollaan toisen kanssa tiiviisti ja tunnetaan toinen, on hyvä pohja kehittää omaa käytöstään ja heikkouksiaan. Samankaltaisia mahdollisuuksia löytyy myös ystäväpiireistä ja työpaikoilta, mutta heikkouksien kehittäminen vaatii kehittäjältä jaksamista ja innostusta kehittää omia heikkouksiaan. Työelämässä heikkouksien kehittäminen voi tuntua haastavammalta, silloin on tärkeää pohtia millaisia taitoja haluaisi kehittää ja oppia. Monissa paikoissa esimerkiksi opiskelu kurssiluontoisesti kehitettävään aiheeseen on hyvä pohja kehittää taitojaan ja tulla paremmaksi. Myös rakentavan palautteen saaminen itseltään ja työyhteisöltä auttavat kiperien heikkouksien työstämisessä. (Tunnista ja myönnä heikkoudet/vahvuudet).

On totta, että heikkouksien myöntäminen on suurta rikkautta, sillä ainoastaan tiedostamalla ne, niitä voi työstää. Heikkouksien tunnistaminen auttaa myös valitsemaan millaisia urapolkuja haluaa ja kannattaa lähteä rakentamaan. Vastaavasti myös vahvuuksien tunnistaminen auttaa hahmottamaan omaa suuntaansa työmaailmassa, yrittäjänä tai ihmisenä. Koen, että hyvä tapa pohtia omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan, on listata asioita ja läpikäydä mielessään, millaisissa tilanteissa ne nousevat esiin ja miten ne ilmenevät. Seuraavaksi voi asettaa tavoitteita, miten haluaisi lähteä työstämään ja muuttamaan asioita. Prosessia seuraamalla ja tavoitteiden seuraamisella ja uusien tavoitteiden avulla voi kehittää omaa luonnettaan ja osaamistaan haluttuun suuntaan.

Lähteet:

https://www.ttl.fi/tyopiste/tunnistatko-vahvuutesi-innostus-ja-uppoutuminen-antavat-vihjeita/

https://www.linkedin.com/pulse/vahvuuksien-voima-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-sanna-wenstr%C3%B6m/

Tunnista ja myönnä heikkoudet/vahvuudet

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi