Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Uusi näkemys – PalvelumuotoiluKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

 

Palvelumuotoilusta puhutaan yhä useammin palveluliiketoiminnan ammattilaisten keskuudessa. Sen tarkoituksena on helpottaa asiakkaan ymmärrystä nykypäivän monimutkaisista palvelukokonaisuuksista. Pyritään luomaan parempia ja toimivampia palveluita. Palvelumuotoilun tarpeeseen on johtanut ehkä myös se, kun asiakkaat eivät vielä tiedä, mitä haluavat, ja palveluiden kehittämisestä on näin tullut haastavampaa.

 

Ensisijaisesti ajatuksena on tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Pyritään jättämään yritysten omat lähtökohdat taka-alalle ja ajatellaan peliliikkeet mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Ei puhuta enää pelkästä tuotekeskeisyydestä vaan suunnitellaan kokonaisvaltaisemmin: kokemusten, systeemien ja prosessien kautta. Rakenteellisesti palvelumuotoilulla suunnitellaan ja rakennetaan asiakkaalle koko palvelukokemus. Keskeisimpinä asioina palvelupolku, palvelun kontaktipisteet ja palvelutuokiot.

 

Palvelupolku alkaa asiakkaan ensimmäisen kerran kuullessa palvelusta. Palvelupolusta pyritään tekemään jatkuva, sillä emmehän halua menettää hyvää asiakasta? Iso osa palvelumuotoilua on ihmisten välinen vuorovaikutus. Palvelumuotoilulla puretaan kontaktipisteet ja palvelutuokiot sekunnin pätkiin, harkitaan ja punnitaan esimerkiksi kuka tervehtii ensin ja millä tavalla, pohditaan kaiken vaikutusta asiakkaan ajatteluun ja mieleen.

 

Palvelumuotoilu on viime vuosien aikana huomattavasti lisääntynyt trendi. Mutta pystyykö hyvä palvelumuotoilun tuottaja auttamaan asiakasta tunnistamaan omat tarpeensa? Auttaako palvelumuotoilu yritystä tunnistamaan omat asiakkaansa? Lisääntyykö asiakasymmärrys? Kokeeko asiakas sitä kuuluisaa lisäarvoa?

 

 

https://eventolehti.fi/artikkelit/mika-ihmeen-palvelumuotoilu/

Aihetunnisteet:
Kommentoi