Tampere
19 May, Sunday
21° C

Proakatemian esseepankki

Uuden ajan johtaminenKirjoittanut: Tuija Jaatinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Johtaminen on muuttunut ajan saatossa, eikä muutosten aika ole ohi, vaan johtaminen kohtaa isoja haasteita nyt työn muuttuessa. Uuden ajan johtaminen tarkoittaa muutosta itseohjautuvaksi, itseorganisoitumista ja yhdessä ohjautumista. Kaivataan rohkeasti johtajia, jotka saavat koko yhteisön kantamaan vastuuta. (Sipilä & Purokuru 2019)

Millaisen perustan johtaminen vaatii? Mitä on uuden ajan johtaminen entä mitä se vaatii johtajalta entä tiimiläisiltä? Mitä Wauren seuraavan business leaderin mielestäni tulisi tietää? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä esseessä.

Perusta kuntoon

Johtajuus on moniulotteista, jopa paradoksaalista. Se on joko – tai sijaan sekä – että. Ei ole olemassa yksiselitteistä mallia, joka toimisi joka hetkessä, jokaisessa organisaatiossa ja jokaisella johtajalla. Mitkä asiat sitten luovat hyvän johtamisen perustan? Jokaisen pitää oppia tiedostamaan omat valinnat ja tavat ja ottaa vastuu omasta toiminnasta ja ajatuksista. (Kiianmies 2020)

Kiianmiehen (2020) mukaan hyvän johtamisen perustan luovat:

  1. Optimaalinen energia ja vireystaso
  2. Toiminnan merkityksellisyys
  3. Päätökset oikeassa tilassa ja oikeilla perusteilla

Business leaderin roolissa olen yrittänyt parhaani mukaan olla aina läsnä ja tavoitettavissa. Olen halunnut pitää siitä kiinni, mutta nyt huomaan olevani aika väsynyt eikä eilisessä pajassa vireystasoni ollut millään tavalla kehuttava. Jotta voi johtaa muita, on osattava kuunnella ja johtaa myös itseään. Olen löytänyt merkityksellisyyttä siitä, että saan olla mukana yhteisössä, viedä tiimiä eteenpäin ja samalla itse kehittyä. Toivon, että tiimin merkityksen ymmärtäminen ja pyrkimys parantaa tiimiä on näkynyt myös tiimiläisille.

Merkityksellisyyttä voi miettiä myös esimerkiksi teknologian kautta, sillä mitä enemmän teknologia korvaa, sitä suurempi arvo on inhimillisyydellä. Koneilla ei voida korvata ratkaisukykyä, tunneälyä, kriittisyyttä eikä luovaa ajattelua. Koneet toimivat käskyttämällä, mutta ihmisten ohjautuminen syntyy merkityksien kautta. (Sipilä & Purokuru 2019)

En aina ole osannut tehdä oikeanlaisia päätöksiä enkä osaa vieläkään. Parannettavaa on asioiden tapahtumisen seurannassa (esim. tavoitteet, esseepisteet ja HOPSit.) En ole osannut ehkä tarpeeksi kannustaa, vaikka omalla toiminnallani olen yrittänyt näyttää esimerkkiä. Mitä jos ei meidän asettamineen tavoitteisiin päästä? Tämä osuus vaatii läpinäkyvyyttä. Useimmiten asiat on käsitelty henkilökohtaisesti ihmisten kanssa, jotka eivät ole päässeet tavoitteisiin. Tämä ei ole näkynyt koko tiimille, joka on luonut vaikutelman, että tavoitteita asetetaan kyllä, mutta tekemättömyydellä ei ole mitään seuraamuksia.

Teräviä päätöksiä

Muutos alkaa pysähtymisestä. Sinun täytyy tiedostaa, miten voit toimia fiksummin itsesi ja toisten kannalta. Tähän vaikuttaa pitkälti se, millä perusteella teet päätöksiä. Hyvässä vireystilassa syntyy erilaisia päätöksiä kuin väsyneenä ja nälkäisenä, joten on tärkeää löytää oikea hetki tärkeille päätöksille. Kun tiedät, mitkä ovat yrityksen arkea ohjaavat arvot, niin monet valinnat helpottuvat. Päätöksien teossa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, missä tilassa ja millä perusteella tiimi tekee päätöksiä. Älykästä päätöksentekoa ohjaavat selkeät arvot ja asiat, joita pidetään tärkeänä. Informaatio tiedostaan paremmin hyvin levänneenä, stressittömässä tilassa, jolloin myös tilannetta voidaan tulkita laajemmassa mittakaavassa. (Kiianmies 2020)

Henkilökohtaisesti johtamisessa ja päätöksien teossa minulle on tuottanut kaikki tiimin sisällä tapahtuva sen jälkeen, kun päätöksiä suuntaan tai toiseen on tehty. Toiset haluavat saada äänensä kuuluviin paremmin päätöksen teossa. Toiset taas ovat odottaneet meiltä business leadereilta jämäkkyyttä ja päätöksen tekoa. Välillä asioihin ei vain ole oikeaa tai väärää vastausta. Sen kanssa on elettävä. Olen huomannut, että tärkeintä on se, että business leader tekee loppukädessä päätöksen, mikäli sellaista ei meinaa syntyä.

Mitä tulee huoneeseen, kun sinä astut tilaan?

Jokainen meistä vaikuttaa omalla käytöksellään, niin itseensä kuin toisiin. Mieti, millaista viestiä haluat välittää eteenpäin. Välitätkö sellaista vai jotain muuta? Energia- ja motivaatiotaso on aistittavissa puhuttujen sanojen lisäksi sanattomasta viestinnästä. Mitä tulee huoneeseen, kun sinä astut tilaan? (Kiianmies 2020)

Koen, että jokaisella tiimiläisellä on oikeus olla oma itsensä, mutta myös vastuu siitä, että on paikalla ja läsnä. Avoimuuden merkitys korostuu erityisesti luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa. Sillä, miten käyttäydyt, on suuri merkitys. Toivon kaikilta avoimuutta ja rohkeutta keskustella asioista sellaisena kuin ne ovat ja antaa kehitysideoita ongelmiin keskittymisen sijaan.

Itsensä johtamisen taidoilla ja omalla asenteellaan voi yrittäjänä vaikuttaa niin vapaa-aikaan kuin työelämään, sillä yrittäjä on itsensä johtaja. Sinun kannattaa opetella olemaan itsellesi oman hyvinvoinnin valmentaja. Mieti, millainen on onnistunut työpäivä? Mitä tekemällä olet tyytyväinen? Voitko aikatauluttaa asiat ja tehdä paremmin? Uskallatko sanoa ääneen, jos on huono päivä ja sen jälkeen miettiä, miten asennoidut siihen? Jokaisella meistä on välillä huonoja päiviä, mutta meillä on kuitenkin velvollisuus tehdä parhaamme. Jos tiedät, ettet voi omaan olemukseesi vaikuttaa, keskittymiskykysi on heikko ja tuntuu, ettei mistään tule mitään, kannattaa miettiä, onko sinulla annettavaa pajaan, viikkopalaveriin tai projektiin ja keskustella siitä, joko business leaderin, hr:n tai koko tiimin kanssa. Jos tunnet itsesi jatkuvasti uupuneeksi, mieti voitko laskea rimaa ja delegoida hommia? Voit onnistua asioissa, joita et ole koskaan ennen tehnyt.

Tiimiyrityksen näkökulmasta olemme jokainen mukana tekemässä tulosta ja omalta osaltamme autamme tiimiä menemään eteenpäin. Tämä vaatii jokaiselta aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Jos et tiedä jotakin, sinulla itselläsi on vastuu kysyä ja selvittää asia. Samaan aikaan on hienoa, että meillä on Proakatemialla vapaus toteuttaa unelmia ja tehdä sellaisia projekteja, joista sytymme, mutta velvollisuus myös niitä itse hankkia.

Epävarmuudessa lepääminen ja rohkeus

Qmotionin blogitekstissä Epävarmuudessa lepäämisen rohkeudesta epävarmuudessa lepäämistä kuvataan seuraavasti: ” Lepään itsessäni – omassa kehossani – omassa pelossani. Lepään sinussa. Lepään siinä, etten voi eikä minun tarvitse hallita tilaa, tunnetta ja energiaa, joka yhteisessä vuorovaikutustilanteessamme syntyy. Minun ei tarvitse määritellä tätä vuorovaikutuksen hetkeä”.

Tiimiläisille haluan sanoa, että uskaltakaa levätä epävarmuudessa. Älkää stressatko tulevista asioista, vaikka kaikki, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, ei ole varmaa. Eläkää hetkessä. Miettikää, mikä on tärkeää nyt ja minkä voi siirtää myöhemmäksi. Meillä on enää oikeasti kaksi vuotta aikaa, joka tulee menemään nopeasti ainakin, jos kuluneeseen 1,5 vuoteen peilaa tätä läpikäytyä matkaa.

Olimme lyöneet tavoitteet loppuvuodelle ja tehneet suunnitelman, miten niihin päästään. Lähdimme myymään lahjapaperia ovelta ovelle perinteisin keinoin, mutta uusien rajoituksien vuoksi meidän täytyy nyt tiiminä pohtia, onko se moraalisesti oikein. Onneksi meillä on myös muita mahdollisuuksia, joten ei lannistuta näin pienestä, vaan lyödään puita pesään, ettei tuli sammu.

Uskon, että meistä tulee vielä unelmien tiimi, mutta se vaatii jokaiselta työtä ja rohkeutta sekä yhteistä tekemistä. Minulle unelmien tiimi tarkoittaa sitä, että jokainen tiimiläinen on tasa-arvoinen jäsen. Ilmapiiri on positiivinen ja avoin sekä luottamuksellinen. Asiat käsitellään asioina. Jokaisella on oma tonttinsa täytettävänään, mutta kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja ymmärtävät tiimin merkityksen. Olen syksyn aikana pyrkinyt näitä asioita itse edistämään omalla toiminnallani ja tiimiläisten kanssa keskustelemalla. Toivon, että se on myös näkynyt.

Tulevalle business leaderille

Tarvitsemme johtajalta uudenlaista tekemistä. Olemme Johanneksen kanssa pyrkineet kehittämään tiimiä itse- ja yhdessä ohjautuvaan suuntaa, mutta se vaatii vielä tekemistä. Mitä vallan ja vapauden jakaminen tarkoittaa? Voimme antaa vähitellen osia omasta työstämme tiimille, sillä johtajan tehtävä ei ole olla nakkikone, joka hoitaa kaiken. Tiimin pitää yhdessä kasvaa uusiin tehtäviin, oppia yhdessä ohjautumista sekä ottaa vastuuta omista asiakkaista, palveluista, taloudesta, kehittämisestä sekä tuloksellisuudesta. Kun työntekijät ja ryhmät hoitavat yhä enemmän esimiehen tehtäviä, rohkeimmissa tulevaisuusvisiossa perinteiset esimiehet saattavat olla yksi katoavista ammateista. Johtamisen merkitys ei kuitenkaan katoa, vaan siitä tulee entistä tärkeämpää. Johtamisesta tulee perustaito ja edellytys kaikille työntekijöille. Uuden ajan johtamisessa korostuvat erityisesti itsensä johtamisen taito, rakentava puheeksi ottamisen taito, vertaisen sparraamisen taito ja kyky vastuunottamiseen. Tätä kaikkea voisi kutsua vastuulliseksi yhdessä ohjautumiseksi. (Sipilä & Purokuru 2019)

Esimies ei voi seurata työntekijän tuntemuksia ja tunnetiloja, kuormitusta muuta kuin kuuntelemalla ja kysymällä. Kukaan ei voi tietää, mikä toisen ihmisen tunnetila on, siksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on elintärkeää. Kun ihminen väsyy, on vaikeampaa organisoida asioita. Reagoidaan ja toimitaan vain sen mukaan, mihin muut ajavat sinua. On hyvä osata organisoida asiat, valita päiville mahdollinen määrä tehdä asioita ja jättää ylimääräiset tehtävät hyllylle. Jos ei ole riittäviä resursseja, ei ole syytä kokea riittämättömyyden tunnetta. Rästejä varten voi valita, vaikka yhden päivän, jolloin tekee ne. Kokeile kirjoittaa päivän aikana tehdyt asiat ja olla miettimättä niitä tekemättömiä. Näet, mitä kaikkia asioita jo sait aikaan etkä keskity vain niihin negatiivisiin asioihin ja tuota itsellesi turhaa stressiä.

Johda esimerkillä oli kyse sitten ilmapiiristä, tekemisestä tai puhumisesta. Business leaderin tehtävä ei ole yksin tehdä päätöksiä ja kannatella vaan pitää huolta, että pakka pysyy kasassa. Johtaja luo tarinan, johon jokainen haluaa liittyä, mutta tarina kannattaa luoda kuunnellen tiimiläisiä. Pyri omalla toiminnallasi selkiyttämään tiimin olemassaolon tarkoitus ja tee selväksi, että jokaisella on tärkeä rooli tässä tiimissä.

Yhdessä tiiminä luomme yhteisen, selkeän ja konkreettisen tavoitteen/tavoitteet ja selkeän vision eli kuvan siitä, minne olemme menossa. Business leader seuraa tavoitteiden toteutumista ja tukee tiimiä kohti visiota luoden samalla yhteiskulttuuria. Kannusta ja tue tiimiä. Näytä oikeasti, että arvostat ja välität. Uskalla myös tarttua ongelmiin ja käsitellä ne oikealla hetkellä. Ole läpinäkyvä omassa toiminnassasi. Mieti kuitenkin, millä tavalla nostat asioita esille. On eri asia pyytää apua kuin käskyttää. Pyytäessäsi apua, pyri tuomaan asia esille tiimiläisen vahvuuksien kautta, miksi hän on hyvä kyseiseen tehtävään. Tällä tavalla kynnys madaltuu, koska jokainen meistä haluaa lähtökohtaisesti auttaa. Muista, että johtajuus elää ja muokkaantuu jatkuvasti tilanteen mukaan.

Lähteet:

Kiianmies, A-M. 19.02.2020. Johtaminen alkaa itsensä johtamisesta. Luettu 29.11.2020.

https://www.henry.fi/ajankohtaista/blogit-ja-kuukauden-kasvo/2020/02/johtaminen-alkaa-itsensa-johtamisesta.html

Sipilä, E. & Purokuru, V. 16.4.2019. Uuden ajan johtaminen on yhdessä ohjautumista. Luettu 29.11.2020.

https://www.humap.com/blogi/2019/04/uuden-ajan-johtaminen-on-yhdessa-ohjautumista/

Qmotion. N/A. Epävarmuudessa lepäämisen rohkeudesta, osa 1. [Blogiteksti]. Luettu 29.11.2020 http://www.qmotion.fi/epavarmuudessa-lepaamisen-rohkeudesta/

Aihetunnisteet:
Kommentoi