Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Työnantajana asiakasKirjoittanut: Niklas Eskelinen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Strategiana asiakaskokemus
Hannu Saarijärvi
Pekka Puustinen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Työnantajana asiakas

 

Johdanto

 

Uuden tuotteen tai palvelun kanssa kohtaamme aina saman kysymyksen. Se johdattaa meitä ajattelemaan, että mitä voisimme tehdä vielä toisin tai onko tämänhetkinen edes täysin riittävä. Kysynkin siis sinulta, miksi? Miksi olisit valmis ostamaan tämän, tai jos et sinä niin kuka sitten?

 

Kun lähdemme suunnittelemaan uusia tarjottavia kuluttuja markkinoille, mietimme usein, mitä itse ostaisin? Miltä se näyttää tai mitä sen tulisi sisältää? Päällimmäiset ajatukset usein vastaavat puutteeseen tai tarpeeseen. Joskus ne voivat olla suuremman kohderyhmän olevia ongelmia, mutta usein ne peilautuvat suunnittelijan omista kokemuksista. Olet varmasti kuullut ”älä rakastu ensimmäiseen ideaasi”. Kuuntelemme tätä ajattelumallia liian harvoin. Tunne siitä, että jotain puuttuu, saa meidät toimimaan ja ajattelemaan, että ”jos minä en keksi ratkaisua, niin kuka sitten?”. Itsekkyys ei kuitenkaan ole aina pahasta, sillä se luo tuotteelle uskottavuutta ja tarinaa. Tässä kohtaa pääsemme siihen, mihin haluan sinun uppoutuvan. Voimmeko luoda ja synnyttää uuttaa, ilman että kuulemme kaikkein tärkeintä, asiakasta.

 

 

Asiakas kertoo mitä yritys tarvitsee

 

Yhä useampi yritys ja toimija on alkanut huomioimaan kuluttajan paremmin. Olemme huomanneet, että kun tuotetaan palveluita ja tuotteita niiden käyttäjien mukaan, saadaan parempia tuloksia. Mitä lähemmäs päästään profiloituja ratkaisuja, sitä tarkemmin tiedetään mitä asiakkaat todella tarvitsevat ja tahtovat.

 

Tärkeää on kuunnella ja ottaa kaikki vastaan mitä kuluttajat ovat valmiita antamaan. Nykyinen tarjonta mahdollistaa kilpailun siitä, kuka saa haalittua asiakkaat ensimmäisenä itselleen. On pakko keksiä toimintatapoja, jolla saadaan mahdollisimman paljon dataa kuluttajista. Sähköiset kyselyt, suoraan kysyminen ja palautelaatikot ovat äärimmäisen tärkeitä työkaluja, kun halutaan olla tietoisia oman palvelun toiminnasta.

 

Oletukset ja arvaukset toimivat ehkä 30 vuotta sitten, nykyään niille ei kannata jättää tilaa. Meidän täytyy olla jatkuvasti tietoinen, miten asiakaskuntamme käyttäytyy ja miten sen liikettä voisi kasvattaa. Jatkuva uudistaminen ei aina ole kaikista paras vaihtoehto. Joskus pienetkin muutokset voivat olla avain menestyvämpään tulevaisuuteen, mutta siihenkin saamme usein vastauksen asiakkailta.

 

Kuluttuja luo työpaikat yrityksessä

 

Pitkäaikaisesti toimivien yritysten suurimpia haasteita on toimintatyylien päivittäminen. Ei osata katsoa mikä tavoittavaa asiakkaita tehokkaammin, vaan uskotaan että lehdessä olevan ilmoituksen kannattavuus on riittävä.

 

Kun osataan katsoa asioita päivitetyillä silmällä, osataan löytää nykypäivään sopivia ratkaisuja. Tämä pätee yritysten sisäiseen toimintaan, kuten myös uusien asiakasryhmien löytämiseen. Hyvänä esimerkkinä on markkinoinnin nostattaminen. Osataan löytää oikeita kanavia ja tiedetään, miten niissä toimitaan. Tämä mahdollistaa yritykselle tavoittaa uusia kasvoja ja näin saada lisää uusia asiakkaita, jotka kehittävät toimintaa. Uudet kehittämiskohteet tarvitsevat uusia tekijöitä, näin ollen päästään siihen, miten asiakkaat pystyvät luomaan uusia työpaikkoja yrityksen sisällä. Kun huomataan että asiakaskunnan toimintatavat eivät vastaa aikaisempaa, tai vastaavasti halutulla tavalla. On hyvä katsoa miten toimintaa voisi päivittää yrityksen sisältä.

 

Esimerkiksi. Huomataan että uusien tuotteiden markkinointi ei ole ollut toimivaa. Seuraavassa tyytyväisyyskyselyssä todetaan, että uusista tuotteista olisi hyvä kuulla esim. sosiaalisessa mediassa. Nyt meillä on ongelma, johon tarvitaan ratkaisu. Yritys palkkaa markkinointi vastaavan, jonka avulla asiakkaiden tavoitettavuutta saadaan parannettua. Näin ollen kuluttaja on luonut työpaikan, oman tarpeensa täyttämistä varten.

 

Pohdinta

 

Asiakkaan tärkeyttä ja arvostusta ei voida korostaa koskaan liikaa. Vaikka palveluita pyritään rakentamaan mahdollisimman esteettömiksi ja omatoimiseksi, on silti oleellista olla yhteydessä kuluttajiin. Yritys ei saisi olettaa, vanhojen asiakkaiden tuoma liike olisi pysyvä. On oltava halukas muuttumaan ja päivittämään omaa tietotaitoaan säännöllisesti.

 

Mielestäni tässä on tultu valtavasti eteenpäin. Asiakkaat ovat tietoisia yrityksen ulkoisista ja sisäisistä muutoksista sekä uusista palveluista ja tuotteista. Viestintää on saatu parannettua, kuuntelemalla kuluttajien tarpeita. Sosiaalinen media tavoittaa omissa kanavissaan jatkuvasti uusia kasvoja, ja se on jokaisen yrittäjän käytettävissä oleva työkalu.

 

On hieno huomata, miten asiakasta osataan arvostaa Suomessa. Kuluttajien palaute otetaan kunnioittavasti vastaan, ja sen pohjalta pyritään luomaan mahdollisimman kattavaa tarjontaa. Annetaan mahdollisuus päästä vaikuttamaan yrityksen toimintaa, palveluiden ja tarjonnan osalta, kuten myös henkilöstö tason asioissa. Uskon että tulevaisuudessa asiakkaiden tuoma sanoma tavoittaa yrityksiä entistä tehokkaammin, kun pyritään kehittämään yritystoiminnan tarjontaa. Koska uusien alustojen osaajia tarvitaan koko ajan, asiakkaat ovat ensimmäisiä jotka tuovat näiden osaajien tarpeen esille.

Kommentoi