Tampere
20 Jun, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Tunteiden merkityksellisyys markkinoinnissaKirjoittanut: Julia Liinamaa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vetoa tunteisiin
Minna Killström
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Tunteiden merkitys markkinoinnissa on hyvin laaja ja onkin syy miksi jokainen ihminen kokee erilaisia tunteita laidasta laitaan. Tilanteet sekä tapahtumat herättävät jokaisessa ihmisessä tunteita, mutta tunteet joita ihmiset kokevat voivat olla täysin vastakkaiset. Jokainen ihminen on yksilö ja täten erilaiset tapahtumat aiheuttavat ihmisissä erilaisia tunteita. Olette varmasti kaikki kohdanneet mainoksia, jotka ovat lopulta aiheuttaneet sosiaalisessa mediassa moninaisia tunteita ihmisten kesken. Erilaisten tunteiden herääminen mainoksissa vaikuttaa siihen miten asiakas muistaa yrityksen tulevaisuudessa. Jokaisella ihmisen kokemalla tunteella on olemassa erilainen rooli ja tarkoitus. Ihminen tarvitsee tunteita päätöksentekoon. 

 

Tunteet osana markkinointia

“Ihmiset eivät muista mitä olet sanonut. Ihmiset eivät muista mitä olet tehnyt. Mutta he muistavat, millaisen tunteen olet heissä saanut aikaan.” Näin sanoi Maya Angelo (2014). Näiden sanojen saattelemana voimme todeta, että tunteiden merkitys muistikuviin on hyvin merkityksellinen. Markkinoinnissa tunteiden merkityksellisyyden tärkeys on viime vuosien aikana ymmärretty ja tästä johtuen yrityksen markkinoinnissa voit huomata erilaista tarinan kerrontaa sekä aitoutta. Markkinoinnista on myös nykypäivänä tullut yhä yksilöllisempää ja se kasvaa yhteen asiakaskokemuksen kanssa. (Killström, 2020) Olet varmasti huomannut selatessasi sosiaalista mediaa, että siellä näkyvissä mainoksissa on useimmiten olemassa tarina jonka mainos kertoo ja täten se herättää lukijassaan tunteita, jotka ohjaavat lukijan toimintaa pidemmälle. Itse koen, että hyvä mainos herättää lukijassa tunteita laidasta laitaan. 

 

Tunteisiin vetoavasta markkinoinnista puhutaan yleensä kuluttajamarkkinoinnin yhteydessä, kuitenkin täysin samat asiat pätevät myös B2B markkinoinnissa. B2B markkinoinnissa mahdollisuudet ovat myös yleensä isommat verrattaen kuluttajamarkkinointiin. Niin tavallisessa kuin tunteisiin vetoavassa markkinoinnissa on hyvin tärkeä muistaa, että kaikkia ei ole mahdollista miellyttää. Täten on tärkeää osata rajata oma asiakassegmentti markkinointia ajatellen oikeaksi. Tunteisiin vetoavassa markkinoinnissa on olemassa myös haastava puoli, sillä tarinat joita yritykset luovat voivat osalla aiheuttaa suurempia negatiivisia tunteita. Tästä johtuen tulisi osata rajata kohderyhmä ja ostajapersoonat oikeaksi. Yrityksen on siis tutustuttava omaan ostaja persoonaansa, jotta pystyt vedota tämän tunteisiin.

 

Mitä eroa on tunteella, emootiolla, mielialalla tai asenteella? Markkinoinnissa on hyvä osata erottaa mitä kukin termi tarkoittaa ja siksi perehdymme tässä kappaleessa näihin paremmin. Tunteet valtaavat ihmisen kokonaisuudessaan ja tällöin asiakas toimii tunteidensa orjana. Useimmiten asiakkaan tunteet heräävät kun markkinoitava asia keskittyy johonkin hänelle tarpeelliseen, merkitykselliseen, tavoitteisiin tai arvoihin. Mieliala puolestaan kestää pidempään kuin tunne, eikä se yleensä nivoudu tiettyyn tapahtumaan. Tunne ja mieliala useimmiten erotellaan toisistaan siten, että mieliala kestää pidempään sekä vähemmän intensiiviseksi verrattuna tunteeseen. Asenne on pitkäkestoinen käsitys tai alttius tiettyä asiaa, kuten tapahtumia, ihmisryhmiä tai brändiä kohtaan. (Killström, 2020) Asenne perustuu yksilön tavoitteisiin sekä kuvaan itsestä sekä ympäristöstä, kuitenkaan lukuunottamatta henkilön aikaisempia kokemuksia.

 

Useimmiten markkinoinnin avulla halutaan luoda yritykselle omanlainen brändi. Tällöin on tarkkaan mietittävä millaista kuvaa markkinoinnissa halutaan antaa yrityksestä. Markkinointia aloittaessa olisi hyvä pohtia etukäteen miten yrityksen haluaa tuoda julki ja millainen brändi yritykselle halutaan rakentaa markkinoinnin avulla. Useimmiten tässä kohtaa tuodaan esille yrityksessä olevat arvot joiden pohjalta yritys lupaa tulevaisuudessa toimia. Esimerkiksi me Empiriassa olemme kirjanneet ylös empirian neljä perusarvoa, jotka ovat hfvbljdlser . Näiden pohjalta on helpompi lähteä luomaan yritykselle tarinaa markkinoinnin näkökulmassa, kun jokainen tietää mitä haluamme tuoda esille. Yrityksen arvot vetoavat myös useimmiten asiakkaan tunteisiin.

 

Brändin pitkäjänteinen rakentaminen on hyvin tärkeässä osassa markkinoinnin tulevaisuus kestävyyttä. Mainonnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden tutkija Les Binet useimmiten puhuu 60/40-suhteesta. Tätä hän kuvaileekin markkinoinnin kultaisena sääntönä. Mitä sitten 60/40-suhde oikeasti tarkoittaa? Luvut ovat prosentteja, jotka tarkoittavat 60% yrityksen markkinointi budjetista menisi brändin rakennukseen eli juurikin yrityksen luomaan tarinaan ja 40% puolestaan menisi aktivoimiseen. Tunnepohjainen markkinointi on, jopa tutkitusti tehokkain tapa rakentaa yrityksen brändi. Tunnepohjainen markkinointi vaikuttaa myös vahvemmin yrityksen maineeseen, imagoon, sitoutumiseen ja erottautumiseen. (Kauppalehti) 

 

Pohdinta

Jos mietin käyttääkö tai tulisiko Empirian käyttää tunnepohjaista markkinointia niin vastaus on, että ehdottomasti. Itse sanoisin, että olemme ehkä vedonneet jo markkinoidessamme itseämme tunne pohjaiseen markkinointiin. Useimmiten haluamme painottaa juuri opiskelija yritystä markkinoinnissa ja mielestäni juuri tällä vedotaan ihmisten tunteisiin. Asiakkaat tulevat luoksemme halutessaan antaa meille mahdollisuuksia edetä urallamme, mutta jos olisimme jokin muu yritys tulisiko meille näin paljon erilaisia mahdollisuuksia? Tulevaisuudessa itse ehdottomasti käyttäisin empirialla tunnepohjaista markkinointia ja olemmekin alkaneet luomaan yrityksen tarinaa, jonka uskomme luovan sitoutuneita asiakassuhteita nyt ja tulevaisuudessa.

 

Tunne markkinoinnissa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä ihmiset kokevat tunteet eri voimakkuuksin. Siinä missä joku voi tuntea iloa toinen asiakas voi tuntea surua. On kuitenkin hyvä muistaa kuten aikaisemminkin mainitsin, että kaikkia ei voi miellyttää. Yritykselle luotu hyvä tarina auttaa yritystä valtavasti markkinoinnissa sekä sitä kautta asiakassuhteiden luomisessa. Hyvin rakennetut tarinat välittävät tunteita mainoksista asiakkaille. (a-lehdet) Voimme siis yhdessä todeta että tunnepohjainen markkinointi on huomattavasti parempi vaihtoehto verrattuna normaaliin rationaaliseen markkinointiin. 

 

Lähteet:

 

Killström, M. 2020. Vetoa tunteisiin. 1.Painos. Alma Talent Oy.

 

Vaipuro, P. 2019. Kun haluat markkinoinnissa tuloksia, vetoa tunteisiin. Viitattu 30.3.2022

Kun haluat markkinoinnissa tuloksia, vetoa tunteisiinhttps://www.kauppalehti.fi › Uutiset › Markkinointi

 

A-lehti. 2019. Kun haluat markkinoinnissa tuloksia, vetoa tunteisiin. Viitattu 26.3.2022

Kun haluat markkinoinnissa tuloksia, vetoa tunteisiin | A-lehdethttps://www.a-lehdet.fi › artikkelit › kun-haluat-markki…

 

Kommentoi