Tampere
21 May, Tuesday
7° C

Proakatemian esseepankki

TunnelmamuotoiluKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Opinnäytetyöni edetessä törmään koko ajan uusiin metodeihin ja työkaluihin, joita hyödyntää erilaisten asioiden selvittämiseksi. Luen tällä hetkellä kirjaa tunnelmamuotoilusta, sillä ajattelin sieltä löytyvän jotain uusia vinkkeleitä yritysideani kehittämiseksi ja näin ollen kyselytutkimuksen toteutusta helpottamaan. Opinnäytetyössä käsittelen paljon kilpailija-analyysiä ja tästä kirjasta löytyikin hieman luovempi tapa toteuttaa analyysiä.

Tunnelma syntyy kaikissa kohtaamisissa. Kirjan kirjoittajan, Marjo Rantasen mukaan: ”Tunnelma on kuin kolmas ulottuvuus kaikissa kokemuksissamme: kun katsomme elokuvaa, kohtaamme työkavereita, juttelemme myyjän kanssa tai nautimme kupillista kahvia.” Tunnelma syntyy aistikokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Aistimme maailmaa näkemällä, kuulemalla, haistamalla, maistamalla ja tuntemalla. Ajatustyö voi usein olla sekä tietoista tai tiedostamatonta, jonka mukaan tunnelma määräytyy. Moneen tunnelmaan vaikuttaa paljon kokemuksemme, kehon ja mielen toiminta, geeniperämme ja ympäristömme aistiärsykkeet.

Tunnelmakartta sopii moneen eri tarkoitukseen, kuten tunnelman suunnitteluun, koulutuksissa käytettäväksi, erilaisten asioiden mittaamiseen tai juurikin toisen yrityksen toiminnan arvioimiseen – benchmarkingiin. Kartan avulla arvioidaan tunnelman eri elementtejä ja niihin liittyviä kokemuksia.

Puitteet:

 • Minkälaisia aisteja ympäristö ja puitteet aktivoivat?
 • Minkälaisia tunteita ympäristö ja puitteet synnyttävät?
 • Minkälaisia odotuksia, tarpeita ja merkityksiä puitteisiin kohdistuu?
 • Minkälaisia mielikuvia ympäristö ja puitteet luovat?
 • Mitä elämyksiä ympäristö ja puitteet luovat?

Prosessit: 

 • Minkälaisia aisteja prosessit aktivoivat?
 • Minkälaisia tunteita prosessit synnyttävät?
 • Minkälaisia odotuksia, tarpeita tai merkityksiä tapaan toimia kohdistuu?
 • Minkälaisia mielikuvia tapa toimia luo?
 • Mitä elämyksiä tavalla toimia syntyy?

Vuorovaikutus:

 • Minkälaisia aisteja vuorovaikutus aktivoi?
 • Minkälaisia tunteita vuorovaikutus synnyttää?
 • Minkälaisia odotuksia, tarpeita tai merkityksiä vuorovaikutukseen kohdistuu?
 • Minkälaisia mielikuvia vuorovaikutus luo?
 • Mitä elämyksiä vuorovaikutuksella syntyy?

 

 Tunnelmatekijät

Puitteet

Prosessit

Vuorovaikutus

AISTIT

Näkö

Kuulo

Haju

Maku

Tunto

TUNTEET

Näkö

Kuulo

Haju

Maku

Tunto

AJATUKSET

Näkö

Kuulo

Haju

Maku

Tunto

Liikeidean kehittämiseksi on hyvä käydä läpi monia eri tapoja, jotta osaa hahmottaa sen monesta eri kulmasta. Se mitä itse pitää hyvänä tai kivana, ei todellakaan sitä kaikille ole. Eräässä kirjassa mainittiin, että paras tapa selvittää asioita, on kysyä. Mielestäni tuohon kiteytyy hienosti kaikki se, mitä usein mietitään ja pohditaan liian kauan. Kysy jos et tiedä tai ole varma. Tutustu toimialaan paremmin, jotta tiedät miten tulevat kilpailijasi toimivat ja ajattelevat. Muilta oppiminen on kultaakin kalliimpaa ja ennen kaikkea hyödyllistä. Se, miten jatkossa aion erottua massasta omien ideoideni kanssa, on varmasti jo se, että tiedostan mitä ympärilläni tapahtuu ja osaan ennakoida tulevaa, edes jossain mittakaavassa.

 

Lähde: Rantanen, M. 2016. Tunnelmamuotoilu. Helsinki: Talentum Pro.

 

Kommentoi