Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

TunnelmamuotoiluKirjoittanut: Eija-Liisa Hietanen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tunnelmamuotoilu
Marjo Rantanen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Aistien avulla koemme ja muodostamme käsityksen ympäristöstämme. Aistien avulla koemme mielihyvää tai vastaavasti mielipahaa. Aistit vaikuttavat tunteisiimme, ja tunteisiin vaikuttamalla vaikutetaan myös ihmisen kokemukseen ja käytösmalleihin eri tilanteissa.

 

Elämyksillä ja tunnelman luonnilla on meihin suuri vaikutus, sillä tunnelma ja elämykset saavat ihmiset vaikuttumaan, puhumaan kokemuksistaan muille, suosittelemaan ja palaamaan itse uudestaan.

 

Rantanen listaa kirjassaan ”Tunnelmamuotoilu” yritysmaailman esimerkkejä, joiden yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä ja tavoitteista on ihmisten onnellisuus. Tavoitteena ei ole maksimoida tuotto, vaan se miten ihmiset kokevat ja tuntevat palvelun. Kun keskiössä ovat ihmiset ja heidän tunteensa, tuotto syntyy sen mukana.

 

Menestyneen yrityksen keskiössä ovat työntekijät. On tärkeää ymmärtää, kuinka tärkeässä osassa yrityskuvan rakentamista on henkilöstön käyttäytyminen ja hyvinvointi. Siihen minkälaisen kuvan ihmiset luovat yrityksestä, vaikuttaa vahvasti tunteet, asenteet ja ajatukset sekä ennen kaikkea luotettavuus. Johtamiskulttuuri näkyy henkilökunnan tavassa toimia, ottaa asiakkaita vastaan ja palvella. Se näkyy myös sisäisessä palvelussa eli siinä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan. Yrityksen maine syntyy usein tekojen kautta, ja mielikuva yrityksestä on hyvin visuaalinen. (Rantanen, sivu 26.)

 

Kun tunnelma yrityksen sisällä on hyvä ja avoin, näkyy se henkilöstön olemuksessa ja viestinnässä myös ulospäin asiakkaille. Noin kaksi kolmasosaa kaikesta viestinnästä on non-verbaalista eli sanatonta. Se voi olla kehonkieltä, jokin tietty asenne, statuksen käyttöä, fyysistä ilmaisua, ilmeitä, tunteita ja ajatuksia. Viestimme paljon sanattomasti emmekä aina tiedosta sen vaikutusta muihin ihmisiin. Jos sanallinen viesti on ristiriidassa todellisten tunteiden kanssa, näyttäytyy se ulospäin, jolloin haluttu viesti menettää merkitystään. (Rantanen, sivu 58.) Kun tunnelma työpaikalla on kohdillaan, työn tarkoitus ja tekeminen korostuu ja saadaan aikaan tuloksia.

 

Tunnelmamuotoilussa vuorovaikutuksen ja oikeanlaisen viestinnän lisäksi tärkeää on hyödyntää monipuolisia aistikokemuksia, jotka vahvistavat oikeanlaista tunnelmaa. Kirjassaan Rantanen kuvaa, että hyvä tunnelma syntyy yksityiskohdista ja niiden tuottamasta mielihyvästä. Mielihyvä voi olla välitöntä, itselle syntyvää, tai välillistä, toiselle tuotettua.

 

Asiakaskohtaamisessa arvonluonti on tärkeää. Jokaiselle kohtaamiselle määrittyy arvo sen mukaan, millaisen tunteen kohtaaminen jättää, mitä palvelutilanteessa tapahtuu ja mitä lisäarvoa kussakin kohtaamisessa syntyy. Tunnelmamuotoilussa kyse on juurikin arvonluonnissa, miten sitä vahvistaa kohtaamisissa.

Tunnelmamuotoilun keinoja ovat kaikki aisteja ja ihmisiä stimuloivat asiat, jotka kannattaa ottaa huomioon hyvän vuorovaikutuksen lisäksi. Esimerkiksi tuoksut vaikuttavat suoraan tunteisiin. Tuoksumuisti onkin yksi parhaimpia muisteja, muistamme helposti hajumaailmaa varhaislapsuudesta saakka.

 

Tilojen suunnittelussa kannattaa panostaa muotoihin ja väreihin sekä ääneen ja akustiikkaan, jotta ne ovat mahdollisimman aistiystävälliset, ja niissä on huomioitu erilaiset vireystilat.

 

Kaupankäynti ja yrityksen menestyminen liittyy vahvasti ihmisissä heräämiin tuntemuksiin, henkilöstön hyvinvointiin ja avoimeen vuorovaikutukseen. Tuotteen tai palvelun arvonluonti ja merkitys asiakkaalle on tärkeää, sillä tänä päivänä itse tavaran merkitys meille on vähäisempi – ihmiset hakevat ainutkertaisia kokemuksia ja tuntemuksia, kuten tarina tuotteen takana, elämys joka tuotteen tai palvelun ympärille on rakennettu.

 

Rantasen mukaan, jotta voisimme onnistua kokemusten johtamisessa ja tunnelmamuotoilussa, meillä pitää olla asiakkaista enemmän kokemuksiin liittyvää tietoa. Asiakkaiden odotukset voivat olla hyvin erilaisia. Palvelumuotoilun ajatus ottaa asiakas suunnittelun keskiöön on kultainen. (Rantanen, sivu 86).

 

Tulevaisuuden kaupankäynti liittyykin vahvasti ihmisissä heräämiin tuntemuksiin, sekä yhä henkilökohtaisempaan ja yksilöllisempään palveluun. Asiointitavan personointi ja tunnelman luonti tulevat olemaan yhä tärkeämmässä roolissa yritysten kilpailussa asiakkaista.

 

Ihmiset eivät muista, mitä olet sanonut. Ihmiset eivät muista, mitä olet tehnyt. Mutta ihmiset muistavat, minkä tunteen olet heissä saanut aikaan.” – Maya Angelon

Kommentoi