Tampere
25 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Tunne LukkosiKirjoittanut: Henna Haara - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Ystävieni suositusten johdosta päätin lukea Kimmo Takasen Tunne lukkosi -kirjan. Se pohjautuu skeematerapiaan, jossa käsitellään lapsuudessa kehittyneitä tunnelukkoja ja pyritään ajan mittaan avaamaan niitä. Tunnelukot ovat haitallisia uskomuksia, jotka kehittyvät meille jo lapsena. Ne ovat seurausta lapsen huomiotta jääneistä tarpeista ja toimivat selviytymiskeinoina vaikeissa tilanteissa, mutta aikuisena niistä on meille vain haittaa. Jokaisella on tunnelukkoja, jotka vain vahvistuvat, ellei niihin liittyviä uskomuksia pyri tietoisesti muuttamaan.

Tunnelukkoja on määritelty 18 erilaista: alistuminen, emotionaalinen estyneisyys, epäonnistuminen, hylkääminen, hyväksynnän haku, kaltoin kohtelu, kietoutuneisuus, oikeutus, pessimistisyys, rankaisevuus, riippuvuus, riittämätön itsekontrolli, suojattomuus, tunnevaje, uhrautuminen, ulkopuolisuus, vaativuus ja vajavuus. Ne ilmenevät jokaisella joko heikkona, keskivahvana, vahvana tai erittäin vahvana sen mukaan, miten paljon tunnelukon aiheuttaneet tarpeet jäivät lapsuudessa huomioimatta. Sama tunnelukko voi myös näyttäytyä eri ihmisillä erilaisena käytöksenä, sillä jotkut yrittävät kaikin keinoin vältellä tunnelukkojaan, toiset taas antautuvat niille ja osa meistä hyökkää käytöksellään niitä vastaan toimien tunnelukolle tyypillisen käyttäytymisen sijaan täysin vastakkaisella tavalla.

Kirjassa on kattavat kuvaukset jokaisesta tunnelukosta ja lisäksi testi, jonka avulla oli helppo tunnistaa omat tunnelukot ja huomata miten vahvoina tietyt niistä vaikuttavat omassa elämässä. Linkki kirjan nettisivuilla olevaan tunnelukkotestiin löytyy tämän esseen lopusta.

Lisäksi kirjassa on myös toinen testi, jolla voi selvittää, miten paljon omat vanhempamme ovat vaikuttaneet tunnelukkojemme syntyyn, koska heillä on selkeästi suurin vaikutus siihen, mitä tunnelukkoja lapselle kehittyy. Siitä huolimatta sisarusten tunnelukot saattavat erota toisistaan ainakin osittain, sillä tunnelukkoja voivat synnyttää tai vähintäänkin vahvistaa myös muut elämässä vaikuttavat ihmiset, kuten esimerkiksi sukulaiset, opettajat tai ystävät. Myös vanhemmat saattavat kohdella sisaruksia eri tavoilla, etenkin jos sisarukset ovat hyvin eri-ikäisiä ja myös elämäntilanteet ja niiden kokeminen tietyllä tavalla vaikuttavat lasten tunnelukkojen kehitykseen.

Tunnelukot aktivoituvat monesti epämukavuusalueella ja sen vuoksi niitä on suhteellisen helppo tunnistaa Proakatemialla etenkin itsestään ja tiimikavereistaan. Koko ajan halutaan pystyä parempiin suorituksiin ja oppia uutta, mikä taas ei onnistu ilman epämukavuusalueelle menemistä. Siksi Proakatemia antaa myös hyvät mahdollisuudet päästä tunnelukoistaan ainakin osittain eroon, koska siellä joutuu vähintäänkin tiedostamattaan kohtaamaan omia tunnelukkojaan.

Voidaksemme kokonaan vapautua tunnelukoistamme, meidän täytyy kuitenkin tiedostaa ne itsessämme ja sen myötä muuttaa ajattelu- ja toimintatapojamme. Kirjan mukaan muutos vaatii palaamista lapsuuden kokemuksiimme ajatuksen tasolla, että voimme selvittää mistä tunnelukkomme ovat saaneet alkunsa ja sen myötä hiljalleen muuttaa niiden aiheuttamia uskomuksiamme. Itselläni on mielestäni ollut yleisesti ottaen hyvä lapsuus ja siksi oli jotenkin hankalaa edes miettiä mikä siinä olisi ollut kaikkein pahinta tai etenkään pystyä nyt uudestaan aikuisena miettimään ja tuntemaan niitä tunteita, joita sillä hetkellä lapsena koin. Ensin koko homma tuntui mielestäni täysin turhalta, kunnes tajusin, että se johtuu tietyistä tunnelukoistani, etten edes pystynyt tähän ajatusprosessiin. Kirjassa todettiinkin, että tunnelukot saattavat estää meitä miettimästä lapsuuden ikäviä asioita. Kuten sanottu, omat tunnelukkomme ovat suhteellisen helposti tunnistettavissa, mutta niistä vapautuminen ei varmasti onnistu hetkessä vaan se vaatii paljon aikaa.

Kirjan lopussa on esitelty useita erilaisia harjoituksia, joita käytetään myös skeematerapiassa tunnelukkojen heikentämiseksi. Suurin osa niistä perustuu siihen, että meidän täytyy yrittää löytää sisäinen lapsemme, joita me kukin olemme olleet pieninä, joille tunnelukot ovat aikoinaan syntyneet ja jotka siksi vaikuttavat meissä edelleen. Sen jälkeen on löydettävä itsestämme sisäinen aikuinen, joka auttaa sisäistä lastamme pääsemään tunnelukoistaan. Lukiessani näistä harjoituksista tarkemmin, ajattelin että ne ovat ihan hyödyttömiä tai vähintäänkin täysin älyttömiä, ja suurimmaksi osaksi olen edelleen sitä mieltä. Tunnistan kuitenkin itsestäni useita kirjassa esiteltyjä tunnelukkoja ja siksi mietinkin, että voisiko noista harjoituksista kuitenkin olla edes jotain hyötyä minulle.

Se jää nähtäväksi muuttuuko mieleni harjoitusten suhteen ja aionko niitä ylipäätään kokeilla, mutta kirja oli joka tapauksessa todella silmiä avaava ja se laittoi miettimään omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan ihan uudessa valossa.

 

http://www.tunnelukkosi.fi/testi.php

 

Kommentoi