Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Tulovero rokottaa RevenaaKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Revenan tuloslaskelma 2–10/2020

Johdanto ja tuloslaskelma käsitteenä

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, jossa eritellään tilikaudelle kuuluneet voitot ja menot. Tuloslaskelma kertoo kaikki tulojen määrät ja sen mihin kaikkeen sitä on kulutettu. Tuloslaskelmaa luetaan ylhäältä alaspäin eli vähä kuin allekkain lasku. Ylhäällä summa, joka on tullut ja kun siirrytään alaspäin, tuotoista vähennetään erilaisia kuluja ja lopuksi saadaan liikevoitto tai tappio. Tutkin tässä Revenan tuloslaskelmaa 7.2-31.10.2020 joka on saatavilla Revenan taloustiimiltä kysyttäessä.

Tuloslaskelman tulkinta

Revenan liikevaihto on 31.10.2020 mennessä ollut 123 748,18 €. Liiketoiminnat ovat pyörineet 7.2.2020 alkaen eli n. 8 kuukautta. Tämä tekee keskiarvollisesti per kuukausi n. 15 tuhatta euroa. Mielestäni se on kohtuu liikevaihto 18 ihmisen porukalla, jossa jokainen keskiarvollisesti on tehnyt vähän alta tuhat euroa joka kuukausi. Myös siksi, että olemme kuitenkin koulussa, joka ajallisesti verottaa 2–3 kokonaista päivää opiskeluun. Silti on saatu aikaiseksi näin kova liikevaihto. Totta kai liikevaihto jakautuu meidänkin osuuskunnassamme siten, että on kuukausia, joissa liikevaihto on yli 25 tuhatta ja kuukausia, jolloin se on alta 5 tuhatta euroa.

Kustannukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääosaan. Henkilöstö-, liiketoiminta-, ja materiaali ja palvelu kuluihin.

Materiaali ja palvelukulut

Kuluja eniten osuuskunnassamme on ollut materiaaleissa ja palveluissa. Siksi, että ihmiset ovat hankkineet projekteihin materiaaleja ja tavaroita. Tönö on hyvä esimerkki yli 15 tuhannen euron ostoilla. Herkkä ei paljoa tästä jää n. 10 tuhannen euron ostoilla. Revenan omat kiinteät kustannukset koostuvat pankki-, kirjanpito-, vakuutus- yms. yrityksen pyörittämiseen menevistä kuluista. Tällä hetkellä Revena ei kuitenkaan maksa vuokraa johtuen koronasta ja siitä, että emme saa käyttää tiloja normaaliin tapaan. Se olisi yksi suurimmista yrityksen peruskuluista, muiden peruskulujen lisäksi.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja Revenalla on ollut 31.10.2020 mennessä n. 7 tuhatta euroa. Summa on aika huolestuttava siihen nähden, kuinka paljon liikevaihtoa on tehty. Onko esteenä tulorajat vai mikä on, että palkkaa ei nosteta yrityksestä ulos, vaan se jätetään lojumaan tilille? Tuoton tuhlaaminen on suoraan verrannollinen tilikauden tulokseen. Mitä korkeampi tulos, sitä enemmän veroa. Haluavatko ihmiset luopua 20 % omista rahoistaan tilikauden loputtua vai mikä on syynä? Kuitenkin nyt tällein joulukuussa tätä kirjoittamassa voin sanoa, että joulukuussa palkkaa nostettiin yli 20 tuhatta euroa, joten alkaa henkilöstökulutkin pikkuhiljaa kasvamaan.

Liiketoiminnan muut kulut

Muita liiketoiminnan kuluja ovat esimerkiksi myyntikoulutus, jonka osuuskunnan jäsenet ostivat halutessaan. Kuitenkin vain 4 ihmistä suoritti kyseisen koulutuksen, vaikka se ostettiin yli 10 henkilölle. Eikö ihmisillä ollut aikaa suorittaa maksullista koulutusta vai eikö sen lisä arvoa nähty? Lisäksi kuluja on ostetut pienkalustot, markkinointi yms. kulut. Olen kirjanpitäjänä jakanut ostot ja kulut karkeasti kolmelle eri ostotilille projektin laajuuden mukaan. Tönö, Herkkä ja loppu Revena. Hankintoja jokainen Revenalainen on tehnyt yhtä lailla kuin projektitkin, joten siksi, meidän muut kulut ovat aika tasaisesti jakautuneet eri laatuisten ostojen mukaan. Joku on ostanut tietokoneen ja joku toinen puhelimen. Joku on ostanut liiketoiminnalleen nettisivut ja niin edelleen.

Liikevoitto

Liikevoitto 31.10.2020 mennessä on 55 530,39 euroa, joka on n. 45 % liikevaihdosta. Näin ollen liikevoittoprosenttimme on n. 45 %. EBIT eli earnings before interest and taxes, tulos ennen veroja ja velkojen korkoja, suomeksi sanottuna ennen liikevoittoa. Liikevoitosta vähennetään vielä rahoituskulut, joita osuuskunnallamme on ollut 125 euroa. Korot koostuvat kahdesta eri lainasta, joita osuuskunnallamme oli jäseniltä lainattuna. Korot ovat kuitenkin periaatteessa laittomat, koska emme noudattaneet lainoja hankkiessamme yleistä korkolakia ja sen ohjeita ”maksimi” koron maksuun. Summat ovat kuitenkin niin pienet, että sillä tuskin on verottajan puolesta merkitystä, mutta tästäkin saatu oppi on hyvin mielessä, että ensikerralla hakiessamme lainoja muistamme tämän.

Tilikauden voitto

Tilikauden voittomme näin laskee liikevoitosta tuon 125 euroa, eli on 31.10.2020 mennessä sen 55 405, 39 €. Tilanne kuitenkin 16.12.2020 on se, että tilikauden voittoa on n. 59 tuhatta euroa. Tästä vähenee kuitenkin vielä tulevat n. 10 tuhannen euron ostetut palvelut ja muut kulut. Tämän jälkeen tilikauden voitto on n. 45 tuhatta ja tästä maksamme veroa 20 % eli 9 tuhatta euroa. Mielestäni se on kohtuullinen osuus tässä tapauksessa. Tilikauden voiton ollessa meidänkin osuuskunnassamme parhaimmillaan yli 80 tuhatta euroa, olisimme tilanne täysin toinen. Veroja tulee toki maksettavaksi vielä varaston muutoksesta. Joten vasta tilinpäätöksen tehdessäni saamme tietää, paljonko veron osuus todellisuudessa on. Tätä ennen täytyy kuitenkin vielä suorittaa inventaario.

Tuloslaskelman hyödyntäminen

Jos tuloslaskelmaa käytettäisiin oikein, olisi se oikein passeli talousjohtamismenetelmä. Tuloslaskelmasta selviää esimerkiksi liikevoittoprosentti, jota voidaan suoraa käyttää yrityksen toiminnan kannattavuuden mittaamiseen. Mitä suurempi prosentti, sitä enemmän voittoa. Tuloslaskelmasta voidaan selvittää teoriassa lisäksi myös myyntikate-, käyttökate-, rahoitustulos-, netto- ja kokonaistulos prosentit. Näitä voidaan hyödyntää joko paikallisesti tai yritystä myydessä ulkoisesti. Myös Revenan hakiessa lainaa pankit haluavat tietää yleensä liikevoittoprosentin ja tilikauden tuloksen uskoakseen, että olemme maksukykyinen yritys.

Lähteet:

https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas, luettu 16.12.2020

https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/t/tuloslaskelma/, luettu 16.12.2020

Revenan tuloslaskelma 2–10/2020, laadittu 7.2.-31.10.2020 ajalta tilitoimiston puolesta

Kommentoi