Tampere
24 May, Friday
26° C

Proakatemian esseepankki

Tuloksia tavoitteiden avullaKirjoittanut: Kasper Sinkkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

 

Johdanto 

Muutama viikko sitten olimme Roiman kanssa mökkipajassa. Mökkipajan aiheena oli käydä jokaisen tiimiläisen seuraavan kevään tavoitteita läpi. Viime keväänä ensimmäisessä mökkipajassamme nousi keskustelun aiheeksi omien tavoitteiden ja unelmien jakamisesta muille ihmisille. Monet tiimiläisistämme, mukaan lukien itseni, kokivat tämän jollain tapaa vaikeaksi asiaksi puhua. Voin puhua vain itseni puolesta, olen huono kertomaan omista unelmistani muun muassa siksi, että pelkään epäonnistumista. Se, että pelkään epäonnistumista, ei kuitenkaan itseni kohdalla tarkoita sitä, etten tekisi unelmien tai tavoitteiden eteen töitä parhaalla mahdollisella panoksella. Kun tavoitteet, sekä unelmat jakaa muille ihmisille ja jos niissä ei onnistukaan, tulee itselleni sellainen ajatus, että olen jollakin tapaan pettänyt kaikki, kenelle olen tämän unelman tai tavoitteen luvannut tai kertonut.  

 

Roiman toisessa mökkipajassa kuitenkin tavoitteiden asettaminen, sekä niistä kertominen ja keskustelu olivat aiheena. Asenteet olivat muuttuneet mielestäni todella paljon, jos vertaa ensimmäiseen mökkipajaan ja keskusteluun tästä aiheesta. Uskon, että olemme saaneet luotua sellaisen luotettavan ympäristön, jossa on helpompi jakaa näitä ajatuksia. Koen, että tämä mökkipaja antoi jokaiselle henkilökohtaisesti varmistusta ja vahvistusta omista ajatuksista tavoitteiden suhteen. Myös tiiminä kehittyminen on paremmin saavutettavana, kun tiedetään jokaisen tiimiläisen henkilökohtaisia tavoitteitakin. Kun ne on sanotettu ääneen, on mahdollista antaa tukea, kannustusta ja auttaa pääsemään muita omiin tavoitteisiinsa. Esseessä käyn mökkipajassa käytyjä tavoitteita läpi, sekä myös uusia tavoitteitani ja kehityskohtia, joita nousi oman projektiryhmän sisällä.  

 

Tavoitteet 

 

Mökkipajaan jokainen tuli iloisen mielen, sekä posterin kera, jossa olimme vastanneet kukin näihin kysymyksiin: 

Mitä osaat? Minkä taidon ja/tai taidot olet ottanut haltuun? 

Miten opit edellisen kohdan taidot? Mitä sinun pitää tietää, että voit edetä kohti maalia? 

Miten viet osaamisellasi Roimaa eteenpäin? 

Millainen tunne sinulla on kevään viimeisessä pajassa posteria katsellessasi? 

 

Itselläni posteria tehdessä oli melko selkeä suunta, mitä kautta lähden keskittymään tämän posterin tekoon. Olin jo ennen posteria tehdessäni suunnitellut omia tavoitteita, mitä kohti haluan kulkea. Nämä kysymykset pistivät kuitenkin listaamaan omat ajatukset päästäni konkreettiseksi paperille. Seuraavaksi näette minun tavoitteeni 2023 keväälle ja vastaukseni yllä oleviin kysymyksiin. Esseessä käytän projektin nimestä lyhennettä PT, jotta projektin oikea nimi ei nousisi hakukoneoptimoinnin kautta esiin. Kyseessä on kiinteistöjen rännien kunnossapitoon liittyvä projekti. 

 

Vuonna 2023 olen myynnissä tasolla edistynyt. Tällä hetkellä koen, että olen myynnissä noviisi/kehityskelpoinen -tasolla, joten tästä lähdetään kehittämään eteenpäin. Haluan oppia B2B-myyntiä, siitä ei vielä ole kokemusta. Sitten haluaisin oppia myynnin valmentamista sekä johtamista.  

B2B-myyntiin pitää lukea kaikkea myyntiin liittyvää kirjallisuutta ja myöskin tutustua B2B-myyntiin tarkemmin. Myynnin valmentamiseen ja myyntijohtamiseen olen mukana myyntipäivillä Roiman myyntipäiväprojektiryhmässä projektinjohtajana Jonnan kanssa ja uskon, että siitä kokemuksesta saan paljon oppia myynnin valmentamiseen, sekä johtamiseen. Myöskin, kun PT on mukana myyntipäivillä, uskon että tiimien valmentamisesta kertyy valtavasti kokemusta ja oppia tähän osa-alueeseen. Keväällä olen myös Puhdistustiimissä myyntihommissa. Myyntiin tarvitsen kannustavia ihmisiä ympärille, sillä myynti on itselle niin fiilispohjainen laji.  

Aion lukea #Myyntikirja B2B:n tammikuun aikana. Marras-maaliskuun ajan teen töitä Roiman myyntipäiväprojektiryhmässä. Helmikuuhun mennessä olen sparrannut vähintään kahden myynnin ammattilaisen kanssa. 

Osaamiseni tulee tarkoittamaan Roimalle ainakin innostuneisuutta myyntiä kohtaan, jota yritän tartuttaa muihinkin. Autan kehittämään tiimiä kohti myyntiä tekemällä kaikkeni myyntipäiväprojektiryhmässä ja sitä kautta Roiman edistämisessä. Legendaarinen tekoni tulee olemaan Roimalle se, että olen viemässä Roimaa kohti myyntipäivien 2023 voittoa. Itse tarvitsen tiimiltä näiden isojen tavoitteiden saavuttamiseksi kannustusta, että fiilis pysyy hyvänä, sekä tekoja, jotta saan tiimiltä vahvistusta siitä, että tämä on meidän yhteinen projektimme, johon sitoudutaan. 

Keväällä tätä lukiessani saan olla ylpeä duunista, mitä olen tehnyt ja saanut tiimin kohti meidän yhteisiä tavoitteitamme. Myös omat tavoitteeni ja kehittymiseni saa hymyn huulille. 

 

Palautteen merkitys 

 

Projektiryhmä, josta puhun, on edelleen sama, johon viittasin aiemmissa kappaleissa. Kävimme tällä viikolla projektiryhmämme kanssa palautteita ylipäätään kuluneesta sesongista, että henkilökohtaisista tekemisistä ja annoimme kaikille palautetta. Ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että olin sellaisessa tilanteessa, jossa sain oikeasti kehittävää palautetta omasta työstäni. Mielestäni tämä kertoo siitä, että meidän porukkamme on niin hitsautunut yhteen, sekä tiedostamme kaikki sen, että vaikeat asiatkin on nostettava esille, jos oikeasti haluamme kehittyä yksilöinä, että työporukkana. Palaute ja tavoitteet kulkevat hyvin pitkään käsi kädessä, sillä ainakin itse uskon, että palautteen avulla voi luoda itselleen uusia tavoitteita. Palautteen avulla pystyy kehittämään itseään ja tekemistään paremmaksi, jotta saavuttaa jo aikaisemmin asetetut tavoitteet. 

 

Itse sain monipuoliesti palautetta työskentelystäni niin kehittävää, että positiivista. Positiivisia palautteita oli muun muassa oma aloitteisuus, aktiivisuus, työmoraali, into, usko toimintaa kohtaan, rohkeus. Mielestäni tärkeimmät kehittävät palautteet olivat se, että minun läsnäoloni ja fiilis vaikuttaa niin positiivisesti, kuin myös negatiivisesti muihin. Kun minulla on huono päivä tai fiilis, niin saatan välittää niinä hetkinä helpostikin tunnelmaa, joka ei ruoki kohti onnistumisia. Tähän sainkin sloganin: “Tosissaan, muttei vakavasti” – erittäin arvokas palaute itselleni. Osasin palautteen kuulemiseen jälkeen tasan tarkkaan tunnistaa tilanteet, jolloin oma huonompi fiilis on minun takiani tarttunut myös toiseen ihmiseen. Vaikka tiedostan tämän, koen, että se oli ehkä jopa elämäni aikana yksi parhaimmista ja rehellisimmistä palautteista, joka minulle on annettu. Tästä syntyikin uusi tavoite itselleni, jota pystyn nyt tarkkailemaan paremmin jatkossa, kun tiedostan tämän selkeämmin.  

 

 

Miksi asettaa tavoitteita? 

 

Tavoitteiden asettaminen antaa suuntaviivat ja motivaatiota tekemisellesi. Tytti Laine kuvaa tavoitteita, että ne ovat kompassi, joka ohjaa toimintaasi (Laine n.d.). Itse olen hyvin epäjärjestelmällinen ihminen ja ainakin itse koen, että Proakatemialla ollessani olen oppinut järjestelmällisyyttä ja selkeät tavoitteiden asettamiset ovat vain ja ainoastaan lisännyt järjestelmällisyyttä, sekä asioiden selkeytystä.  

On hyvä olla pitkän, että lyhyen aikavälin tavoitteita, oli kyse sitten henkilökohtaisista tai yrityksen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvä asettaa välitavoitteita, jotta isot tavoitteet konkretisoituvat pienemmiksi paloiksi. Välitavoitteiden avulla saat useammin onnistumisia, epäonnistumisia, sekä madollisesti myös palautetta. Välitavoitteet muistuttavat sinua isommasta tavoitteesta, sekä pitää tavoitteen kirkkaana mielessä (Laine n.d.). 

Itse ainakin saan välitavoitteista paljon apua, sillä niiden avulla pystyn epäjärjestelmällisenä ihmisenä jaottelemaan, sekä aikatauluttamaan tehtäviä asioita paremmin. Roimallakin olemme asettaneet joissakin asioissa välitavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi esseet ja liikevaihtotavoite. Esseiden kanssa välitavoitteet ovat olleet erittäin onnistunut asia, sillä tällä olemme kaikki pitäneet yhdessä huolta siitä, että jokainen tiimiläinen pysyy aikataulussa. Liikevaihtotavoitteessa asetimme myös tälle vuodelle välitavoitteen. Tässä tavoitteessa epäonnistuimme, mutta siitä oli silti paljon hyötyä. Keskustelimme tavoitteesta ja siitä, miksi siihen ei päästy. Tämä herätti paljon ajatuksia tiimissä ja palautti taas mieliimme isomman tavoitteen, jota olemme tavoittelemassa. Keskustelussa kävimme läpi sitä, mitä teimme oikein ja mitä toisaalta väärin, ettemme päässeet tavoitteeseemme. Opimme yhdessä ja teimme muutoksia ja haimme ratkaisuja, jotta seuraavaan tavoitteen kohdalla tulisi onnistuminen.  

 

Palautteen antaminen, sekä vastaanottaminen on myös hyvin keskeisessä roolissa, kun puhutaan tavoitteista. Palautteen yksi tehtävistä on antaa käsitys palautteensaajalle se, miten hän on edistynyt ja mitä muutoksia tai keinoja on käytettävissä, jotta palautteensaaja pääsee lähemmäs kohti tavoitteita. (Peda.net, 2017). Lainaus oli 7-9 luokkalaisten opetussuunnitelmasta, mutta mielestäni tässä kirjoituksessa on asioita, jotka toimivat myöskin muuallakin, kun perusopetuksen parissa. Mielestäni tässä korostuu se, mistä esseen alussa puhuin, eli tavoitteiden sanottaminen ääneen. Tällöin on mahdollisuus saada paljon kattavampaa ja konkreettisempaa palautetta omasta toiminnasta.  

 

Miten asettaa itselle tavoitteita? 

Tavoitteiden asettamiseen on monia eri työkaluja, mutta nyt käyn läpi tavoitteiden asettamiseen luodun SMART- tekniikan. Asiaa tarkemmin tutkineet ovat löytäneet kriteerejä, jotka määrittelevät sen, kuinka todennäköisesti tavoite saavutetaan. SMART koostuu englanninkielisistä sanoista specific, measurable, achievable, relevant, sekä time bound (Opiskelukoulu, n.d.). SMART tarkoittaa suomennettuna siis: 

  • Konkreettista 
  • Mitattavissa olevaa 
  • Toteutettavissa olevaa 
  • Merkityksellistä 
  • Ajallista 

(Opiskelukoulu, n.d.) 

 

Smart- mallilla pyritään selvittämään tavoitteen perimmäiset syyt, sekä konkretia, mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii. Smart-mallin avulla pystyy avaamaan tavoitteen konkreettisiksi teoiksi. Mallin avulla tavoitteet luodaan siten, että tavoitetta kohti kulkiessa pystyy mittaamaan kehitystään ja sitä, kuinka lähellä tai kaukana tavoitteen saavuttaminen on. Mallin avulla avataan myös se, miten saavutetaan tavoitteet. Tästä hyvä esimerkki on välitavoitteet, joista jo aiemmin esseessä korostin. Myös tulee perehtyä ja mennä syvemmälle ajatukseen, että miksi asetat tämän tavoitteen itsellesi. Mikä on se pohjimmainen syy, että haluaa tehdä jotakin tietyn asian eteen ja mikä tässä tavoitteessa ja sitä kohti kulkemisessa luo merkitystä toiminnalle. (Opiskelukoulu, n.d.) 

 

Pohdinta 

Itse olen mielestäni kehittynyt akatemian aikana hyvinkin paljon tavoitteiden asettamisen suhteen. Ymmärrän koko aika paremmin, miksi on elintärkeää esimerkiksi liiketoiminnan kannalta asettaa tavoitteita ja tehdä kaikkensa, jotta näihin päästään. Tavoitteiden asettaminen on tuonut elämääni rytmiä, jaksotusta ja rutiineja. Internet on pullollaan erilaisia tavoitteiden asettamiseen tarkoitettuja työkaluja. Ennen syksyn mökkipajaa tavoitteeni ovat olleet suurimmaksi osaksi vain omassa päässäni, mutta mökkipajan jälkeen havahduin siihen, kuinka tärkeää on pistää ne ylös paperille. Tajusin tämän siinä vaiheessa, kun vertasin ensimmäistä oppimissopimustani, jossa olin kirjoittanut tavoitteita seuraavalle puolelle vuodelle. Huomasin, että olin onnistunut niissä, vaikka minulla ei ollut silloin vielä tietoakaan esimerkiksi siitä, että siirryn itselleni vieraaseen myynnin pariin ja kaiken lisäksi vielä innostun siitä. Olemme myös projektiryhmässämme keskustelleet siitä, miten tietynlainen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus puuttuivat ensimmäisen kesän toiminnasta. Ennen suunnitelmallisuutta täytyy kuitenkin luoda tavoitteet, jotta suunnitelmallisuudesta on mitään hyötyä. Jatkossa aionkin vähintään puolivuosittain käydä omia henkilökohtaisia tavoitteita hyvin konkreettisesti läpi, sillä se jos jokin auttaa itseäni kulkemaan määrätietoisesti kohti tavoitteitani 

 

Lähteet: 

 

Tytti Laine. N.d. 5 vinkkiä tavoitteiden asettamiseen ja niissä onnistumiseen. Viitattu: 5.12.2022. 

https://www.tyttilaine.fi/5-vinkkia-tavoitteiden-asettamiseen-ja-niissa-onnistumiseen/ 

 

Peda.net. 2017. Jatkuva arviointi ja palaute. Viitattu: 5.12.2022. 

https://peda.net/pomarkku/py/yo2/ol/6ajpool/oaal/6ala/ktkje 

 

Opiskelukoulu. N.d. Onnistunut tavoitteiden asettaminen: SMART- tekniikka. Viitattu: 5.12.2022 

https://opiskelukoulu.fi/tavoitteiden-asettaminen/ 

 

Syksyn 2022 Oppimissopimus.

Kommentoi