Tampere
21 May, Tuesday
4° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden työelämäKirjoittanut: Jami Jokinen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tulevaisuuden työelämä

 

Johdanto

 

Nykyinen teknologinen vallankumous, digitalisaatio ja yhteiskunnan muutokset ovat käynnistäneet murroksen työelämässä, joka kuroo umpeen entisten sukupolvien kokemien vuosikymmenten aikaiset erot. Keskellä tätä myllerrystä kukoistaa kysymys tulevaisuuden työelämästä, joka näyttäytyy dynaamisena ja muuntautuvana maisemana. Tekoäly, automaatio, ja globaali digitalisaatio ovat ainoastaan muutamia voimia, jotka muovaavat työn luonnetta ja vaikuttavat siihen, miten ihmiset sitä harjoittavat.

 

Tulevaisuuden työelämä ei ole vain työpaikkojen muuttumista, vaan se on muutos siinä, miten ajattelemme työtä, organisaatioita ja työntekijöitä. Muun muassa etätyön mahdollisuudet ovat avanneet uusia ovia, kun taas tekoälyn ja koneoppimisen kaltaiset teknologiat ovat tuoneet esiin uusia mahdollisuuksia, mutta myös herättäneet kysymyksiä työn tulevaisuudesta.

 

”Duunariala”

 

Ennen opiskelemaan lähtöä vietin useita vuosia eri ”duunarialoilla”. Olin kaikissa edellisissä työpaikoissa se nuorin ja huomasin kuinka usealla vanhemmalla jo lähes eläkeiässä olevilla ihmisillä oli tosi kapea katseinen näky kaikkeen kehitykseen ja tulevaan. Se on ymmärrettävää, kun työskentelee esimerkiksi 40 vuotta samalla alalla ja juurtuu alan vanhanaikaisiin muotteihin. Mainitsemani duunarialat, kuten metalliala tai esimerkiksi autoala on seissyt pitkään paikallaan työolosuhteidensa ja toimintatapojensa kanssa. Uskon, että tämä näkyy enemmän pienillä paikkakunnilla eikä niinkään suurkaupungeissa. Kohtasin useasti tilanteita, jossa esimerkiksi jotain akselia hakattiin 10 kilon lekalla irti eikä käytetty nykyaikaisia työkaluja, jotka olisivat tehneet työstä erittäin paljon helpompaa. Perusteluna kuulin useasti ”Aina ennenkin ne on näin irroitettu.”

 

Käyttäisin kyseisistä henkilöistä, ehkä nimikettä vanhat jääräpäät. Nimitys ei välttämättä viittaa pelkästään ikään, vaan ennemminkin asenteeseen, joka pitää tiukasti kiinni perinteistä ja vastustaa muutosta. Tämä ryhmä saattaa olla työnantajia, esimiehiä tai työtovereita, jotka suhtautuvat epäillen uusiin ideoihin ja innovaatioihin. Heidän näkökulmansa voi olla arvokas perinnevaalijana, mutta samalla se saattaa luoda haasteita innovaatioille ja muutoksille. Tämä asenteellinen vastarinta voi hidastaa organisaation kehitystä ja rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää uusimpia teknologioita ja työtapoja. Vaikka vanhat jääräpäät saattavat vastustaa muutosta, heidän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa voivat olla korvaamattomia. Kuinka voimme tasapainottaa perinteen arvon ja tarpeen uudistumiseen? Miten voidaan luoda työympäristö, joka arvostaa vanhempien työntekijöiden kokemusta, samalla kannustaen avoimuuteen uusille ideoille ja lähestymistavoille? Koen suurta arvostusta useita entisiä työystäviäni kohtaan, ja he ovat opettaneet minulle paljon asioita elämästä ja töistä. Koen silti, että monelle alalle kaivattaisiin uusia tuulia ja tapoja toimia erinlailla. Pienillä teoilla voi lisätä työerkonomiaa ja työturvallisuutta.

 

Muutos

 

Ensimmäinen huomattava muutos liittyy työn luonteeseen. Rutiinitehtävät, jotka ovat olleet pitkään ihmisen työelämän perusta, ovat yhä enenevässä määrin siirtymässä automaation ja tekoälyn hoiviin. Tämä avaa tilaa inhimillisemmille ja luoville tehtäville, jotka vaativat empatiaa, ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Työntekijöiden odotetaan omaksuvan näitä “pehmeitä” taitoja, jotka tulevat entistä tärkeämmiksi työelämän kivijalkoina. Toinen keskeinen osa-alue tulevaisuuden työelämässä on digitalisaatio ja etätyön yleistyminen. Teknologian mahdollistama joustavuus työskentelyssä haastaa perinteiset toimistokonseptit. Etätyön lisääntyessä työntekijät voivat olla hajallaan ympäri maailmaa, tuoden mukanaan monimuotoisuutta ja erilaisia näkökulmia. Samalla se asettaa haasteita yhteisöllisyyden ylläpitämiselle ja johtamiselle, kun fyysinen läsnäolo vähenee.

 

Ihmisarvon korostaminen tulee olemaan yksi tulevaisuuden työelämän kulmakivistä. Teknologian kehittyessä on keskeistä muistaa, että koneet eivät voi täysin korvata inhimillisiä piirteitä, kuten luovuutta, empatiaa ja arvostusta. Työpaikkojen tulee panostaa työntekijöiden hyvinvointiin, kehittämällä työoloja, joissa ihmiset voivat menestyä ja kukoistaa. Myös koulutuksen rooli korostuu – oppiminen ei ole enää ainoastaan aloitettava koulunpenkillä, vaan se on jatkuvaa ja elinikäistä. Vaikka tulevaisuuden työelämä tuo mukanaan lukuisia mahdollisuuksia, se sisältää myös haasteita, kuten osaamisvajeen ja työmarkkinoiden epävarmuuden. Työnantajien, työntekijöiden ja koulutusjärjestelmien on yhdessä rakennettava siltoja tulevaisuuteen, varmistaen, että kaikki voivat osallistua ja hyötyä muutoksesta.

 

Lähteet

 

Artikkeli, H. Ikonen, T. Koivunen, Työelämän muutos ja miten sitä eletään

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/72374/1/90568-Artikkelin%2520teksti-145753-1-10-20200303.pdf

 

Artikkeli, Työterveyslaitos, Työ ja Tekoäly

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyo-tekoaly-ja-ihminen/tyo-ja-tekoaly

Kommentoi