Tampere
27 May, Monday
22° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden energia lähteet.Kirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tulevaisuuden energia lähteet.

 

Tällä hetkellä maailman energian tarpeesta vain 20% tulee uusiutuvasta energiasta tai ydinvoimasta. Se tarkoittaa sitä että 80% tarvittavasta energiasta tuotetaan siis yhä polttamalla kivihiililtä, öljyä ja maakaasua. Tilanne ei ole kestävä eikä myöskään egolokinen. Tämän hetken arvioiden mukaan maailman öljyvarat riittävät noin 50 vuotta ja kivihiiltä riittää 153 vuodeksi. On siis väistämättä tarpeen saada katettua suurempi osuus maailman energian tarpeesta uusiutuvalla energialla.

 

Uusiutuva energia

 

Kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, puhutaan usein tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta. 1980 luvulla tuulivoimateollisuus alkoi järjestelmällisesti kehittää alaa. Silloiset tuulivoimalat tuottivat ihanne oloissa juuri sen verran sähköä, että sillä olisi voinut keittää kahvit päivittäin. Nykyiset tuulivoimalat ovat suurempia ja tehokkaampia. Yksi roottorin pyörähdys nimittäin tuottaa sähköä yhden kotitalouden päivätarpeen verran. Tuulivoima on kehittynyt hurjasti ja jatkaa edelleen kehitystään. Nykyisellään tuulivoiman osuus koko maailman sähkön tuotannosta on n. 3% mutta sen ennustetaan olevan vuoteen 2050 mennessä 33%. Tuulivoimaloita voidaan rakentaa myös merelle jossa on paljon tilaa sekä tuulta. Suuria haittoja tuulivoimaloissa ei ole. Käytännössä tuulivoimaloiden haitat rajoittuvat vain estetiikkaan ja niiden pitämään ääneen.

 

Suurimmin kasvava uusiutuvan energian ala on aurinkovoima. Suuri kasvu perustuu laajalti aavikoille perustettavista suurista voimaloista mutta myös kotitalouksiin asennettavista aurinkopaneeleista. Aurinkoenergian puolesta puhuu myös se, että se on suhteellisen vähän huoltoa vaativaa. Se ei juuri aiheuta ylimääräisiä ylläpito kuluja ja kennojen käyttö ikä voi olla jopa 30 vuotta. Haittapuolia on kuitenkin välilliset päästöt, joita syntyy, kun järjestelmiä valmistetaan. Toinen haittapuoli on se että aurinkoenergiaa voidaan tuottaa vain päivien valoisena aikana.

 

Ihmislähtöinen energia

 

Vuonna 2017 Lontooseen asennettiin ensimmäinen sähköä tuottava jalkakäytävä. Kun ihmiset kävelevät jalkakäytävällä, kerää se askelten paineen ja muuttaa virraksi. Sähköllä ladataan akkuja jotka sittemmin johdetaan lamppuihin jotka valaisevat katua pimeän tullen. Samalla teknologialla voitaisiin kattaa myös muiden suurkaupunkien katuvalojen käyttämä sähkö. Ainut huonopuoli tällaisessa energian tuotannossa on suhteellisen kallis kertainvestointi, kun katu tehdään.  Ihmisestä poistuu kävellessään myös lämpöä. Tätä onkin alettu hyödyntämään Tukholman päärautatieasemalla siten että lämpö kerätään talteen ja käytetään uudelleen läheisen kerrostalon lämmittämiseen.

 

Tulevaisuus

 

Tulevaisuudessa käytettävän uusiutuvan energian ongelmaksi muodostuu sähkön epätasainen tuotanto. Sää ja muut olosuhteiden vaihtelut vaikuttavat tuotantoon, eikä se pysy samana vaikka tarve pysyisi. Sähkön varastoinnin vaikeus luo ongelman mihin ei akuilla voida vastata. Tähän ongelmaan on luotu ratkaisu mutta toistaiseksi sitä ei ole taloudellisesti kannattavaa toteuttaa. Vety nimittäin soveltuu erittäin hyvin energian säilyttämiseen. Sähköllä veden happi ja vety erotetaan toisistaan, ja vety varastoidaan. Varastoidulla vedyllä voidaan polttokennoin tuottaa sähköä, lämpöä ja vettä.

 

Vedessä voisi olla myös ratkaisu tulevaisuuden energia tarpeelle. Jos vuonna 2025 toimintansa aloittava ITER-koereaktori saadaan toimintaan, voidaan sillä tuottaa loputtomasti sähköä. Fuusioreaktorissa raskas ja superraskas vety yhtyvät 200 miljoonan asteen lämpö tilassa vapauttaen enemmän energiaa kuin lämmitys vaatii.

 

http://tieku.fi/teknologia/energia

Kommentoi