Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Tule- ja psykofyysisen fysioterapian yhteysKirjoittanut: Henri Kupi - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kysyin ChatGPT:ltä:

“Miten kuvaisit tuki- ja liikuntaelinfysioterapian ja psykofyysisen fysioterapian yhteyttä toisiinsa?”

 

Vastaus:

“Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia (TULE-fysioterapia) ja psykofyysinen fysioterapia ovat kaksi erillistä, mutta toisiinsa liittyvää fysioterapian aluetta, joilla on yhteys potilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 1. Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia:
  • Kuvaus: TULE-fysioterapia keskittyy tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisuuden ja liikkeen parantamiseen. Se käsittelee lihasten, nivelten, luiden ja sidekudosten ongelmia, usein kivun, loukkaantumisen tai sairauden seurauksena.
  • Tavoitteet: Palauttaa normaali liikkuvuus, vahvistaa heikentyneitä lihaksia, parantaa nivelten toimintaa ja helpottaa kipua.
 2. Psykofyysinen fysioterapia:
  • Kuvaus: Psykofyysinen fysioterapia liittää kehon ja mielen yhteen. Se ottaa huomioon psykologiset ja emotionaaliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Se voi sisältää rentoutumis- ja stressinhallintatekniikoita, kehon tietoisuuden harjoituksia ja muita mielenterveyteen vaikuttavia menetelmiä.
  • Tavoitteet: Parantaa potilaan koko hyvinvointia, alentaa stressitasoja, vähentää kipua ja edistää kehon ja mielen tasapainoa.

Yhteys:

 • Kokonaisvaltainen näkökulma: TULE-fysioterapia ja psykofyysinen fysioterapia muodostavat usein kokonaisvaltaisen lähestymistavan potilaan hoitoon. Ne tunnistavat, että fyysinen terveys ja psyykkinen hyvinvointi ovat keskenään kietoutuneita.
 • Yhteistyö: Potilaan hoidossa voidaan tarvita yhteistyötä TULE-fysioterapeutin ja psykofyysisen fysioterapeutin välillä, erityisesti silloin, kun fyysiset oireet ja kipu liittyvät voimakkaasti stressiin, ahdistukseen tai muuhun psyykkiseen kuormitukseen.
 • Kattava arviointi: Hyvinvointia edistävä hoito voi vaatia kattavaa arviointia, joka ottaa huomioon sekä fyysiset että psykologiset näkökulmat.

Yhdistämällä näitä kahta lähestymistapaa fysioterapeutti voi tarjota potilaalle monipuolista tukea, joka kattaa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Potilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet määrittävät, miten näitä lähestymistapoja sovelletaan yhdessä.”

 

 

 

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät liittyvät ja vaikuttavat aina toisiinsa. Lisääntyvissä määrin ymmärretään paremmin, ettei eri osa-alueita voida erotella toisistaan. Fyysiset asiat vaikuttavat psyykkisesti ja toisin päin. Tämä on tärkeää muistaa ja huomioida myös terveydenhuollossa, jotta saadaan toteutettua tehokasta yksilöllistä hoitoa, mikä on kokonaisuuden kannalta kannattavin ratkaisu mm. paremman terveyden edistämisessä ja pienempien kustannuksien kannalta, esimerkiksi tehokkaan hoidon ja vamman uusiutumisen ennaltaehkäisyn kautta.

 

On tärkeää huomioida eri osa-alueet, mutta on myös tärkeää tunnistaa, milloin on kannattavaa ohjata toiselle ammattilaiselle. Tärkeässä roolissa on myös eri ammattilaisten yhteistyö kunnollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös koulutustasolla olisi hyvä tuoda psykososiaalisten tekijöiden huomioimista paremmin esille, jotta ei keskityttäisi pelkästään hoitamaan fyysisiä oireita.

 

”Ihmiskeho koostuu järjestelmistä, jotka pitävät sen elossa. Yksi niistä pitää yllä hengitystä, yksi pitää pystyssä, yksi tekee sinusta nälkäisen ja yksi tekee sinusta onnellisen. Ne liittyvät kaikki toisiinsa. Jos poistaa yhden, kaikki muu hajoaa. Vasta silloin, kun näyttää siltä, että tukijärjestelmät pettävät tajuamme, kuinka riippuvaisia olemme niistä.” – Meredith Grey (Grey’s Anatomy)

Kommentoi