Tampere
27 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

TSK-malli ja motorolatKirjoittanut: Eeva Haapamäki - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Oli mielenkiintoista lukea tiimioppimisen mallista samalla kun kuuluu tiimiin, joka soveltaa sitä päivittäin.  Olen lisäksi aloittanut Tiimimestarit -valmennuksen. Tavallaan tiimioppimisen malliin oli jo ensimmäisen syksyn aikana niin solahtanut, että harvemmin tuli enää mietittyä, miten oppiminen Proakatemialla tapahtuu ja miten se eroaa muista oppilaitoksista. Esimerkiksi dialogiympyrässä istumisesta oli tullut niin itsestäänselvää, että Tiimimestareiden ensimmäisellä jaksolla asian omalaatuisuutta ei muistanutkaan, kun ensikertalaiset asiaa ihmettelivät.

Tiimimestareiden ensimmäisellä jaksolla ymmärsin myös, että omassa oppimisessani olen toteuttanut kirjaimellisesti tiimiyrittäjän oppimisprosessia. Tämä oppimisprosessi menee suunnilleen niin, että ensin tehdään oppimissopimus, hankitaan tietoa kirjoista, viemme oppimamme suoraan asiakasprojekteihin ja kirjaamme opittuja asioita ylös jatkoa varten. Aina se ei tietenkään mene näin suoraviivaisesti, mutta aika usein kyllä. Esimerkiksi omalla kohdallani olin päättänyt, että opettelen markkinointia. Minulle tuli mahdollisuus tehdä sitä asiakkaalle ja kun selvisi, mitkä kanavat asiakasta kiinnostavat aloin hommiin. Luin asiasta ja kirjoitin siitä samalla esseen. Toteutin oppimaani suoraan asiakkaalle kanavastrategiana. Iso oivallus tässä oli myös se, että mitä tahansa tiimiyrityksessä opiskelen, käytän oppimani mahdollisimman hyvin hyödyksi eli vähintäänkin kirjoitan asiasta esseen, mahdollisesti pidän pajan ja lähtökohtaisesti hankin sellaista osaamista, jolle on kysyntää eli asiakkaita.

Tiimivalmentajan parhaat työkalut -kirjassa esitellään erilaisia prosesseja ja malleja tiimiyrityksen kehittämiseen. Kaikkia esiteltyjä malleja ei sovelleta sellaisenaan Proakatemialla tai ainakaan ne eivät näy tiimiyrittäjän arjessa. Kuitenkin kirjassa on muutamia käytänteitä, joita voisimme ottaa tiimimme käyttöön näkyvämmin ja suunnitellummin omassa tiimissämme. Erityisesti niin sanottu TSK-malli voisi olla hyvä ottaa käyttöön, jotta saisimme projektien suunnittelun, seurannan ja opit tehokkaammin ja systemaattisemminn esille. Olemmekin pitäneet projektipajoja, joissa esittelemme mitä projekteja olemme tehneet ja tarvitsemmeko niihin apua. TSK-malli eli teorian soveltaminen käytäntöön -malli antaisi kuitenkin raamit ja toimintamallit tähän ja laajentaisi käsitystä projektien kautta saatavasta opista ja kehittymisestä. Lisäksi saisimme dokumentoitua kertyneen osaamisen ja silloin siitä tulisi todempaa. Samalla kertyisi tieto siitä, mitä voimme myydä. TSK-mallissa erityisesti motorolan käyttö ennen projektia ja sen jälkeen  kannattaisi ottaa käyttöön projektitasolle sekä tiimitasolla.

TSK-mallissa ennen projektin alkua pidetään esimotorola, jossa käydään läpi seuraavat kysymykset:

  • mitkä ovat tämän asiakasprojektin tavoitteet?
  • Mitkä ovat tämän projektin hyödyt asiakkaalle ja mikä on asiakkaan rooli?
  • Mitä teoriatietoa sovellamme tässä projektissa?
  • Mitä osaamista ja taitoja tämän projektin toteuttaminen vaatii?
  • Miten tämä projekti vie meidät kohti päämäärämme / visiotamme?

Motorola nimitys tulee Motorola-nimisestä yrityksestä joka yritti pitkään saada projektipäällikkönsä kirjoittamaan raportin projektin päätyttyä. Tuloksena kehitettiin raportointijärjestelmä, joka perustuu kysymyksiin. Näiden kysymysten avulla voimme aloittaa tekemään projektisuunnitelmaa. Kun projekti etenee, suunnitelmaa tulee jatkuvasti tarkistaa ja täsmentää. TSK-malli antaa myös ohjeita projektien käytäntöihin. Se ohjeistaa valitsemaan projektipäällikön ja muut projektin jäsenet, kokoustamaan säännöllisin väliajoin, selvittämään riippuvuudet, yhteistyön pelisäännöt ja selkeyttämään viestinnän. Vaikka meillä ei olekaan ollut varsinaisesti juuri näitä tietoja ohjaamassa projektityöskentelyä, ovat nämä asiat tavalla tai toisella hoidettu projekteissa, joissa olen ollut mukana.

Projektin jälkeen pidetään jälkimotorola, jossa olennaiset kysymykset ovat:Mikä meni hyvin?

  • Mikä meni hyvin?
  • Mikä ei mennyt kovin hyvin?
  • Mitä opimme?
  • Mitä teemme seuraavalla kerralla paremmin
  • Mitä viemme käytäntöön?

Tiimille olisi hyödyllistä alkaa tehdä syksy- ja kevätmotorolia. Näitä osa tiimeistä taitaa jo toteuttaakin. Näissä käydään läpi kokemukset ja se mitä on opittu. Meille onkin tällainen nyt tulossa ensimmäistä kertaa. Ajankohta on hyvä, sillä tänä keväänä olemmekin tehneet enemmän projekteja joista riittää ammennettavaa muillekin ja tiimiyrityksen jatkon kannalta tärkeitä oppeja.

Motorolan lisäksi tiimioppimisen TSK-mallista haluaisin käyttöön synnytykset. Projektitasolla se tarkoittaa sitä, että yhdessä projektitiimin kanssa kiteyttäisimme sen mitä opimme ja toisimme sen näkyville. Tiimitasolla nämä kiteytykset toimisivat näyttöinä siitä mitä osaamme ja mitä voimme myydä asiakkaalle.

Kommentoi