Tampere
23 May, Thursday
13° C

Proakatemian esseepankki

Treffi-iltojen hyödyt parisuhteessaKirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Arjen kiireiden keskellä pariskuntien on todella helppo joutua vastuun ja velvoitteiden pyörteeseen, milloin intiimeille suhteille jää aivan liian vähän aikaa ja usein kumppani jopa saattaa helposti unohtua. Yhteinen aika voi olla avainasemassa parisuhteen vahvistumisessa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, kuin myös taas sen puute saattaa olla avainsyitä parisuhteen kuihtumiseen. Tässä esseessä tarkastelen Amanda Lambrosin TEDxPerthssä pitämän puheen “Date night is cheaper than a divorce”, sekä muiden lähteiden pohjalta, miten treffeillä käynti voi vaikuttaa positiivisesti parisuhteeseen ja miksi nämä yhteiset hetket ovat niin merkittäviä kahden ihmisen väliselle dynamiikalle. 

Treffeillä käynti on enemmän kuin pelkkä romanttinen ele; se on investointi parisuhteeseen, joka voi luoda paljon positiivisia kokemuksia, sekä syventää kahden ihmisen välistä tunnesidettä entisestään. Treffit tarjoavat pariskunnille mahdollisuuden tutustua toisiinsa entistä paremmin ja luoda yhteisiä muistoja. 

Amanda Lambrosin korostaa puheessaan hyvän parisuhteen ylläpitämisen tärkeyttä säännöllisten treffi-iltojen avulla, kiteyttäen neuvonsa akronyymillä “DATE.” Lambrosin mukaan onnistuneiden treffi-iltojen saavuttaminen on helppoa muistamalla nämä neljä avaintekijää. (Lambros 2018) 

Ensinnäkin Lambros painottaa “D”:tä, joka tarkoittaa “diaries” eli kalenterisoi. Tämä tarkoittaa treffi-iltojen suunnittelua etukäteen ja niiden kalenteriin ylös laittamista. Lambrosin kokemus on, että kun treffi-iltoja ei laiteta kalenteriin ylös tai suunnitella, johtaa tämä niiden siirtämiseen hamaan tulevaisuuteen. Asettamalla treffi-illat etusijalle ja varaamalla niihin aikaa kalenterista voi varmistaa, että ne tulevat osaksi suhdetta säännöllisesti. (Lambros 2018) 

Arjen melun keskellä on ensiarvoisen tärkeää löytää aidon yhteyden hetkiä ja joskus niille ajan löytäminen vaatii enemmän panostusta. Treffi-illat tarjoavat pariskunnille tilaa ja aikaa, joita he tarvitsevat välttääkseen rutiinien häiriötekijöitä. Tätä myös Lambros korosti puheenvuorossaan. Poistamalla sähköpostien tai kotitöiden aiheuttamat paineet parit voivat keskittyä yksinomaan toisiinsa. (Lambros 2018) 

Treffi-illat tuovat tuoretta energiaa suhteeseen. Kun pariskunnat kulkevat elämän monimutkaisia vaiheita läpi kuten vaativa ura, ruuhka vuodet ja muut huolet on helppo unohtaa suhteen kipinä, joka alussa loimusi. Treffi-illat tarjoavat hengähdystauon rutiineista ja tarjoavat mahdollisuuden iloon, nauruun ja yhteisiin kokemuksiin. (Win Shape Marriage, 2022) Tämä arjen keskellä raivattu ”me aika” toimii parisuhteen elintärkeänä hyvinvoinnin tukijana. (Oinonen, E. 2012)  

Toiseksi, “A” tulee samanasta “action” eli toimintaa ja tämän kautta hän kannustaa tarttumaan toimeen. Hän muistelee monien suhteiden alkuvaiheita, jolloin molemmat osapuolet panostivat vaivaa suunnittelemalla unohtumattomia ja spesiaaleja treffi-iltoja. Lambros kehottaa pareja vuorottelemaan yllätysten suunnittelussa, tehdäkseen treffeistä erityisiä ja ainutlaatuisia. Hän neuvoo välttämään tavanomaisia aktiviteetteja kuten elokuvissa käymistä, mitä voi tehdä kenenkä tahansa kanssa ja sen sijaan suunnittelemaan ei arkisia aktiviteetteja, joka luo yhteyttä toiseen ja kestäviä muistoja. (Lambros 2018) 

Ainutlaatuiset treffi-illat ylläpitävät romanssia, joka on olennainen osa hyvinvoivaa avioliittoa, vaatii tarkoituksellista ponnistelua menestyäkseen. (Oinonen, E. 2012) Tutusta kodin ympäristöstä poistuminen tarjoaa maisemanvaihdoksen, herättää muistoja varhaisesta seurustelusta ja sytyttää intohimon uudelleen nykyhetkessä. Nämä yhteisen läheisyyden hetket auttavat ylläpitämään kipinää, joka on elintärkeää kukoistavaan ja kestävään suhteeseen. (Win Shape Marriage, 2022) 

 

Kolmantena elementtinä “T” edustaa “talk” eli puhumista. Lambros kannustaa pareja osallistumaan merkityksellisiin keskusteluihin treffi-iltojen aikana. Hän ehdottaa keskittymistä suhteen positiivisiin puoliin, muistelemaan hyviä hetkiä ja keskustelemaan tulevaisuuden tavoitteista. Lambros neuvoo välttämään työhön, kotitöihin tai muihin arkipäiväisiin aiheisiin keskittymistä, koska ne vievät huomion pois illan erityisyydestä. (Lambros 2018) Keskittymällä toisiinsa ja jakamalla intiimejä ajatuksia ja tunteita, parit pystyvät syventämään keskinäistä tunnesidettään. Keskeytymättömät laadukkaat keskustelu hetket mahdollistavat uuden läheisyyden tunteen, joka muodostaa kestävän suhteen perustan. (Win Shape Marriage, 2022)   

Lopuksi, Lambros korostaa tekosyiden välttämistä, joka on kiteytetty “E”:llä sanasta “excuses”. Hänen mukaansa suhteen asettaminen etusijalle tarkoittaa esteiden ja haasteiden voittamista ja treffi-iltojen priorisointia etusijalle. Olipa kyse sitten töistä ajoissa lähtemisestä tai taksin tilaamista, jos auto hajoaa, Lambros painottaa, että mikään tekosyy ei saa viedä yhdessä vietettyä laatuaikaa. Hän uskoo, että säännöllisten treffi-iltojen järjestäminen, ajan ja vaivan investoiminen vahvistaa pariskuntien välistä tunnesidettä, syventää rakkautta ja suhdetta, sekä saa parisuhteen kestämään. (Lambros 2018) 

Elämä on täynnä haasteita, ja vankka parisuhteen perusta on ratkaisevan tärkeä niiden selättämiselle. (Oinonen, E. 2012) Treffi-iltojen priorisointi etusijalle on välttämätöntä puolisoiden kestävän yhteyden luomisessa, jotta se voi kestää elämän myrskyt. Kun kohtaa koettelemuksia, olipa kyse sitten urasta, vanhemmuudesta tai henkilökohtaisista kamppailuista, vahvaan suhteeseen panostaminen tuottaa tulosta ja luo vahvan turvaverkoston mihin on hyvä näissä tilanteissa tukeutua. Parit, jotka asettavat toisensa tärkeysjärjestyksessä muun edelle, löytävät lohtua ja tukea toisistaan, ja he ovat paremmin valmiita voittamaan esteet yhtenäisenä rintamana. (Win Shape Marriage, 2022) 

Amanda Lambrosin neuvot treffi-illoista muistuttavat suhteen priorisoinnin tärkeydestä. Ottamalla “DATE” osaksi arkea – suunnittelemalla, toimimalla, keskustelemalla ja välttämällä tekosyitä – parit voivat vahvistaa suhdettaan ja viljellä rakkautta, joka kestää eliniän. Lambrosin mukaan hyvän suhteen erottaa mahtavasta empatia, positiivisuus ja syvempi tunneside. Nämä kaikki ilmenevät ja vahvistuvat hyvillä treffeillä ja siksi Lambrosin mukaan treffi-illat ovat halvempia kuin ero. (Lambros 2018) 

Tämä ajatus siitä, että yhteinen aika ja rakkauden osoittaminen suhteessa ovat avaintekijöitä inspiroi Mon Trésor projektiamme, joka keskittyy tarjoamaan pariskunnille unohtumattomia treffikokemuksia. Näiden ajatusten pohjalta kehitimme konseptin, joka pyrkii tukemaan pariskuntien välistä yhteyttä ja romantiikkaa heidän kiireisen arkensa keskellä. Ymmärrämme, että arjen kiireiden keskellä treffi-illan järjestäminen ja suunnittelu saattaa jäädä vähemmälle ja tuntua haastavalta. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme helpon tavan ulkoistaa tämä palvelun muodossa meille.  

Haluamme panostaa ainutlaatuisiin kokemuksiin. Vältämme tavanomaisia aktiviteetteja, kuten elokuvissa käymistä, ja sen sijaan tarjoamme erilaisia toiminnallisia ja romanttisia vaihtoehtoja, jotka voivat luoda syvempää yhteyttä ja yhteisiä muistoja. Esimerkiksi voimme järjestää illallisia tunnelmallisissa paikoissa tai seikkailullisia ulkoaktiviteetteja. Tarjoamme ikimuistoisia treffi-ilta aktiviteetteja mitä voi itse olla vaikea edes keksiä tai tulla ajatelleeksi.  

Pyrimme luomaan tilan keskusteluille ja läheisyydelle. Tarjoamme rauhallisen ja romanttisen ympäristön, jossa pariskunnat voivat keskittyä toisiinsa ja jakaa ajatuksiaan ilman häiriötekijöitä. Poistamme asiakkaalta näin stressin treffi-iltojen suunnittelusta ja toteuttamisesta mikä avaa vielä enemmän helppoa keskustelu yhteyttä, kun kummankaan ei tarvitse miettiä mitä seuraavaksi tapahtuu tai epäröidä treffi-iltojen spesialiteettia.  

Yhteisiin kokemuksiin panostaminen on pieni investointi, jolla on mittaamattoman suuret vaikutukset parisuhteen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Treffi-iltojen priorisointi ja niihin satsaaminen ei ole vain luksusta; se on välttämättömyys, joka vahvistaa rakkauden ja kumppanuuden siteitä ja varmistaa, että pariskunnat ovat vahvempia yhdessä pitkällä yhteisellä matkallaan. 

 

Lähteet 

Oinonen, Elina. Opinnäytetyö 2012, Usko yhteiseen merimatkaan. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52322/Oinonen_Elina.pdf?sequence=1 

Win Shape Marriage, Five Reasons Why Date Nights Matter for Your Marriage .16.6.2022. https://marriage.winshape.org/resource/why-date-nights-matter/ Viitattu 7.12.2023. 

Lambros, A. 2018. “Date night is cheaper than a divorce”. YouTube-video. Julkaisija TEDx Talks. Julkaistu 30.11.2018. Viitattu 7.12.2023. https://www.youtube.com/watch?v=ctaGR5wDTzQ  

Kommentoi