Tampere
25 Apr, Thursday
2° C

Proakatemian esseepankki

Toimiva vuorovaikutus osana tiimin päätöksentekoaKirjoittanut: Rosa Salminen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Toimiva vuorovaikutus
Ulla Klemola
Markus Talvio
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Päätöksenteko on mukana monessa tiimin eri vaiheessa. Tiimi joutuu tekemään matkansa aikana pienempiä ja suurempia valintoja. Päätöksenteko voi olla välillä olla todella nopeaa ja välillä se voi vaatia laajempaakin pohtimista.  

Tiimissäni Saawa on viime viikkojen aikana tehty isoja päätöksiä. Olemme esimerkiksi valinneet uuden johtoryhmän, sekä taloudellisen suunnan. Lisäksi olemme asettaneet tiimille uudet tavoitteet ja pohtineet mahdollisen uuden tiimiläisen mukaan ottamista. 

Päätöksiä tehtäessä on tärkeää, että kaikkien tiimiläisten näkökulmat saadaan kuuluviin. Toisille tämä voi tuntua pitkästyttävältä prosessilta, varsinkin suurien päätöksien äärellä, kun taas toiset tarvitsisivat vielä enemmän aikaa valintansa tekemiseen.  

Onneksi hyväksi päätöksentekijäksi voi harjaantua ja sitä kannattaakin harjoitella yhdessä koko tiimin kanssa erilaisten työkalujen avulla. Tiiminsisäisessä päätöksenteossa keskeistä on toimiva vuorovaikutus. Thomas Gordonin kehittämässä hyvän vuorovaikutuksen mallissa tunne ja vuorovaikutustaidot on jaoteltu viiteen eri osa-alueeseen: 

  1. Itsensä johtaminen 

Omien tunteiden ja käyttäytymisen sääteleminen. 

  1. Minätietoisuus 

Omien tunteiden, arvojen, heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen. 

  1. Vastuullinen päätöksenteko 

Eettisesti kestävien ja rakentavien valintojen tekeminen. 

  1. Ihmissuhdetaidot 

Toimivien ihmissuhteiden rakentaminen, ryhmissä työskentely ja ristiriitojen. rakentava käsitteleminen 

  1. Sosiaalinen tietoisuus 

Ymmärryksen ja empatian osoittaminen toisia kohtaan. 

(Gordonin vuorovaikutustaidot, Klemola & Talvio 2017, 97.) 

 

Sosioemotionaalinen kehittyminen on pitkälti kiinni jokaisesta itsestään. On meidän omalla vastuullamme, miten hyvin olemme perillä omasta itsestämme. Silti sosiaalista vuorovaikusta opitaan usein yhdessä muiden kanssa. On olennaista opetella taitoja ja keinoja, jotka auttavat oppimaan itsestämme lisää ja samalla edistävät vuorovaikutustaitojamme toisten kanssa. (Klemola & Talvio 2017, 95.) 

Gordonin malli asettaa ihmisten väliset suhteet ja niiden tukemisen keskiöön. Itseä ja muita kunnioittava ilmapiiri sekä hyvät vuorovaikutustaidot tukevat sekä ryhmän, että yksilön hyvinvointia. Tämä synnyttää luottamusta, joka auttaa ennalta ehkäisemään ongelmien syntymistä. Tämän avulla myös vaikeita ristiriitoja voidaan ratkaista, niin että ryhmän sisäinen arvostus ja kunnioitus säilyy. Tällöin syntyy ratkaisuja, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua. (Klemola & Talvio 2017, 96–98.) 

Jokainen päätöksenteon tilanne on kasvattanut meitä tiiminä. Se on opettanut huomioimaan eri tiimiläisten tarpeita päätöksenteon eri vaiheissa. On luonnollisesti ollut yksilöiden vastuulla kehittää itsetuntemustaan. Kuten Gordonin mallissa todetaan näitä vuorovaikutustaitoja, opitaan ryhmänä. Toivon mukaan, olemme oppineet tekemään päätöksiä niin, että jokainen tiimin jäsen on kokenut tulleensa kuulluksi ja täten sitoutunut tekemiimme päätöksiin. 

 

 

 

Kommentoi