Tampere
27 May, Monday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tinnituksen hoito fysioterapiamenetelmillä – esityksen muistiinpanojaKirjoittanut: Henri Kupi - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Teksti on koostettu Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden Anttinen J., Hietaharju V. ja Hynni T. opinnäytetyöesityksessä (7.11.2023) tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Opinnäytetyö käsittelee aiheena tinnitukseen liittyvää stressin hoitoa fysioterapian menetelmillä. Työtä ei tätä kirjoitettaessa ole vielä julkaistu Theseuksessa. Opinnäytetyön toteutusmuotona oli kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta he koostivat tiiviin oppaan.

 

Tinnitus on oire, ei sairaus, joka ei ole vaarallista. Jos oire on alkanut tapaturman seurauksena, tulisi hakeutua lääkäriin. Tinnituksen oirekuva on laaja kirjo erilaisia ääniä eri taajuuksilla, usein kuvailtu ikään kuin ”vinkuvan tai viheltävän” kaltaista ääntä. Ääntä ei kuule muut, vaan sen kuulee pelkästään henkilö itse. Maailman laajuisesti n. 2% aikuisista kokee tinnituksen suuresti häiritsevänä.

 

Mindfulness on rentoutumismenetelmä, joka kehittää tietoista läsnäoloa ja stressin hallintaa. Hoitaa kroonista kipua ja masennusta kehittämällä näiden sietokykyä. Oppaassa kerrotaan, että ”menetelmä perustuu stressivasteen muutokseen, joka johtaa stressireaktion heikentymiseen”. Mindfulness on menetelmä, jota voidaan käyttää fysioterapiassa rentoutusharjoitteena, mutta sitä on mahdollista tehdä myös omatoimisesti esimerkiksi ääninauhoitteen ohjauksella tai täysin itsenäisesti.

 

Stressi ja verenpaine

Stressi yhdistetään usein otologisiin oireisiin, eli korvan anatomisiin ja fysiologisiin oireisiin sisäkorvan, kuuloaistin ja tasapainoelimen alueella. On epäselvää, tuleeko ensin stressi vai tinnitus. Tinnituksella on havaittu olevan yhteys työ- ja terveysperäisten stressiaiheuttajien ja kuulonongelmien kanssa. Tutkimuksien kautta on havaittu vahva yhteys korkean verenpaineen ja tinnituksen välillä. On myös huomattu, että tinnitus voi alkaa verenkierron muutoksen seurauksena.

 

Elämäntapamuutosinterventio

Liikunnan lisäämisellä ja ravintoon tehdyillä muutoksilla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia tinnituksesta kärsivillä henkilöillä. Suurin vaikutus oli liikunnan lisäämisellä.

 

OPAS

Lyhyt, helposti kannettava ja luettava opas. Se sisältää tietoa mm. unesta, ravinnosta, liikunnasta, stressinhallinnasta ja rentoutumisesta sekä esimerkkiharjoitteita näistä aiheista.

 

Loppusanat

Tinnitus on moninainen oire ja sen häiritsevyyteen vaikuttaa monia eri asioita.

Fysioterapeuttisilla interventioilla on havaittu positiivisia vaikutuksia.

Aihetunnisteet:
Kommentoi